کد خبر: ۳۲۱۱۶
تاریخ انتشار : ۱۵:۵۹ - ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
قیمت‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی در ظرفیت‌های خانگی برای سال ۹۷ بدون تغییر بر اساس قیمت‌های سال گذشته انجام خواهد شد. در این جا جدول تعرفه‌های خرید تضمینی برق خورشیدی برای سال ۹۷ و شرایط احداث را می‌بینید.
قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی خانگی در سال ۹۷
قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی خانگی در سال ۹۷
توجه: هر مشترک با توجه به برق مصرفی دارای یک انشعاب است و لذا می تواند با توجه به انشعابی (کنتور برق) که دارد نیروگاه خورشیدی انشعابی (خانگی یا کوچک یا rooftop) نصب کند. هر مشترک باتوجه میزان ظرفیت یا آمپراژ انشعاب برق (کنتور) خود می تواند تا سقف خاصی نیروگاه خورشیدی احداث نماید و اگر بخواهد در ظرفیت های بالاتر (تا حداکثر 100 کیلووات) نیروگاه خورشیدی نصب نماید باید به اداره برق مراجعه کرده و انشعاب خود را با پرداختن هزینه های مرسوم افزایش دهند. در جدول زیر با توجه به میزان ظرفیت یا آمپراژ انشعاب خود می توانید سقف ظرفیت اختصاص یافته را ببینید:
قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی خانگی در سال ۹۷
 البته باید توجه داشت که معمولا ظرفیت های بالای 20 کیلووات را با میزان آمپر انشعاب اعلام نمی کنند و به صورت همان ظرفیت بر حسب کیلووات اعلام می شود.
 
قیمت های خرید تضمینی برق خورشیدی فوق از نیمه دوم سال 95 ابلاغ شده و هنوز نیز همین قیمت ها پابرجاهستند.

شرایط کلی:

1- قرار داد خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی برای یک دوره بیست ساله با نرخ های پایه یاد شده منعقد می گردد، که در سال های قرارداد براساس ضریب موضوع ماده (۳) تصویب نامه هیئت وزیران تعدیل می شود.

تبصره ۱ : نرخ قرارداد برای کلیه نیروگاه های خورشیدی، از ابتدا ی ده ساله دوم تا پایان دوره بیست ساله قرارداد، بعد از تعدیل موضوع ماده (۳) تصویب نامه هیئت وزیران در عدد ۰/۷ ضرب می شود. یعنی برای ده سال دوم 30 درصد کمتر خریداری می شود.
۲. برای نیروگاه های متصل به شبکه توزیع، موضوع تبصره (۳) ماده (۲) تصویب نامه هیئت وزیران، نرخ خدمات انتقال به نرخ پایه افزوده می گردد. برای امسال 153 ریال درنظر گرفته شده است. یعنی 153 ریال بیشتر خریداری می شود. البته برای این شرط برای نیروگاه های بزرگ است چراکه خانگی ها همه در بخش توزیع وصل می شوند.
۳. دوره بیست ساله قرارداد خرید تضمینی برق از تاریخ شروع قرارداد آغاز و دوره پیشبرد و احداث نیروگاه را شامل می شود.
۴. نرخ پایه خرید تضمینی برق در صورت استفاده از طراحی و ساخت با تجهیزات داخلی، حداکثر تا ۳۰ درصد بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۶) تصویب نامه هیئت وزیران افزایش می یابد.
۵. نرخ پایه خرید تضمینی برق در مواردی که متقاضی اقدام به انعقاد بیش از یک قرارداد احداث نیروگاه تجدیدپذیر می نماید، با شرایط زیر تعیین می گردد:
الف- در اراضی واقع در یک پلاک اصلی و یا اراضی مجاور در دو پلاک اصلی مجاور، نرخ پایه خرید از هر نیروگاه بر اساس مجموع ظرفیت پروانه ها تعیین میگردد.
ب- نرخ خرید از نیروگاه های متعلق به یک متقاضی که به یک پست انتقال (و یا فوق توزیع) بلافصل غیر اختصاصی متصل شوند، بر اساس مجموع ظرفیت آنها تعیین می گردد.
ج- در موارد خارج از موضوع بندهای "الف" و "ب" ، نرخ خرید برق هر نیروگاه مستقل از سایر نیروگاه ها و بر اساس ظرفیت همان نیروگاه تعیین می گردد. در هر صورت یک متقاضی می تواند پروانه احداث حداکثر دو نیروگاه را در اختیار داشته باشد.اعطای پروانه برای احداث نیروگاه های بعدی منوط به آغاز بهره برداری تجاری از نیروگاه های موضوع پروانه های احداث قبلی خواهد بود. بعبارتی تا دو نیروگاه قبلی به بهره برداری نرسد پروانه جدید صادر نمی شود.
تبصره ۱- اگر در طول دوره قرارداد مشخص شود که هر یک از بندهای "الف" و "ب" رعایت نشده است ، قرارداد خرید برق از نیروگاه بر اساس نرخ کمتر اصلاح شده و فروشنده ملزم به استرداد وجوه مازاد دریافتی به عنوان مطالبات خریدار وفق قرارداد خواهد بود .
تبصره ۲- اشخاص حقوقی که سهامدار مشترک داشته باشند و نیز اشخاص حقیقی سهامدار اشخاص حقوقی، یک متقاضی محسوب می شوند .
تبصره ۳– در صورتی که ابلاغ قرارداد جدید پس از تحقق بهره برداری تجاری از قراردادهای قبلی صورت پذیرد، حتی در صورت شمول شرایط موضوع بندهای "الف" و "ب" ، نرخ پایه خرید برق در قرارداد جدید صرفا بر اساس ظرفیت نیروگاه جدید تعیین می گردد.
۶. تقاضای خرید تضمینی برق از سوی نیروگاه هایی که با استفاده از منابع مالی بلاعوض دولتی احداث شده اند، ممنوع است .سرمایه گذار باید تضمین و تعهد کند که از منابع مالی بلاعوض دولتی در احداث نیروگاه استفاده نکرده است.
۷. نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر ۱۵ ماه برای انواع نیروگاه خورشیدی از زمان ابلاغ قرارداد به بهره برداری تجاری برسد. در صورت تاخیر ، آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در تاریخ شروع بهره برداری تجاری و یا نرخ مذکور در قرارداد هر کدام که کمتر باشد، برای دوره باقیمانده قرارداد ملاک عمل خواهد بود .
تبصره۱: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری از نیروگاه به مدت حداکثر ۹ ماه نسبت به زمان های مذکور ، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق مجاز است قرارداد خرید تضمینی برق این نیروگاه را فسخ و پروانه احداث آنها را لغو و برای استرداد اراضی دولتی که برای احداث نیروگاه در نظر گرفته شده است، از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید. در صورت بهره برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه ، ظرفیت پروانه احداث و قرارداد متناسبا تقلیل یافته و باقیمانده اراضی دولتی مسترد می گردد.
تبصره۲: سرمایه گذارانی که قرارداد آنها از سوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق فسخ می شود ، تا دو سال پس از ابلاغ فسخ ، درخواست قرارداد جدید آنها مورد بررسی قرار نمی گیرد.
۸. وزارت نیرو سیاست توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به میزان حداکثر ۲۰۰۰ مگاوات در سال توسط بخش غیردولتی را دنبال می کند . سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق موظف است تمهیدات متناسب برای تحقق این سیاست را اتخاذ نماید.
۹. وزارت نیرو سیاست کاهش تدریجی نرخ های خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را به صورت متناسب با افزایش ظرفیت این نیروگاه ها در کشور و با در نظر گرفتن منابع مالی قابل تامین دنبال می کند. کاهش نرخ صرفا در قراردادهای جدید اعمال خواهد شد .

لازم بذکر است این شرایط و قیمت ها تا صدور ابلاغیه جدید معتبر بوده و پس از آن شرایط و قیمت های اعلامی مبنای رفتار است.

برچسب ها: تعرفه خرید تضمینی برق خورشیدی خانگی در سال 97 ، تعرفه خرید برق خورشیدی 97 ، قیمت برق خورشیدی خانگی 97 ، شرایط خرید برق خورشیدی خانگی در سال 97 ، جدول تعرفه خرید برق خورشیدی 96 ، جدول تعرفه برق خورشیدی 97 ، قرار داد خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی ، نرخ خرید برق خورشیدی خانگی ، قیمت خرید برق خورشیدی خانگی ، شرایط خرید برق خورشیدی خانگی ، قیمت خرید برق نیروگاه خورشیدی خانگی ، تعرفه خرید برق نیروگاه خورشیدی خانگی 97 ، قیمت نیروگاه خورشیدی 97 ، خرید برق نیروگاه خورشیدی خانگی 97 ، شرایط احداث نیروگاه خورشیدی خانگی ، نیروگاه خورشیدی صنعتی ، خرید تضمینی برق خورشیدی سال 97 ، قیمت خرید برق خورشیدی 5 کیلوواتی ، قیمت خرید نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی ، تعرفه خرید نیروگاه خورشیدی 10 کیلوواتی ، هزینه نصب نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی ، قیمت جدید خرید تضمینی برق تجدیدپذیر ، تعرفه چدید خرید تجدیدپذیر ، جدیدترین قیمت خرید برق نیروگاه خورشیدی ، هزینه خرید برق خورشیدی خانگی ، قیمت فروش برق نیروگاه خورشیدی ، تعرفه فروش برق نیروگاه خورشیدی ، فروش برق نیروگاه خورشیدی خانگی
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
سالارنیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
0
0
باسلام
میخواستم بپرسم آیا بخشنامه احداث نیروگاه خورشیدی خانگی به ادارات برق ارسال شده است یا خیر؟
با تشکر
مدیر پایگاه بله ارسال شده است
محمد
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۳
0
0
سلام می خواستم بدونم ما یک دیزل ژنراتور 400kva داریم فک کنم 300 کیلو وات برق تولید می کنه . میشه برق بفروشیم ؟ قیمت خریدشون چقدر هست
؟
ممنون از لطفتون
مدیر پایگاه بله ولی قیمت خرید بالایی نداره
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
0
0
با سلام. با توجه تغییرات نرخ ارز، هزینه احداث نیروگاه خورشیدی در حال حاضر تقریبا چقدر هست؟ قبلا میگفتن به ازای هر کیلو وات ۵ میلیون سرمایه برای ساخت نیاز است.
مدیر پایگاه الان هر یک کیلووات نیروگاه خورشیدی حدودا 7 تا 8 میلیون تومان شده است.
شکرالله رحیمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
0
0
سلام وقت بخیر ، سوالی داشتم در خصوص اینکه اگر ما خواهیم درخواست احداث نیروگاه خورشیدی بیست کیلووات به بالا بدهیم در کنار روستایی که متصل به شبکه برق هم باشه ، آیا بهمون وام احداث می دهند یا باید خودمون هزینه کنیم ؟
اگر وام میدهند باید به کجا مراجعه کنیم ؟
مدیر پایگاه نیروگاه های انشعابی را باید انشعاب داشته باشید
وام هم معمولا نمی دهند مگر اینکه خود شما اعتبار و ارتباط داشته باشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
0
0
سلام. میفرمایید که به عنوان یک مشترک خانگی در صورتی که ظرفیت 5 کیلووات رو داشته باشیم حدودا جقدر درآمد ماهانه خواهیم داشت؟
مدیر پایگاه ماهی 600-700 درامد داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
0
0
سلام یعنی با ۱۰ میلیون میشه یه نیروگاه خورشیدی در خانه احداث کرد
مدیر پایگاه بله ولی یک کیلوواتی
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
0
0
با سلام

آپارتمان ما حدودا 900 متر مفید فضا داره
دوتا سوال داشتم

1- برای احداث نیروگاه انرژی خورشیدی در این مکان چقدر باید هزینه کرد و اینکه چند کیلو وات میشه زد؟

2- آیا میزان تولید برق رو میشه درون برج استفاده کرد که هزینه های برقی برج کمتر بشه و یا میشه با فروختنش به شبکه ی برق شهر درآمدی رو برای ساختمون منظور کرد؟
مدیر پایگاه بهتره بفروشید به شبکه
برق خورشیدی شما را ده برابر برق خانگی از شما میخرند
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
0
0
با سلام و احترام

من پروانه احداث نیروگاه خورشیدی 500 کیلوواتی را از ساتبا دارم میخاستم ببینم هزینه احداث آن چقدر است هم نرخش هم هزینه احداثش؟؟
مدیر پایگاه حدودا 3 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
0
0
با سلام و احترام

حالا اگر انشعاب کنتور را داشته باشیم برای 100 کیلووات هزینه اش با فروش آن چقدر است؟ و پروانه آن را چگونه میتوانیم بگیریم.
مدیر پایگاه حدودا 700 میلیون تومان میشه
از یک شرکت مشاور کمک بگیرید
علی شیرزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
0
0
سلام خسته نباشید.ببخشید تعرفه سال دیگه معلوم نیست چقد باشه??واسه ۵ کیلووات??اگه تعرفه همین باشه تقریبا با بانک فرقی نداره ولی اگه بیشتر باشه بهتر میشه.
مرسا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
0
0
برای مولدهای تولید پراکنده گاز سوز سقف ظرفیت برای قرار داد 25 مگاوات هست. این نیروگاه ها به شبکه توزیع یا پست فوق توزیع متصل هستند و در دسته تولیدپراکنده قرار می گیرن.

برای نیروگاه های پراکنده خورشیدی سقف ظرفیت چقدره؟ یعنی ظرفیت از چه مقداری باید بیشتر باشه که دیگه نشه به پست فوق توزیع وصلش کرد و به شبکه انتقال وصل بشه؟

برای پایان نامه م لازمه که مولدهای فتوولتائیک را به دو دسته پراکنده و بزرگ مقیاس تقسیم کنم. اما مرز مشخصی بینشون پیدا نمی کنم.
مدیر پایگاه نه سقف خاصی وجود ندارد ولی قیمت خرید ظرفیت های بالای ۱۰ مگاوات طوری است که توجیه اقتصادی ندارد.
تا ۷ مگاوات میتونه به توزیع وصل بشه و بالای اون نه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
با سلام ببخشید می خواستم بپرسم ایا قیمت پرداختی اداره برق نسبت به تورم هم افزایش دارد یا نه
مدیر پایگاه بله تعدیل میخورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
0
0
سلام منظوراز تعدیل قیمت 0.7بعد از ده ساله دوم قرار داد.ها قیمت خرید کمتر میشودیا بیشتر؟یعنی مثلا0.7×800=560
مدیر پایگاه کمتر می شود
30 درصد کمتر می شود
Alirezagkn
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
0
0
سلام
روزتون بخیر
من نیاز ب ۴۵۰kw برق دارم
نیروگاهی سراغ دارید ک این حجم برق رو بفروشه بهم و قیمت هر کیلو چقدر هست
ممنون
مدیر پایگاه باید نیروگاه مقیاس کوچک نصب کنید
عماد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
0
0
1کیلو بایت ماهی چقدر درآمد داره ارزش داره احداث بشه .
مدیر پایگاه نه
عماد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
0
0
1کیلو بایت ماهی چقدر درآمد داره ارزش داره احداث بشه .
مدیر پایگاه ماهی ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزارتومان
امیرحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
0
0
سلام...درآمد یک نیروگاه ۵۰۰ کیلوواتی در ماه چقدره؟هزینه ساخت این نیروگاه چقدره؟
مدیر پایگاه هزینه 3.5 میلیارد تومان
درآمد ماهانه 45 میلیون تومان
کوردوان مرادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
0
0
با سلام وقتتون بخیر
من پشت بام 200متری دارم چقدر هزینه می‌بره و میخام کلن برق بفروشم چقدر هزینه دارد و درآمد چقدره ممنون میشم راهنمایی کنین
مدیر پایگاه میتونید ۲۰ کیلووات بزنید
۱۷۰ میلیون هزینه داره و ماهی ۲.۸۰۰ تا ۳ میلیون میدن
مهدي شهبازي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
0
0
سلام
اگه بخوام يه نيروگاه خورشيدي بزارم كه فقط هزينه هاي برق مصرفي خونمو كاهش بده به چه مقدار كيلو وات نياز دارم و هزينه احداثش چقدر ميشه ؟
ابوذر بایندری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
0
0
با سلام
لطفا راهنمایی بفرمایید :
من 1 هکتار زمین دارم
تا 100 میلیون هم می تونم از خودم هزینه کنم
چه نیروگاهی خورشیدی می تونم بزنم با چه هزینه ای و ماهیانه چه درامدی؟
در ضمن وام بهم میدن؟
مدیر پایگاه می توانید نیروگاه 10 کیلووات بزنید و ماهی 1.3-1.4 میلیون می دهند
وان نمی دهند و شرایط خاص دارد
دهقانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
0
0
سلام
جهت مشاوره راه اندازی نیروگاه و تهیه طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی با ما تماس حاصل نمایید
مهدی خورسندی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
0
0
با سلام و عرض خسته نباشید
بنده ابهامی داشتم درباره احداث نیروگاه که اگر ممکن است پاسخ بدید:
برای تاسیس یک نیروگاه 100 کیلو واتی اگر بخواهیم زمینی بایر رو مجوز انشعاب برقشو بگیریم و نیروگاه خورشیدی رو احداث کنیم آیا این امکان پذیر است؟! و اینکه قیمت خرید برق نیروگاه آیا همانند مشترکینِ برق 700 تومن هست یا 490؟!
سپاس
مدیر پایگاه اگر انشعاب بگیرید قیمت خرید از شما 700 تومان می شود ولی گرفتن انشعاب برای زمین بایر بدون هیچ کاربری ای دیگه ای خیلی سخته و معمولا موافقت نمی کنند.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
0
0
من یک زمین ۱هکتاری دارم و ۱۰۰میلیون تومن هم میتونم هزینه کنم چقدر درامد داره
مدیر پایگاه با 700 میلیون تومان ماهی حدودا 14 میلیون تومان درآمد خواهید داشت
بهروز خجسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
0
0
سلام یک پشت بام 75 متری چقدر هزینه وچقدر درامد دارد وبرای انجام این کار به کجا مراجعه کنیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
0
0
سلام و خسته نباشید خدمت شما

من در مورد چند موضوع سوال های دارم و می خواستم اگر ممکنه تلفنی و یا حضوری مشاوره بگیرم
مدیر پایگاه با 09124090121 تماس بگیرید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
0
0
سلام و خسته نباشید خدمت شما

من در مورد چند موضوع سوال های دارم و می خواستم اگر ممکنه تلفنی و یا حضوری مشاوره بگیرم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
0
0
سلام و خسته نباشید خدمت شما

من در مورد چند موضوع سوال های دارم و می خواستم اگر ممکنه تلفنی و یا حضوری مشاوره بگیرم
مدیر پایگاه با ۰۹۱۲۴۰۹۰۱۲۱ تماس بگیرید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
0
0
سلام و خسته نباشید خدمت شما

من در مورد چند موضوع سوال های دارم و می خواستم اگر ممکنه تلفنی و یا حضوری مشاوره بگیرم
توفیق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
0
0
سلام خسته نباشین، با ۵۰ میلیون میشه به اصطلاح نیروگاه چند کیلوواتی زد و بنظرتون میصرفه بیشتر بزارم؟
توفیق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
0
0
سلام خسته نباشین، با ۵۰ میلیون میشه به اصطلاح نیروگاه چند کیلوواتی زد و بنظرتون میصرفه بیشتر بزارم؟
مدیر پایگاه نیروگاه 5 کیلوواتی

کتاب کتاب راهنمای کامل سرمایه گذاری و احداث نیروگاه خورشیدی در ایران را دانلود کنید به همه سوالات شما پاسخ می دهد
https://barghnews.com/fa/news/38934
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار