کد خبر: ۳۴۱۰۳
تاریخ انتشار : ۲۲:۴۸ - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
کلیه مسئولیت احداث و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی بعهده سرمایه گذار می‌باشد.در هر صورت یک متقاضی می‌تواند پروانه احداث حداکثر دو نیروگاه را در اختیار داشته باشد.خرید و فروش پروانه احداث و قرارداد خرید تضمینی برق از سوی متقاضیان ممنوع بوده و در صورت کشف، موجب ابطال کلیه مجوز‌ها و امتیازات خواهد شد.در صورت بهره برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه، ظرفیت پروانه احداث و قرارداد متناسبا تقلیل یافته و باقیمانده اراضی دولتی مسترد می‌گردد.کاهش نرخ صرفا در قرارداد‌های جدید اعمال خواهد شد.
 
سرویس انرژی های تجدیدپذیر برق نیوز:اخذ مجوز و پیگیری برای طی مراحل قرارداد ppa یکی از مهمترین مراحل احداث نیروگاه خورشیدی میباشد چراکه شخص را وادار به یک تعهد میکند. در این خصوص لازم است مراحل و نکات مربوط به این مرحله را به درستی بررسی و اجرا کنیم تا در پیچ و خم مراحل اداری گرفتار نشویم. در این گزارش مراحل اخذ مجوز برای نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت بیش از ۱۰۰ کیلووات را میخوانید.

شرایط درخواست قرارداد خرید تضمینی برق برای مزارع خورشیدی (بیشتر از ۱۰۰ کیلووات):
افرادی می‌توانند تقاضای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از سازمان بنمایند که دارای پروانه احداث معتبر باشند.
به علاوه، این متقاضیان حتماً باید سه مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست، و زمین را برای پروژه مندرج در پروانه احداث دریافت نموده باشند. توضیح اینکه مجوز زمین باید بطور رسمی و قطعی، موضوع در اختیار داشتن زمین مناسب برای احداث نیروگاه را اثبات نماید.
برای متقاضیانی که از سرمایه گذاری خارجی استفاده می‌کنند اخذ مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران (مجوز FIPPA) نیز الزامی می‌باشد.

تعرفه خرید برق از نیروگاه های خورشیدی هم به شرح زیر است:
 
با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات تا ۱۰ مگاوات ۴۹۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت

با ظرفیت ۱۰ مگاوات تا ۳۰ مگاوات ۴۰۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت

با ظرفیت بیش از ۳۰ مگاوات ۳۲۰۰ ریال به ازای هر کیلوو ات ساعت

قبل از شروع فرآیند درخواست پروانه احداث و عقد قرارداد تضمینی فروش برق نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک ، توجه متقاضیان را به نکات زیر جلب می نمائیم:

  • ساتبا بر اساس قانون صرفاً برق تولیدی از نیروگاه را خریداری خواهد نمود. بر این اساس کلیه مسئولیت امکان سنجی، پتانسیل سنجی، ارزیابی منبع انرژی، طراحی، انتخاب و تامین تجهیزات، تامین مالی، احداث و بهره برداری از نیروگاه، تولید برق و حفاظت فنی، مالی و جانی دوره بهره برداری بعهده سرمایه گذار می‌باشد.
  • اعتبار مجوزهای صادره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر حداکثر شش ماهه بوده و در صورت عدم پیشرفت پروژه، مجوز صادره باطل خواهد شد و باید بر اساس قانون برای تمدید پروانه احداث مراجعه کنید.
  • با توجه به دو نکته اخیر لازم است متقاضیان بر اساس ظرفیت هائی که نسبت به توانمندی احداث آن اطمینان دارند اقدام نمایند در غیر این صورت نه تنها امکان بهره مندی ازمنافع قرارداد خرید تضمینی برق را از دست خواهند داد بلکه این موضوع به عنوان امتیاز منفی در صدور پروانه و قرارداد‌های احتمالی بعدی آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
شرایط و مراحل خرید تضمینی برق مزرعه خورشیدی
۱ – ثبت نام و صدور پروانه احداث
۲ – مجوز محیط زیست، مجوز اتصال به شبکه، مجوز استفاده از زمین
۳ – مبادله قرارداد
۴ – احداث نیروگاه
۵ – بهره برداری تجاری و خرید تضمینی برق
نرخ قرارداد برای کلیه نیروگاه‌های خورشیدی، از ابتدا‌ی ده ساله دوم تا پایان دوره قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (۳) تصویب نامه هیئت وزیران در عدد ۰/۷ ضرب می‌شود.

نرخ پایه خرید تضمینی برق در مواردی که متقاضی اقدام به انعقاد بیش از یک قرارداد احداث نیروگاه تجدیدپذیر می‌نماید، با شرایط زیر تعیین می‌گردد:
الف- در اراضی واقع در یک پلاک اصلی و یا اراضی مجاور در دو پلاک اصلی مجاور، نرخ پایه خرید از هر نیروگاه بر اساس مجموع ظرفیت پروانه‌ها تعیین میگردد.
ب- نرخ خرید از نیروگاه‌های متعلق به یک متقاضی که به یک پست انتقال (و یا فوق توزیع) بلافصل غیر اختصاصی متصل شوند، بر اساس مجموع ظرفیت آن‌ها تعیین می‌گردد.
ج- در موارد خارج از موضوع بند‌های “الف” و “ب”، نرخ خرید برق هر نیروگاه مستقل از سایر نیروگاه‌ها و بر اساس ظرفیت همان نیروگاه تعیین می‌گردد.

در هر صورت یک متقاضی می‌تواند پروانه احداث حداکثر دو نیروگاه را در اختیار داشته باشد. اعطای پروانه برای احداث نیروگاه‌های بعدی منوط به آغاز بهره برداری تجاری از نیروگاه‌های موضوع پروانه‌های احداث قبلی خواهد بود.
 
تبصره ها:
تبصره ۱- اگر در طول دوره قرارداد مشخص شود که هر یک از بند‌های “الف” و “ب” رعایت نشده است، قرارداد خرید برق از نیروگاه بر اساس نرخ کمتر اصلاح شده و فروشنده ملزم به استرداد وجوه مازاد دریافتی به عنوان مطالبات خریدار وفق قرارداد خواهد بود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی که سهامدار مشترک داشته باشند و نیز اشخاص حقیقی سهامدار اشخاص حقوقی، یک متقاضی محسوب می‌شوند.
تبصره ۳– در صورتی که ابلاغ قرارداد جدید پس از تحقق بهره برداری تجاری از قرارداد‌های قبلی صورت پذیرد، حتی در صورت شمول شرایط موضوع بند‌های “الف” و “ب”، نرخ پایه خرید برق در قرارداد جدید صرفا بر اساس ظرفیت نیروگاه جدید تعیین می‌گردد.

نرخ‌های موضوع این مصوبه برای قرارداد‌هایی اعمال می‌شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر ۱۵ ماه برای انواع خورشیدی از زمان ابلاغ قرارداد به بهره برداری تجاری برسد. در صورت تاخیر، آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در تاریخ شروع بهره برداری تجاری و یا نرخ مذکور در قرارداد هر کدام که کمتر باشد، برای دوره باقیمانده قرارداد ملاک عمل خواهد بود.
تبصره۱: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری از نیروگاه به مدت حداکثر ۹ ماه نسبت به زمان‌های مذکور، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق مجاز است قرارداد خرید تضمینی برق این نیروگاه را فسخ و پروانه احداث آن‌ها را لغو و برای استرداد اراضی دولتی که برای احداث نیروگاه در نظر گرفته شده است، از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

در صورت بهره برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه، ظرفیت پروانه احداث و قرارداد متناسبا تقلیل یافته و باقیمانده اراضی دولتی مسترد می‌گردد.

تبصره۲: سرمایه گذارانی که قرارداد آن‌ها از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق فسخ می‌شود، تا دو سال پس از ابلاغ فسخ، درخواست قرارداد جدید آن‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

تبصره ۳: کاهش نرخ صرفا در قرارداد‌های جدید اعمال خواهد شد.
برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، برق خروشیدی ، مجوز احداث نیروگاه خورشیدی ، خرید تضمینی برق خورشیدی ، اخذ پروانه نیروگاه خورشیدی ، اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی ، مراحل اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی ، مراحل احداث نیروگاه خورشیدی ، قراردادppa ، قرارداد ppa ، ppa ، مجوز FIPPA ، FIPPA ، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ، تعرفه خرید برق از مزارع خورشیدی ، تعرفه خرید برق از نیروگاه های خورشیدی ، سرمایه گذاری خورشیدی ، قیمت برق خورشیدی خانگی ، قیمت برق خورشیدی 20 کیلووات ، قیمت برق خورشیدی مگاواتی ، مشاور خورشیدی ، مشاور نیروگاه خورشیدی ، طراحی نیروگاه خورشیدی ، راهنمایی نیروگاه خورشیدی ، نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی ، مجوز نیروگاه خورشیدی چگونه است ، روش گرفتن مجوز احداث نیروگاه خورشیدی ، اجرای نیروگاه خورشیدی ، ساتبا ، سازمان ساتبا ، تامین تجهیزات نیروگاه خورشیدی ، بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ، سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی ، تمدید پروانه احداث نیروگاه خورشیدی ، باطل شدن پروانه نیروگاه خورشیدی ، ثبت نام و صدور پروانه احداث نیروگاه خورشیدی ، مجوز محیط زیست برای نیروگاه خورشیدی ، نرخ پایه خرید تضمینی برق ، درامد نیروگاه خورشیدی ، مشاوره و طراحی نیروگاه خورشیدی ، نیروگاه 10 کیلووات ، نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات ، نیروگاه خورشیدی 50 کیلووات ، نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات ، Power plant license ، solar power station ، Solar Energy ، solar energy conference ، Solar power ، solar power plant
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار