همبندی استخر -نکات نظام مهندسی

همبندی استخر -نکات نظام مهندسی

همبندی اضافی در استخر را برای هم پتانسیل کردن قسمت های فلزی برای جلوگیری از برق گرفتگی را در قالب عکس را خواهید دید.
محل نصب پریزهای آشپزخانه

محل نصب پریزهای آشپزخانه

محل نصب پریزهای آشپزخانه و فواصل آن ها از زمین را در قالب تصویر مشاهده می نمایید.
شرط مجاورت کابل برق با کابل بدون شیلد جهت کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی

شرط مجاورت کابل برق با کابل بدون شیلد جهت کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی

شرط مجاورت کابل برق با کابل شبکه بدون شیلد طبق بند 13-3-1-18-1 نظام مهندسی بیان می‌شود. قابل ذکر است صفحه فلزی در عمل می‌تواند لوله فلزی و یا سینی فلزی با در پوش باشد.
پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴

پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴

در ادامه این مطلب می‌توانید پاسخ تشریحی سوالت آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی بهمن ماه سال ۹۴ را دریافت نمایید.
اتصال زمین الکتریکی برای مشترکین با کنتور بیش از75 آمپر

اتصال زمین الکتریکی برای مشترکین با کنتور بیش از75 آمپر

شرایط اتصال زمین الکتریکی برای مشترکین دارای کنتور بیش از 75 آمپر که در مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان با عنوان "الکترود زمین برای انشعابات برق فشار ضعیف" بیان شده است، را در قالب تصویر مشاهده خواهید کرد.
اعلام منابع آزمون نظام مهندسی مهر96

اعلام منابع آزمون نظام مهندسی مهر96

دفتر مقررات ملی منابع آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ را اعلام کرد و این منابع نسبت به آزمون گذشته دارای تغییراتی میباشد که مهمترین آن تغییر مباحث ۳ و ۱۳ و ۲۱ از ویرایش سال ۹۲ به ویرایش سال ۱۳۹۵ و اضافه شدن مبحث ۲۱ به همه رشته های نظام مهندسی منابع آزمون نظام مهندسی می باشد.
نکاتی از شرایط الکترود زمین در نظام مهندسی

نکاتی از شرایط الکترود زمین در نظام مهندسی

شرایط نصب الکترود زمین برای مشترکین بیشتر از 32 آمپر که در مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان با عنوان "الکترود زمین برای انشعابات برق فشار ضعیف" بیان شده است، را در قالب تصویر مشاهده خواهید کرد.
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون نظام مهندسی مهر ماه ۹۶

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون نظام مهندسی مهر ماه ۹۶

مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی مهرماه سال ۹۶، پنج روز دیگر تمدید شد. به اطلاع کلیه داوطلبن می‌رساند، این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.
الکترود زمین برای انشعاب برق فشار ضعیف

الکترود زمین برای انشعاب برق فشار ضعیف

در ادامه این مطلب می توانید الکترود زمین برای انشعابات برق فشار ضعیف تکفاز و سه فاز را در قالب تصویر مشاهده خواهید کرد.
حداقل فاصله شبکه فشار ضعیف از لوله کشی گاز

حداقل فاصله شبکه فشار ضعیف از لوله کشی گاز

حداقل فاصله مجاز کابل جریان ضعیف و مخابرات و فیبر نوری با لوله شبکه گاز طبیعی که از مباحث 17 مبحث ملی ساختمان است در ادامه در قالب تصویر بیان می شود.
۸