ویژگی‌های پره‌ها در توربین‌های بادی

ویژگی‌های پره‌ها در توربین‌های بادی

پره‌های توربین بادی بایستی به اندازه ی کافی استحکام داشته باشند، تا بتواند بار‌های تحمیل شده از سرعت‌های باد متغیر را تحمل کند. در طی ۲۰ سال اخیر، بین ۱۰۰ میلیون تا ۱ بیلیون مدل بار مختلف برای توربین بادی شناسایی شده است؛ بنابراین پره‌های توربین بادی بایستی توانایی تحمل بار‌های مختلف تا حداکثر مقداری که در شرایط بد آب و هوایی رخ می‌دهد، را داشته باشند.
بررسی استفاده از نیروگاه‌های بادی به همراه سیستم‌های ذخیره ساز انرژی

بررسی استفاده از نیروگاه‌های بادی به همراه سیستم‌های ذخیره ساز انرژی

روش‌های متنوعی در خصوص ذخیره سازی انرژی برق وجود دارد که می‌توان انرژی را در ساعات غیر پیک ذخیره نمود. روش فشرده سازی هوا در کنار نیروگاه بادی از موضوعات جدید و پراهمیت بوده که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله ضمن مقایسه به بررسی این روش‌ها به منظور استفاده در زمان پیک پرداخته می‌شود.
کاربرد GIS در امکان سنجی احداث نیروگاه‌های بادی

کاربرد GIS در امکان سنجی احداث نیروگاه‌های بادی

بر مبنای تحقیقات انجام شده در سال‌های اخیر و با توجه به تاریخچه استفاده از انرژی باد، یک نمودار گردشی برای امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در یک منطقه با استفاده از نرم افزار GIS ارائه شده است.
ردیابی نقطه‌ی حداکثر توان (MPPT) در سیستم تولید بادی

ردیابی نقطه‌ی حداکثر توان (MPPT) در سیستم تولید بادی

بیشتر روش‌های ردیابی نقطه‌ی حداکثر توان (MPPT) سیستم بادی، بر اساس منحنی حداکثر توان توربین بادی و پروفایل سرعت باد کار می‌کنند؛ بنابراین استفاده از این روش‌ها بطور عملی با هزینه‌ی بالا و مشکلات فراوان همراه خواهد بود. در این مقاله، استراتژی جدید ردیابی نقطه‌ی حداکثر توان برای سیستم بادی سرعت متغییر با ماشین سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) ارائه شده است.
بررسی اثرات متقابل دینامیکی سرعت باد بر توربین بادی و شبیه سازی اجزای آن

بررسی اثرات متقابل دینامیکی سرعت باد بر توربین بادی و شبیه سازی اجزای آن

در این مقاله اجزای مختلف باد و اثرات متقابل آن با دینامیک‌های توربین بادی تشریح و در پایان مدلی برای شبیه سازی آن در نرم افزار MATLAB/Simulink ارائه می‌گردد.
تکنولوژی‌های توربین بادی در حال پیشرفت در آمریکا

تکنولوژی‌های توربین بادی در حال پیشرفت در آمریکا

توربین‌های بادی در تمام دنیا در حال پیشرفت روزافزون است. در این مطلب به سه نمونه از تکنولوژی‌های توربین بادی در حال پیشرفت در آمریکا اشاره شده است.
نسل آینده توربین‌های بادی

نسل آینده توربین‌های بادی

تاکنون، مفاهیمی برای جایگزینی توربین‌های محور افقی دو یا سه پره، از نقطه نظر مقرون به صرفه بودن و قابلیت اطمینان فنی، کم آورده اند. اما ممکن است این چنین مفاهیمی در آینده دور، گزینه‌های عملی به شمار آیند.
تحلیل فراوانی سرعت باد منطقه بیرجند به منظور احداث نیروگاه بادی در منطقه

تحلیل فراوانی سرعت باد منطقه بیرجند به منظور احداث نیروگاه بادی در منطقه

در این پژوهش به بررسی سرعت متوسط و سالانه باد در ایستگاه سینوپتیک بیرجند در طول دوره آماری ۱۹۵۵ تا ۲۰۰۵ پرداخته شد.
کنترل فازی توربین بادی سرعت متغیر با استفاده از ANFIS

کنترل فازی توربین بادی سرعت متغیر با استفاده از ANFIS

در این مقاله، با توجه به تطبیق کنترل کننده هاي فازي (در مقایسه با کنترل کننده هاي خطی) با سیستم هاي غیر خطی، کنترل کننده هاي فازي که به وسیله روش ANFIS طراحی شده اند، اعمال خواهند شد.
بررسی عملکرد توربین بادي داراي کنترل زاویه Pitch پره در مقابل تغییرات سرعت باد

بررسی عملکرد توربین بادي داراي کنترل زاویه Pitch پره در مقابل تغییرات سرعت باد

در این مقاله مدل دینامیکی یک توربین بادي سرعت متغیر که رایج ترین نوع توربین بادي است، ارائه شده و سپس عملکرد آن در مقابل تغییرات سرعت باد و با تأکید بر کنترل زاویه Pitch پره، مورد مطالعه قرار گرفته است.
۳