کد خبر: ۴۸۲۱۱
تاریخ انتشار : ۱۷:۳۰ - ۲۸ آبان ۱۴۰۰
با افزایش استفاده از فلومتر توربینی نحوه کالیبراسیون آن نیز حائز اهمیت است؛ که در اینجا به این مسئله پرداخته می‌شود.

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: یک اندازه‌گیر توربینی شامل یک روتورکه عملاً بدون اصطکاک است، در امتداد محور لوله توربین می‌چرخد و به گونه‌ای طراحی شده است که سرعت چرخش روتور متناسب با سرعت جریان سیال از طریق عبور سیال باشد. این سرعت دورانی با استفاده از یک سنسور که در قسمت بیرونی محفظه توربین نصب شده است، حس می‌شود.
تنها جزء متحرک در اندازه‌گیر روتور است و تنها جزء در معرض سایش مجموعه بلبرینگ روتور است. با این حال، با انتخاب دقیق مواد (به عنوان مثال، کاربید تنگستن برای یاتاقان)، توربین باید قادر به کار تا پنج سال بدون خرابی باشد.

 

 

کالیبراسیون فلومتر توربینی و توضیحات لازم آن

  • کالیبراسیون استاندارد اولیه در مقابل کالیبراسیون استاندارد ثانویه

کالیبراسیون استاندارد اولیه: کالیبراسیونی است که بر اساس اندازه گیری پارامتر‌های فیزیکی طبیعی (به عنوان مثال، جرم، فاصله و زمان) است. این روش کالیبراسیون بهترین خطای دقت ممکن را تضمین می‌کند و از طریق قابلیت ردیابی، سوگیری یا خطای سیستماتیک را به حداقل می‌رساند.

کالیبراسیون استاندارد ثانویه: بر اساس اندازه گیری‌های طبیعی و فیزیکی نیست. اغلب شامل کالیبره کردن دبی سنج کاربر در برابر فلومتر دیگری، معروف به "اندازه‌گیر اصلی(master meter)" است که خود بر اساس یک استاندارد اولیه کالیبره شده است.

  • کالیبراسیون

«کالیبره کردن» به معنای «استاندارد کردن (به عنوان ابزار اندازه‌گیری) با تعیین انحراف از یک استاندارد به منظور تعیین ضرایب اصلاح مناسب است». دو عنصر کلیدی برای این تعریف وجود دارد: تعیین انحراف از یک استاندارد، و تعیین عوامل اصلاح مناسب.

فلومتر‌ها نیاز به کالیبراسیون دوره‌ای دارند. این را می‌توان با استفاده از یک توربین کالیبره شده دیگر به عنوان مرجع یا با استفاده از نرخ جریان شناخته شده انجام داد. دقت می‌تواند در محدوده ابزار و با تغییرات دما و وزن ویژه در سیال متفاوت باشد، که ممکن است همه این موارد باید در نظر گرفته شوند.

بنابراین، اندازه‌گیر توربین باید بر روی دما و همچنین دامنه کالیبره شود تا بتوان اصلاحات مناسب را در قرائت‌ها انجام داد. یک توربین متر باید با همان ویسکوزیته سینماتیکی کالیبره شود که در آن کار می‌کند. این برای حالت‌های سیال، مایع و گاز صادق است.

کالیبراسیون داخلی روی تجهیرات‌ها/واحد‌های کالیبراسیون حجمی انجام می‌شود. آزمایشگاه کالیبراسیون از یک سیستم لودسل با دقت بالا استفاده می‌کند. با دقت ۰.۰۵ درصد برای جرم و ۰.۱ درصد برای حجم مایعات جاری. اعتبار کالیبراسیون نه تنها صحت یک فلومتر را تأیید می‌کند، بلکه قابلیت ردیابی آن را با استاندارد‌های ملی تضمین می‌کند و همچنین تضمین می‌کند که تمام الزامات مطابق با استاندارد‌های کیفیت بین المللی برآورده شده است.

کالیبراسیون با هیدروکربن‌های مختلف انجام می‌شود. این امر شبیه‌سازی بهینه تغییر شرایط عملیاتی در چگالی و ویسکوزیته را حتی در زمان تغییر دما تضمین می‌کند. به این ترتیب ویسکوزیته اولیه برای استفاده از فلومتر را می‌توان به طور خاص در هنگام وقوع نوسانات ویسکوزیته در نظر گرفت.

کالیبراسیون فلومتر توربینی و توضیحات لازم آن

  • اندازه‌گیر اصلی

اندازه‌گیر اصلی فلومتری است که با دقت بسیار بالایی کالیبره شده است. انواع  فلومترهایی که به عنوان سنجش اصلی استفاده می‌شوند عبارتند از اندازه‌گیر توربین، جابجایی مثبت، اندازه‌گیر ونتوری و اندازه‌گیر کوریولیس.
اندازه‌گیرنده‌ای که باید کالیبره شود و اندازه‌گیر اصلی به صورت سری به هم متصل می‌شوند و بنابراین تابع همان سازمان جریان هستند. برای اطمینان از کالیبراسیون دقیق ثابت، خود اندازه‌گیر اصلی باید تحت کالیبراسیون مجدد دوره‌ای قرار گیرد.

 

  • روش وزن سنجی

این روش وزنی است که در آن جریان مایع از طریق اندازه‌گیرنده‌ای که در حال کالیبره شدن است، به ظرفی منحرف می‌شود که می‌تواند به طور مداوم یا پس از یک زمان از پیش تعیین شده وزن شود.
وزن معمولاً با کمک لودسل‌ها اندازه‌گیری می‌شود. سپس وزن مایع با قرائت ثبت شده فلومتر کالیبره شده، مقایسه می‌شود.

 

  • روش حجمی

در این روش، جریان مایع از طریق اندازه‌گیر در حال کالیبره شدن به یک مخزن با حجم مشخص منحرف می‌شود. زمان جابجایی حجم شناخته شده برای بدست آوردن نرخ جریان حجمی ثبت می‌شود، به عنوان مثال: گالن در دقیقه. سپس این نرخ جریان را می‌توان با قرائت‌های فلومتر توربین مقایسه کرد.

 

  • K-Factor

نتیجه کالیبراسیون، ضریب کالیبراسیون مشخص شده (ضریب K) بر حسب پالس در لیتر است. این ضریب K بر این اساس فقط در یک سرعت جریان خاص یا یک نرخ جریان خاص اعمال می‌شود. ضریب کالیبراسیون در نرخ‌های جریان حجمی متفاوت بسیار جزئی تغییر می‌کند.

نقاط اندازه‌گیری منفرد منحنی کالیبراسیون فلومتر را که میانگین ضریب K از آن تعیین می‌شود، ارائه می‌دهند. ضریب کالیبراسیون متوسط برای کل محدوده اندازه‌گیری اعمال می‌شود. مشخصات خطای خطی (درصد انحراف) به میانگین ضریب K اشاره دارد. برای افزایش بیشتر دقت اندازه گیری در استفاده در محل، از ضرایب K خاص می‌توان برای محاسبه نرخ جریان استفاده کرد.

"K" حرفی است که برای نشان دادن پالس در ضریب گالن یک دبی سنج استفاده می‌شود.


جریان مستقیماً به فرکانس اندازه گیری شده و فاکتور کالیبراسیون مربوطه بستگی دارد:

کالیبراسیون فلومتر توربینی و توضیحات لازم آن

 

فایل ماشین حساب فاکتور k را از لینک زیر دریافت کنید.

  • تکنیک‌های کالیبراسیون معمولی

اکثر تامین کنندگان خدمات کالیبراسیون فلومتر انتخابی از تکنیک‌های کالیبراسیون را برای تطبیق با کاربرد‌های مختلف و الزامات اندازه‌گیری جریان ارائه می‌دهند. یکی از رایج‌ترین تکنیک‌ها، کالیبراسیون تک ویسکوزیته است که شامل اجرای ۱۰ نقطه کالیبراسیون با فواصل مساوی در یک ویسکوزیته مایع مشخص است.
زمانی که ویسکوزیته مایع مورد اندازه‌گیری ثابت باشد، کالیبراسیون‌های تک ویسکوزیته توصیه می‌شود. اگر به دقت بالاتری نیاز باشد، مجدداً، هر چه نقاط داده بیشتری گرفته شود، منحنی کالیبراسیون اندازه‌گیر بهتر تعریف می‌شود.

 

  • عدد Strouhal/ عدد Roshko

بهترین و تنها راه کاملاً صحیح برای ارائه داده‌ها برای اندازه‌گیر توربین، عدد استروهال به عنوان تابعی از عدد روشکو است، یعنی از طریق استفاده از پارامتر‌های دو بعدی.
ارائه St با Ro همه اثرات ثانویه‌ای را که اندازه‌گیر به آن‌ها حساس است در نظر می‌گیرد. این ارائه یا همبستگی هم برای مایعات و هم برای گاز‌ها درست است. تقریباً برای کالیبراسیون گاز ضروری است، زیرا چگالی و ویسکوزیته سینماتیکی تابعی از دما و فشار است.

کالیبراسیون فلومتر توربینی و توضیحات لازم آن

  • فلومتر کالیبره شده شما

هنگامی که فلومتر شما کالیبره شد، ممکن است همچنان در شرایط جریانی که قبل از کالیبره شدن انجام می‌شد دقیقاً به همان اندازه بخواند. تفاوت این است که شما دقیقا می‌دانید که این مقادیر چقدر به مقادیر واقعی نزدیک هستند و فرمولی برای محاسبه مقادیر واقعی از مقادیر واقعی خوانده شده توسط فلومتر خود خواهید داشت.

شما می‌توانید یک ضریب تصحیح به دست آمده از کالیبراسیون داشته باشید که می‌توانید آن را در رائت‌های فلومتر اعمال کنید تا خوانش‌های فلومتر درست یا واقعی بدست آید. ضریب K اثرات تغییر دما را روی بدنه کنتور نادیده می‌گیرد، زیرا با تغییر دما، قطر اندازه‌گیر تغییر می‌کند. استفاده از عدد استروهال به جای K-Factor ساده این اثر دما را توضیح می‌دهد.

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین