کلید آزمون نظام مهندسی برق مهر ۱۳۹۹ منتشر شد

کلید آزمون نظام مهندسی برق مهر ۱۳۹۹ منتشر شد

کلیداولیه آزمون‌های نظام مهندسی مهر ۱۳۹۹ منتشر شد. کلید آزمون‌ها را می‌توانید از لینک‌های زیر دریافت نمایید.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی مهر ۱۳۹۹

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی مهر ۱۳۹۹

امکان دریافت کارت آزمون نظام مهندسی مهر ماه ۱۳۹۹ برای داوطلبین شرکت در آزمون نظام مهندسی فراهم گردید. این آزمون در روز‌های ۳ و ۴ مهر ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌گردد.
اندازه گیری مقاومت زمین

اندازه گیری مقاومت زمین"با همبندی" و "بدون همبندی" چیست؟

آنچه که بین مهندسان مرسوم شده به اندازه گیری مقاومت زمین "با وجود همبندی" و "بدون وجود همبندی" چیست؟

نحوه پر کردن اظهار نامه مالیاتی توسط مهندسان

طبق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه الف، ب و ج تقسیم میشوند. طبق جزء ۵ بند ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم اعضای سازمان نظام مهندسی به لحاظ مقررات از مصادیق مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم هستند. طبق این ماده قانونی این دسته از صاحبان مشاغل مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.
کتاب‌های کلیدواژه‌ها در قبولی آزمون نظام مهندسی چه تاثیری دارند؟

کتاب‌های کلیدواژه‌ها در قبولی آزمون نظام مهندسی چه تاثیری دارند؟

کتاب‌های کلیدواژه مجموعه‌ای از کلمات مهم و کلیدی هستند که از منابع معرفی شده آزمون نظام‌مهندسی به همراه آدرس‌هایشان استخراج شده‌اند.این کلمات سر واژه‌هایی از مطالب مهمی هستند که در آزمون‌های ادوار گذشته مورد سؤال قرارگرفته‌اند و یا احتمال طرح شدن سؤال در آزمون‌های آتی از آن‌ها زیاد است.
شرایط ثبت‌نام در آزمون نظام‌مهندسی با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا

شرایط ثبت‌نام در آزمون نظام‌مهندسی با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا

به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در زمینه رشته‌های هفتگانه ساختمان که با مدرک کارشناسی خود نمی‌توانند پروانه اشتغال در زمینه رشته‌های هفتگانه مهندسی ساختمان دریافت نمایند، هیچ‌گونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی و یا مرتبط با آن تعلق نمی‌گیرد.

مهندس ناظر برق چه وظایفی دارد؟

مراحلی که یک مهندس برق دارای پروانه نظارت باید انجام دهد، عبارت است از: بررسی نقشه‌های اجرایی ساختمان و در مرحله ی دوم بازدید از محل پروژه قبل از شروع عملیات اجرایی که شامل ،بررسی امکان تامین برق و تلفن موردنیاز ساختمان جهت ساخت و بهره برداری،تهیه نقشه، کروکی یا دستور کار به منظور تامین و توزیع برق موقت، کنترل رعایت حریم شبکه‌های توزیع برق شهر در دوره ساخت و بهره برداری می شود.

وظایف مهندس طراح تاسیسات برقی چیست؟

مراحل کاری که یک مهندس طراحی تاسیسات برقی انجام دهد،عبارت است از:مطالعه نقشه‌های معماری (شناخت ساختمان و کاربری فضاها)، تشکیل جلسه با آرشیتکت و کارفرما و دریافت نقطه نظرات و درخواست‌های آن، درخواست اطلاعات و جزئیات لازم از آرتیشکت‌ها و پیاده سازی فضا‌های موردنیاز برق در نقشه‌ها و.
مراحل ثبت‌نام در آزمون نظام‌مهندسی

مراحل ثبت‌نام در آزمون نظام‌مهندسی

برای ثبت‌نام در آزمون نظام‌مهندسی ابتدا به سایت دفتر مقررات ملی ساختمان مراجعه کرده و بعد از مطالعه دستورالعمل آزمون– پرداخت هزینه آزمون (یعنی خرید کارت برای هر آزمون) وارد سامانه ثبت نام می شویم.
شرایط ابطال پروانه نظام مهندسی

شرایط ابطال پروانه نظام مهندسی

در صورتی که شرایط که در ادامه بیان می شود ، اتفاق بیفتد پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی باطل یا اعتبار آن معلق می شود.
3