وزیر نیرو نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها را ابلاغ کرد

ابلاغیه جدید شرایط و نرخ‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر  توسط وزیر نیرو ابلاغ شد. افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق، حذف پله‌های خرید تضمینی برق نیروگا‌هها و تک نرخی شدن همه نیروگاه‌های غیرانشعابی، برگزاری مناقصه برای نیروگاه‌های بالای ۱۰ مگاوات، اعمال جریمه تاخیر در اتصال به شبکه نیروگاه‌ها، ارائه جدول حداکثر دوره قابل قبول احداث نیروگاه، پرداخت هزینه آمادگی در زمان قطعی شبکه و... از جمله مهترین موارد تغییر یافته در ابلاغیه جدید نسبت به قبلی است.
کد خبر: 39378
به گزارش برق نیوز،  ابلاغیه جدید شرایط و نرخ‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر  توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.  افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق، حذف پله‌های خرید تضمینی برق نیروگا‌هها و تک نرخی شدن همه نیروگاه‌های غیرانشعابی، برگزاری مناقصه برای نیروگاه‌های بالای ۱۰ مگاوات، اعمال جریمه تاخیر در اتصال به شبکه نیروگاه‌ها، ارائه جدول حداکثر دوره قابل قبول احداث نیروگاه، پرداخت هزینه آمادگی در زمان قطعی شبکه و... از جمله مهترین موارد تغییر یافته در ابلاغیه جدید نسبت به قبلی است.

 نوسانات ارزی در دو سال گذشته، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که به عنوان صنعتی نوپا در کشور در حال رشد بود را کند و در مواردی حتی متوقف کرد. با آنکه هزینه‌های نصب و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و... بیش از دو برابر شد، ولی در نهایت ساتبا پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌های خرید تضمینی برق را به وزیر نیرو داد که با گذشت نزدیک به سه ماه  امروز توسط وزیر نیرو ابلاغ  شد.

مهمترین تغییرات ابلاغیه جدید نسبت به قبل:

افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و...
حذف پله‌های خرید تضمینی برق نیروگا‌ه‌های خورشیدی و بادی و... و تک نرخی شدن همه نیروگاه‌های غیرانشعابی
برگزاری مناقصه برای ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و... بالای ۱۰ مگاوات
امکان افزایش ظرفیت نصب نیروگاه‌های انشعابی تا دو برابر ظرفیت انشعاب مشترک
پرداخت هزینه آمادگی به نیروگاه‌ها در زمان قطعی شبکه برق
ایجاد منابع اعتباری جدید برای ساتبا از طریق فروش انرژی خریداری شده نیروگاه‌ها در بازاربرق و بورس انرژی
ارائه جدول حداکثر دوره قابل قبول احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای اولین بار (کاهش زمان احداث نیروگاه‌های خورشیدی زیر ۷ مگاوات)
اعمال جریمه تاخیر در اتصال به شبکه نیروگاه‌ها (۱ و ۲ درصد کاهش در نرخ پایه به ازای هرماه تاخیر)
امکان گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک‌ها برای پرداخت به موقع هزینه نیروگاه‌ها
امکان تزریق به شبکه و فروش برق، قبل از انعقاد قرارداد نهایی خرید تضمینی برق با ساتبا

در ادامه  مهمترین بخشهای ابلاغیه جدید را در زیر می خوانید:

تعیین ضوابط تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک

تضمین خرید انرژی تولیدی توسط بخش خصوصی با اولویت برگزاری مناقصه خرید مستقیم انرژی برق توسط ساتبا و یا مابه التفاوت نسبت به قیمت بازار برق صورت خواهد گرفت.

برنده مناقصه بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش برق و یا مابه التفاوت برای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تحویلی به شبکه (فارغ از فناوری مورد استفاده برای تولید برق) معین خواهد شد.

تبصره: سقف نرخ مناقصه برای خرید برق از نیروگاه‌های موضوع این مصوبه معادل متوسط نرخ وزنی نرخ‌های مندرج در جداول موضوع بند ۳ این مصوبه بعلاوه ده درصد می‌باشد.

در مواردی که سرمایه گذار با اخذ مجوز از ساتبا قبل از ابلاغ این مصوبه نسبت به سرمایه گذاری اقدام نموده است، انعقاد قرارداد خرید برق تجدیدپذیر مشمول برگزاری مناقصه خرید نبوده و بر اساس نرخ‌های بند ۳ بلامانع است.

در صورتیکه ظرفیت نیروگاه کمتر از ۱۰ مگاوات باشد، ساتبا مجاز به انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق بر اساس ارقام جداول زیر می‌باشد:

پیش نویس ابلاغیه جدید شرایط و نرخ‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر
نرخ پایه خرید برق از نیروگاه های محدود به ظرفیت انشعاب (مشترکینی که کنتور برق دارند):
پیش نویس ابلاغیه جدید شرایط و نرخ‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر
 

نرخ خرید برق نیروگاه‌های بادی واقه در استان سیستان و بلوچستان که در سال ۹۸ قرارداد خرید تضمینی آنان قطعی و مبادله می‌شود نسبت به ارقام مندرج در جدول فوق مشمول ضریب ۱.۱ می‌شود.

در مواردی که سرمایه گذار با اخذ مجوز از ساتبا (قبل از این مصوبه) اقدام به سرمایه گذاری و تولید انرژی نموده است لیکن تجهیزات دست دوم را مورد استفاده قرار داده، دوره تضمین خرید (بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری) به نسبت (کسری از واحد) عمر مفید باقیمانده تجهیزات تعدیل می‌گردد. مقررات مربوط به حصول اطمینان از استرداد زمین به مراجع ذیربط توسط ساتبا تعیین و ابلاغ خواهد شد.

برای مولد‌هایی که امکان مدیریت تولید (متناسب با نیاز شبکه) را دارا باشند، اعمال ضرایب آمادگی ساعتی بازار برق در قرارداد تضمین خرید انرژی تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بلامانع است.

حداکثر دوره قابل قبول احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به شرح زیر است:

پیش نویس ابلاغیه جدید شرایط و نرخ‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر
 

تبصره ۱: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری (با ظرفیت نامی کامل)، نرخ پایه خرید تضمینی برق در قرارداد، در شش ماه اول تاخیر به ازای هر ماه تاخیر یک درصد و پس از آن به ازای هر ماه تاخیر دو درصد کاهش خواهد یافت.

تبصذه ۲: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری (با ظرفیت نامی کامل) بیش از ۹ ماه، ساتبا مجاز است قرارداد خرید برق را فسخ، پروانه احداث صادر شده را لغو و برای استرداد اراضی دولتی و مجوز‌های اختصاص یافته اقدام نماید. در صورت بهره برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه، پروانه احداث و قرداد متناسبا بدون تغییر در نرخ خرید پایه خرید تضمینی، تقلیل یافته و باقیمانده اراضی و امکانات ملی و دولتی مسترد می‌گردد.

چنانچه نیروگاه‌های موضوع این بند، قبل از انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با ساتبا، با رعایت کلیه ضوابط فنی و قانونی و با تایید شرکت مدیریت شبکه برق، اقدام به تزریق برق به شبکه کرده باشند، ساتبا می‌تواند بهای برق تزریق شده قبل از قرارداد را بر اساس نرخ پایه قرارداد (بدون اعمال ضریب تعدیل) پرداخت نموده و به تناسب، مدت قرارداد را کاهش دهد.

در مواقعی که به علت نقص فنی تاسیسات در شبکه برق و قطع اتصال به شبکه (خارج از اراده مالک نیروگاه) امکان تزریق برق نیروگاه در حال بهره برداری وجود نداشته باشد ساتبا می‌تواند بهای برق تزریق نشده را تحت عنوان بهای آمادگی تولید به فروشنده پرداخت نماید. نحوه محاسبه بر اساس دستورالعمل معاون امور برق و انرژی ابلاغ خواهد شد.

در مواردی که ساتبا راسا قرارداد خرید برق با مالک نیروگاه مبادله می‌نماید، مجاز است انرژی خریداری شده را مطابق مقررات بازار عمده فروشی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و یا در بورس انرژی عرضه نمایید و از این محل به ایفای ماموریت‌های محول شده بپردازد.

به منظور مدیریت بهتر دریافت و هزینه اعتبارات مربوطه و افزایش اطمینان سرمایه گذاران به پرداخت به موقع صورتحساب‌های ماهانه نیروگاهها، ساتبا می‌تواند در صورت وجود منابع مالی و با رعایت عدم تبعیض بین نیروگاهها، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ریالی شش ماهه به نفع نیروگاه‌های طرف قرارداد اقدام نماید و صورتحساب نیروگاه‌ها را پرداخت نماید. هزینه گشایش و تمدید اعتبار اسنادی بعهده فروشنده خواهد بود.

سقف ظرفیت مولد‌های مختص مشترکین مشروط بر رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی اتصال به شبکه تا دو برابر ظرفیت انشعاب افزایش می‌یابد. مشترکینی که بخشی از این ظرفیت را به بهره برداری رسانیده اند می‌توانند طی قرارداد جداگانه نسبت به احداث ظرفیت‌های جدید اقدام نمایند. در اینصورت هر قرارداد تابع شرایط حاکم در زمان مبادله همان قرارداد خواهد بود.

اصل  مصوبه ابلاغی را در زیر مشاهده می نمایید.
 
ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محسن
United States of America
۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۴
سلام.
آیا نرخ تعدیل برای نیروگاه‌هایی که امسال متصل به شبکه شده اند لحاظ می شود و در اینصورت عدد نرخ تعدیل چقدر است.
قبض مربوط به دوره 24 شهریور سال جاری کی پرداخت خواهد شد.
برق نیوز
نرخ تعدیل یکسال بعد از اتصال، شروع به محاسبه می شود
یک سرمایه گذار ضرر کرده
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۰
خب ابلاغ کرد که کرد، دیدید هیچ اتفاقی نیافتاد!
آقا کار از این چیزها گذشته، نرخ خرید ظاهرا 30 درصد افزایش دادند، چرا کسی از نرخ واقعی (نه آماری و روی کاغذ)افزایش قیمت تجهیزات صحبت نمی کنه!
برق نیوز
در مقایسه با سودهای کلانی که در بازه های زمانی خاصی مثل سال گذشته در مسکن یا خودرو رخ می دهد درآمدش خوب نیست ولی در مقایسه با یک کار بلند مدت که هزینه های نگهداری و دردسرهای کمی داره و هر ساله هم با نرخ تورم درآمد ان افزایش می یابد سرمایه گذاری جذابی است. سوال این است که توقع ما از سود چقدره؟ اگر دنبال دو برابر کردن سرمایه در کوتاه مدت هستید این کار بدرد نمی خورد ولی وقتی بازگشت سرمایه کمتر از 5 سال رخ میدهد یعنی اینکه اقتصادی است
حمید
United Arab Emirates
۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۱
سلام میخواستم بدون امروز که دارم سوال میکنم هزینه نیروگاه ۲۰ کیلو واتی چقدر در میاد به طور میانگین و درامدش بعد از مصوبه جدید چقدره در ماه ؟ ایا صرفه اقتصادی داره؟ چون من کار ندارم فعلا میخوام زمین بفروشم و خرج نیروگاه بکنم نظرتون چیه در این مورد ممنون میشم جوابمو بدید
برق نیوز
حدوده ۱۶۰ میلیون هزینه داره و ماهی حدودا ۳.۵ میلیون درآمد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۰
اگر بخش خصوصی نباشه بخش دولتی اصلا بفکر انرژی های نو نیست مدیر عاقل بخش خصوصی با حداقل هزینه حداکثر کارایی را ایجاد میکند در شهر اراک یک بخش خصوصی سقف کارگاه را با پنل های خورشیدی پوشانده و برق روشنایی و خدماتی را تولید میکند در مقابل یک مدیر شرکت برق در اوج بی خردی هزینه خرید و نصب پنل های خورشیدی را صرف ... کرده. در بخش خصوصی از تولید برق ایجاد درامد میکند ولی در بخش دولتی ان شرکت مجبور است هزینه های افزایش مصرف برق را بپردازد. واقعا اگر اردکانیان استیضاح شود بحق است، چون در وزارتخانه ایشان مدیرانی وجود دارند که فرق درامد با هزینه را نمیدانند. اگر بجای این ادمها از میدان کارگر یا بنا، میاوردند یک دست کت و شلوار زاگرس پوش تنش میکردند و حکم مدیر عاملی را بهش میدادند یقین بدانید بهتر از این مدیر کار میکرد. پس با این اوضاع اگر وزیر استیضاح میشود نباید نگران بود چون خودش عامل استیضاح خودش است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۲
نقطه چین... در ادبیات ما و دنیا سانسور نیست بلکه ارجاع تفکر و داوری به خواننده است در نقطه چین ... باید نام مدیر عامل برقی را بنویسیم که از نظر توانایی و لیاقت مدیریت چنان ضعیف و ناتوان است که هر رهگذری میتواند بهتر از ان مدیریت نماید. این درد نیست بلکه فاجعه در سیستم مدیریتی است.
حسن
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۷
سلام یعتی این افزایش نزخ پایه تمام قرارداد ها شامل میشه؟متلا کسی سال قبل قرارد داد بسته الان نرخ پایه خرید تضمینی افزایش پیدا کرده برای نیروگاههای 5کیلووات؟؟
برق نیوز
بله ولی دیگه تعدیل از ابتدای قرارداد جدید حساب میشه
افشین
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰
با سلام
چگونه می توانم نیروگاه ۲۰ کیلو واتی خورشیدی؟ متراژ مورد نیاز؟ با چه شرکتی؟ هزینه کل ؟راه اندازی کرد و چطور برق فروخت؟
جواب سوال هایم به ایمیل بنده ارسال کنید. با تشکر شبستری
برق نیوز
میتونید با شرکت توزیع قرارداد ببندید و نیروگاه بزنید و درامدزایی داشته باشید
حدودا 160-170 میلیون تومان هزینه دارد
توصیه میکنیم از لینک زیر کتاب راهنمای سرمایه گذاری و احداث نیروگاههای خورشیدی را دانلود کنید همه سوالات شما را پاسخ می دهد
لینک زیر رو کپی کنید و در مرورگر خود باز کنید
https://barghnews.com/fa/news/38934
شهروند
Iran (Islamic Republic of)
۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
سلام. من شنیدم که با نرخ نامه جدید برای یک نیروگاه 10 کیلو واتی در آمد حدودا 2.5 میلیون تومان است. آیا این مطلب درست است؟ (منطقه استان سمنان)
برق نیوز
نه
درامد ماهیانه حدودا 1.8-1.9 میلیون خواهد بود
البته برای برخی از شهرها این درآمد به 2 میلیون تومان هم خواهد رسید
شهروند
Iran (Islamic Republic of)
۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵
سلام. من شنیدم که با نرخ نامه جدید برای یک نیروگاه 10 کیلو واتی در آمد حدودا 2.5 میلیون تومان است. آیا این مطلب درست است؟ (منطقه استان سمنان)
برق نیوز
نه
حدودا 1.8 میلیون تومان درآمد دارید
توصیه میکنیم از لینک زیر این کتاب را دانلود کنید همه سوالات شما را پاسخ می دهد
لینک زیر رو کپی کنید و در مرورگر خود باز کنید
https://barghnews.com/fa/news/38934
جواد
Iran (Islamic Republic of)
۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۶
سلام ببخشید الان با این وضع دلار تاسیس یه نیروگاه ١٠ کیلو واتی چقدر هزینه داره??
برق نیوز
حدودا 45 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان
امیر
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۶
سلام،با نرخ نامه جدید، نیروگاه دو مگاواتی در ماه چقدر در آمد داره؟
برق نیوز
حدودا ۲۴۰ میلیون تومان
البته به خیلی پارامترهای مختلف نیز بستگی دارد که ممکنه موجب کاهش یا افرایش درآمد شود
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۱
با سلام و خسته نباشید
یک نیروگاه 5 کیلوواتی خانگی چقد هزینه داره ؟و اینکه میزان درامد ماهیانه ش چقدر میشه ؟
آیا واقعن توانیر به تعهداتش عمل میکنه و هر ساله با توجه به تورم نرخ خرید رو تغییر میده ؟ چون من شنیدم الان تعرفه های خرید براساس همان نرخ های قدیمی هست
برق نیوز
هزینه نیروگاه 5 کیلوواتی استاندارد حدودا 45 میلیون تومانه درآمدش ماهانه 800-900 هزار تومان
بله به تعهداتش تا حالا عمل کرده
نرخ تورم را هم به همه داده اند
تعرفه های خرید جدید شده و 30 درصد افزایش داشته ولی قبلی ها چون تعدیل می گیرند و این نرخ تعدیل بیشتر از 30 درصد است لذا براشون بهتره که با نرخ قدیم باشند

توصیه میکنیم از لینک زیر کتاب راهنمای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه خورشیدی را دانلود کنید همه سوالات شما را پاسخ می دهد
لینک زیر رو کپی کنید و در مرورگر خود باز کنید
https://barghnews.com/fa/news/38934
صادق حیدری
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۷
خرید برای خونه باغ می خوام که یک یخچال کوچک جواب بعد چغدر باید هزینه کنم
برق نیوز
روشنایی و یخچال حدودا ۸ میلیون
سعید
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲
من یه نیروگاه آنگرید روی پشت بام خانه نصب کرده ام .و الان دو ماه شده که کار میکنه .قیل نصب قرارداد هم بستم و همه کارهای لازم رو انجام دادم و الان سیستم خورشیدی بنده درست کار میکنه .میخواستم ببینم اداره برق کی پول تولیدی که نیروگاه انجام داده واریز میکنه؟الان دو ماه شده که سیستم برق تولید میکنه .اگه میشه جواب بدین
برق نیوز
معمولا هر دو ماه یکبار پرداخت می کنند
محمدامین
Germany
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۴
با سلاام
وقتتون بخیر

به نظر شما ساخت همچین نیروگاهیی در کدام از مناطق کشور به صرفه است؟درآمد حاصل از یک نیروگاه 10 کیلوواتی در شرق کرمان که در اکثر روزهای سال آفتابی هستش، چقدر می باشد؟؟


با توجه به شرایط فعلی دلار هزینه ساخت یک نیروگاه 10 کیلوواتی چقدر می باشد؟؟
برق نیوز
کرمان عالیه
10 کیلووات حدودا 120 میلیون تومان
میلاد
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۳
سلام....
مرسی بابت اطلاعات خوبتون
وی
سوال:
ببخشید من ی تیکه زمین دارم ۲هکتار میخوام بدونم ارزش داره از زمینم برای تولید انرژی خورشید استفاده کنم؟
چند کیلو واتی میشه برق تولید کرد؟
چقد هزینه وداره؟ و میتونم چقد درامد کسب کنم؟
برق نیوز
یک مگاواتی بزنید
حدودا ۱۱ میلیارد هزینه داره
ماهی ۱۴۰ میلیون میدن
هوو
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۸
سلام وقت بخیر
میخواستم بدونم آیا دولت بابت تولید نیروگاه وام میده یا نه.اگه وام تعلق میگیره سقفش چقدر هست؟
برق نیوز
نه
رضا عزیزی
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
سلام میخواستم بپرسم که برای یک مگا وات چقدرهزینه باید کردوچقدردرامدداره اگه امکان داره جواب بدیدممنون میشم
برق نیوز
هرمگاوات ۵۰۰ هزار دلار
درآمد ماهیانه ۱۳۰ میلیون
عباس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۹
سلام الان در این تاریخ یه نیروگاه ۵ کیلو وات چقدر هزینه داره ساختنش؟
و چقدر درآمد ماهانه اش هست؟
آیا بابت این کار روی سقف خانه وامی هم تعلق میگیره از جایی و اگه وجود داره سودش چقدره؟
کدوم برند پنل خورشیدی داخل رو بهتر میبینید در طول عمر و بالا ماندن راندمان و کارایی بعد از چند سال
ممنونم از جوابگوییتون
برق نیوز
هزینه ساخت 5 کیلوواتی به حدودا 80 میلیون تومان رسیده است

توصیه میکنیم از لینک زیر کتاب راهنمای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه خورشیدی را دانلود کنید همه سوالات شما را پاسخ می دهد
لینک زیر رو کپی کنید و در مرورگر خود باز کنید
https://barghnews.com/fa/news/38934
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵
با سلام سرمايه گزاري در مقياس صنعتي در اين صنعت نوپا در كشورما زماني بصرفه مي شود كه امكان صادرات برق توليدي به كشورهاي همجوار شبيه تركيه كه قيمت انرژي برق بالايي دارند فراهم شده و مبالغ ارزي به حساب توليدكننده برق واريز شود.وگرنه بازگشت سود 15 درصدي ريالي هيچ توجيه اقتصادي ندارد و قابل دفاع نيست.
علی
آفرین.اگر توجیح اقتصادی داشت خودآقایون دست بکارمیشدن و اینهمه تبلیغ نمیکردند..
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۷
سلام
می خواستم بدونم که با 8ملیون چقدر میشه درآمد زایی کرد؟
چند کیلو وات میشه خرید؟
با تشکر
برق نیوز
هیچی
علی
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۰
یه نیروگاه ۱۰واتی چقدر قیمت داره