لزوم استفاده از سیم مخصوص اتصال زمین در کابل تلفن

لزوم استفاده از سیم مخصوص اتصال زمین در کابل تلفن

استفاده از سیم مخصوص اتصال زمین در کابل تلفن ضروری است چرا که عدم استفاده از سیم زمین در کابل تلفن موجب تاثیر نویز و صاعقه خواهد شد.
پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق بهمن ۹۴

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق بهمن ۹۴

در ادامه این مطلب می‌توانید پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی رشته مهندسی برق بهمن ۹۴ را دریافت کنید.
پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی برق شهریور ۹۵

پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی برق شهریور ۹۵

در ادامه این مطلب می توانید پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی رشته مهندسی برق را دریافت کنید.
همبندی استخر -نکات نظام مهندسی

همبندی استخر -نکات نظام مهندسی

همبندی اضافی در استخر را برای هم پتانسیل کردن قسمت های فلزی برای جلوگیری از برق گرفتگی را در قالب عکس را خواهید دید.
محل نصب پریزهای آشپزخانه

محل نصب پریزهای آشپزخانه

محل نصب پریزهای آشپزخانه و فواصل آن ها از زمین را در قالب تصویر مشاهده می نمایید.
شرط مجاورت کابل برق با کابل بدون شیلد جهت کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی

شرط مجاورت کابل برق با کابل بدون شیلد جهت کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی

شرط مجاورت کابل برق با کابل شبکه بدون شیلد طبق بند 13-3-1-18-1 نظام مهندسی بیان می‌شود. قابل ذکر است صفحه فلزی در عمل می‌تواند لوله فلزی و یا سینی فلزی با در پوش باشد.
پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴

پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴

در ادامه این مطلب می‌توانید پاسخ تشریحی سوالت آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی بهمن ماه سال ۹۴ را دریافت نمایید.
اتصال زمین الکتریکی برای مشترکین با کنتور بیش از75 آمپر

اتصال زمین الکتریکی برای مشترکین با کنتور بیش از75 آمپر

شرایط اتصال زمین الکتریکی برای مشترکین دارای کنتور بیش از 75 آمپر که در مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان با عنوان "الکترود زمین برای انشعابات برق فشار ضعیف" بیان شده است، را در قالب تصویر مشاهده خواهید کرد.
اعلام منابع آزمون نظام مهندسی مهر96

اعلام منابع آزمون نظام مهندسی مهر96

دفتر مقررات ملی منابع آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ را اعلام کرد و این منابع نسبت به آزمون گذشته دارای تغییراتی میباشد که مهمترین آن تغییر مباحث ۳ و ۱۳ و ۲۱ از ویرایش سال ۹۲ به ویرایش سال ۱۳۹۵ و اضافه شدن مبحث ۲۱ به همه رشته های نظام مهندسی منابع آزمون نظام مهندسی می باشد.
نکاتی از شرایط الکترود زمین در نظام مهندسی

نکاتی از شرایط الکترود زمین در نظام مهندسی

شرایط نصب الکترود زمین برای مشترکین بیشتر از 32 آمپر که در مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان با عنوان "الکترود زمین برای انشعابات برق فشار ضعیف" بیان شده است، را در قالب تصویر مشاهده خواهید کرد.
15۱۵