کنترل فازی توربین بادی سرعت متغیر با استفاده از ANFIS

کنترل فازی توربین بادی سرعت متغیر با استفاده از ANFIS

در این مقاله، با توجه به تطبیق کنترل کننده هاي فازي (در مقایسه با کنترل کننده هاي خطی) با سیستم هاي غیر خطی، کنترل کننده هاي فازي که به وسیله روش ANFIS طراحی شده اند، اعمال خواهند شد.
بررسی عملکرد توربین بادي داراي کنترل زاویه Pitch پره در مقابل تغییرات سرعت باد

بررسی عملکرد توربین بادي داراي کنترل زاویه Pitch پره در مقابل تغییرات سرعت باد

در این مقاله مدل دینامیکی یک توربین بادي سرعت متغیر که رایج ترین نوع توربین بادي است، ارائه شده و سپس عملکرد آن در مقابل تغییرات سرعت باد و با تأکید بر کنترل زاویه Pitch پره، مورد مطالعه قرار گرفته است.
طراحی و ساخت نیروگاه بادی به همراه کنترل ولتاژ و فرکانس جهت استفاده در چاه‌های کشاورزی

طراحی و ساخت نیروگاه بادی به همراه کنترل ولتاژ و فرکانس جهت استفاده در چاه‌های کشاورزی

تأمین انرژی الکتریکی چاه‌های کشاورزی مناطق دور افتاده از شبکه سراسری برق و امکان نیرو رسانی به آن‌ها با صرف هزینه‌های زیاد مواجه بوده و از لحاظ اجرائی نیز دارای مشکل هستند. در این مقاله، طراحی و ساخت یک نمونه توربین خاص با هزینه بسیار مناسب ارائه شده که با نصب آن در محل‌های مورد نیاز تمامی مشکلات مذکور مرتفع می‌شود.
کنترل دینامیک توربین بادی سرعت متغیر توسط جذب توان از شبکه قدرت

کنترل دینامیک توربین بادی سرعت متغیر توسط جذب توان از شبکه قدرت

در این مقاله روشی ارائه میشود که ضمن افزایش انرژی استحصال شده از توربین‌های بادی، از ایستادن توربین در حضور افزایش پله‌ای سرعت باد جلوگیری می‌کند.
تکنولوژی بازیافت توربین بادی

تکنولوژی بازیافت توربین بادی

تکنولوژی بازیافت و دور ریختن توربین‌های بادی بسیار حائز اهمیت است. در کشور‌های پیشرو در زمینه صنعت باد، که توربین‌های بادی در سال ۱۹۹۰ نصب شده اند و هم اکنون به انتهای عمر خود رسیده اند این بحث در حال حاضر وجود دارد.
معرفی نرم افزار‌های مختلف جهت طراحی و شبیه سازی توربین بادی

معرفی نرم افزار‌های مختلف جهت طراحی و شبیه سازی توربین بادی

طراحی و شبیه سازی توربین بادی در واقع ابتدایی‌ترین بخش در ساخت توربین‌های بادی و بهره برداری از توربین‌های بادی است. در این زمینه نرم افزار‌های متفاوتی وجود دارد.
بررسی آلودگی‌های صوتی و بصری توربین بادی + فیلم

بررسی آلودگی‌های صوتی و بصری توربین بادی + فیلم

یکی از تاثیراتی که توربین‌های بادی بر روی محیط اطراف خود می‌گذارند، ایجاد آلودگی‌های بصری و صوتی است و این یکی از مشکلات احداث توربین‌های بادی در نزدیک مناطق شهری و یا مناطق توریستی است.
روشی جدید به منظور تعیین ظرفیت نیروگاه‌های بادی با کمک FCM و زنجیره گسسته مارکوف

روشی جدید به منظور تعیین ظرفیت نیروگاه‌های بادی با کمک FCM و زنجیره گسسته مارکوف

در این مقاله، روشی جدید برای تعیین ظرفیت نیروگاه‌های بادی ارائه شده است. مطالعه انرژی باد در راستای نصب مزارع بادی به دلیل تغییرات اتفاقی سرعت باد در مناطق مختلف همواره در حال تغییر است. در این مقاله با الگوریتم خوشه بندی فازی (FCM (Fuzzy C- Means، سرعت باد به چند سطح دسته بندی شده و توان چند سطحی خروجی این نیروگاه‌ها با استفاده از زنجیره گسسته مارکوف به دلیل تغییرات اتفاقی سرعت باد بدست می‌آید.
امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی انرژی باد در شمال استان خوزستان

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی انرژی باد در شمال استان خوزستان

در این مقاله، پتانسیل انرژی باد در ایستگاه شوشتر در استان خوزستان در ۲۰ ماه متوالی با فاصله زمانی ۱۰ دقیقه مورد بررسی قرار گرفت با استفاده از تابع توزیع احتمال ویبول برآورد شده است. ضمنا خطای بدست آمده از مدل ویبول با ۳ مدل دیگر مورد مقایسه قرار گرفت که ثابت شد در شهر شوشتر تابع توزیع ویبول بهترین مدل برای مدل سازی داده‌های بادی می‌باشد.
تجاری سازی توربین های بادی 1 تا 30 کیلوواتی در ایران+تصاویر

تجاری سازی توربین های بادی 1 تا 30 کیلوواتی در ایران+تصاویر

یک شرکت دانش بنیان ایرانی، توربین‌های بادی کیلوواتی در ۸ مدل ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۲۰، ۳۰ کیلوواتی را در کشور به مرحله تجاری سازی رسانده است.
۴