کد خبر: ۴۳۳۵۴
تاریخ انتشار : ۱۳:۴۷ - ۰۱ آبان ۱۳۹۹
خط گرم در واقع به خط انتقالی گفته می‌شود که برق در آن جریان دارد و به عبارتی دیگر خطی است که ولتاژ دارد. نیل به اهداف صنعت برق، رضایت مشترکین، فروش انرژی بیشتر، کمک به تولید بیشتر در بخش صنایع، جلوگیری از فرسودگی و استهلاک زود هنگام تجهیزات شبکه بخاطر کلیدزنی‌های مکرر و کاهش تلفات از جمله مزایای تعمیرات با خط گرم به شمار می‌رود.

 سرویس آموزش و آزمون برق نیوز، خط گرم در واقع به خط انتقالی گفته می‌شود که برق در آن جریان دارد و به عبارتی دیگر خطی است که ولتاژ دارد. نیل به اهداف صنعت برق، رضایت مشترکین، فروش انرژی بیشتر، کمک به تولید بیشتر در بخش صنایع، جلوگیری از فرسودگی و استهلاک زود هنگام تجهیزات شبکه بخاطر کلیدزنی‌های مکرر و کاهش تلفات از جمله مزایای تعمیرات با خط گرم به شمار می‌رود.

امروزه در کشور‌های جهان، عملیات خط گرم به صورت امری متداول و عادی، در حال انجام است و با این روش یا HOTLINE مانع از ایجاد ضرر‌های اقتصادی فراوان و نارضایتی مشترکان می‌گردند و با بهره گیری از تکنولوژی تعمیرات خط گرم، تعداد خاموشی‌ها به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت، چرا که بسیاری از مانور‌ها و تعمیرات خطوط به صورت گرم قابل اجرا هستند.

چالشی‌ترین شغل نه تنها در حوزه برق بلکه در جهان کار بروی خطوط گرم (خطوط متصل به شبکه برق) می‌باشد و هرساله بنابر گزارش‌های بین المللی در این شغل خطرناک بیش از ۱۵۰ نفر کشته می‌شوند.

این جزوه شامل سرفصل های زیر می باشد:

فصل اول
۱-۱ کلیات
۱-۲ استاندارد حدود تابش
۱-۳ تحقیقات انجام شده در زمینه اثرات میدان‌های الکتریکی
۱-۴ مینیمم فواصل مجاز طبق استاندارد NESC
۱-۵ پیشنهادات
۱-۶ حد مجاز جریان
۱-۷ ایمنی تجهیزات
۱-۷-۱ لوازم تمیزکردن و جلا دادن چوب‌های عایق
۱-۷-۱-۱ رطوبت گیر
۱-۷-۱-۲ اوازم مخصوص ساییدن
۱-۷-۱-۳ لوازم جلادهنده
۱-۷-۱-۴ پارچه‌های پاک کننده استیک خط گرم
۱-۷-۲- تست کننده چوب‌های عایق
۱-۷-۲-۱ مراحل انجام کار تست کننده چوب‌های عایق
۱-۷-۲-۲ بازدید و کنترل دستگا
۱-۷-۳ تست کننده دستکش عایق
۱-۷-۴ تستر صوتی (فازمتر صوتی)
۱-۷-۴-۱ نحوه تست فازمتر صوتی
۱-۷-۵ جعبه تست نردبان
۱-۷-۶ انواع طناب‌های مورد استفاده در خط گرم
۱-۷-۶-۱ طناب پلی داکرون
۱-۷-۶-۲ طناب پلی پروپیلین
۱-۷-۷ تریلر خط گرم
۱-۷-۷-۱ سیستم الکتریکی
۱-۷-۷-۲ گروه یدک کش
۱-۷-۸ سه پایه ابزار
فصل دوم شناخت لوازم
۲-۱ سیم گیر
۲-۲ زین تیر_ (زین سیم گیر)
۲-۳ زین اهرمی
۲-۴ پنچه فولادی
۲-۵ گیره سیم خط گرم
۲-۶ سیم بر و ابزار پرس
۲-۷ سکوی عایق
۲-۸ چمبر موقت
۲-۹ بازوی موقت
۲-۱۰ جک کششی
۲-۱۱ تجهیزات ایمنی دست (دستکش عایقی)
۲-۱۲ تجهیزات ایمنی بازو (بازوبند عایق)
۲-۱۳ ابزار خط گرم (آدابتورها)
۲-۱۳-۱ تیغه گردان
۲-۱۳-۲ تیغه ثابت
۲-۱۳-۴ دوشاخه متحرک
۲-۱۳-۵ اشپیل کش متحرک
۲-۱۳-۶ اشپیل کش گردان
۲-۱۳-۷ اشپیل کش فشاری
۲-۱۳-۸ اشپیل کش ثابت
۲-۱۳-۹ پین نگه دار
۲-۱۳-۱۰ تنظیم کننده توپی حفره
۲-۱۳-۱۱ داسی ۴۱،
۲-۱۳-۱۲ چنگاه مقره تنظیم
۲-۱۳-۱۳ چکش
۲-۱۳-۱۴ قلاب طناب
۲-۱۳-۱۵ فیوزکش
۲-۱۳-۱۶ چاقو پوست کن
۲-۱۳-۱۷ آدابتور عمومی
۲-۱۳-۱۸ پیچ گوشتی
۲-۱۳-۱۹ اره چوب بر
۲-۱۳-۲۰ آچار جغجغه
۲-۱۳-۲۱ اره آهن بر
۲-۱۳-۲۲ برس پاک کننده
۲-۱۳-۲۳ قطع کننده حلزونی
۲-۱۳-۲۴ آینه برای دید بهتر
۲-۱۳-۲۵ خط کش تاشو
۲-۱۳-۲۶ برس تمیز کننده هادی
۲-۱۳-۲۷ آچار با سری قابل انعطاف
۲-۱۳-۲۸ گیره پتوی عایق
۲-۱۴ چوب رابط کششی
۲-۱۵ چوب رایط حلزونی
۲-۱۶ چوب رابط غلطکی
۲-۱۷ آچار عایقی قابل تنطظیم
۲-۱۸ ست بکس شش گونه
۲-۱۹ آچار بکس زاویه دار
۲-۲۰ چوب‌های قطع کننده
۲-۲۱ روغن دان عایق
۲-۲۲ گیره ابزار روی کنسول
۲-۲۳ چوب عمومی (استیک عمومی)
۲-۲۴ تخلیه شارژ الکتریکی به زمین
۲-۲۵ کاورینگ (پوشش عایقی)
۲-۲۵-۱ کاور سیم
۲-۲۵-۲ کاور مقره سوزنی
۲-۲۵-۳ کاور سوزنی
۲-۲۵-۴ کاور تیر
۲-۲۵-۵ پتوی عایق
۲-۲۵-۶ کاور مقره انتهایی
۲-۲۵-۷ عایق پلاستیکی لوله‌ای
۲-۲۶ سکوی فرعی ترانسفورماتور
۲-۲۷ چرخ طناب
۲-۲۸ چزخ طناب سرویس
۲-۲۸-۱ قلاب چرخ طناب سرویس
۲-۲۹ گیره همه کاره
۲-۲۹-۱ مدل یکپارچه
۲-۲۹-۲ مدل تاشو
۲-۲۹-۳ مدل تلسکوپی
۲-۳۰ آویزی عایق
۲-۳۱ چوب نگه دارنده سیم
۲-۳۲ آچار کلمپ خط گرم
۲-۳۳ آشکارکننده درجه حرارت (چک کننده اتصال)
۲-۳۴ لوازم شاخه زنی
۲-۳۴-۲ شاخ زن هیدرولیک
۲-۳۴-۲ شاخه زن دستی
فصل سوم: دستورالعمل کار روی خطوط برقدار دستوالعمل ۳-۱،
۳-۱-۱ باز و بسته کردن سیم اصلی
۳-۱-۲ توصیه‌های مهم جهت اصلی کردن در خط گرم
۳-۱-۳ برداشتن سیم اصلی
۳-۱-۴ اتصال سیم اصلی
۳-۱-۵ اتصال سیم اصلی دو لا به یک مقره
۳-۱-۶ اتصال دو سیم اصلی بدور مقره موجود روی دو کنسول
۳-۱-۷ اتصال سیم اصلی بین مقره‌ها در حالت زاویه
۳-۱-۸ نحوه انجام کار اشپیل کش‌ها

دستورالعمل ۳-۲،
۳-۲-۱ هدف: تعویض مقره و کنسول شبکه ۲۰ کیلوولت عبوری
۳-۲-۲ لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز A
۳-۲-۳ مراحل تعویض مقره فاز A
۳-۲-۴ ابزار اضافی برای تعویض مقره فاز B
۳-۲-۵ مراحل تعویض مقره فاز B
۳-۲-۶ ابزار اضافی برای تعویض مقره فاز C
۳-۲-۷ مراحل تعویض مقره فاز C

دستورالعمل ۳-۳،

۳-۳-۱ هدف: تعویض مقره و کنسول شبکه ۲۰ کیلوولت عبوری
تیر سیمانی با کنسوا صلیبی
۳-۳-۲ لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز C
۳-۳-۳ مراحل تعویض مقره فاز C
۳-۳-۴ ابزار اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز A
۳-۳-۵ مراحل تعویض مقره فاز C
۳-۳-۶ لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B
۳-۳-۷ مراحل تعویض مقره فاز B

دستورالعمل ۴-۳،
۳-۴-۱ هدف:تعویض مقره فاز وسط با استفاده از پوشش عایقی
۳-۴-۲ لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B
۳-۴-۳ مراحل تعویض مقره فاز B

دستورالعمل ۵-۳،
۳-۵-۱ هدف: تعویض مقره در پایه انتهایی ۲۰ کیلوولت
۳-۵-۲ لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B
۳-۵-۳ مراحل تعویض مقره در پایه انتهایی شبکه ۲۰ کیلوولت با کنسول صلیبی فاز B
۳-۵-۳-۱ نصب لوازم
۳-۵-۳-۲ بازکردن اتصال سیم از مقره
۳-۵-۳-۳ برداشتن مقره
۳-۵-۳-۴ نصب مقره جدید
۳-۵-۳-۵ اتصال سیم به مقره

دستورالعمل ۳-۶،
۳-۶-۱ هدف: تعویض مقره‌های بشقابی روی پایه‌های چوبی نوع H
۳-۶-۲ لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز C در پایه‌های نوع H
۳-۶-۳ مراحل تعویض مقره فاز C
۳-۶-۴ لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز A
۳-۶-۵ مراحل تعویض مقره فاز A
۳-۶-۶ لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B
۳-۶-۷ مراحل تعویض مقره فاز B
منابع و مراجع
 
جزوه موردنظر را می توانید از لینک زیر خرید و دریافت نمایید
 
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین