کد خبر: ۴۳۴۹۰
تاریخ انتشار : ۱۶:۲۷ - ۱۴ آبان ۱۳۹۹
منظور از منابع تولید پراکنده، مولد یا مجموعه‌ای از مولد‌هایی است که در یک نقطه به شبکه برق متصل می‌شوند و تــــوان خـروجی آن‌ها حداکثر تا ۲۵ مگـاوات می‌باشد.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز، منظور از منابع تولید پراکنده، مولد یا مجموعه‌ای از مولد‌هایی است که در یک نقطه به شبکه برق متصل می‌شوند و تــــوان خـروجی آن‌ها حداکثر تا ۲۵ مگـاوات می‌باشد.

نقطه اتصال واقعی (ACP)

این نقطه محل فیزیکی اتصال DG به شبکه می‌باشد، اما چون باری از شبکه به آن متصل نیست، در نتیجه تغییرات ولتاژ آن برای بهره بردار شبکه مهم نبوده و کنترل آن در دست مالک DG است.

نقطه اتصال مشترک (PCC)

این نقطه، محل تبادل توان DG با شبکه است که لوازم اندازه گیری و حفاظت و قطع و وصل در آن نصب می‌شوند.
 
 سرفصل مطالبی که در این پاورپوینت ارائه می شود:
 
تعاریف اصلی
منبع تولید پراکنده
نقطه اتصال واقعی (ACP)
نقطه اتصال مشترک (PCC)
شبکه پایین دست و بالادست DG
توان منصوبه
توان عملی تولید
توان تزریقی
تأثیرات منفی بالقوه مولد‌های پراکنده در شبکه توزیع و لزوم انجام مطالعات
طبقه بندی پیشنهادی و طرح مجاز اتصال مولد‌های پراکنده به شبکه با توجه به قدرت نامی
طرح‌های اتصال DG به شبکه با توجه به قدرت نامی
طرح ۱– کلاس ۱
طرح ۲- کلاس ۱ و ۲
طرح ۳- کلاس ۲ و ۳ و ۴
طرح ۴- کلاس ۴ و ۵
طرح ۵- کلاس ۵
مطالعات مورد نیاز برای اتصال مولد‌های پراکنده به شبکه
تعیین مشخصات فنی تجهیزات جانبی مورد نیاز جهت اتصال DG
تعیین محدوده، شرایط و نیازمندی‌های مطالعات هماهنگی حفاظتی
جهت اتصال منابع تولید پراکنده (DG) به شبکة توزیع
حفاظت سیستم قدرت
هدف از حفاظت سیستم‌های قدرت
دو عامل اصلی ایجاد حالت‌های خطرناک خطا
هماهنگی رله‌های جریان زیاد
حفاظت شبکه‌های توزیع بر مبنای بهره برداری شعاعی
اتصال مولد پراکنده و تاثیر آن بر حفاظت شبکه توزیع
هماهنگی رله‌های جریان زیاد
نکات حائز اهمیت در مطالعات هماهنگی حفاظتی
نقاط مختلف بروز خطا در شبکه
انواع مختلف خطا
مکان‌های مختلف بروز خطا در شبکه که در مطالعات هماهنگی حفاظتی باید لحاظ گردد (خطا‌های تکفاز و سه فاز)
داده‌های مورد نیاز جهت انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی
اطلاعات شبکه
اطلاعات شبکه
اطلاعات حاصل از نتایج سایر مطالعات
اطلاعات مربوط به مشخصات DG، تجهیزات کنترل و حفاظتی آن و نحوه اتصال DG به شبکه
مطالعات هماهنگی حفاظتی در حضور مولد‌های پراکنده
محدوده انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی
مهمترین ویژگی‌های یک سیستم حفاظتی هماهنگ
مهمترین چالش‌های حفاظتی ناشی از اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه
عدم عملکرد گزینشی
عدم تشخیص خطا
مشکلات باز بست
امکان ایجاد جزیرة ناخواسته در شبکه
وقوع خطا در شبکه و امکان ایجاد جزیرة ناخواسته
ایجاد جزیره ناخواسته در شبکه
روش‌های کاهش چالش‌های حفاظتی در کنار واحد‌های تولید پراکنده
ناحیه‌های حفاظتی در نیروگاه تولید پراکنده
لایه‌های حفاظتی مختلف در حفاظت نیروگاه تولید پراکنده
طرح‌های اتصـال DG به شبکه
ملاحظات حفاظتیِ طرح اتصال ۳
تنظیم جریان تحریک رله
تنظیم جریان تحریک رله برای DG دارای بار محلی
تنظیم زمان بهره برداری رله
تنظیم ثابت زمانی یا ضریب تنظیم زمانی (TMS)
از بین رفتن هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی اصلی و پشتیبان
هماهنگی حفاظتی طرح ۳
مطالعات سیستم زمین
انواع زمین کردن
انواع شبکه‌های قدرت از نقطه نظر سیستم زمین
سیستم‌های الکتریکی زمین نشده
سیستم‌های الکتریکی زمین شده
انواع روش‌های زمین کردن نقطه نوترال
معیار‌های انتخاب نحوه زمین کردن نقطه نوترال (مستقیم یا از طریق امپدانس)
نیازمندی‌های فنی مهم در نحوه زمین کردن نقطه نوترال
مزایای سیستم‌های الکتریکی زمین شده
پارامتر‌های تعیین کننده در طراحی سیستم زمین منابع تولید پراکنده
نحوه اتصال مجموعه موتور-ژنراتور (توربین-ژنراتور) تولید پراکنده به شبکه
وجود یا عدم وجود بار محلی در محل نیروگاه تولید پراکنده
نوع سیم بندی ترانسفورماتور متصل کننده DG به شبکه
ترانسفورماتور‌های مورد استفاده جهت اتصال منابع تولید پراکنده
ترانسفورماتور‌های مورد استفاده جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه
ترانسفورماتور‌های با اتصال مثلث-ستاره زمین شده (Dyn)
ترانسفورماتور‌های با اتصال ستاره زمین شده-مثلث (YNd)
طراحی سیستم زمین برای نیروگاه تولید پراکنده شامل ترانسفورماتور
استفاده از ترانسفورماتور زمین جهت ایجاد نقطه نوترال
دلایل عدم امکان استفاده از ترانسفورماتور‌های زمین در نیروگاه تولید پراکنده

ایجاد نقطه نوترال مجازی برای شبکه‌های زمین نشده
ایجاد نقطه نوترال مجازی با استفاده از سه ترانسفورماتور ولتاژ
امکان بهره برداری از دو یا چند ژنراتور به صورت موازی با هم
طراحی سیستم زمین برای نیروگاه تولید پراکنده
نکات مهم در مطالعات سیستم زمین در نیروگاه تولید پراکنده
ضرورت و نحوه تجدید نظر در مشخصات فنی تجهیزات شبکه موجود
پس از اتصال DG
لزوم تجدید نظر در تجهیزات شبکه موجود
استفاده از نتایج مطالعات فنی برای تجدید نظر در تجهیزات
استفاده از نتایج مطالعات پخش بار
تغییر در جریان خطوط
افزایش ولتاژ
عوامل موثر بر میزان تأثیرگذاری DG بر پروفیل ولتاژ فیدر
استفاده از نتایج مطالعات اتصال کوتاه
مجاز بودن اتصال DG به شبکه
مشروط بودن اتصال DG به شبکه
غیر قابل قبول بودن نصب DG مورد نظر
برخی از تجهیزاتی که بعد از نصب DG باید مورد بازنگری قرار گیرند
کلید‌های مانوری NOP
کلید‌های قطع کننده بار LBS
سکسیونر‌ها
ریکلوزر‌ها
ترانسفورماتور‌های جریان
رله‌های موجود در شبکه
ترانسفوماتور‌های موجود در شبکه
خازن‌های اصلاح ضریب توان
کات اوت فیوز‌ها
تعیین حداقل تجهیزات فنی جانبی مورد نیاز برای اتصال DG به شبکه توزیع
مقدمه
ضرورت
سیستم اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه
تجهیزات جانبی مورد نیاز جهت اتصال DG به شبکه
تجهیزات کلیدزنی و کنترلی
حلقه‌های کنترل ولتاژ و فرکانس در ژنراتور
تجهیزات حفاظتی
تجهیزات اندازه گیری
دستگاه‌های اندازه گیری مورد نیاز
تجهیزات اتوماسیون و مانیتورینگ
تجهیزات مونیتورینگ
جمع بندی تجهیزات
طرح‌های اتصـال DG به شبکه همـراه با تجهــیزات جانــبی مــورد نیاز
منابع تولید پراکنده کلاس (۱) و طرح اتصال (۱)
منابع تولید پراکنده کلاس (۲) و طرح اتصال (۱)
منابع تولید پراکنده کلاس (۲) و طرح اتصال (۲)
منابع تولید پراکنده کلاس (۳) و طرح اتصال (۲)
منابع تولید پراکنده کلاس (۳) و طرح اتصال (۳)
منابع تولید پراکنده کلاس (۴) و طرح اتصال (۳)
منابع تولید پراکنده کلاس (۴) و طرح اتصال (۴)
منابع تولید پراکنده کلاس (۵) و طرح اتصال (۴)
حداقل تجهیزات حفاظتی پیشنهادی برای اتصال DG
در کلاس‌ها و طرح‌های مختلف
 
فایل مورد نظر را می توانید از لینک زیر تهیه نمایید.
 
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
نظرسنجی
عامل اصلی خاموشی های اخیر؟ (انتخاب 1یا2 گزینه)
ماینرها
صادرات برق
تحریم ها
کمبود گاز
مدیریت ضعیف
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین