کد خبر: ۲۳۸۸۱
تاریخ انتشار : ۱۲:۱۹ - ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
اپراتور پست برق برای انجام وظایف خود به درستی باید اطلاعات کاملی درباره پست برق و تجهیزات آن داشته باشد. در ادامه بخش سوم از مجموعه سوالاتی که اپراتورهای پست برق باید توانایی پاسخ به آن ها را داشته باشند،آورده شده است.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز:
 
۵۱ - سه عامل مهم که در برق گرفتگی قابل بررسی است را نام ببرید؟ ۱ - سیستم برق یا ذات برق ۲ - محیط زیست یا تماس با زمین ۳ - موجود زنده یا مهمترین عامل در برق گرفتگی.

۵۲ - انواع خاموش کننده‌های آتش را از نظر وضعیت ظاهری نام ببرید؟ ۱ - دستی ۲ - سیار ۳ - ثابت.

۵۳ - آیا در پست‌های فشار قوی و نیروگاه‌ها مجاز به استفاده از کپسول آب هستیم؟
به هیچ وجه.

۵۴ - اصول پیشگیری از خطرات آتش سوزی هنگام جوشکاری را به طور اختصار شرح دهید؟ قبل از شروع عملیات جوشکاری هر نوع مواد قابل احتراق را که در مجاورت محل جوشکاری یا برش قرار دارند باید به محل دورتری منتقل نمود و در صورت عدم امکان باید یک نفر با یک دستگاه خاموش کننده دستی مناسب در محل برای اطفا حریق‌های احتمالی در تمام مدت کار آماده باشد.

۵۵ - چگونگی انجام عملیات مانور در پست‌های فوق توزیع در خصوص کارهای تعمیراتی را شرح دهید؟ درخواست انجام عملیات از مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه‌ای تهران از طریق بیسیم یا DTS یا تلفن.

۵۶ - وظیفه اپراتور به هنگام ورود و خروج تجهیزات و لوازم و خودرو سنگین و تردد افراد به پست‌ها را بیان کنید؟ ثبت تقاضای فوق در دفتر گزارش.

۵۷ - چه عواملی باعث ایجاد تغییرات فرکانس در شبکه می‌شود؟ ۱ - قطع مقدار قابل ملاحظه‌ای از بار ۲ - از دست رفتن قسمتی از تولید ۳ - اتصال کوتاههای شدید و طولانی مدت.

۵۸ - مسئولیت ثابت نگهداشتن ولتاژ ۲۰ کیلو ولت در پست‌ها به عهده کیست؟ در کلیه پست‌ها بر عهده اپراتور می‌باشد و در پست هایی که از طریق سیستم اسکادا به طور کامل کنترل می‌گردند این وظیفه به عهده مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع می‌باشد.

۵۹ - گزارشاتی که توسط اپراتور به مراکز دیسپاچینگ داده می‌شود شامل چه مواردی باید باشد نام ببرید؟ ۱ - نام و شماره دستگاه ۲ - زمان دقیق قطع ۳ - علت خارج شدن دستگاه از سرویس ۴ - مقدار بار قطع شده ۵ - رله هایی که عمل کرده اند ۶ - سایر اطلاعات ضروری مانند این که همزمان چه قطعی هایی و حوادثی روی سایر تجهیزات پست مربوطه اتفاق افتاده است.

۶۰ - در صورتی که یک پست کاملا بی برق گردد اپراتور (مسئول بهره برداری) پست به ترتیب باید چه اعمالی را انجام دهد؟ ۱ - پس از حصول اطمینان از بی برقی کامل پست کلیه کلیدهای قدرت خطوط و ترانسفورماتور را دستی قطع نماید ۲ - پس از دریافت تانسیون از هر طریق با استفاده از روش علائم پیکان و ضربدر پست را برقدار نماید ۳ - با استفاده از امکانات و منابع راکتیو در پست و با توجه به دستورالعمل کنترل ولتاژ، ولتاژ پست را تنظیم نماید.

۶۱ - مقدار بار مجاز ترانسفورماتورهای ۳۰ MVA بر اساس دستور العمل ثابت بهره برداری پست‌های فوق توزیع چه مقدار می‌باشد؟ ۱ - حداکثر ۲۶ مگا ولت آمپر بدون محدودیت زمانی و با توجه به درجه حرارت ترانسفورماتور ۲ - ۲۸ مگا ولت آمپر برای مدت حداکثر ۱۲ ساعت با توجه به درجه حرارت مجاز ترانسفورماتور ۳ - ۳۰ مگا ولت آمپر برای مدت ۲ ساعت با توجه به درجه حرارت مجاز ترانسفورماتور.

۶۲ - حدود وظایف عملیاتی اپراتور پست‌های فوق توزیع را شرح دهید؟ هر گونه مانور معمولی در شبکه را طبق دستور مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع و یا دیسپاچینگهای نواحی بنا به مورد و مطابق شرح وظایف خود انجام می‌دهند.

۶۳ - عوامل قطعی ناشی از عملکرد رله را نام ببرید؟ ۱ - عیب یا خرابی تجهیزات ۲ - شرایط نامساعد جوی ۳ - عوامل خارج از شبکه یا قطعیهای خارج از کنترل ۴ - شاخه درختان ۵ - عملکرد رله‌های حفاظتی و عیوب گذرا و نوسانات شدید شبکه ۶ - خطای نیروی انسانی ۷ - نامعلوم.

۶۴ - برای اطمینان از قطع شدن یک بریکر فشار قوی چه مواردی را باید مورد توجه قرار داد؟ ۱ - وضعیت قطع بریکر مربوطه هم از اطاق فرمان و هم از محوطه مطابقت داشته باشد ۲ - میترهای جریان و قدرت مربوطه باید مقدار صفر را نشان دهد ۳ - نشانگر حالت قطع و وصل روی کلید اور لیکن نیز باید حالت قطع را نشان دهد ۴ - در صورت عدم وجود شرایط فوق لازم است اپراتور مراتب را به صورت اعلام عیب به مراکز ذیربط اطلاع دهد.

۶۵ - آیا می‌توان ترانسفورماتور را از طرف فشار ضعیف تحت تانسیون قرار داد؟ ترانسفورماتور کلا قابل برقدار شدن از ترمینال‌های طرف طرف فشار قوی و ضعیف خود می‌باشد.

۶۶ - در صورت عملکرد رله بوخهلتس به چه ترتیب باید عمل کرد؟ اگر رله بوخهلتس به همراه یونیت پروتکشن عمل نماید مراتب باید به اطلاع مرکز کنترل برسد.

۶۷ - نحوه برقدار کردن ترانسفورماتور ۶۳ / ۲۰ KV پس از پایان کار سرویس و تعمیرات در پست‌های فوق توزیع نوع فیدر ترانس به ترتیب چگونه است؟ ۱ - برگشت دادن اجازه کار توسط اکیپ تعمیرات به اپراتور یا مسئول مانور ۲ - اعلام مراتب توسط اپراتور یا مسئول مانور به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه ۳ - برداشتن زمین از سر کابل ۲۰ کیلو ولت ترانسفورماتور در پست مقصد ۴ - برداشتن زمین از سر کابل ۶۳ کیلو ولت در پست مبدا ۵ - جا زدن دپار یا بستن سکسیونرهای طرفین دیژنکتور در پست مبدا ۶ - جا زدن فیدرهای خازن و ترانسفورماتور ۷ - وصل دیژنکتور ۶۳ کیلو ولت در پست مبدا ۸ - وصل فیدر ۲۰ کیلو ولت ترانسفورماتور در صورت برقدار بودن سرکابل ۲۰ کیلو ولت ترانسفورماتور ۹ - باز کردن فیدر ۲۰ کیلو ولت ارتباط در صورت نیاز ۱۰ - در مدار قرار دادن خازن‌ها در صورت نیاز.

۶۸ - در صورت دریافت آلارم درجه حرارت سیم پیچ‌ها چه باید کرد؟ سریعا مبادرت به قرائت دقیق بار و درجه حرارت و اطلاع به مرکز کنترل نموده ضمنا وضعیت فن‌های ترانسفورماتور را نیز باید در نظر داشته و آماده پاسخگویی به مرکز کنترل باشد.

۶۹ - منظور از علامت YY۰ و YND۱۱ در روی یک ترانسفورماتور چیست؟ منظور از علامت YY۰ یعنی اتصال سیم پیچهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور به صورت ستاره بوده و اختلاف فاز اولیه و ثانویه صفر درجه می‌باشد و نیز منظور از علامت YND۱۱ این است که اولیه این ترانسفورماتور قدرت با اتصال ستاره زمین شده و ثانویه اش مثلث می‌باشد به علاوه هر فاز اولیه با فاز مشابه اش در ثانویه دارای اختلاف فاز ۳۰ * ۱۰ = ۳۳۰ درجه می‌باشد.

۷۰ - شماره بریکری ۶۱۱۲ می‌باشد این شماره به چه مفهومی می‌باشد؟ رقم اول ۶ نشان دهنده ولتاژ ۶۳ کیلو ولت است - رقم دوم و سوم ۱۱ نشان دهنده خط یا کابل است - رقم چهارم ۲ نشان دهنده (علامت اختصاری) بریکر است.
 
 
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
فرشاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
0
0
سلام چطور میتونم این هفتاد سوال رو دانلود بکنم باتشکر
مدیر پایگاه در همین خبر
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین