کد خبر: ۳۹۱۶۱
تاریخ انتشار : ۱۳:۲۱ - ۳۱ شهريور ۱۳۹۸
پیش نویس ابلاغیه جدید شرایط و نرخ‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر آماده شده است و قرار است به زودی توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. از ابتدای سال 95 تاکنون مصوبه قبلی پابرجابوده است. افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق، حذف پله‌های خرید تضمینی برق نیروگا‌هها و تک نرخی شدن همه نیروگاه‌های غیرانشعابی، برگزاری مناقصه برای نیروگاه‌های بالای ۱۰ مگاوات، اعمال جریمه تاخیر در اتصال به شبکه نیروگاه‌ها، ارائه جدول حداکثر دوره قابل قبول احداث نیروگاه‌، پرداخت هزینه آمادگی در زمان قطعی شبکه و... از جمله مهترین موارد تغییر یافته در ابلاغیه جدید نسبت به قبلی است.

سرویس انرژی های تجدیدپذیر برق نیوز: نوسانات ارزی در دو سال گذشته، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که به عنوان صنعتی نوپا در کشور در حال رشد بود را کند و در مواردی حتی متوقف کرد. با آنکه هزینه‌های نصب و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و... بیش از دو برابر شد، ولی در نهایت ساتبا پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌های خرید تضمینی برق را به وزیر نیرو داد که با گذشت نزدیک به سه ماه هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده اما مراحل نهایی رو خود طی می‌کند و به زودی توسط وزیر نیرو ابلاغ خواهد شد.

مصوبه قبلی ابتدای سال ۹۵ ابلاغ شد که تاکنون نیز همان پابرجاست و در صورت ابلاغ جدید، قیمت‌ها و نرخ‌های خرید جدید مبنای عقد قرارداد خرید تضمینی برق خواهد شد.

مهمترین تغییرات ابلاغیه جدید نسبت به قبل:

  1. افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و...
  2. حذف پله‌های خرید تضمینی برق نیروگا‌ه های خورشیدی و بادی و... و تک نرخی شدن همه نیروگاه‌های غیرانشعابی
  3. برگزاری مناقصه برای ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و... بالای ۱۰ مگاوات
  4. امکان افزایش ظرفیت نصب نیروگاه‌های انشعابی تا دو برابر ظرفیت انشعاب مشترک
  5. پرداخت هزینه آمادگی به نیروگاه‌ها در زمان قطعی شبکه برق
  6. ایجاد منابع اعتباری جدید برای ساتبا از طریق فروش انرژی خریداری شده نیروگاه‌ها در بازاربرق و بورس انرژی
  7. ارائه جدول حداکثر دوره قابل قبول احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای اولین بار (کاهش زمان احداث نیروگاه‌های خورشیدی زیر ۷ مگاوات)
  8. اعمال جریمه تاخیر در اتصال به شبکه نیروگاه‌ها (۱ و ۲ درصد کاهش در نرخ پایه به ازای هرماه تاخیر)
  9. امکان گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک‌ها برای پرداخت به موقع هزینه نیروگاه‌ها
  10. امکان تزریق به شبکه و فروش برق، قبل از انعقاد قرارداد نهایی خرید تضمینی برق با ساتبا

توجه: متن زیر هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است و احتمال تغییرات جزئی در آن وجود دارد. این پیش نویس بیشتر برای آمادگی سرمایه گذاران با شرایط جدید منتشر می‌شود که مهمترین بخشهای پیش نویس ابلاغیه جدید را در زیر می خوانید:

تعیین ضوابط تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک

تضمین خرید انرژی تولیدی توسط بخش خصوصی با اولویت برگزاری مناقصه خرید مستقیم انرژی برق توسط ساتبا و یا مابه التفاوت نسبت به قیمت بازار برق صورت خواهد گرفت.

برنده مناقصه بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش برق و یا مابه التفاوت برای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تحویلی به شبکه (فارغ از فناوری مورد استفاده برای تولید برق) معین خواهد شد.

تبصره: سقف نرخ مناقصه برای خرید برق از نیروگاه‌های موضوع این مصوبه معادل متوسط نرخ وزنی نرخ‌های مندرج در جداول موضوع بند ۳ این مصوبه بعلاوه ده درصد می‌باشد.

در مواردی که سرمایه گذار با اخذ مجوز از ساتبا قبل از ابلاغ این مصوبه نسبت به سرمایه گذاری اقدام نموده است، انعقاد قرارداد خرید برق تجدیدپذیر مشمول برگزاری مناقصه خرید نبوده و بر اساس نرخ‌های بند ۳ بلامانع است.

در صورتیکه ظرفیت نیروگاه کمتر از ۱۰ مگاوات باشد، ساتبا مجاز به انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق بر اساس ارقام جداول زیر می‌باشد:

پیش نویس ابلاغیه جدید شرایط و نرخ‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر
نرخ پایه خرید برق از نیروگاه های محدود به ظرفیت انشعاب (مشترکینی که کنتور برق دارند):
پیش نویس ابلاغیه جدید شرایط و نرخ‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر
 

نرخ خرید برق نیروگاه‌های بادی واقه در استان سیستان و بلوچستان که در سال ۹۸ قرارداد خرید تضمینی آنان قطعی و مبادله می‌شود نسبت به ارقام مندرج در جدول فوق مشمول ضریب ۱.۱ می‌شود.

در مواردی که سرمایه گذار با اخذ مجوز از ساتبا (قبل از این مصوبه) اقدام به سرمایه گذاری و تولید انرژی نموده است لیکن تجهیزات دست دوم را مورد استفاده قرار داده، دوره تضمین خرید (بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری) به نسبت (کسری از واحد) عمر مفید باقیمانده تجهیزات تعدیل می‌گردد. مقررات مربوط به حصول اطمینان از استرداد زمین به مراجع ذیربط توسط ساتبا تعیین و ابلاغ خواهد شد.

برای مولد‌هایی که امکان مدیریت تولید (متناسب با نیاز شبکه) را دارا باشند، اعمال ضرایب آمادگی ساعتی بازار برق در قرارداد تضمین خرید انرژی تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بلامانع است.

حداکثر دوره قابل قبول احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به شرح زیر است:

پیش نویس ابلاغیه جدید شرایط و نرخ‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر
 

تبصره ۱: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری (با ظرفیت نامی کامل)، نرخ پایه خرید تضمینی برق در قرارداد، در شش ماه اول تاخیر به ازای هر ماه تاخیر یک درصد و پس از آن به ازای هر ماه تاخیر دو درصد کاهش خواهد یافت.

تبصذه ۲: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری (با ظرفیت نامی کامل) بیش از ۹ ماه، ساتبا مجاز است قرارداد خرید برق را فسخ، پروانه احداث صادر شده را لغو و برای استرداد اراضی دولتی و مجوز‌های اختصاص یافته اقدام نماید. در صورت بهره برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه، پروانه احداث و قرداد متناسبا بدون تغییر در نرخ خرید پایه خرید تضمینی، تقلیل یافته و باقیمانده اراضی و امکانات ملی و دولتی مسترد می‌گردد.

چنانچه نیروگاه‌های موضوع این بند، قبل از انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با ساتبا، با رعایت کلیه ضوابط فنی و قانونی و با تایید شرکت مدیریت شبکه برق، اقدام به تزریق برق به شبکه کرده باشند، ساتبا می‌تواند بهای برق تزریق شده قبل از قرارداد را بر اساس نرخ پایه قرارداد (بدون اعمال ضریب تعدیل) پرداخت نموده و به تناسب، مدت قرارداد را کاهش دهد.

در مواقعی که به علت نقص فنی تاسیسات در شبکه برق و قطع اتصال به شبکه (خارج از اراده مالک نیروگاه) امکان تزریق برق نیروگاه در حال بهره برداری وجود نداشته باشد ساتبا می‌تواند بهای برق تزریق نشده را تحت عنوان بهای آمادگی تولید به فروشنده پرداخت نماید. نحوه محاسبه بر اساس دستورالعمل معاون امور برق و انرژی ابلاغ خواهد شد.

در مواردی که ساتبا راسا قرارداد خرید برق با مالک نیروگاه مبادله می‌نماید، مجاز است انرژی خریداری شده را مطابق مقررات بازار عمده فروشی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و یا در بورس انرژی عرضه نمایید و از این محل به ایفای ماموریت‌های محول شده بپردازد.

به منظور مدیریت بهتر دریافت و هزینه اعتبارات مربوطه و افزایش اطمینان سرمایه گذاران به پرداخت به موقع صورتحساب‌های ماهانه نیروگاهها، ساتبا می‌تواند در صورت وجود منابع مالی و با رعایت عدم تبعیض بین نیروگاهها، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ریالی شش ماهه به نفع نیروگاه‌های طرف قرارداد اقدام نماید و صورتحساب نیروگاه‌ها را پرداخت نماید. هزینه گشایش و تمدید اعتبار اسنادی بعهده فروشنده خواهد بود.

سقف ظرفیت مولد‌های مختص مشترکین مشروط بر رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی اتصال به شبکه تا دو برابر ظرفیت انشعاب افزایش می‌یابد. مشترکینی که بخشی از این ظرفیت را به بهره برداری رسانیده اند می‌توانند طی قرارداد جداگانه نسبت به احداث ظرفیت‌های جدید اقدام نمایند. در اینصورت هر قرارداد تابع شرایط حاکم در زمان مبادله همان قرارداد خواهد بود.

انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
اکبری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
0
جای خوشبختی دارد که بالاخره نیم نگاهی به وضعیت انرژی های تجدیدذیر سده ولی من متن چندبار خواندم و جایی ندیدم که برای برگزاری مناقصه بین توان نیروگاهها تمایزی قائل بشه، یعنی کلا از این به بعد نرخ خرید تضمینی رو به کاهش می روند نه افزایش!
پیمان صبور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
0
سناریوی شو آف جدید وزارت نیرو:
"از فردا بعلت مشمول مناقصه نشدن متقاضی، همه برای امضاء قرارداد با ساتبا قبل از ابلاغ این مصوبه صف می کشند و وقتی که چند صد نفر اینکار را انجام دادند، ناگهان ابلاغ مصوبه لغو شده و دست همه متقاضیان در پوست گردو خواهد ماند."
شفیعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
0
درست متوجه نشدم، یعنی قراره برای هر متقاضی برای فروش برق، مناقصه برگزار کنه یا همه در یک مناقصه برای فروش برق به ساتبا شرکت کنند یا ساتبا برای راه اندازی هر نیروگاه بین متقاضیان مناقصه برگزار کنه یا چی ...!!؟
آخه این چه ایده ایه؟ از کجا آمده؟ کجای دنیا اینطوریه !!!
مدیر پایگاه نه
برای نیروگاههای بالای 10 مگاوات مناقصه ای است و نیروگاههای زیر ده مگاوات همچنان مثل سابق بصورت خرید تضمینی برق است. از مجموع 360 مگاوات نیروگاه خورشیدی که تاکنون به بهره برداری رسیده است هیچ کدام بالای ده مگاوات نبوده و لذا عملا نسبت به قبل فری نکرده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
0
شرایط بهتر شده و امیدواریم زودتر ابلاغ شود. همین سی درصد هم کمک میکند تا دوباره تجدیدپذیرها اقتصادی شود. کاش نیروگاههای انشعابی را بیشتر افزایش می دادند چون در حوزه نیروگاههای انشعابی هزینه های احداث خیلی بالاتر است. الان با این نرخ ها بازگشت سرمایه نیروگاه خانگی زیر 20 کیلووات و زیر 100 کیلووات به 4 سال و حتی کمتر می رسد
یک سرمایه گذار ضرر کرده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
0
یعنی واقعا این اعداد هیچ ارزشی ندارند و فقط روی کاغذ هستند، با برگزاری مناقصه خرید به کمترین نرخ، کسری نرخ نسبت به تجهیزات مصرفی، کسری نسبت به زمان بهره برداری، کسری مدت قرارداد و پرداخت هزینه های صورتحساب از جیب متقاضی؛ این ابلاغیه روندی را پیش خواهد گرفت که برخلاف مصوبه قبلی و وجود تعدیلهای مختلف جهت افزایش نرخ خرید نهایی، در اینجا تعرفه خرید تضمینی از مصوبه 1395 هم پایینتر خواهد رفت، انشاءالله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
0
بازار خرید و فروش قراردادهای قبلی داغ میشه
کاشف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
0
طبق این گزارش از برق نیوز "https://barghnews.com/fa/news/34937/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81"
فقط 5 کشور دارای مکانیسم برگزاری مناقصه هستند که عمدتاً آفریقایی هستند و متاسفانه الگوی پیشرفت ما قرار داده شده اند.
رخشانی مهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
0
اگر گزارش "مقایسه تعرفه خرید تضمینی برق در کشورهای مختلف" را از برق نیوز بخوانید، متوجه خواهیم شد که نرخ های خرید تضمینی و مکانیزیم پرداخت ما با توجه به نرخ ارز، کاملا در آفساید قرار دارد!
ناصر
|
United States of America
|
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
0
سلام ، قیمت برق وارداتی از کشورهای همسایه چند سنت برای هر کیلووات است .
مدیر پایگاه بالای 8 سنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
0
0
اگر گزارش "مقایسه تعرفه خرید تضمینی برق در کشورهای مختلف" را از برق نیوز بخوانید، متوجه خواهیم شد که نرخ های خرید تضمینی و مکانیزیم پرداخت ما با توجه به نرخ ارز، کاملا در آفساید قرار دارد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
0
0
آیا هدف از ایجاد نیروگاههای تجدید پذیر، کاهش آلودگی است؟
آیا نمی توانیم با تخصیص یارانه به میزان کمتراز یک دهم میزان فوق از راهکارهای مدیریت مصرف با مشارکت شرکتهای خدمات انرژی و مشارکت مشترکین هم مصرف انرژی و همچنین پیک برق را و به تبع آنها آلودگی را کاهش داد ضمن اینکه کمک شایانی به اشتغال می کند
در ضمن می تواند اولویت برای خورشیدی زیر 20 کیلووات با خرید تضمینی مازاد نیاز خانوار با نرخ 20000 ریال باشد که مردم با ارزش انرژی بیشتر آشنا شده و تلاش بیش از پیش برای مدیریت مصرف انجام داده تا مازاد بیشتری برای فروش داشته باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
0
0
خب خدا را شکر، بعد از گذشت نزدیک ده روز، احتمالا این پیش مصوبه هم به زباله دانی تاریخ پیوسته.
مدیر پایگاه با کمی اصلاحات به زودی ابلاغ خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
0
0
یک پیشبینی: احتمالا تا این پیش مصوبه به مصوبه تبدیل بشود و در نهایت تصویب بشود، نزدیک آخر سال جاری خواهد شد و بدلیل صرف بودجه پیش بینی شده در جای دیگر، ثمری نخواهد داشت و نهایتا در سال جدید همین روند طی خواهد شد ؛ امان از بوروکراسی بی ثمر در ایران.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار