برق نیوز BarghNews

برچسب ها
شعرهای برقی می توانند در انتقال موثر مفاهیم و موضوعات برقی یا اجتماعی کمک نمایند. شعر زیر را شاعری از مشهد با نام محمدرضا ث سروده است که باز هم مانند اشعار انتقادی دیگر در زمینه برق، بی برقی را مورد انتقاد داده و از آن گلایه دارد.
کد خبر: ۸۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

شعرهای برقی می توانند در انتقال موثر مفاهیم و موضوعات برقی یا اجتماعی کمک نمایند. شعر زیر پس از انتشار مطلبی در سایت های خبری مبنی بر "قبض برق پیرزنی را به بیمارستان فرستاد" سروده شده است و شعری انتقادی است.
کد خبر: ۸۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

شعرهای برقی می توانند در انتقال موثر مفاهیم و موضوعات برقی یا اجتماعی کمک نمایند. شعر زیر ضمن اشاره به مقوله بی برقی با کنایه به آن پرداخته است. شاعر اهمیت برق در زندگی را در شعر خود برجسته ساخته و مصرف بهینه آنرا در سروده خود از مخاطب خواسته است.
کد خبر: ۸۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

شعرهای برقی می توانند در انتقال موثر مفاهیم و موضوعات برقی یا اجتماعی کمک نمایند. شعر زیر موضوعی اجتماعی را در خود جای داده است که گرچه از المان های موجود در صنعت برق مثل تیر برق یا سیم و ... استفاده می کند ولی برای عوام قابل درک و جذاب است.
کد خبر: ۸۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

پربیننده ترین اخبار