کد خبر: ۳۹۷۱۳
تاریخ انتشار : ۱۳:۵۰ - ۲۳ آبان ۱۳۹۸
در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه‌ها بصورت دستی و تمام تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و یا پمپ‌های سیرکولاسیون انجام می‌گردد و معمولاً برای تمام مدت بر روی یک عدد ثابت قرار دارد. تغییرات دمای هوا درطول روز موجب افزایش یا کاهش دمای داخل ساختمان شده که نتیجه آن انحراف دمای داخل ساختمان از محدوده آسایش و مصرف بیهوده سوخت و انرژی می‌باشد.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز، در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه‌ها بصورت دستی و تمام تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و یا پمپ‌های سیرکولاسیون انجام می‌گردد و معمولاً برای تمام مدت بر روی یک عدد ثابت قرار دارد. تغییرات دمای هوا درطول روز موجب افزایش یا کاهش دمای داخل ساختمان شده که نتیجه آن انحراف دمای داخل ساختمان از محدوده آسایش و مصرف بیهوده سوخت و انرژی می‌باشد. همچنین در بسیاری از ساختمان‌های غیرمسکونی با کاربری اداری- عمومی- آموزشی- تجاری که از فضای ساختمان بصورت غیرپیوسته و تنها در بخشی از ساعات روز استفاده می‌گردد و نیازی به کارکرد موتورخانه پس از اتمام ساعت کاری وجود ندارد.

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه
در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه‌ها بصورت دستی و تمام تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و یا پمپ‌های سیرکولاسیون انجام می‌گردد و معمولاً برای تمام مدت بر روی یک عدد ثابت قرار دارد. تغییرات دمای هوا درطول روز موجب افزایش یا کاهش دمای داخل ساختمان شده که نتیجه آن انحراف دمای داخل ساختمان از محدوده آسایش و مصرف بیهوده سوخت و انرژی می‌باشد. همچنین در بسیاری از ساختمان‌های غیرمسکونی با کاربری اداری- عمومی- آموزشی- تجاری که از فضای ساختمان بصورت غیرپیوسته و تنها در بخشی از ساعات روز استفاده می‌گردد و نیازی به کارکرد موتورخانه پس از اتمام ساعت کاری وجود ندارد.

روش فعلی تنظیم دستی ترموستات دیگ‌ها و پمپها، قابلیت اعمال خاموشی و یا کنترل تجهیزات در وضعیت آماده باش را ندارند؛ بنابراین با توجه به عدم کارآیی دقیق و محدودیت‌های کنترلی ترموستات‌های دستی، ضرورت استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند موتورخانه به منظور:

راهبری و کنترل صحیح تجهیزات موتورخانه شامل مشعل‌ها و پمپ‌ها
بهینه سازی و جلوگیری از مصرف بیهوده سوخت و انرژی الکتریکی
تثبیت محدوده آسایش حرارتی ساکنین ساختمان
کاهش استهلاک تجهیزات و هزینه‌های مربوطه
کاهش هزینه‌های سرویس- نگهداری تاسیسات حرارتی
کاهش تولید و انتشار آلاینده‌های زیست محیطی

اصول بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی توسط سیستم‌های کنترل هوشمند موتوخانه مبتنی بر کنترل گرمایش از مبداء و محل تولید انرژی حرارتی (موتورخانه) می‌باشد. این سیستم با دریافت اطلاعات از سنسور‌های حرارتی که در محل‌های زیر نصب می‌گردند:

ضلع شمالی ساختمان جهت اندازه گیری دمای سایه (حداقل دمای محیط خارج ساختمان)
کلکتور آب گرم چرخشی
خروجی منبع آب گرم مصرفی

لحظه به لحظه اطلاعات حرارتی موقعیت‌های فوق را اندازه گیری و با تشخیص هوشمند نیاز حرارتی ساختمان تا برقراری شرایط مطلوب در تابستان یا زمستان تجهیزات حرارتی موتورخانه شامل مشعل‌ها و پمپ‌های آب گرم چرخشی را راهبری می‌نماید. بدین صورت مصارف گرمایشی (گرمایش- آب گرم مصرفی) نیز متناسب با نوع کاربری ساختمان مسکونی یا غیرمسکونی (اداری- عمومی- آموزشی- تجاری) تامین و کنترل می‌شود.

صرفه جویی مصرف انرژی حاصل از عملکرد سیستم به دو دسته تقسیم می‌شوند:

کنترل مصارف گرمایشی درزمان استفاده از ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی)
خاموشی یا آماده باش موتورخانه پس از ساعت کاری ساختمان‌های غیرمسکونی (در ساختمان‌های اداری-آموزشی-عمومی- تجاری)

هنگام استفاده از موتورخانه در ساختمان‌های مسکونی و یا غیرمسکونی و با در نظر گرفتن شرایط کارکرد زمستانی تابستانی و برای کنترل گرمایش، مشعل‌ها و پمپ‌ها توسط یک منحنی حرارتی کنترل می‌شوند. در این منحنی دمای آب گرم چرخشی در تاسیسات، تابعی از درجه حرارت محیط خارج ساختمان می‌باشد و به صورت لحظه‌ای و خودکارمتناسب با تغییرات دمای خارج ساختمان کنترل می‌شود و باعث ایجاد دمای یکنواخت در داخل ساختمان می‌گردد. بدین صورت هنگام گرم شدن دمای محیط خارج ساختمان مشعل‌ها و پمپ‌ها به اندازه‌ای کار می‌کنند که گرمایش در حد مورد نیاز و در محدوده آسایش حرارتی تامین شود و از تولید بیش از حد حرارت که موجب کلافگی و باز شدن پنجره‌ها بمنظور تعدیل دمای اتاق‌ها می‌گردد جلوگیری می‌نماید.

هنگام استفاده از موتورخانه در ساختمان‌های مسکونی و یا غیرمسکونی و با در نظر گرفتن شرایط کارکرد زمستانی تابستانی و برای کنترل گرمایش، مشعل‌ها و پمپ‌ها توسط یک منحنی حرارتی کنترل می‌شوند. در این منحنی دمای آب گرم چرخشی در تاسیسات، تابعی از درجه حرارت محیط خارج ساختمان می‌باشد و به صورت لحظه‌ای و خودکار متناسب با تغییرات دمای خارج ساختمان کنترل می‌شود و باعث ایجاد دمای یکنواخت در داخل ساختمان می‌گردد. بدین صورت هنگام گرم شدن دمای محیط خارج ساختمان مشعل‌ها و پمپ‌ها به اندازه‌ای کار می‌کنند که گرمایش در حد مورد نیاز و در محدوده آسایش حرارتی تامین شود و از تولید بیش از حد حرارت که موجب کلافگی و باز شدن پنجره‌ها بمنظور تعدیل دمای اتاق‌ها می‌گردد جلوگیری می‌نماید.

برای تامین دمای آب گرم مصرفی مطابق با شرایط مطلوب تعریف شده نیز تجهیزات موتورخانه به اندازه‌ای کار میکنند که تنها دمای آب گرم مصرفی در ساعت‌های مورد نظر به حد تعریف شده و مطلوب برسد و نه بیشتر در ساختمان‌های با کاربری غیرمسکونی نظیر ادارات، مدارس، مجتمع‌های تجاری و … نیز بدلیل غیرپیوسته بودن ساعت بهره برداری از ساختمان، سیستم کنترل هوشمند موتورخانه توسط یک تقویم زمانی پس از ساعت کاری و تا زمان پیش راه اندازی موتورخانه در صبح روز بعد، موتورخانه را کاملاً خاموش و یا در وضعیت آماده باش (کنترل دمای آب گرم چرخشی در یک دمای ثابت و پائین) قرار می‌دهد.
سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

سیستم کنترل هوشمند بایستی قابلیت کنترل همزمان آب گرم مصرفی و آب گرم چرخشی (گرمایشی) را داشته باشد
این سیستم بایستی قابلیت کنترل دمای آب مورد نیاز ساختمان (دمای آب گرم خروجی از دیگ) را بر اسـاس دمای محیط خارج از ساختمان مطابق منحنی حرارتی مربوطه داشته باشد. (معادله منحنی حرارتی ارائه گردد.) بدیهی است این عمل با فرمان on/ off به مشعل (ها) و پمپ (ها) صورت می‌گیرد.
این سیستم بایستی قابلیت برنامه‌ریزی بر اساس ساعت عملکـرد سـاختمان (بر حسب نوع کاربری ساختمان) را داشته باشد
قابلیت شناسایی هوشمند وضعیت تابستانی/ زمستانی موتورخانه را داشته باشد
این سیستم دارای قابلیت برنامه‌ریزی بر اساس تقویم شمسی کشور باشد
پایانه‌های حرارتی (رادیاتور، فن کویل، سیستم گرمایش از کف و …) دارای رفتارحرارتی متفاوتی می‌باشند پس این سیستم جهت رساندن ساختمان به دمای مورد نظر بایستی دارای منحنی حرارتی متناسب با پایانه‌های حرارتی باشد
سیستم بایستی دارای انعطاف لازم جهت انتخاب منحنی حرارتی متناسب با مصالح بکار رفته در پوسته خارجی ساختمان باشد. (روش محاسبه و انتخاب منحنی ارائه گردد)
سیستم قابلیت کنترل همزمان حداقل دو مشعل (دو دیگ) با دو پمپ را داشته باشد.
قابلیت سوئیچ کردن بین بین دیگ‌ها (مشعلها) متناسب با تقاضای بار حرارتی ساختمان را داشته باشد
قابلیت کنترل دمای آب گرم چرخشی (تا ۱۵ C) برای جلوگیری از یخ زدگی (Frost Protection) در ساختمان‌های غیر مسکونی واداری را دارا باشد
سیستم مورد نظر دارای قابلیت کنترل شیر‌های مخلوط یا سه راهه را داشته باشد
سیستم مورد نظر دارای قابلیت کنترل آبگرم خورشیدی را داشته باشد
سیستم مورد نظر دارای قابلیت برنامه ریزی جهت احتیاط در مقابل ویروس لژیونلا (Legionela) باشد
سیستم پیشنهادی بایستی دارای قابلیت نمایش به زبان فارسی و انگلیسی باشد و دما‌ها برحسب سلسیوس نمایش داده شود
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار