کد خبر: ۱۳۲۷
تاریخ انتشار : ۰۸:۲۱ - ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
شرکت مهندسی ژاپنی MODEC:
شرکت مهندسی ژاپنی MODEC ، به زودی به آزمایش سیستم SKWID خود را آغاز خواهد نمود.این سیستم از ترکیب انرژی باد و انرژی اقیانوسی به روش داریوس در مکانیزم توربین باد و مدل ساونیوس در قسمت زیرین از انرژِی اقیانوسی بهره می گیرد.

در حال حاضر طیف گسترده ای از سیستم های انرژی های تجدید پذیر با استفاده از قدرت باد بهره برداری می گردد. در برخی موارد نیز تولید برق از طریق جریانهای اقیانوسی تامین می گردد.

به گزارش "برق نیوز"شرکت مهندسی ژاپنی MODEC ، به زودی به آزمایش سیستم SKWID خود را آغاز خواهد نمود.این سیستم از ترکیب انرژی باد و انرژی اقیانوسی به روش داریوس در مکانیزم توربین باد و مدل ساونیوس در قسمتزیرین ازانرژِی اقیانوسی بهره می گیرد.