کتاب طراحی خطوط انتقال

در کتاب طراحی خطوط انتقال مفاهیمی همچون مبانی اولیه‌ی خطوط انتقال، تعاریف و اصطلاحات، تعیین سطح ولتاژ، پارامترهای موثر در طراحی خطوط انتقال نیرو، جریان‌های مجاز، تلفات الکتریکی و چندین و چند مبحث مرتبط با طراحی خطوط انتقال انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند که مطالعه‌ی آن می‌تواند برای دانشجویان مهندسی برق مثمر ثمر باشد.

دستورکار آزمایشگاه مدار منطقی

یکی از دروس پایه رشته‌های برق و الکترونیک و کامپیوتر واحد مدار منطقی است. این درس فقط با تمرینات زیاد قابل یادگیری است و بسیار فرار می‌باشد. در ادامه اینن مطلب می توانید دستورکار آزمایشگاه مدار منطقی را دانلود نمایید.

جزوه حفاظت پیشرفته

درس حفاظت پیشرفته از دروس اصلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت می باشد. در ادامه فایل آموزشی درس حفاظت پیشرفته جهت دانلود ارائه خواهد شد.

تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ+فایل word

ولتاژ تحریک باید از حالت بی باری تا بارنامی ژنراتور در حدود 2.5 برابر یا بیشتر قابلیت تنظیم و تغییر داشته باشد. در حالتی که در اثر سیم‌های انتقال انرژی بی باری، بار ژنراتور خازنی می‌گردد و باید تحریک بی باری ژنراتور نیز کوچکتر گردد. از این جهت ولتاژ تحریک ژنراتور‌های بزرگ که به شبکه‌های با قدرت زیاد متصل هستند و ولتاژ ترمینال آن‌ها توسط شبکه تعیین میگردد.

جزوه دستنویس کنترل خطی دانشگاه امیرکبیر-قسمت سوم

کنترل خطی یکی از مدل‌های کنترلی است که بطور گسترده‌ای در مهندسی کنترل استفاده می‌گردد. درس کنترل خطی به عنوان پیش نیاز سایر دروس در مهندسی کنترل می‌باشد. کنترل خطی همچنین از دروس اصلی مهندسی برق در همه گرایش‌ها و در مقطع کارشناسی ارائه می‌گردد.

جزوه دستنویس کنترل خطی دانشگاه امیرکبیر-قسمت دوم

کنترل خطی یکی از مدل‌های کنترلی است که بطور گسترده‌ای در مهندسی کنترل استفاده می‌گردد. درس کنترل خطی به عنوان پیش نیاز سایر دروس در مهندسی کنترل می‌باشد. کنترل خطی همچنین از دروس اصلی مهندسی برق در همه گرایش‌ها و در مقطع کارشناسی ارائه می‌گردد. در ادامه می‌توانید بخش دوم از جزوه دستنویس کنترل خطی دانشگاه امیر کبیر را دانلود کنید.

جزوه دستنویس کنترل خطی دانشگاه امیرکبیر-قسمت اول

کنترل خطی از دروس اصلی مهندسی برق در همه گرایش ها و در مقطع کارشناسی ارائه می گردد. در ادامه می توانید بخش اول از جزوه دستنویس کنترل خطی دانشگاه امیر کبیر را دانلود کنید.

بررسی سیستم‌های تله متری کنترل و اتوماسیون صنعتی

جزوه بررسی سیستم‌های تله متری کنترل و اتوماسیون صنعتی مشتمل بر ۸ فصل کلی است که در ادامه می توانید آن را دریافت کنید.

کتاب آشنایی با سیستم‌های کنترل DCS

DCS مخفف Distributed Controller System است، هدف از آن انجام عملیات کنترلی به صورت غیرمتمرکز یا توزیع شده می‌باشد. در ادامه کتابی ارائه می‌شودکه به بررسی کامل این سیستم‌ها پرداخته است.

جزوه‌ی مدارهای الکتریکی ۱

هر آرایشی از عناصر الکتریکی که حداقل یک مسیر بسته در آن موجود باشد مدار الکتریکی می‌نامیم. در نظریه‌ی مدار‌های الکتریکی متغیرهای اساسی مورد نظر که در تحلیل مدار به دنبال آن‌ها هستیم، ولتاژ‌ها و جریان‌های شاخه‌های مختلف مدار می‌باشد. در جزوه‌ی پیش رو درس مدارات الکتریکی ۱ رشته‌ی مهندسی برق مباحث مربوطه به صورت کاملا تشریحی بیان شده است و می‌تواند راهگشای دانشجویان این رشته باشد.
۹