پایگاه خبری صنعت برق - برق نیوز BarghNews

انرژی‌های تجدیدپذیر
سیستم خورشیدی
نحوه اتصال اجزای سیستم فتوولتاییک
در شکل‌های زیر طرح واره‌هایی از دو نوع متداول سیستم فتوولتاییک نشان داده شده است. البته لازم به ذکر است که نحوه اتصالات نشان داده شده بدون در نظر گرفتن شرایط موجود در هر بخش قابل استفاده نیستند.
قطع کننده و نمایشگر‌ها در سیستم‌های فتوولتائیک
در سیستم‌های فتوولتاییک به دلیل وجود بخش DC و AC بایستی برای هر بخش یک قطع کننده در نظر گرفته و نصب شود. علاوه بر قطع کننده، یک کلید برای هر بخش نیاز می‌باشد.
زاویه بهینه نصب پنل خورشیدی در دنیا
در شکل زیر زاویه مناسب برای نصب پنل خورشیدی در نقاط مختلف دنیا را به تفکیک عرض جغرافیایی مشاهده می کنید.
بهینه سازی گردآورنده‌های حرارتی فتوولتائیک خورشیدی
در مقاله حاضر، گردآورنده‌های حرارتی فتوولتائیک (PV/T) خورشیدی بهینه سازی شده اند. بدین منظور مدل ریاضی جامعی از شرایط عملکرد حرارتی و الکتریکی PV/T استفاده شده است. در این مدل اغلب پارامتر‌های هندسی، حرارتی، الکتریکی، شرایط عملکردی، ضریب اتلاف حرارت کلی و سایر ضرایب انتقال حرارت PV/T به عنوان متغیر می‌باشند.
تخمین ضرایب بهینه مدل پیشبینی خطی تابش در نیروگاه‌های خورشیدی
در این مقاله، ابتدا به برآورد پارامتر‌های مدل پیشبینی کننده خطی کوتاه مدت تابش خورشید که در نیروگاه‌های خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد پرداخته می شود. پس از آن، با استفاده از آنالیز حساسیت شاخص‌های مختلف خطا برای نتایج حاصل از پیشبینی مدل خطی، ضرایب بهینه مربوطه محاسبه شده و در گام بعدی، طول مناسب پنجره مدل سازی و مرتبه مناسب مدل انتخاب می‌گردد.
زمین کردن در سیستم‌های فتوولتائیک
زمین کردن یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد ایمن سیستم‌های فتوولتاییک می‌باشد. در ادامه جزئیات روش ایمن و صحیح زمین کردن سیستم‌های فتوولتائیک آورده شده است.
با تصویب هیات وزیران تعرفه گمرکی پنل‌های خورشیدی افزایش یافت
با تصویب هیئت وزیران، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا‌ها جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ تعیین شد.
الزامات طراحی سیم کشی سیستم‌های فتوولتائیک
کابل‌ها و سیم کشی سیستم فتوولتائیک مانند دیگر اجزای این سیستم حائز اهمیت است. الزامات مورد نیاز برای طراحی کابل و سیم کشی سیستم فتوولتاییک به شرح زیر می‌باشد.
طراحی و ساخت یک سیستم جهت یاب خورشیدی مبتنی بر پردازش تصویر
در این تحقیق یک سیستم دنبال کننده‌ی خورشید برای نصب روی سلول‌های خورشیدی طراحی و ساخته شده است. این سیستم، سلول خورشیدی را در جهت‌های چپ/راست و بالا/پایین به گونه‌ای می‌چرخاند که همواره در معرض تابش مستقیم نور خورشید باشد. این امر می‌تواند به بهره برداری بهینه از سلول خورشیدی منجر شود.
انتقال انرژی الکتریکی نیروگاه‌های فتوولتائیک به شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از مبدل DC/AC با هسته‌های متعامد
در این مقاله ابتدا یک نوع مبدل DC/AC جهت انتقال توان یک منبع ولتاژ DC مستقل به شبکه‌های AC مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ سپس کاربرد این نوع مبدل در انتقال توان سلول‌های خورشیدی به شبکه‌های توزیع محلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پربیننده ترین اخبار