امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی انرژی باد در شمال استان خوزستان

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی انرژی باد در شمال استان خوزستان

در این مقاله، پتانسیل انرژی باد در ایستگاه شوشتر در استان خوزستان در ۲۰ ماه متوالی با فاصله زمانی ۱۰ دقیقه مورد بررسی قرار گرفت با استفاده از تابع توزیع احتمال ویبول برآورد شده است. ضمنا خطای بدست آمده از مدل ویبول با ۳ مدل دیگر مورد مقایسه قرار گرفت که ثابت شد در شهر شوشتر تابع توزیع ویبول بهترین مدل برای مدل سازی داده‌های بادی می‌باشد.
تجاری سازی توربین های بادی 1 تا 30 کیلوواتی در ایران+تصاویر

تجاری سازی توربین های بادی 1 تا 30 کیلوواتی در ایران+تصاویر

یک شرکت دانش بنیان ایرانی، توربین‌های بادی کیلوواتی در ۸ مدل ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۲۰، ۳۰ کیلوواتی را در کشور به مرحله تجاری سازی رسانده است.
مراکز تست توربین بادی و اخذ گواهی

مراکز تست توربین بادی و اخذ گواهی

گواهی دهی و آزمایش توربین‌های بادی برای اطمینان دادن به همه طرف‌های درگیر در پروژه برق بادی، از جمله اپراتور‌های مزرعه بادی، آژانس‌های دولتی، بانک‌ها و ... بسیار حائز اهمیت است. معمولا گواهی دهی را نوعی آزمون شرکت ها، اپراتور‌ها یا محصولات در محک یک سری معیار‌های معین می‌دانند. در بخش برق بادی، گواهی محصولات و تولیدکنندگان، در واقع یک نوع استاندارد است.
فناوری‌های برق بادی فراساحلی

فناوری‌های برق بادی فراساحلی

در حال حاضر نصب‌های فراساحلی تنها بخش کوچکی از بازار را تشکیل می‌دهند، اما آینده آن درخشان بوده و در حال حاضر اصلی‌ترین پیشران توسعه توربین‌های بزرگتر در این بخش است.
هزینه های نگهداری از توربین‌های بادی

هزینه های نگهداری از توربین‌های بادی

هزینه‌های نگهداری سالیانه از توربین‌های قدیمی‌تر حدود ۳ درصد از کل هزینه توربین را شامل می‌شود، اما از آنجا که توربین‌های جدیدتر معمولا بزرگتر هستند، دارای هزینه‌های نگهداری کمتر و صرفه به مقیاس به ازای هر کیلووات هستند.
مقاله/ امکان سنجی استفاده از نیروگاه برق-بادی در مقیاس خانگی در کلانشهر اصفهان

مقاله/ امکان سنجی استفاده از نیروگاه برق-بادی در مقیاس خانگی در کلانشهر اصفهان

در این مقاله به پتانسیل سنجی استفاده از انرژی تجدیدپذیر باد در کلانشهر اصفهان با استفاده از نرم افزار HOMER پرداخته شده است. ورودی‌های سرعت باد مورد نیاز نرم افزار HOMER از نرم افزار RETSCREEN4 استخراج شده است.
مقاله/ مقایسه انواع توربین-ژنراتور‌های بادی رایج و ژنراتور القایی دو تحریکه بدون جاروبک

مقاله/ مقایسه انواع توربین-ژنراتور‌های بادی رایج و ژنراتور القایی دو تحریکه بدون جاروبک

در این مقاله جنبه‌های مختلف فنی و به خصوص قابلیت گذار از ولتاژ کم انواع توربین‌های بادی رایج شامل توربین بادی سرعت ثابت، توربین بادی دارای ژنراتور القایی دو تحریکه و توربین بادی دارای مبدل الکترونیک قدرت با ظرفیت کامل با یکدیگر مقایسه میشود. سپس این توربین-ژنراتور‌ها با ژنراتور القایی دو تحریکه بدون جاروبک که اخیرا جهت کاربرد در توربین‌های بادی مطرح شده اند، مقایسه می شوند.
تیپ های مختلف توربین بادی افق محور

تیپ های مختلف توربین بادی افق محور

توربین های بادی به دو دسته افق محور و عمود محور تقسیم می شوند که توربین های بادی افق محور دارای ۴ تیپ مختلف هستند. در این مطلب شماتیک تیپ های مختلف توربین بادی افق محور را بررسی می کنیم.
مقاله / بررسی آرایش‌های مختلف سیستم الکتریکی توربین‌های بادی سرعت متغیر

مقاله / بررسی آرایش‌های مختلف سیستم الکتریکی توربین‌های بادی سرعت متغیر

انواع انتخاب‌های سیستم الکتریکی برای کارکرد سرعت متغیر یک ژنراتور توربین بادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در توربین بادی سرعت متغیر به دلیل استفاده از مبدل‌ها آرایش‌های مختلفی برای چنین سیستمی متصور است، به علاوه انواع مختلف ژنراتور، جریان مستقیم، القایی قفسه‌ای یا دوسو تغذیه و سنکرون درآن به کار میرود، که تمرکز اصلی روی آرایش‌های کاربردی و عملی و تقسیم بندی کلی و مقایسه روش‌ها می‌باشد. مشخصه‌های کلیدی عملکرد هر سیستم و مزایا و کاستی‌های هر یک بیان شده است و در صورت وجود کاستی در روشی راه حل آن بحث شده است.
فناوری توربین و مزرعه بادی

فناوری توربین و مزرعه بادی

چالش اصلی مهندسی در صنعت برق بادی، طراحی توربین بادی موثر برای گرفتن عنان انرژی باد و تبدیل آن به الکتریسیته است. در این بخش نگاهی به وضعیت حال حاضر توربین‌ها خواهیم داشت.
۴