+
Saturday 27 May 2017 . شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۶.۵۷ : ۰۴

پایگاه خبری صنعت برق - برق نیوز BarghNews

صنعت برق
استخدام های برق
مجری سد و نیروگاه رودبار الیگودرز گفت: استخدام در نیروگاه رودبار از ۳ ماه دیگر آغاز می‌شود. وی با بیان اینکه در پیک کاری این پروژه پنج هزار نفر اشتغال داشته است عنوان کرد: همچنین در حالت بهره برداری بیش از ۱۰۰ نفر در آن مشغول به کار می‌شوند.
آگهی‌های استخدام برق ۳ خرداد ماه ۹۶
آگهی‌های استخدامی برق ۳ خرداد ماه ۹۶ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روزهای بعد نیز وجود دارد.
آگهی‌های استخدام برق ۲ خرداد ماه ۹۶
آگهی‌های استخدامی برق ۲ خرداد ماه ۹۶ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روزهای بعد نیز وجود دارد.
آگهی‌های استخدام برق ۱ خرداد ماه ۹۶
آگهی‌های استخدامی برق ۱ خرداد ماه ۹۶ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روزهای بعد نیز وجود دارد.
آگهی‌های استخدام برق ۳۰ اردیبهشت ۹۶ ماه
آگهی‌های استخدامی برق ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۶ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روزهای بعد نیز وجود دارد.
آگهی‌های استخدامی برق ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۶
آگهی‌های استخدامی برق ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۶ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روزهای بعد نیز وجود دارد.
آگهی‌های استخدامی برق ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۶
آگهی‌های استخدامی برق ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۶ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روزهای بعد نیز وجود دارد.
آگهی‌های استخدامی برق ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۶
آگهی‌های استخدامی برق ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۶ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روزهای بعد نیز وجود دارد.
آگهی‌های استخدامی برق ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۶
آگهی‌های استخدامی برق ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۶ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روزهای بعد نیز وجود دارد.
آگهی‌های استخدامی برق ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۶
آگهی‌های استخدامی برق ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۶ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روزهای بعد نیز وجود دارد.
  • ۱
پربیننده ترین اخبار