کد خبر: ۱۳۶۰۵
تاریخ انتشار : ۱۴:۳۳ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۴
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، چنانچه نیروگاه غیردولتی برق تولیدی خود را در سطح شبکه توزیع عرضه نماید، نرخ خدمات انتقال به نرخ خرید تضمینی برق آن نیروگاه اضافه می‌شود.
به گزارش برق نیوز، به نقل از فارس و به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، آیین‌نامه اجرایی ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای اجرا به وزارت نیرو و وزارت نفت ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه 14/11/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ ، آیین­ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ نیروگاه غیردولتی: نیروگاه ­ های غیردولتی تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک از جمله زیست توده، بادی، خورشیدی، تولید برق از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، زمین گرمایی، آبی کوچک تا ظرفیت (10) مگاوات، دریایی و سایر انواع فناوری ­ ها در مقیاس ­ های مختلف که متصل به شبکه انتقال و توزیع برق وابسته و تابعه وزارت نیرو می ­ باشند .

ب ـ نرخ پایه: نرخ خرید تضمینی بلندمدت برق به ازای هر کیلووات ساعت در زمان انعقاد قراردادهای خرید تضمینی از نیروگاه غیر دولتی .

پ ـ متوسط قیمت تبدیل انرژی: کل ارزش معاملاتی نیروگاه ­ های حرارتی در بازار عمده فروشی منهای کل هزینه سوخت نیروگاه ­ های مذکور تقسیم بر کل انرژی تحویلی آنها به بازار عمده فروشی در طول سال قبل شمسی که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام می ­ شود .

ت ـ صرفه­جویی حاصل از کاهش انتشار آلاینده­ها و مصرف آب: میزان کاهش هزینه ­ های زیست محیطی و اجتماعی که به دلیل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک و کاهش انتشار آلاینده ­ های محلی و جهانی و کاهش مصرف آب به دست می ­ آید و رقم آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ­ ریزی کشور تعیین می ­ شود.

ث ـ نرخ خدمات انتقال: کل ارزش معاملاتی بابت انتقال به شرکت ­ های برق منطقه ­ ای تقسیم بر کل انرژی تحویل شده به شبکه توزیع در طول سال قبل شمسی که توسط

شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام می ­ شود .

ج ـ متوسط بازده نیروگاه­های حرارتی: ارزش حرارتی انرژی الکتریکی تحویلی

نیروگاه ­ های حرارتی به شبکه تعیین شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران تقسیم بر ارزش حرارتی سوخت مصرفی آنها تعیین شده توسط وزارت نفت در طول سال قبل شمسی که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ‌ ریزی کشور اعلام می ­ شود .

چ ـ سازمان: سازمان انرژی ­ های نو ایران .

ماده2ـ وزارت نیرو موظف است نرخ ­ های خرید تضمینی برق از انواع نیروگاه غیردولتی را به گونه ­ ای اعلام نماید که متوسط وزنی آنها با نرخ پایه برابر گردد .

تبصره1ـ نرخ پایه برابر مجموع متوسط قیمت تبدیل انرژی به علاوه صرفه جویی حاصل از کاهش انتشار آلاینده ­ ها به علاوه ارزش سوخت صرفه ­ جویی شده می ­ باشد .

 تبصره2ـ ارزش سوخت صرفه ­ جویی شده به ازای هر کیلووات ساعت براساس رابطه زیر محاسبه می ­ شود :

ارزش حرارتی یک کیلووات ساعت برق

متوسط بازده نیروگاههای حرارتی* ارزش حرارتی یک مترمکعب گازطبیعی

قیمت سوخت صرفه‌جویی شده * =ارزش سوخت صرفه‌جویی شده به ازای هر کیلووات ساعت برق

در رابطه مذکور، قیمت سوخت صرفه ­ جویی شده برابر با متوسط وزنی قیمت فوب ( FOB ) خلیج فارس سوخت مایع مصرفی نیروگاه ­ های حرارتی کشور در طول سال قبل شمسی خواهد بود .

تبصره3ـ چنانچه نیروگاه غیردولتی برق تولیدی خود را در سطح شبکه توزیع عرضه نماید، نرخ خدمات انتقال به نرخ خرید تضمینی برق آن نیروگاه اضافه می ­ شود .

تبصره4ـ تأمین هزینه اتصال به شبکه برای مولدین با ظرفیت توان تولید تا سقف ظرفیت انشعاب مشترک، برعهده سازمان می ­ باشد .

ماده3ـ نرخ پایه قرارداد خرید برق از نیروگاه غیردولتی در زمان پرداخت براساس ضریب زیر تعدیل و در پرداخت صورتحساب ­ های ماهانه مورد عمل قرار می ­ گیرد :

شاخص قیمت خرده‌فروشی

در ابتدای سال پرداخت

شاخص قیمت خرده‌فروشی

در ابتدای سال ابتدای بهره‌برداری

متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو)

در دوره یکساله قبل از زمان پرداخت

متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو)

در دوره یکساله قبل از شروع بهره‌برداری

α-1    α*  = ضریب تعدیل در ضریب یادشد، ( α ) عددی بین پانزده صدم و سه دهم به انتخاب سرمایه ­ گذار خواهد بود .

ماده4ـ مدت قرارداد خرید تضمینی برق با تشخیص وزارت نیرو و حداقل برابر طول عمر مفید هر نوع نیروگاه غیردولتی تعیین می ­ شود .

ماده5 ـ به منظور ایجاد انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق از پسماند، مبلغ نهایی قابل پرداخت خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه ­ های غیردولتی موضوع این آیین ­ نامه، در ضریب افزاینده ­ ای که توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت نیرو و عضویت وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط ­ زیست و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تعیین می ­ گردد، ضرب می ­ شود .

تبصره1ـ محاسبه ضریب افزاینده موضوع این ماده صرفاً شامل آن دسته از نیروگاه ­ های غیردولتی می ­ شود که طرح توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی آنها

پیش از احداث به تأیید کارگروه فوق ­ الذکر برسد .  

تبصره2ـ تحویل پسماند موردنیاز نیروگاه ­ های غیردولتی مذکور به صورت رایگان توسط شهرداری انجام می ­ شود . سایر ضوابط اجرایی این ماده نیز توسط کارگروه مذکور ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد .

ماده6 ـ به منظور تشویق توسعه دانش فنی بومی و حمایت از ساخت داخل،

نرخ پایه می ­ تواند برای نیروگاه ­ های غیردولتی برخوردار از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل حداکثر تا سی درصد متناسباً افزایش یابد .

تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعیین میزان افزایش نرخ پایه موضوع این ماده شامل فهرست راهنما برای تعیین سهم وزنی دانش فنی، طراحی و ساخت داخل به تفکیک اجزا و تجهیزات اصلی نیروگاه ­ غیردولتی توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می ­ شود .

ماده7ـ منابع مالی موردنیاز برای خرید برق از تولیدکنندگان موضوع این آیین ­ نامه از منابع پیش ­ بینی شده در تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تأمین می ­ شود .

تبصره ـ استفاده از منابع بلاعوض دولتی ناشی از صرفه ­ جویی سوخت مصرفی موضوع این آیین ­ نامه منوط به عدم استفاده احداث‌کننده نیروگاه غیردولتی از سایر منابع مشابه از جمله ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت ­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای احداث نیروگاه می ­ باشد .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
نظرسنجی
عامل اصلی خاموشی های اخیر؟ (انتخاب 1یا2 گزینه)
ماینرها
صادرات برق
تحریم ها
کمبود گاز
مدیریت ضعیف
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین