برق نیوز BarghNews

برچسب ها
برچسب: استخدام های مرتبط با برق
آگهی های استخدامی برق ۲۰ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


آگهی های استخدامی برق ۱۹ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹


آگهی های استخدامی برق ۱۵ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


آگهی های استخدامی برق ۱۴ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


آگهی های استخدامی برق ۱۳ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۵۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


آگهی های استخدامی برق ۱۲ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


آگهی های استخدامی برق ۱۱ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


آگهی های استخدامی برق ۸ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


آگهی های استخدامی برق ۷ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷


آگهی های استخدامی برق ۶ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


آگهی های استخدامی برق ۵ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


آگهی های استخدامی برق ۴ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


آگهی های استخدامی برق ۱ مرداد ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


آگهی های استخدامی برق ۳۱ تیر ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


آگهی های استخدامی برق ۳۰ تیر ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


آگهی های استخدامی برق ۲۹ تیر ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۹


آگهی های استخدامی برق ۲۸ تیر ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


آگهی های استخدامی برق ۲۵ تیر ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
ستخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


آگهی های استخدامی برق ۲۴ تیر ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


آگهی های استخدامی برق ۲۳ تیر ۹۹ کارشناسی و کاردانی... در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع... امکان تماس یا ارسال رزومه در روز های بعد نیز...
استخدام مهندس برق خانم برای انجام امور اداری و فنی... وظایف پیگیری&zwnj های اداری در حوزه نیروگاه&zwnj های خورشیدی و... تاسیسات برقی پاسخ به استعلامات و درخواست ها اطلاع رسانی... دوره&zwnj های سمینار&zwnj ها و دوره&zwnj های تخصصی تهیه و...
کد خبر: ۴۲۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


پربیننده ترین اخبار
پرطرفدارترین عناوین