کد خبر: ۳۳۱۵۹
تاریخ انتشار : ۱۸:۱۳ - ۲۶ تير ۱۳۹۷
با افزایش روز افزون نصب تعداد سامانه های فتوولتاییک و وجود خطاهای انسانی در زمان اجرای پروژه های خورشیدی که منتج به افزایش خطر های گوناگون برای این پروژه ها میشود نیازاست استاندار ها و آیین نامه هایی تدوین گردد.یکی از مواردی که ممکن است نیروگاه های خورشیدی و سیستم های فتوولتاییک را تهدید کند موضوع آتش سوزی میباشد و در این راستا استاندارد هایی نیز تدوین شده است که مهمترین این استانداردها را در این گزارش میخوانید.

به گزارش برق نیوز،با افزایش روز افزون نصب تعداد سامانه های فتوولتاییک و وجود خطاهای انسانی در زمان اجرای پروژه های خورشیدی که منتج به افزایش خطر های گوناگون برای این پروژه ها میشود نیازاست استاندار ها و آیین نامه هایی تدوین گردد.

یکی از مواردی که ممکن است نیروگاه های خورشیدی و سیستم های فتوولتاییک را تهدید کند، موضوع آتش سوزی میباشد و در این راستا استاندارد هایی نیز تدوین شده است که مهمترین این استانداردها را در این گزارش میخوانید.

این استانداردها با هدف افزایش سطح آگاهی از روشها برای کاهش خطر آتش سوزی سامانه های فتوولتاییک تلاش میکند.

همچنین هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول اساسی طراحی ماژولهای فتوولتاییک، مونتاژ پانل و نصب سامانه برای کاهش خطر آتش سوز ناشی از مدار منبع فتوولتاییک میباشد. این استاندارد برای پوشش دادن تمام حالتی که می تواند منجر به آتش سوزی شود در نظر گرفته نشده است. این استاندارد در نظر دارد مجموعه روشهای کلی پذیرفته شده مونتاژ را ارائه نماید.


شایان ذکر است این استاندارد برای سامانه هایی که شامل ماژول های فتوولتاییک و پانل ها به عنوان چشمه dc هستند در نظر گرفته شده است.هر چند که روش ها توصیه شده را می توان برای سامانه هایی که از ماژول های ac بهره میگیرند نیز بکار برد.


لازم به ذکر است این استاندارد، روشهای مهار آتش در حادثه آتش سوزی مربوط به یک ماژول یا سامانه فتوولتاییک را پوشش نمیدهد.این استانداردها معدوم کردن ماژولهای آسیب دیده توسط آتش، و یا دیگر خطرات مواد مربوط به این ماژولها را پوشش نمیدهد.


در واقع این استاندارد برای راهنمایی تولید کنندگان ماژول، مونتاژ کنندگان پانل، طراحان سامانه، نصب کنندگان و تشریح کنندگان سامانه در نظر گرفته شده است.
مهمترین شرایط و استاندارد های ذکر شده در منابع منتشر شده از سوی استاندارد ملی ایران به شرح زیر میباشد.

*سامانه های فتوولتاییک باید طوری طراحی شوند تا خطر آتش سوزی کمینه شده و در هنگام نصب، ایمنی آنها در برابر آتش سوزی مد نظر قرار گیرد. نصب کنندگان این سامانه ها باید از موارد آتش سوزی مرتبط با سلول های فتوولتاییک که تاکنون اتفاق افتاده و همچنین علت این آتش سوزی آگاه باشند.


*قوس الکتریکی ممکن است در سراسر سطح ماژول (به عنوان مثال، در امتداد فاله بین ردیف هایی از سلول ها ) همچنان که مواد در حال سوختن است، انتشار یابد.

*قوس الکتریکی ممکن است خاموش و دوباره بدلیل تغییر شرایط محیطی و یا با انبساط و انقباض مواد سوخته مشتعل شود، و همچنین ممکن است در شب خاموش شده و روز بعد دوباره قوس الکتریکتی ایجاد شود.


**منابع متداول قوسهای الکتریکی در ماژولهای فتوولتاییک:
-وجود ترک هایی در سلول های خورشیدی
-عدم وجود فاصله کافی بین بخش های دارای اختلاف پتانسیل
-پیوند نامناسب اتصالات بین سلول ها
-پیوند نامناسب اتصالات به باسبار
-اتصال نامناسب باسبار به پایانه سیم کشی و یا اتصالگر
-فاصله ازاد ناکافی برای انبساط و انقباض حرارتی بین مواد که منجر به خستگی مکانیکی تجهیزات میشود.
-فضای رفع کنش ناکافی بین بخش ها، بخصوص انتهای رشته سیم کشی و اتصالات لحیم کاری و رساناهای داخلی در سامانه های فتوولتاییک خورشیدی ممکن است هر دو مدار ac و dc وجود داشته باشند و هر دو مدار شامل منابع بالقوه قوس الکتریکی هستند.با توجه به یک جهته بودن جریان dc قوس الکتریکی dc ممکن است در فاصله بزرگتر و مدت زمان طولانی تری نسبت به یک قوس الکتریکی ac برقرار بماند و این قوس به راحتی نیز قطع نمیشود.جریان در قوس الکتریکی ac همیشه در هر دوره تناوب دوبار صفر میشود.


*طراحی ماژول ها باید به گونه ای باشند که احتمال خطر قوس الکتریکی کاهش یابد.
*ماژولها باید الزامات مربوط به فواصل را طبق استانداردهای ملی ایران به شماره 1-11274 و 2- 61730 یا ul 1703 براورده سازند تا امکان وقوع قوس الکتریکی تحت شرایط بهره برداری عادی و شرایط خطا کاهش یابد.
*مواد و روشهای اجرایی مورد استفاده در ساخت ماژول های فتوولتاییک باید به گونه ای طراحی شوند که در تمام مدت عمر کاری ماژول فتوولتاییک قابل اعتماد و با دوام باشند.
*ساز و کار های خرابی مانند عدم تطابق ضرایب انبساط حرارتی ، خستگی فلز، خوردگی و یا لرزش، باید در طی انتخاب مواد ، جانمایی ماژول و مونتاژ آن نیز در نظر گرفته شوند.
*در نزدیکی جعبه انشعاب باید شاهد کمترین قوس الکتریکی باشیم
*ماژول فقط مقداری از نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند و بقیه نور یا بازتاب داده میشود و یا در ماژول به حرارت تبدیل میگردد لذا ماژول حداقل باید دمایی بالاتر از دمای محیط را تحمل کند که بسته به شرایط مختلف محیطی ( سرعت و جهت باد با دمای محیط) ، شرایط نصب ( زاویه نصب، نوع قاب، فاصله گذاری ماژول ها، محل قرارگیری، موانع وزش باد و ....) و شرایط مرتبط به ماژول (رنگ،فریم،شفافیت، رسانایی حرارتی مواد، ویژگی های همرفتی حرارتی ، عدم تطابق سلول و ...) متفاوت است.
*ماژولها باید حفاظت کافی در برابر وقوع سایه را داشته باشند.
*موادی که در تماس باسلول ها هستند باید قادر به تحمل دمای تحت شرایط سایه دار بدون فراتر رفتن از میزان دمای اشتعال مواد باشند.
*تولید کننده فتوولتاییک باید دارای یک سیستم مدیریت کیفیت باشد تا اطمینان حاصل شود که تمام ماژول های ساخته شده از سطح پایه کیفیت از نقطه نظر ایمنی آتش برخوردارند.
*هرگونه محدودیت در محل و شرایط نصب موثر بر بهره برداری ایمن سامانه فتوولتایک باید در راهنمای نصب نشاده داده شود.
*در اغلب موارد که در آن دو یا چند رشته ماژول فتوولتاییک بصورت موازی به هم متصل شده اند ، هر شاحه و یا رشته فرعی باید توسط یک فیوز محافظت شود. فیوز از ماژول ها و دیگر اجزای الکتریکی سامانه در برابر اضافه جریان در زمان بروز وضعیت خطا محافظت میکند.
*تمام سیم کشی و اتصالات مورد استفاده باید از نظر نوع و اندازه مطابق توصه تولید کننده ماژول و مطابق با قوانین منطقه ای باشد.سیم کشی باید متناسب با کاربرد آن از جمله بازه دمایی، سنجه سیم، مقاومت در برابر اشعه، مقاومت در برابر آب و ولتاي سامانه در نظر گرفته شود.
*اینورتر باید با اندازه مناسب برای محل در نظر گرفته شود و توسط استاندارد های مورد قبول تایید و قوانین منطقه ای مورد نیاز برای اتصال به شبکه را براورده کند.
*تاباندن نور خورشید به صورت متمرکز در ماژول مجاز نیست مکر اینکه به صراحت توسط تولید کننده فتوولتاییک مجاز شده باشد.
*از تهویه کافی ماژول فتوولتاییک مطابق با آیین کار توصیه شده سازنده اطمینان پیدا کنید.

*همه نصاب ها باید به صورت مناسب روش صحصح اتصال الکتریکی و رفع کنش را آموزش دیده باشند.
*تمام اتصالات باید پس از نصب و پیش از راه اندازی سامانه برای اطمینان از اتصال الکتریکی و رفع کرنش در تمام اتصالات الکتریکی تایید و ثبت شوند.
*اطمینان حاصل کنید که اقدامات احتیاطی مناسبی برای جلوگیری از صدمه مکانیکی به ماژولها و تجهیزات الکتریکی به کار گرفته شده است.ترک ها، فرورفتگی ها و دیگر آسیب های فیزیکی میتوانند به به رویدادهای قوس منجر شوند.
*تعمیر و نگهداری منظم برای اطمینان از ایمنی و در دسترس بودن سامانه در طول عمر مورد انتظار این سامانه ها مهم است.
*استفاده از دوربین مادون قرمز میتواند در تشخیص گرمایش موضعی در مدارهای dc و ac کمک کند.
*مسیرهای دسترسی به قطعات بحرانی مانند جعبه های ترکیب کننده و اینورتر ها باید به طور منظم کنترل و نگهداری شوند تا امکان بازرسی و خاموشی اضطراری وجود داشته باشد.
*کنترل پوشش گیاهی در محدوده نیروگاهی و اطراف آن نیز مد نظر قرار گیرد

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار