برق نیوز BarghNews

برچسب ها
برچسب: قیمت آب و برق برخی مصرف کنندگان در 99 کاهش یافت
بر اساس قان991515">ون ب991515">ودجه سال ۱۳۹۹ مج991515">وز جدیدی برای کاهش... 991515">قیمت 991515">آب 991515">و 991515">برق 991515">و همچنین سایر کالا های یارانه... ای برای 991515">برخی 991515">مصرف 991515">کنندگان صا991515">در شد ...
به گزارش 991515">برق نی991515">وز بر اساس بند س تبصره ۵... قان991515">ون ب991515">ودجه ۱۳۹۹ به منظ991515">ور کاهش هزینه&zwnj ها 991515">و تش991515">ویق... به کاهش 991515">مصرف کالا&zwnj ها 991515">و خدمات یارانه&zwnj ای به... 991515">وزارت خانه&zwnj های نفت 991515">و نیر991515">و 991515">و شرکت&zwnj های تابعه...
کد خبر: ۴۱۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۲


پربیننده ترین اخبار