دستورات Abs , angle در Matlab

دستورات Abs , angle در Matlab

در این مطلب نحوه کار با دستورات Abs , angle در نرم افزار Matlab را مشاهده می‌نمایید.
دستور surface در Matlab

دستور surface در Matlab

با استفاده از دستور surface می‌توان برای خط رسم شده در یک منحنی، سایه ایجاد کرد.
شبیه سازی بررسی حالت گذرای ناشی از کلید زنی در نرم افزار Matlab

شبیه سازی بررسی حالت گذرای ناشی از کلید زنی در نرم افزار Matlab

در ادامه می توانید فایل شبیه سازیحالت گذرای ناشی از کلید زنی در نرم افزار Matlab را دانلود نمایید.
شبیه سازی یک سیستم سه فاز با بریکر و ترانس در Matlab

شبیه سازی یک سیستم سه فاز با بریکر و ترانس در Matlab

در ادامه مطلب می توانید فایل شبیه سازی شبکه قدرت به همراه بریکر و ترانسفورماتور را در نرم افزار Matlab دانلود نمایید.
شبیه سازی مدار RLC موازی با استفاده از بلوک های مقدماتی

شبیه سازی مدار RLC موازی با استفاده از بلوک های مقدماتی

در این مطلب می توانید فایل شبیه سازی مدار RLC موازی با استفاده از بلوک های مقدماتی در نرم افزار Matlab را دریافت نمایید.
شبیه سازی ترانس تکفاز با بار اهمی-سلفی در Matlab

شبیه سازی ترانس تکفاز با بار اهمی-سلفی در Matlab

در این مطلب می توانید فایل شبیه سازی ترانس تکفاز با بار اهمی-سلف در نرم افزار Matlab را دریافت نمایید.
کدهای Matlab و سیمولینک در شبیه سازی اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

کدهای Matlab و سیمولینک در شبیه سازی اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

با توجه به افزایش روز افزون نفوذ استفاده از منابع تجدید پذیر و تولید پراکنده در شبکه لازم است تا تاثیرات آن در مرحله طراحی بر شبکه قدرت، شبیه سازی شود و از طرفی نرم افزار Matlab به دلیل امکانات فراوانی که دارد یکی از نرم افزارهای قدرتمند در مهندسی برق است. در ادامه مطلب می‌توانید کدهای متلب و سیمولینک در شبیه سازی اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه را دانلود نمایید.
شبیه سازی ترانسفورماتور تکفاز و بررسی تلفات آن

شبیه سازی ترانسفورماتور تکفاز و بررسی تلفات آن

در این پست فایل شبیه سازی تراسفورماتور تکفاز در محیط سیمولینک نرم افزار Matlab جهت دانلود به اشتراک گذاشته شده است. لازم به ذکر است در این شبیه سازی تلفات ترانس نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
شبیه سازی موتور DC تحریک مستقل در سیمولینک Matlab

شبیه سازی موتور DC تحریک مستقل در سیمولینک Matlab

در این مطلب می توانید فایل شبیه سازی شبیه سازی موتور DC تحریک مستقل را دریافت نمایید.
برنامه پخش بار در MATLAB

برنامه پخش بار در MATLAB

مطالعات بخش بار استخوان‌بندی اصلی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های قدرت هستند و انجام آن‌ها برای بهره‌برداری و برنامه‌ریزی زمان‌بندی اقتصادی بین شرکت‌های برق ضروری است. همچنین تجزیه و تحلیل پخش بار پیش‌زمینهٔ مطالعات پایداری گذرا و واحتمال وقوع حوادث در شبکه است.
۱۰