جزوه آموزش نرم افزار DigSILENT – دکتر عیدیانی

جزوه آموزش نرم افزار DigSILENT – دکتر عیدیانی

نرم افزار Digsilent یکی از نرم افزارهای قدرتمند شبیه سازی و آنالیز سیستمهای قدرت به شمار می‌رود. در این پست جزوه آموزش این نرم افزار، نوشته دکتر عیدیانی جهت دانلود قرار داده می‌شود.
معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent - بخش هشتم

معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent - بخش هشتم

نرم افزار Digsilent یکی از نرم افزارهای قدرتمند شبیه سازی و آنالیز سیستمهای قدرت به شمار می‌رود. در این بخش، قسمت پایانی از آموزش این نرم افزار را مشاهده می‌کنید.
معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent - بخش هفتم

معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent - بخش هفتم

نرم افزار Digsilent یکی از نرم افزارهای قدرتمند شبیه سازی و آنالیز سیستمهای قدرت به شمار می‌رود. در این بخش، قسمت هفتم آموزش این نرم افزار را مشاهده می‌کنید.
معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent - بخش ششم

معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent - بخش ششم

نرم افزار Digsilent یکی از نرم افزارهای قدرتمند شبیه سازی و آنالیز سیستمهای قدرت به شمار می‌رود. در این بخش، قسمت ششم آموزش این نرم افزار را مشاهده می‌کنید.
معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent- بخش پنجم

معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent- بخش پنجم

نرم افزار Digsilent یکی از نرم افزارهای قدرتمند شبیه سازی و آنالیز سیستمهای قدرت به شمار می‌رود. در این بخش، قسمت چهارم آموزش این نرم افزار را مشاهده می‌کنید.
معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent - بخش چهارم

معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent - بخش چهارم

نرم افزار Digsilent يکی از نرم افزارهای قدرتمند شبیه سازی و آناليز سیستمهای قدرت به شمار می رود. در این بخش، قسمت چهارم آموزش این نرم افزار را مشاهده می کنید.
معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent- بخش سوم

معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent- بخش سوم

نرم افزار Digsilent Power Factory یکی از بهترین نرم افزارهای شبیه سازی و آنالیز سیستمهای قدرت به شمار می‌رود. در این بخش، قسمت سوم آموزش این نرم افزار را مشاهده می‌کنید.
معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent-بخش دوم

معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent-بخش دوم

نرم افزار Digsilent Power Factory يکی از بهترين نرم افزارهای شبیه سازی و آناليز سیستمهای قدرت به شمار می رود. در این بخش، قسمت دوم آموزش این نرم افزار را مشاهده می کنید.
معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent-بخش اول

معرفی و آموزش نرم افزار Digsilent-بخش اول

یکی از بهترین نرم افزارهای شبیه سازی و آنالیز سیستمهای قدرت، نرم افزار Digsilent Power Factory می‌باشد. در این بخش، قسمت اول آموزش این نرم افزار را مشاهده می کنید.

شرکت دیگسایلنت با صنعت برق ایران همکاری می کند

جلسه معارفه و بررسی پیشینه، توانمندی ها و قابلیت های خدمات مشاوره ای شرکت دیگسایلنت آلمان با حضور مدیر عامل این شرکت "فلاویو فرناندز" و به میزبانی شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد.
۵