شبیه سازی نیروگاه خورشیدی با نرم افزار‌های pysyst و Sunny design

در مقاله ارائه شده به شبیه سازی عملکرد نیروگاه خورشیدی دانشگاه یزد با نرم افزار‌های pysyst و Sunny design می‌پردازد. سنجش اعتبار آن‌ها با داده‌های تجربی ضمن ارائه راهکار‌های افزایش راندمان بررسی می‌شود.

فیلم آموزش طراحی سه بعدی در PVsyst - انتخاب اشیاء

در فیلم ارائه شده به معرفی ابزارهای انتخاب اشیاء در محیط 3D shadings در نرم افزار PVsyst می‌پردازد.

ضریب albedo در نرم افزار PVsyst

ضریب albedo یکی از پارامتر‌های موثر در میزان تابش دریافتی در سطح پنل در نیروگاه خورشیدی می‌باشد.

مراحل طراحی نیروگاه خورشیدی با PVsyst

در گزارش ارائه شده به آموزش گام به گام طراحی پروژه نیروگاه خورشیدی با نرم افزار PVsyst می‌پردازد و طرح کلی از پروژه و فرایند شبیه سازی را را ارائه می‌دهد.

برنامه اندروید محاسبات نصب پنل خورشیدی

به کمک برنامه ارائه شده می‌توان ملزومات اولیه نصب پنل؛ شیب فصلی پنل خورشیدی، موقعیت پنل و زاویه تابش خورشیدی را محاسبه کرد.

طراحی و تحلیل هزینه سیستم فتوولتائیک ۱ کیلوواتی

این مطالعه بر اساس طراحی سیستم PV خورشیدی و مطالعه موردی براساس تجزیه و تحلیل هزینه 1.0 کیلو وات انرژی خورشیدی فتوولتائیک جدا از شبکه می‌پردازد.

ارزیابی عملکرد شبکه ۵ مگاواتی نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی

شرایط آب و هوایی مطلوب در محله‌ای در یکی از بزرگترین ایالات هند (کارناتاکا) و قوانین اخیر برای استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، انگیزه قابل توجهی برای نصب نیروگاه‌های فتوولتائیک در این منطقه ایجاد کرده است. در این گزارش عملکرد نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی ۵ مگاواتی متصل به شبکه ایجاد شده در این منطقه ارزیابی می‌شود.

فیلم شبیه سازی نیروگاه ۵۰۰ کیلوواتی در PVsyst

در این ویدئو نیروگاه 500 کیلوواتی در PVsyst شبیه سازی شده و زاویه حرکت خورشید و تاثیر آن بر روی آرایه های سیستم PV نمایش داده شده است.

شبیه سازی و تحلیل اقتصادی نیروگاه ۵۰۰ کیلوواتی

در این گزارش، یک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه کارآمد برای محیط زیست توسط نرم افزار PVsyst طراحی و شبیه سازی شده است. با فرض یکسان بودن هزینه‌های احداث و تعمیر و نگهداری آن در جنوب تهران، کرمان و یزد یک نیروگاه فتوولتائیک ۵۰۰ کیلوواتی شبیه سازی و مورد مطالعه قرار گرفته است.

آموزش نرم افزار طراحی سیستم خورشیدی helioscope (بخش اول)

نرم افزار helioscope تولید شرکت ENf Solar فرانسه است. در این بخش به طراحی سامانه خورشیدی می‌پردازد.
۲