لغو دستور توقف آزمون استخدامی وزارت نفت از سوی دیوان عدالت

لغو دستور توقف آزمون استخدامی وزارت نفت از سوی دیوان عدالت

با تعهد وزارت نفت، دیوان عدالت اداری دستور توقف آزمون استخدامی را لغو کرد. بنابراین روند استخدامی وزارت نفت، پس از وقفه ای چند ماهه، ادامه خواهد یافت.
توزیع کارت آزمون کارشناس رسمی دادگستری 96

توزیع کارت آزمون کارشناس رسمی دادگستری 96

داوطلبان آزمون کارشناس رسمی دادگستری می توانند از روز شنبه 96/12/5 ساعت 18 اقدام به دریافت کارت آزمون نمایند.

تجربیات مصاحبه آزمون استخدامی وزارت نیرو۹۶ - مهندسی برق شرکت توزیع

در این مطلب می توانید تجربیات افراد شرکت کننده در مصاحبه آزمون استخدامی وزارت نیرو 96 در رشته مهندسی برق برای شرکت توزیع را مشاهده کنید.

تجربیات مصاحبه آزمون استخدامی وزارت نیرو۹۶

در این مطلب می توانید تجربیات افراد شرکت کننده در مصاحبه آزمون استخدامی وزارت نیرو 96 در رشته حسابداری و امور مشترکین را مشاهده کنید.

تجربیات مصاحبه آزمون استخدامی وزارت نیرو۹۶ - رشته مهندسی برق

در این مطلب می توانید تجربیات افراد شرکت کننده در مصاحبه آزمون استخدامی وزارت نیرو 96 را مشاهده کنید. این تجربیات می تواند به درک فضای حاکمبر جلسه مصاحبه و آمادگی قبلی تاثیر گذار باشد.

تجربیات مصاحبه آزمون استخدامی وزارت نیرو ۹۶

در این مطلب می توانید تجربیات افراد شرکت کننده در مصاحبه آزمون استخدامی وزارت نیرو 96 را مشاهده کنید. این تجربیات می تواند به درک فضای حاکمبر جلسه مصاحبه و آمادگی قبلی تاثیر گذار باشد.
دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) -۸۶

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) -۸۶

در این مطلب می‌توانید سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات و تاسیات ساختمانی سال ۱۳۸۶ را از لینک زیر دانلود نمایید.
دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) -۸۴

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) -۸۴

در این مطلب می‌توانید سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات و تاسیات ساختمانی سال ۱۳۸۴ را از لینک زیر دانلود نمایید.
دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) -۸۲

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) -۸۲

در این مطلب می‌توانید سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات و تاسیات ساختمانی سال ۱۳۸۲ را از لینک زیر دانلود نمایید.
دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) -تیر ۸۰

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) -تیر ۸۰

در این مطلب می‌توانید سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه) برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات و تاسیات ساختمانی تیرماه سال ۱۳۸۰) را از لینک زیر دانلود نمایید.
۳