پایگاه خبری صنعت برق - برق نیوز BarghNews

آموزش و آزمون
جزوات و کتب
در پی تخلیه جوی مستقیم بر سیم های زمین و بدنه برج‌ها، مسیر جریان موجی به زمین از طریق بدنه برج‌ها برقرار میگردد. انتقال جریانهای موجی به زمین در پی تخلیه جوی الکتریکی بر هر قسمت از خطوط انتقال انرژی شامل سیمهای فاز، سیمهای زمین و برج‌ها از طریق بدنه برج‌ها و نقطه اتصال آنان به زمین صورت میپذیرد.
کتاب با موضوع انواع شینه بندی
برای کسانی که حفاظت پست کار میکنند شناخت انواع آرایش باس بار‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، در ادامه کتابی مفید با موضوع انواع شینه بندی ارائه می‌شود.
درس مدارهای الکتریکی یکی از دروس اصلی و پایه ای رشته مهندسی برق در همه گرایشها می باشد. در ادامه بخش چهارم از این جزوه جهت دانلود به اشتراک گذاشته می شود. این جزوه یک جزوه کامل برای آموزش این درس و همچنین راهنمای خوبی برای کنکور ارشد می باشد.
درس مدارهای الکتریکی یکی از دروس اصلی و پایه ای رشته مهندسی برق در همه گرایشها می باشد. در ادامه بخش سوم از این جزوه جهت دانلود به اشتراک گذاشته می شود. این جزوه یک جزوه کامل برای آموزش این درس و همچنین راهنمای خوبی برای کنکور ارشد می باشد.
نیروگاه شهید سلیمی نکا بعنوان یکی از نیروگاه‌های استراتژیک کشور محسوب می‌گردد. گزارش کار آموزی نیروگاه نکا در ادامه جهت دانلود به اشتراک گذاشته می شود.
درس مدارهای الکتریکی یکی از دروس اصلی و پایه ای رشته مهندسی برق در همه گرایشها می باشد. در ادامه بخش دوم از این جزوه جهت دانلود به اشتراک گذاشته می شود. این جزوه یک جزوه کامل برای آموزش این درس و همچنین راهنمای خوبی برای کنکور ارشد می باشد.
درس مدارهای الکتریکی یکی از دروس اصلی و پایه ای رشته مهندسی برق در همه گرایشها می باشد. در ادامه بخش اول از این جزوه جهت دانلود به اشتراک گذاشته می شود. این جزوه یک جزوه کامل برای آموزش این درس و همچنین راهنمای خوبی برای کنکور ارشد می باشد.
پاورپوینت نیروگاه اقیانوسی
اساس بهره برداری از این انرژی بر انرژی جنبشی امواج که ناشی از انرژی باد است استوار است ، اکثرا انرژی تولید شده از طریق امواج کوچک هستند و این وسیله از این انرژی های کوچک جنبشی برای تولید برق استفاده می کند.
پدیده رزونانس یا تشدید یک حالت شدید از اغتشاشات هارمونیکی است. هارمونیک‌ها نیز یکی از انواع اعوجاج در شکل موج می‌باشند. پدیده رزنانس در سیستم‌های قدرت باعث ایجاد مشکلات خاصی در شبکه‌های قدرت میشود. از جمله این مشکلات می‌توان به عدم عملکرد مناسب تجهیزات و نیز کاهش عمر و پایین آمدن راندمان دستگاه‌ها اشاره نمود.
امروز پایداری گذرای ژنراتور‌ها از اهمیت و یژه‌ای برخوردار است. بطور کلی پایداری گذرا یعنی قابلیت سیستم قدرت در حفظ همزمانی (syn chronism) آن، آنگاه که تحت تاثیر یک اختلال گذرای شدید از قبیل: بروز یک خطال برروی تجهیزات خط انتقال، فقدان تولید و یا از دست دادن یک بار بزرگ قرار گیرد.
پربیننده ترین اخبار