دستور تبدیل لاپلاس در نرم افزار Matlab

دستور تبدیل لاپلاس در نرم افزار Matlab

متلب دستوراتی را برای تبدیلات فوریه و لاپلاس دارد. این تبدیلات در علوم و مهندسی به کار می روند. به عنوان مثال، تبدیل فوریه تابع را به یک تابع متناوب تبدیل می کند. تبدیلات لاپلاس یک معادله دیفرانسیل را به معادله جبری تبدیل می کند. در این مطلب
چند جمله ای ها در  نرم افزار matlab

چند جمله ای ها در نرم افزار matlab

متلب، چند جمله ای ها را به صورت بردار سطری شامل ضرایب x ها به صورت نزولی (توان x) می نویسد. معادله P(x) = x4 + 7x3 - 5x + 9 به صورت p = [1 7 0 -5 9] نوشته می شود.
محاسبه انتگرال معین در Matlab

محاسبه انتگرال معین در Matlab

اساسا، انتگرال معین، حد مجموع می باشد. از انتگرال های معین برای پیدا کردن مساحت ها، مانند مساحت بین منحنی و محور xها و مساحت بین دو منحنی استفاده می کنیم. انتگرال معین در زمینه های دیگر هم به کار می رود. در ادامه می توانید محاسبه انتگرال معین در نرم افزار matlab را مشاهده کنید.
محاسبه انتگرال نامعین در نرم افزارMatlab

محاسبه انتگرال نامعین در نرم افزارMatlab

در ادامه آموزش نرم افزار matlab به بحث انتگرال‌ها می‌پردازیم. در ادامه می‌توانید بخش اول از این آموزش را مشاهده کنید.
انواع حلقه در  Matlab

انواع حلقه در Matlab

ممکن است یک موقعیتی وجود داشته باشد که به اجرای بلوکی از کد به صورت چندین بار نیاز داشته باشید. به طور عموم یک گزاره به طور متناوب اجرا شود. ابتدا گزاره اول برای یک تابع اجرا شده، سپس برای بار دوم و .... زبان برنامه نویسی انواع ساختار های کنترلی ارائه می دهد که اجازه مسیرهای اجرایی پیچیده بیشتری را می دهد. یک حلقه اجازه اجرای یک گزاره یا دسته ای از چند گزاره را در بیشتر زبان های برنامه نویسی به ما می دهد.

M فایل در نرم ازفزار Matlab

ما از محیط متلب مانند یک ماشین حساب استفاده می کنیم. گرچه متلب یک زبان برنامه نویسی قوی می باشد اما یک محیط محاسباتی تعاملی هم می باشد.
آرایه در matlab

آرایه در matlab

تمام متغیر های data type ها در متلب آرایه های چند بعدی هستند. یک بردار آرایه یک بعدی و یک ماتریس آرایه دو بعدی خواهد بود. در این مطلب با انواع ماتریس ها ، بردار ها و آرایه های خاص در matlab اشنا می شویم.
آرایه های چند بعدی در Matlab

آرایه های چند بعدی در Matlab

در این مطلب با آرایه‌های چند بعدی در نرم افزار matlab آشنا می‌شویم و نحوه دسترسی به اطلاعات آن‌ها را خواهیم آموخت.

راه اندازی محیط Matlab

نرم افزار متلب به دلیل گستردگی در اکثر رشته های مهندسی و علوم پایه کاربرد دارد. در ادامه نحوه نصب این نرم افزار ر مشاهده خواهید کرد.
محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان سیستم قدرت در Matlab

محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان سیستم قدرت در Matlab

در این مطلب کدهای متلب و GUI برای محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان سیستم مانند LOLP و EENS قرارداه شده است.
۵