برق نیوز BarghNews

برچسب ها
فیلتر‌ها پسیو نقطه قطع تیزی ندارند و تنظیمات بهره آن‌ها مانند فیلتر‌های اکتیو می‌باشد و به همین دلیل است که در کاربرد‌های ارتباطی استفاده نمی‌شوند، اما به عنوان یک فیلتر برای تصحیح ولتاژ DC ضربان دار در خروجی یکسو کننده‌های DC و وردی منابع تغذیه DC استفاده می‌شوند.
کد خبر: ۳۶۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

فیلتر، مداری است که برای اصلاح، تغییر شکل یا حذف بخشی از فرکانس‌های ناخواسته یک سیگنال الکتریکی یا همه آن و عبور سیگنال‌های مورد نظر به‌کار می‌رود. به عبارت دیگر، فیلترها، سیگنال‌های ناخواسته را فیلتر می‌کنند و یک فیلتر ایده‌آل، سیگنال‌های ورودی سینوسی مورد نظر را جدا کرده و از خود عبور می‌دهد.
کد خبر: ۳۶۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

یک فیلتر شبکه‌ای دو پورتی می‌باشد که در یک با ند فرکانسی خاص سیگنال را عبور داده و در فرکانس‌های دیگر سیگنال را به شدت تضعیف خواهد کرد.
کد خبر: ۳۱۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

استفاده از ادوات الکترونیک قدرت به صورت کنورترهایی برای اتصال منابع تولید پراکنده نظیر توربین های بادی و سلولهای خورشیدی به شبکه توزیع موجب ایجاد در شبکه هی ولتاژ متوسط هارمونیکی ولتاژ می توانند ناشی از اثر اتصالات دستگاهها به شبکه های فشار ضعیف یا فشار قوی ایجاد گردند.
کد خبر: ۵۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۷

هارمونيكهاي خط و فليكر دو مورد آلودگي فركانس پايين هستند كه بيش از ساير هارمونیک‌ها مورد توجه گروههاي استاندارد قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۵۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻨﻮرﺗﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﭘﻞ H ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻪﻓﺎز اراﺋﻪ و اﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻳﻨﻮرﺗﺮ ﻳﺎزده ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
کد خبر: ۵۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

با رشد روزافزون پيوندهاي DC براي اهداف مختلف مطالعات پخش بار هارمونيكي هم مورد توجه بيشتري قرار گرفته و مي‌گيرد. براي انجام پخش بار هارمونيكي بايستي مدل هارمونيكي شبكه و در نهايت مدل تك تك اجزاء شبكه مدنظر باشد. اجزاء شبكه عبارتند از خطوط انتقال، ترانسفورمرها، ژنراتورها، بار، جبران كننده‌هاي استاتيكي توان، مبدلها.
کد خبر: ۵۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۲۸

پربیننده ترین اخبار