شرکت دانش بنیان صنعت برقی با درآمد میلیاردی

شرکت دانش بنیان صنعت برقی با درآمد میلیاردی

فراز خطیر مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان صنعت برقی گفت: این شرکت را در سال ۸۹ با همکاری اساتید دانشگاه صنعت آب و برق راه‌اندازی کردیم. اگر دانشجویان صرفا به دنبال پرکردن رزومه کاری و خروج از کشور باشند، نباید وارد چنین محیطی شوند. خطیر درآمد سال ۹۶ خود را حدود یک میلیارد تومان عنوان کرد.

"سرپرست پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی" منصوب شد

دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد طی حکمی مهندس حمید آب روشن را به عنوان "سرپرست پژوهشکده برق جهاددانشگاهی" منصوب کرد.
۴