جزوه دستنویس الکترونیک ۱

درس الکترونیک ۱ از دروس اصلی رشته مهندسی برق در تمامی گرایش‌ها بشمار می‌آید. هدف از این درس آشنایی مقدماتی با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه‌ای الکترونیک مانند دیود، ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان است. این جزوه یکی از کاملترین جزوات موجود این درس می‌باشد.

معرفی میکروکنترلرهای خانواده AVR

ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع ﭼﯿﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮو ﭘﺮوﺳﺴﻮر چیست؟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﯾﮏ ﭼﯿﭗ، ﻗﯿﻤﺖ واﻧﺪازه ﻣﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه‌ای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. این جزوه به بررسی و معرفی میکروکنترلرهای خانواده AVR پرداخته است.

کتابچه نکات تستی ماشین‌های الکتریکی

کتابچه نکات تستی ماشین‌های الکتریکی شامل نکات و مثال های حل شده را در ادامه می توانید دانلود کنید.

پاورپوینت بررسی انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی انرژی تجدید پذیری میباشد واز حرارت قابل استخراج ناشی ازگرمای توده‌های مذاب وتخریب مواد رادیواکتیو موجود دراعماق زمین بدست می‌آید. این منبع انرژی برخلاف انرژی‌های تجدید پذیر دیگر مانند: خورشیدی، بادی، امواج و…. یک منشاء انرژی پیوسته می‌باشد.

جزوه دستنویس الکترومغناطیس

جزوه حاضر، جزوه درس الکترومغناطیس مهندسی برق است که کلیه مباحث مرتبط با این درس را تحت پوشش قرار داده است. از جمله مباحث مورد بررسی در این جزوه عبارتند از: تجزیه و تحلیل برداری، شدت میدان الکتریکی، انرژی ذر میدان الکتریکی- اختلاف پتانسیل الکتریکی، رسانا، معادلات لاپلاس و پوآسون، شدت میدان مغناطیسی و … است.

پاورپوینت ریاضیات مورد استفاده در کنترل

جزوه پاورپوینت ریاضیات مورد استفاده در کنترل به بررسی و ارائه فرمول‌ها و مباحث مهم و کاربردی ریاضیات در بحث کنترل می‌پردازد. این جزوه که به صورت پاورپوینت است در ۱۰۲ اسلاید ارائه شده است.

دانلود جزوه روشنایی فنی و پروژه

این مجموعه شامل جزوه درس روشنایی فنی است که به صورت رایگان در اختیار دانشجویان مهندسی برق قرار گرفته است. این جزوه مربوط به دانشکده فنی و حرفه‌ای تبریز است. در ادامه می توانید این جزوه را دانلود نمایید.

گزارش کارآموزی کارخانه ایران خودرو – مهندسی برق

گزارش کارآموزی کارخانه ایران خودرو را در ادامه می توانید دانلود کنید.

دانلود رایگان پایان نامه دسته بندی اختلالات کیفیت توان با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبی

در پروژه دسته بندی اختلالات کیفیت توان با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبی تلاش شده تا با ابزار‌ها و روشهای نوین پردازش سیگنال (تجزیه چند سطحی ویولت DWT) وهمچنین روش‌های دسته بندی هوشمند (شبکه‌های عصبی) انواع اختلالات کیفیت توان شناسایی ودسته بندی شوند.

دانلود رایگان پایان نامه مبانی فیبر نوری

در این پایان نامه سعی شده تا اطلاعاتی تقریبا جامعی درباره فیبرهای نوری کریستال فوتونی ارائه گردد. به این ترتیب که در فصل اول ضمن معرفی فیبر نوری به عنوان یک ابزار مهم مخابراتی به بیان مبانی کلی این فیبر پرداخته و با ذکر مزایا و معایب و کاربردهای آن زمینه‌های پیشرفت آن بیان گردد و در فصل دوم به معرفی فیبر نوری مبتنی بر کریستال فوتونی و نحوه ساخت آن و تفاوت آن با فیبرهای معمولی بیان می‌گردد.
۱۱