کد خبر: ۴۰۰۶۸
تاریخ انتشار : ۱۵:۴۸ - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ترانس قدرت پرهزینه‌ترین و اساسی‌ترین تجهیز موجود در یک پست برق است.به این ترتیب، مطلوب است فعالیت‌های مختلف پیشگیری انجام شود تا اطمینان حاصل شود که ترانس دارای سطح بالایی از عملکرد را دارا سات و با این کار یک عمر طولانی برای ترانس را می‌توان تضمین کرد.
به گزارش برق نیوز، ترانس قدرت پرهزینه‌ترین و اساسی‌ترین تجهیز موجود در یک پست برق است.به این ترتیب، مطلوب است فعالیت‌های مختلف پیشگیری انجام شود تا اطمینان حاصل شود که ترانس دارای سطح بالایی از عملکرد را دارا سات و با این کار یک عمر طولانی برای ترانس را می‌توان تضمین کرد.

ترانس قدرت به نگهداری‌های معمول مختلفی از جمله اندازه گیری و آزمایش پارامتر‌های مختلف نیاز دارد.

دو نوع اصلی نگهداری ترانس وجود دارد. ما یک گروه را بطور روزمره انجام می‌دهیم (معروف به نگهداری پیشگیرانه) و گروه دوم به صورت موقت است (به عنوان مثال در صورت نیاز).

این بدان معنی است که برای بدست آوردن عملکرد درست و یکنواخت از ترانس، ما باید به طور منظم برخی از اقدامات تعمیر و نگهداری را انجام دهیم.

چک لیست نگهداری انواع ترانس
گروهی از کارگران برق که تعمیر و نگهداری معمول را روی ترانس انجام می‌دهند

برخی از انواع دیگر تعمیر و نگهداری برای ترانس که ما آن‌ها را فقط در صورت نیاز انجام می‌دهیم – به عنوان تعمیر ترانس اضطراری یا خرابی شناخته می‌شود. اما اگر شخصی به طور منظم تعمیر و نگهداری را انجام دهد، نیاز به انجام چنین مراقبت‌های اضطراری را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. بررسی و نگهداری منظم ترانس نیز به عنوان شرط نگهداری شناخته می‌شود

از این رو با حفظ شرایط مناسب نگهداری، می‌توان از شرایط اضطراری و خرابی جلوگیری کرد. به همین دلیل است که پرسنل فنی باید عمدتاً بر حفظ شرایط تمرکز کنند. از آنجا که ۱۰۰ ٪ نگهداری شرایط باعث ۰ ٪ خرابی تجهیزات می‌شود.

اقدامات نگهداری پیشگیرانه مختلفی وجود دارد که باید روی ترانس قدرت انجام شود. آن‌ها می‌توانند به صورت روزانه، ماهانه، سالانه، سه ماهه، نیم ساله یا سالانه باشند. بعضی از فعالیت‌های تعمیر و نگهداری ترانس فقط باید یک بار در فاصله ۳ تا ۴ سال انجام شوند.

چک لیست نگهداری ماهانه ترانس

اجازه دهید ابتدا درباره کار‌هایی که باید به صورت ماهانه در مورد ترانس برق انجام شود بحث کنیم.

سطح روغن درمحفظه رطوبت گیر سیلیکاژل باید در فاصله یک ماه بررسی شود. در صورت وجود روغن ترانس در داخل محفظه زیر سطح مشخص شده، روغن باید تا سطح مشخص شده بالا بیاید
برای عملکرد مناسب رطوبت گیری باید سوراخ‌های تنفسی موجود در دستگاه رطوبت گیر سیلیکاژل را نیز ماهانه بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تمیز کنید.
اگر ترانس دارای بوشینگ‌ها با روغن پر شده باشد، سطح روغن داخل بوشینگ باید بطور چشمی بررسی شود. این اقدام نیز به صورت ماهانه انجام می‌شود.

در صورت نیاز روغن را در سطح بوشینگ تا حد صحیح پر کنید. پر کردن روغن در شرایط خاموش بودن انجام می‌شود.

نگهداری روزانه ترانسفورماتور

سه مورد اصلی وجود دارد که باید به صورت روزانه روی ترانس قدرت بررسی شود:

خواندن MOG (سطح روغن مغناطیسی) مخزن اصلی و مخزن نگهدارنده.
رنگ سیلیکاژل در محفظه رطوبت گیر.
نشت روغن از هر نقطه ترانس.

در صورت عدم رضایت روغن در MOG، روغن باید در ترانس پر شود و همچنین مخزن ترانس برای نشت روغن بررسی شود. در صورت یافتن نشت روغن، اقدامات لازم را برای رفع نشت انجام دهید. اگر سیلیکاژل صورتی رنگ شد، باید جایگزین شود.

چک لیست سالانه نگهداری ترانس

عملکرد خودکار، ریموت، دستی سیستم خنک کننده به معنای پمپ‌های روغن، پنکه هوا و سایر مواردی که سیستم خنک کننده ترانس هستند، به همراه مدار کنترل آن‌ها در فاصله یک سال بررسی می‌شوند. در صورت بروز مشکل، مدار کنترل و وضعیت فیزیکی پمپ‌ها و فن‌ها را بررسی کنید.

همه بوشینگ‌های ترانس سالانه توسط پارچه‌های نخی نرم تمیز شوند. در حین تمیز کردن بوشینگ باید ترک خوردن بوشینگ چک شود.
وضعیت روغن OLTC (تغییر دهنده تپ ترانس در زیربار) در هر سال مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این کار، نمونه روغن از شیر تخلیه مخزن دیورترور گرفته می‌شود و این نمونه روغن جمع آوری شده برای استحکام دی الکتریک BDV)) و رطوبت PPM)) آزمایش می‌شود. اگر BDV کم باشد و PPM برای رطوبت در مقایسه با مقادیر توصیه شده زیاد باشد، روغن داخل OLTC جایگزین یا فیلتر می‌شود.
بررسی مکانیکی رله‌های بوخهلتس به صورت سالانه انجام می‌شود.
تمام باکس‌های فرعی (باکس اتصال تجهیزات میانی) که حداقل یک بار در سال باید از داخل تمیز شوند. تمام روشنایی‌ها، بخاری‌ها، بررسی می‌شوند که آیا آن‌ها به درستی کار می‌کنند یا خیر. در غیر این صورت، لازم است اقدامات تعمیر و نگهداری انجام شود. تمام اتصالات ترمینال سیم کشی کنترل و رله بررسی می‌شود که حداقل یک بار در سال آچارکشی شود.
تمام رله‌ها، هشدار‌ها و سوئیچ‌های کنترل به همراه مدار آن‌ها، در پنل R&G (رله و کنترل پنل) و RTCC (کنترل پنل تغییر تپ از راه دور) از طریق تمیز کننده مناسب تمیز می‌شوند. محفظه OTI، WTI (شاخص دمای روغن و شاخص دمای سیم پیچ) در قسمت بالای ترانس بررسی شده و در صورت نیاز روغن مجدداً پر می‌شوند.
عملکرد مناسب دستگاه فشارشکن و رله بوخهلتس باید سالانه بررسی شود. برای این کار، کنتاکت‌های قطع و آلارم دستگاه‌های ذکر شده توسط یک قطعه سیم کوچک اتصال کوتاه می‌شود و مشاهده کنید که آیا رله‌های مربوطه در پنل از راه دور به درستی کار می‌کنند یا خیر.
مقاومت عایق و شاخص پلاریته ترانس را باید با میگر ۵ KV بررسی کرد.
مقاومت اتصال زمین باید سالانه با کلمپ مقاومت زمین (ارت سنج) اندازه گیری شود.
DGA یا تجزیه و تحلیل گاز ترانس روغن بایدانجام شود که بصورت سالانه برای ترانس ۱۳۲ KV، ۲ سال یکبار برای ترانس زیر ۱۳۲ KV و در فاصله ۲ سال برای ترانس بالای ۱۳۲ KV انجام شود.

اقداماتی که باید ۲ سال یک بار انجام شود (چک لیست‌های ۲ سال یک بار ترانس):

کالیبراسیون OTI و WTI باید هر دو سال یک بار انجام شود.
Tan & delta؛ تست‌های بوشینگ‌های ترانس نیز باید دو سال یکبار انجام شود. (تست تانژانت دلتا)

چک لیست نگهداری انواع ترانس

نگهداری نیم سالانه ترانس (شش ماهه) ترانس

روغن ترانس را باید برای قدرت دی الکتریک، محتوای آب، اسیدیته، محتوای لجن، نقطه فلش، DDA، IFT، مقاومت روغن ترانس هر شش ماه یکبار چک کنید.

در مورد ترانس توزیع، زیرا آن‌ها در تمام روزبجز ساعات پیک مصرف تحت بار کم هستند، بنابراین هیچگونه تعمیر و نگهداری لازم نیست.

نگهداری ترانس جریان

ترانس جریان یا CT یک تجهیز بسیار اساسی است که در یک پست برقی برای اندازه گیری و حافظت الکتریکی نصب شده است. اگر یک ترانس جریان به درستی عمل نکند، ممکن است به دلیل نقص عملکرد رله‌های حافظتی، اختلال بزرگی در سیستم ایجاد شود. برای اندازه گیری دقیق و عملکرد صحیح سیستم برق، CT باید به درستی نگهداری شود.

برنامه‌ای بصورت مرجع برای نگهداری ترانس جریان در زیر ارایه می‌شود.

اجازه دهید ابتدا درباره نگهداری از CT که در یک بازه یک ساله انجام می‌شود بحث کنیم.

مقاومت عایق CT باید سالانه بررسی شود. در هنگام اندازه گیری مقاومت عایق، باید به خاطر داشت که در ترانس جریان دو سطح عایق وجود دارد. سطح عایق اولیه CT بسیار بالاست، زیرا باید در برابر ولتاژ کامل سیستم مقاومت کند. اما ثانویه CT دارای عایق کمی است به طور کلی ۱.۱ KV می‌باشد؛ بنابراین اولیه به ثانویه و اولیه به زمین یک ترانس جریان ۲.۵ یا ۵ KV اندازه گیری می‌شود. اما از میگر ولتاژ بالا نمی‌توان برای اندازه گیری ثانویه استفاده کرد، زیرا در اینجا سطح عایق از نظر اقتصاد طراحی بسیار پایین است؛ بنابراین عایق ثانویه بامیگر ۵۰۰ ولت اندازه گیری می‌شود. از این رو، ترمینال اولیه به زمین، ترمینال‌های اولیه به هسته اندازه گیری ثانویه، ترمینال‌های اولیه به هسته‌های حفاظت ثانویه توسط میگر ۲.۵ یا ۵ کیلو ولت اندازه گیری می‌شوند. بین هسته‌های ثانویه و مقاومت‌های ثانویه به زمین با میگر ۵۰۰ ولت اندازه گیری می‌شود.
اسکن حرارتی ترمینال‌های اولیه و بالای یک سی تی باید حداقل یک بار در سال انجام شود. این اسکن را می‌توان با کمک دوربین مادون قرمز ترمو ویژن انجام داد.

کلیه اتصالات ثانویه CT در جعبه ثانویه CT و جعبه اتصال CT باید هر سال بررسی، تمیز و سفت شود تا حداکثر مسیر مقاومت کم ممکن برای جریان‌های ثانویه CT حاصل شود. همچنین باید اطمینان حاصل شود که جعبه اتصال CT به درستی تمیز می‌شود.

نگهداری شش ماهه ترانس جریان نیز وجود دارد بعنوان مثال:

درصورت مشاهده ترک بر روی محفظه سرامیکی ترانس جریان جهت رفع ترک بوجود آمده باید از کارخانه سازنده پیشنهاد گرفته شود.
محفظه عایق چینی ترانس جریان، باید به طور صحیح توسط پارچه پنبه‌ای تمیز شود.

اکنون ما در مورد نگهداری ماهانه ترانس جریان بحث خواهیم کرد.

در صورت وجود نشتی، نشت روغن از هر مفصل باید بصورت چشمی مورد بازرسی قرار گیرد، و در حالت خاموش باید رفع نشتی انجام شود.
ترمینال‌های ثانویه نیز برای نشت روغن بررسی می‌شوند، در صورت یافتن نشت، اقدامات فوری برای رفع نشت صورت می‌گیرد.

علاوه بر این‌ها، اندازه گیری تست دلتا یا ضریب تلفات بر روی ترانس جریان، ترجیحاً بالاتر از کلاس ۶۶ KV، یک بار در هر دو سال انجام می‌شود.

تجزیه و تحلیل گاز روغن نیز بهتر است یک بار در ۴ سال انجام شود. اگر نتایج مطابق استاندارد رضایت بخش نباشد، باید روغن عایق جایگزین شود.

نگهداری ترانس ولتاژ و ترانس ولتاژ خازنی

ساخت ترانس ولتاژ و ترانس ولتاژ خازنی یکسان هستند. از این رو، نگهداری ترانس ولتاژ و ترانس ولتاژ خازنی کم و بیش یکسان است. از آنجا که جریان زیاد از طریق PT و CVT جریان نمی‌یابد، نقص و خطا به طور کلی بسیار کم است.

به همین دلیل ممکن است به نگهداری ماهانه ترانس ولتاژ و نگهداری ترانس ولتاژ خازنی نیاز نباشد. علاوه بر این، تعمیر و نگهداری بسیار مکرر از باس PT یا CVT ممکن نیست همچنین تا آنجا که امکان خاموش کردن بخش حفاظت و اندازه گیری نیست. فقط نگهداری سالانه چنین تجهیزات کافی است.
نگهداری سالانه ترانس ولتاژ یا ترانس ولتاژ خازن

محفظه سرامیکی باید با پارچه‌های نخی تمیز شود.
ساختار شکاف جرقه‌ای [۱]باید سالانه بررسی شود. قسمت متحرک فاصله جرقه را برای بردارید، الکترود‌ها را با سمباده نرم تمیز کرده و مجدداً آن‌ها را نصب کنید
در این حالت باید نقطه اتصال زمین فرکانس بالا سالانه بررسی شود، از این نقطه برای PLCC استفاده نمی‌شود.
از دوربین حرارت سنج برای بررسی هرگونه نقاط داغ در خازن استفاده می‌شود تا از عملکرد صحیح اطمینان حاصل شود.
ترمینال اتصالات PT اتصالات ترمینال شامل اتصالات زمین برای محکم بودن یک بار در سال بررسی می‌شود. علاوه بر این، جعبه اتصال PT نیز باید به طور صحیح یک بار در سال تمیز شود.
سلامت تمام مفصل واشر نیز باید از نظر بصری بررسی و در صورت یافتن واشر آسیب دیده، جایگزین شود.

توجه داشته باشید که علاوه بر این، تمام نگهداری سالانه ترانس ولتاژ یا ترانس ولتاژ خازن نیز باید برای ضریب تلفات (tan δ) در ۳ سال یک بار بررسی شود. افزایش مقدار ضریب تلفات نشان دهنده وخیم شدن عایق است در حالی که هر دو افزایش در تلفات و خازن بیانگر ورود رطوبت به عایق است.
 
منبع: ماه صنعت
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
نظرسنجی
عامل اصلی خاموشی های اخیر؟ (انتخاب 1یا2 گزینه)
ماینرها
صادرات برق
تحریم ها
کمبود گاز
مدیریت ضعیف
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین