تجزیه و تحلیل و طراحی مبدل بوست با سویچینگ نرم به همراه پل HI به همراه شبیه سازی

یک مبدل بوست با سویچینگ نرم جدید در این مقاله ارائه شده است. مبدل‌های بوست معمولی دارای تلفات کلید زنی هنگام ON و OFF کردن بودند که این موجب کاهش بازده کل می‌شود.

مقاله" طراحی و مدل سازی سیستم زمین دکل‌های خطوط انتقال در حالت گذرای ناشی از صاعقه به منظور بررسی امکان جرقه بازگشتی"

ایجاد خطاهای گذرا ناشی از برخی پدیده ها از قبیل کلیدزنی و صاعقه در شبکه های قدرت، میتواند منجر به خسارات جبران ناپذیری گردد، از این رو شناسایی و بررسی این خطاها به منظور یافتن راه حلهای مناسب برای حفاظت از شبکه و حداقل کردن خسارات وارده به تجهیزات، نقش مهمی را در این زمینه ایفا میکنند.

اصول مقاله نویسی

به دلیل استقبال افراد بسیاری برای ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی، مقاله نویسی از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در ادامه فایلی مفید جهت معرفی اساس و اصول پایه ای نوشتن مقاله های علمی ارائه می شود.

مقاله"تجزیه و تحلیل مسائل پایداری ولتاژ با وجود نفوذ تولید پراکنده در شبکه های توزیع"

این مقاله تجزیه و تحلیل کلی از چگونگی تاثیر نفوذ تولید پراکنده در سمت ثانویه ولتاژپایین شبکه های توزیع بر پایداری ولتاژ را بررسی می کند. این مهم است که نقطه فروپاشی ولتاژ به دقت تحت نقاط بهره برداری مختلف برای جلوگیری از تنزیل خدمات مورد مطالعه قرار گرفته باشد.

دانلود اصل و ترجمه مقاله با موضوع "ارزیابی انتشار عدم تعادلی در ولتاژ"

هدف این مقاله این است که توجه را به سمت منشا اصلی عدم تعادل جلب کند؛ با توجه به بخشی از عدم تعادلی که توسط جریان‌های توالی منفی ایجاد شده و نیز بخشی که از امپدانس شبکه‌ی غیرایده آل، با امپدانس تزویج غیرقابل چشم پوشی، میان سیستم توالی مثبت و منفی سرچشمه می‌گیرد. این بخش ذاتی سیستم، از خطوط جابجا نشده یا خطوط پارالل سه فازی که در فواصل دراز در حال کار هستند، سرچشمه می‌گیرد.

مقاله"بررسی آماري اثرات رطوبت و شرايط جوی بر پانچ مقره ها در شركت توزيع نيروی برق مشهد"

با توجه به رشد روزافزون مصرف برق بويژه در مصارف رفاهي و صنعتي ، توليد انرژي الكتريكي مطمئن و با كيفيت و داشتن شبكه هاي انتقال با ضريب اطمينان بالا ضروري مي نمايد و اگر بگوييم كه ضريب اطمينان سيستمهاي قدرت بستگي به كيفيت و ضريب اطمينان مقره ها دارد بي شك سخن گزافي نگفته ايم چرا که آمار خرابيها و fault هاي بوجود آمده بهترين گواه بر اثبات اين مطلب مي باشد .

مقاله "بررسی و آنالیز نوسانات زیر سنکرون و پدیده تشدید زیر سنکرون در سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار متلب"

در این مقاله با درنظر گرفتن یك سیستم پیچشی با 6 جرم، اثر دینامیك پیچشی شفت بین محرك و توربین و ژنراتور بررسی گردید و به این منظور از مدل جرم گسترده توربین و ژنراتور استفاده شد.

مقاله"جایابی بهینه ریکلوزرها در شبکه هاي توزیع جهت کاهش انرژي توزیع نشده با استفاده از روش الگوریتم مورچگان"

در سیستمهاي توزیع از ریکلوزر به عنوان حذف خطاهاي گذرا، ایزوله کردن خطاها، مدیریت ساختار شبکه و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان استفاده می شود. ریکلوزرها نقش اساسی در قابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع ایفا می کنند و به همین دلیل انتخاب تعداد کافی و محل مناسب براي آنها یک عامل مهم در طرح این سیستمها می باشد.

مقاله "ارائه یک روش تحلیلی جدید در مورد خازن گذاری ثابت بهینه در شبکه های توزیع شعاعی"

جاگذاری بهينه خازن های ثابت در فيدر های اصلی و فرعی شبکه های شعاعی منجر به کاهش تلفات انرژی، آزادسازی ظرفيت فيدرهای موجود و بهبود پروفيل ولتاژ می شود. در ادامه مقاله "ارائه یک روش تحلیلی جدید در مورد خازن گذاری ثابت بهینه در شبکه های توزیع شعاعی" را می توانید دانلود کنید.

مقاله با موضوع "فرستده وایرلس توان"

مقاله‌ی فرستنده وایرلس (بدون سیم) توان ۱۳۰ وات جهت دانلود به اشتراک گذاشته می شود.
۳