کد خبر: ۲۴۶۷۸
تاریخ انتشار : ۱۱:۵۹ - ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
برای کسانی که در آزمون علمی وزارت نیرو قبول شده اند، مهم است که درباره تاریخچه وزارت نیرو، وظایف و ماموریت ها، قانون تاسیس و ... اطلاعاتی داشته باشند. در ادامه می توانید مطالبی در این باره را مشاهده نمایید.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز:
 
قانون تأسیس

(نقل از شماره ۸۷۹۱ - ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۵۳ روزنامه رسمی)
ماده ۱ - به منظور حداکثر استفاده از منابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای انواع مصارف اعم از صنعتی- کشاورزی و روستایی و شهری و حمل و نقل، وزارت نیرو برای انجام وظایف اساسی زیر تشکیل می‌شود:
الف- بررسی و مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی و تنطیم برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت برای استفاده از منابع مختلف و برآورد میزان قابل تولید سالانه انواع انرژی و همچنین برآورد میزان احتیاجات انرژی کشور در بخش‌های مختلف و هم‌آهنگ نمودن مصارف انواع انرژی
ب- مطالعه و تحقیق برای شناسایی و در اختیار گرفتن انرژی‌های دست نیافته
ج- تعیین سیاست انرژی کشور
د- هم‌آهنگ نمودن برنامه‌های موسساتی که در حال حاضر در امر تولید و بهره‌برداری و انتقال و توزیع انرژی وجود دارند و یا آنچه که در آینده ایجاد خواهد شد
ﻫ- نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژی و همچنین تعیین و تصویب نحوه مصرف و نرخ انواع انرژی در داخل کشور
و- نظارت بر نحوه استفاده از مواد انرژی‌زا به صورت مواد اولیه در صنایع
ز- تعیین مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حسن انجام امور مربوط به تولید و انتقال و توزیع و مصرف انرژی در کشور
ح- ارتباط و مبادله اطلاعات و همکاری‌های علمی و فنی و صنعتی و بازرگانی با کشور‌ها و موسسات خارجی در زمینه انواع انرژی
ط- تهیه و اجرای طرح‌های لازم در زمینه احداث نیروگاه‌های تولید برق و ایجاد شبکه‌های انتقال و توزیع برق و تاسیسات شیرین کردن آب شور و اداره بهره‌برداری از آن‌ها به وسیله سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع وزارت نیرو
ی- انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب کشور اعم از سطحی و زیرزمینی برای تهیه برنامه‌های چگونگی بهره‌برداری از آن‌ها و تهیه طرح‌های جامع باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های استفاده از سرزمین
ک- انجام مطالعات تفصیلی برای توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آب‌های سطحی به منظور احداث تاسیسات موردنیاز و تهیه طرح‌های اجرایی
ل- احداث تاسیسات مربوط به آب و بهره برداری از آن‌ها
م- کنترل بهره‌برداری از منابع آب و اجرای قانون آب و نحوه ملی شدن آن
ن- انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و به کار بردن روش‌های جدید علمی و فنی برای بهره‌وری بیشتر و بهتر منابع آب
س- تهیه و تنظیم اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تربیت نیروی انسانی موردنیاز
ع- تهیه و تدارک و ساخت وسائل و لوازم ماشین‌آلات مربوط به امر تولید و انتقال و توزیع آب و برق
ماده ۲ - وزارت نیرو مجاز است برای انجام وظایف مقرر در این قانون مبادرت به ایجاد و اداره سازمان‌های تحقیقاتی و آموزشی بنماید و همچنین موسساتی را که طبق اصول بازرگانی و یا غیربازرگانی اداره خواهند شد به‌عنوان شرکت یا سازمان به وجود آورنده اساسنامه موسسات مذکور از طرف وزارت نیرو تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید و نسبت به تعییرات بعدی اساسنامه‌های موسسات مذکور نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.
ماده ۳ - از تاریخ تصویب این قانون وزارت نیرو جایگزین وزارت آب و برق می‌شود و کلیه کارکنان و وسائل و دارائی و اعتبارات و تعهدات آن به وزارت نیرو منتقل می‌گردد. کلیه موسسات و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق از شرکت‌های تابع وزارت نیرو محسوب می‌شوند و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت آب و برق در شرکت‌های مزبور به وزیر و وزارت نیرو منتقل می‌گردد.
ماده ۴ - وزارت نیرو حسب مورد و نوع احتیاج برای انجام وظایف مقرر در این قانون سازمان و تشکیلات لازم را براساس تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مورد اجرا خواهد گذاشت و تا زمانی که سازمان و تشکیلات مزبور به تایید نرسیده است سازمان و تشکیلات مصوب فعلی وزارت آب و برق معتبر است.
ماده ۵ - آن قسمت از تشکیلات وزارت آب و برق و سازمان آب و برق خوزستان که در امور مربوط به کشت و صنعت فعالیت دارند تدریجاً با کلیه وظایف و اختیارات و دارائی و بدهی و بودجه و درآمد و اعتبارات و تعهدات و کارکنان به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل خواهد شد. کلیه اختیارات وزیر و وزارت آب و برق در کلیه قراردادهای منعقد شده مربوط به شرکت‌های کشت و صنعت واقع در اراضی زیرسد دز (این اسم باتوجه به مصوبه شورای انقلاب اسلامی جایگزین نام قبلی شده است) به وزیر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌گردد و همچنین سهام وزارت آب و برق در شرکت سهامی کشت و صنعت شاوور و اختیارات وزیر و وزارت آب و برق در شرکت مزبور به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزیر کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
ماده ۶ - وزارت نیرو مجاز است پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین اصلاحات لازم را در اساسنامه موسسات و شرکت‌های تابع خود به‌عمل آورده و یا نسبت به ادغام و انحلال آن‌ها با رعایت اساسنامه‌های مربوط اقدام نماید.
ماده ۷ - وظایف و اختیاراتی که برای وزیر و وزارت آب و برق به موجب قوانین و آئین‌نامه و مقررات مصوب تعیین شده است به وزیر وزارت نیرو منتقل می‌گردد.
ماده ۸ - در مورد نفت و گاز و فرآورده‌های آن‌ها شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و وابسته آن در حدود مفاد قانون نفت و سایر قوانین مربوط به خود عمل خواهند کرد. شرکت ملی نفت ایران برنامه‌های تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز را به اطلاع وزارت نیرو خواهد رسانید. وزارت نیرو عهده‌دار هم‌آهنگ کردن آن برنامه‌ها با برنامه‌های سایر منابع انرژی خواهد بود.
ماده ۹ - سازمان انرژی اتمی ایران به وزارت نیرو وابسته می‌شود و کلیه وظایف و اختیارات وزیر وزارت آب و برق در مورد سازمان مذکور به وزیر و وزارت نیرو منتقل می‌گردد.
ماده ۱۰ - وزارت نیرو مجاز است به‌منظور انجام وظایف مقرر در این قانون متخصصین و کارشناسان ایرانی موردنیاز را براساس آئین‌نامه استخدامی خاصی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسیداستخدام نماید
ماده ۱۱ - آیین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ــــــــــ

اهداف کلان

وزارت نیرو یکی از مهمترین وزارت خانه‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود. میزان اعتبارات سالیانه این وزارت خانه به طور طبیعی چند برابر برخی از وزارت خانه‌ها است. اهمیت تامین و توزیع آب و برق با کیفیت مطلوب که از حیاتی‌ترین نیازهای جامعه است، مهمترین هدف این وزارت خانه محسوب می‌شود. اما می‌توان مهمترین اهداف وزارت نیرو را به شرح زیر در چند محور ذکر کرد:

۱ -حفاظت، نگهداری، بهره برداری و بهبود کمی و کیفی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی.

۲ -رضایت و اقناع مردم با تامین، تصفیه و توزیع مناسب آب بهداشتی سالم و دائمی برای انواع مصارف.

۳ - بالابردن بهداشت محیط شهر‌ها و روستا‌ها با طراحی و اجرای شبکه‌های جمع آوری و تصفیه خانه‌های فاضلاب.

۴ - تامین نیازهای انرژی با کیفیت مطلوب و تمام وقت برای انواع مصارف شهروندان

۵ - دیدگاه بلند مدت (دورنگر) به صیانت از منابع آب و انرژی و انتقال آن به نسل‌های آینده

سیاست‌های کلان وزارت نیرو

بخشی از سیاست‌های کلان انرژی کشور از سیاستهای مشترک بین وزرات خانه‌های نفت و سازمان انرژی اتمی ایران است.

بخش منابع آب

سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد "مدیریت منابع آّب” مصوب مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۷۷ که در تاریخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری تایید و طی نا مه شماره ۱ / ۷۶۲۳۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۷۹ ابلاغ گردیده؛ به شرح زیر است:
۱ - ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور.
۲ - ارتقای بهره‎وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
۳ - افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
۴ - تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب دراجرای طرح‌های سدسازی و آبخیزداری وآبخوان‎داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‎برداری.
۵ - مهار آب‌های مرزی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.

بخش انرژی
سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "انرژی” مصوب مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۷۷ که در تاریخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری تایید و طی نامه شماره ۱ / ۷۶۲۳۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۷۹ ابلاغ گردیده؛ به شرح زیر است.

الف. ـ. سیاست‌های کلی نفت و گاز
۱ - اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع انرژی کشور.
۲ - افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
۳ - افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.
۴ - گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ. مهندسی انرژی در سطح بین‎الملل و ارتقاء فن‎آوری در زمینه‌های منابع وصنایع نفت وگاز و پتروشیمی.
۵ - تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی.
۶ - بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.
۷ - بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
۸ - جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.

ب- سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی
۱ - ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی.
۲ - تلاش برای کسب فن‎آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.
۳ - گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی‌های گداخت هسته‌ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.
۴ - تلاش برای کسب فن‎آوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل: بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی در کشور.
 
اطلاعات تماس وزارت نیرو:

آدرس پستی حوزه ستادی وزارت نیرو:
تهران، خیابان ولی عصر، ابتدای بزرگراه نیایش، پلاک ۴ – ساختمان وزارت نیرو
کدپستی: ۱۹۹۶۸۳۲۶۱۱

پست الکترونیکی وزارت نیرو: info (at) moe.gov.ir
تلفن‌خانه: ۸۱۶۰۶۰۰۰
تلفن ارتباطات مردمی وزیر: ۸۱۶۰۶۶۴۰
تلفن گویای ارتباط با صندوق صوتی وزیر نیرو:
 
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار