کد خبر: ۹۶۱۹
تاریخ انتشار : ۱۰:۲۵ - ۰۲ تير ۱۳۹۴
قديمی ترين شبكه برق رسانی پايتخت در محدوده منطقه برق بوعلي واقع شده و بيشتر مشتركان اين منطقه از نوع خانگي هستند از اين رو بافت سنتي و چيدمان شهري (وجود معابر با عرض كم ) اين منطقه،نوع خدمت رساني به شهروندان را متمايز كرده است.

به گزارش "برق نيوز" منطقه برق بوعلی با وسعتي بالغ بر 8/13 كيلومتر مربع در پهنه مركزي شهر تهران واقع شده است كه از شمال به بزرگراه رسالت از غرب يه خيابان شريعتي ،از جنوب به خيابان دماوند و از شرق به مسيل باختر و بزرگراه امام علي(ع) محدود مي شود .

اين منطقه به بيش از 202هزار مشترك خدمت رساني مي كند كه مي توان تفاوت چشمگير ميان بخش غربي و شرقي منطقه از لحاظ بافت اقتصادي و فرهنگي، سكونت بيش از 90 درصد از ارامنه شهر تهران در اين منطقه ،وجود اراضي نسبتاً وسيع با كاربري نظامي،وجود محلات باهويت در پيوند با رشد قديم شهر و همچنين وجود شبكه بزرگراهي در اطراف منطقه و كاربري مسكوني املاك اين منطقه را به عنوان مهمترين ويژگي هاي منطقه برق بوعلي عنوان كرد.

گفتني است قديمی ترين شبكه برق رسانی پايتخت در محدوده منطقه برق بوعلي واقع شده و بيشتر مشتركان اين منطقه از نوع خانگي هستند از اين رو بافت سنتي و چيدمان شهري (وجود معابر با عرض كم ) اين منطقه،نوع خدمت رساني به شهروندان را متمايز كرده است.

براي آگاهي از فعاليت هاي اين منطقه در راستاي تامين برق پايدار مشتركين و نيز آشنايي با اقدامات شاخص و برنامه هاي دردست اقدام منطقه برق بوعلي با مهندس علي محمد اروئی ، مدير اين منطقه به گفتگو نشسته ايم.

چه اقدامات شاخصي درمنطقه برق بوعلي در يك سال گذشته صورت گرفته است ؟
اين منطقه در يك سال گذشته نسبت به تحقق كامل برنامه هاي وصول غير مجاز ،كسب مقام نخست در پروژه هاي مديريت مصرف در سطح شركت و همچنين تحقق 105 درصدي برنامه هاي فروش انشعاب از طريق ارسال پيامك به متقاضيان و پيگيري هاي مستمر از سايت شهرداري در خصوص استعلام جوازهاي صادر شده اقدام كرده است .

كاهش ميانگين زمان نصب انشعاب از 20 روز به يك هفته ،كسب رتبه دوم در عملكرد فيزيكي و ريالي طرح ها و پروژه ها در سطح شركت و نيز اجراي پروژه جهادي اصلاح فيدرهاي پرعارضه فشار ضعيف منطقه طي 40 روز نيز از ديگر اقدامات شاخص اين منطقه طي يك سال گذشته بوده است.

تهيه اطلس جامع روشنايی
برنامه هاي در دست اقدام اين منطقه در سال جاري چيست ؟
تهيه جامع ترين اطلس شبكه روشنايي با استفاده از برداشت اطلاعات نرم افزار GIS بمنظور اصلاح و بهينه سازي شبكه روشنايي به ويژه در مناطق پرتردد از جمله خيابان هاي "شريعتي" و "دماوند" و به روز رساني اين اطلس با توجه به احداث شبكه بزرگراهي امام علي (ع) و شهيد صياد شيرازي ، تهيه اطلس اطلاعات شبكه 20 كيلو ولت ،تهيه طرح هاي مشاركتي به منظور تامين برق متقاضيان به صورت نيرو رساني و همچنين استانداردسازي يكصد كيلومتر كابل لوازم اندازه گيري در دستوركاراين منطقه در سال جاري قرار دارد.

در راستاي برون سپاري فعاليت هاي منطقه تاكنون چه اقداماتي صورت گرفته است ؟
با توجه به اينكه استفاده از ظرفيت پيمانكاران فرصتي نو براي توسعه بازار رقابت در شركت ھاي توزيع مي باشد از اين رو منطقه برق بوعلي در راستاي اهداف و سياست هاي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري در سال جاري از پيمانكاران جامع بهره برداري در اجراي فعاليت هاي شركت استفاده خواهد كرد.

توجه و اهتمام بر اجرا و نظارت طرح هاي منطقه بر اساس اولويت هاي نيرورساني با رعايت اصول ايمني و پايش مستمر در راستاي پيشرفت پروژه ها ،ايجاد زمينه هاي لازم به منظور انجام فرآيند هاي اجرايي ،ارتقاي فرآيندهاي نظارتي به منظور حصول اطمينان از اولويت گذاري طرح هاي بهره برداري در منطقه ، پايش مستمر حقوق پيمانكاران و همچنين نظارت بر فعاليت هاي پيمانكاري با توجه به دستورالعمل هاي موجود از موارد قابل اجرا از سوي اين منطقه در برون سپاري فعاليت هاي بهره برداري مي باشد كه به طور مستمر صورت مي گيرد.

احداث 70 كيلومتر كابل خودنگهدار
در خصوص فعاليت هاي توسعه و بهينه سازي شبكه برقرساني اين منطقه چه برنامه اي در دستور كاردارد ؛به نظر شما مزيت هاي استفاده از اين طرح چيست ؟
با توجه به اين كه جايگزيني كابل خودنگهدار با شبكه هاي مسي فشار ضعيف ، افزايش پايداري خطوط توزيع برق منطقه را به همراه دارد از اين رو در سال جاري برنامه ريزي براي احداث 70 كيلومتر كابل خود نگهدار در اين منطقه صورت گرفته است .

از مزيت هاي اجراي اين طرح كاهش خاموشي هاي ناخواسته ، تقليل و يا حذف اتصالي ها ، پيشگيري از سرقت ، احداث سريع شبكه ، زيباسازي خطوط برق رساني و مبلمان شبكه، افزايش ايمني و كاهش حريم شبكه مي باشد.

در اين زمينه همچنين بايد به كاهش هزينه نگهداري، حفظ محيط زيست با كاهش شاخه زني و قطع درختان ، تقليل نشتي برق به عنوان ديگرمزاياي استفاده از اين نوع كابل ها اشاره كرد.

كسب رتبه برتر حوزه استقرار سيستم "5S" ( آراستگي محيط كار )

مهمترين اقدامات منطقه برق بوعلي در زمينه سيستم آراستگي محيط كار(5s) چه بوده است ؟
با توجه به الزامات استقرار سيستم "5S" در سطح شركت ،اين منطقه به عنوان يكي از مناطق برتر در اين زمينه معرفي شد كه تعهد كاري ،تداوم و استمرار برنامه هاي "5S"،نهادينه سازي فرهنگ سيستم هاي مديريتي در سطوح پايين تر و همچنين آموزش و انتقال تجارب به پيمانكاران به عنوان فعاليت هاي شاخص در اين زمينه از سوي منطقه صورت گرفته است .

تحقق90درصدي برنامه هاي كاهش تلفات
باتوجه به ميثاق نامه طرح جهادي كاهش تلفات،سهم منطقه بوعلي دراين زمينه چند درصد بوده است وچه اقداماتي در اين راستا صورت گرفته است؟
باتوجه به ميثاق نامه كاهش تلفات،سهم منطقه برق بوعلي 1/13 گيگاوات ساعت بوده كه با پشتكار و تلاش هاي نيروهاي عملياتي اين منطقه خوشبختانه 90 درصد برنامه ها محقق شده است .

نصب كنتور براي فيدرهاي روشنايي، شناسايي و جمع آوري برق هاي غير مجاز، اصلاح و تعويض تابلو هاي غير استاندارد و فرسوده، اصلاح شبكه با احداث كابل خودنگهدار، كنترل و اصلاح اتصالات سست،نصب خازن ، اصلاح انشعابات سيمي، نصب ترانسفورماتورهاي كم ظرفيت و كم تلفات و پست هاي انحصاري و همچنين اصلاح لوازم اندازه گيري مشتركين ديماندي و پر مصرف از مهمترين اقدامات صورت گرفته در منطقه برق بوعلي مي باشد.

لزوم پايداري شبكه هاي برقرساني درحوادث و بحران هاي احتمالي
با توجه به وضعيت شبكه برقرساني و موقعيت جغرافيايي شهر تهران و همچنين لزوم مديريت بحران در حوادث و اتفاقات شهري توجه به چه عواملي را در كاهش حوادث و مديريت اتفاقات اثر بخش مي دانيد ؟
شهر تهران در معرض حوادث طبيعي ازجمله سيل، زلزله قراردارد از اين رو پايداري شريان هاي حياتي مانند برق در جلوگيري از حوادث و رخدادها از اهميت بالايي برخوردار است وبا توجه به گستردگي شبكه هاي توزيع برق در سطح پايتخت؛ پايداري شبكه ها و تأمين برق مطمئن از الزامات مديريت بحران برق به شمار مي رود كه مقاوم سازي شبكه هاي برق رساني در مقابل حوادث و بحران هاي احتمالي از مولفه هاي آن است.

شناسايي مراكز مهم و حساس و مشخص كردن نحوه برق رساني به آنها در مواقع بحران، مقاوم سازي تأسيسات شبكه هاي برق و هماهنگي با مديران اجرايي در شناسايي نقاط آسيب پذير شبكه از مهمترين برنامه ها ي مديريت بحران در حوادث به شمار مي رود.

آمادگي منطقه براي گذر از تابستان 1394
با توجه به نزديكي فصل تابستان مهمترين اقدامات منطقه در راستاي گذر از تابستان چه مي باشد؟
اين منطقه نصب و راه اندازي فن پست هاي منطقه ،بارگيري اضطراري پست ها ي پربار ،اصلاح سرخط هاي فشار ضعيف ، بازديد هاي شبانه از شبكه برقرساني منطقه از جمله اقدامات صورت گرفته در اين زمينه مي باشدو در مجموع برنامه ريزي هاي جامع به منظور اجراي صحيح برنامه هاي كاهش پيك در تابستان سال جاري در دستور كار منطقه برق بوعلي قرار دارد .

با توجه به نزديكي فصل تابستان مهمترين اقدامات منطقه در راستاي گذر از تابستان چه مي باشد؟
اين منطقه نصب و راه اندازي فن پست هاي منطقه ،بارگيري اضطراري پست ها ي پربار ،اصلاح سرخط هاي فشار ضعيف ، بازديد هاي شبانه از شبكه برقرساني منطقه از جمله اقدامات صورت گرفته در اين زمينه مي باشدو در مجموع برنامه ريزي هاي جامع به منظور اجراي صحيح برنامه هاي كاهش پيك در تابستان سال جاري در دستور كار منطقه برق بوعلي قرار دارد .
منبع: توانیر
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
0
0
من از رییس اداره برق بوعلی شکایت داشته باشم کجا باید برم شکایت
مدیر پایگاه توزیع برق استان تهران میدان شهدا
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار