کد خبر: ۱۲۵۰۸
تاریخ انتشار : ۱۰:۲۳ - ۰۸ دی ۱۳۹۴
مهندس عظيم بلبل آبادي:
مهندس عظيم بلبل آبادي مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در نشست آغاز به كار"پروژه كلينيك مديريت " در اين شركت ضمن ابراز خرسندي از اجراي اين پروژه طي سخناني گفت: پروژه كلينيك مديريت يك رويكرد جديد و اقدام اساسي در مجموعه فعاليت هاي مديريتي صنعت برق گيلان است.

مهندس عظيم بلبل آبادي مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در نشست آغاز به كار"پروژه كلينيك مديريت " در اين شركت ضمن ابراز خرسندي از اجراي اين پروژه طي سخناني گفت: پروژه كلينيك مديريت يك رويكرد جديد و اقدام اساسي در مجموعه فعاليت هاي مديريتي صنعت برق گيلان است.

دستاوردهاي بزرگ پيش رو

وي افزود با تعهد و جديت و توانمندي و كار آمدي وافري كه در مديران و مجموعه حاضر وجود دارد با اجراي اين پروژه دستاوردهاي بزرگ و مهم ديگري از مجموعه موفقيت هاي صنعت برق گيلان را در طي سال هاي آينده شاهد خواهيم بود.

مديريت منابع انساني وقت گیر و انرژي بر

مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان با اشاره به اهميت بحث مديريت منابع انساني و مهم خواندن آن گفت: بخش بزرگي از چالش هاي مديريتي و راهبردي و هدايت شركت ها و سازمان ها به مديريت منابع انساني مرتبط است و اين مهم وقت و انرژي بسيار زيادي را به خود اختصاص مي دهد. وي اضافه كرد: همه مديران به نوعي مدير منابع انساني محسوب نيز مي شوند و از آن شناخت دارند.

دشواريهاي مديريت منابع انساني

مهندس بلبل آبادي در مورد دشواريهاي مديريت منابع انساني گفت: مديريت منابع انساني پيچيدگي و دشواريهاي خاص خود را دارد. هركس اگر چند صباحي يك جمع كوچك و كم تعداد را مديريت و سرپرستي كرده باشد به اهميت و حساسيت و چالشي بودن مديريت منابع انساني آگاهي پيدا مي كند و آن را باور دارد. وي افزود : در همين راستا لزوم استفاده و تكنيك هاي شناسايي موارد مختلف از جمله استعداد يابي جانشين پروري آموزش انتخاب استخدام و توسعه مديريت و اتخاذ تصميمات بهتر و كار آمد در هر حوزه و زمينه هاي مديريت منابع انساني دور از انتظار نيست و به عبارتي ديگر لازم و حياتي است.

مراكز ارزيابي

مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به سوابق شكل گيري و پيدايش مراكز ارزيابي گفت: در سال هاي جنگ جهاني به ويژه جنگ جهاني دوم به منظور تعيين و انتخاب فرماندهان، مراكز ارزيابي شكل گرفت و به وجود آمد.

وي افزود : بعد از پايان جنگ جهاني دوم ، مجموعه تكنيك ها و يافته هاي علمي و عملي ارزيابي ها وارد دنياي كسب و كار شد و شركت ها و سازمان ها از آن بهره گرفتند .

وي اضافه كرد: امروزه روز در سطح دنيا هزاران سازمان و شركت و در داخل كشور نيز دهها سازمان براي مقاصد مختلفي از اين موضوع استفاده مي كنند.

مهم و حساس بودن

مهندس بلبل آبادي مراكز ارزيابي را مهم و بسيار حساس خواند و افزود: اين مراكز با فرآيندهاي مشخص واز پيش تعيين شده به صورت سيستماتيك و استاندارد ، شركت ها، سازمان ها و كاركنان را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهند .

وي افزود: اين ارزيابي ها كمك مي كند تا سازمان بتواند با ارزيابي دقيق تر، نامزدهاي پست مديريت و مشاغل گوناگون را مورد شناسايي قرار دهد.

وي اضافه كرد: در اين ارزيابي ها علاوه برعملكرد گذشته افراد، پتانسيل هاي بالقوه آنها نيز مورد سنجش قرار مي گيرد تا بتوان تصميمات صحيح و لازم را اتخاذ كرد و آينده بهتري را براي سازمان ها و شركت ها رقم زد.

مهندس بلبل آبادي مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در بخش پاياني سخنان خود افزود: مراكز ارزيابي شيوه هاي كار آمدي را براي ارزيابي كاركنان دارند، اين شيوه ها بايد معتبر، دقيق، قابل اعتماد و قابل پيش بيني باشد، چون قراراست براساس نتايج اين ارزيابي ها، تصميم گيري، انتخاب و تشويق افراد به نحو مطلوب تري صورت پذيرد.

منابع چهارگانه سازمان

در این جلسه همچنین آقای روانگرد معاون منابع انساني شركت سهامي برق منطقه اي گيلان نیز طي سخناني با برشمردن سوابق شكل گيري دانش مديريت گفت:

براي كارايي و اثر بخشي سازمان، انديشمندان چهار منبع پول(سرمايه) ، تكنولوژي، اطلاعات و نيروي انساني را تعرفه كردند .

وي اضافه كرد: تركيب مناسبي از اين چهارمنبع موجب بهره وري در سازمان خواهد شد.

چالش اصلي و پيچدگي هاي انسان

روانگرد مديريت برمنابع انساني را يكي از چالش هاي اصلي خواند و گفت: مديريت بر منابع انساني يكي از چالش هاي اصلي متفكران ، انديشمندان و مديران بود كه با توجه به نظريه هاي متعدد، نقطه مشترك آنها اين بود كه انسان از پيچيدگي زيادي برخوردار است و شناخت انسان بسيارسخت خواهد بود.

وي افزود: زماني مي توانيم برمنابع انساني مديريت كنيم كه قادر باشيم انسان را به درستي بشناسيم.

وي اضافه كرد: در ادامه اين مباحث، تئوري تيپ هاي شخصيتي مطرح شدكه ماحصل اين تئوريها حاكي از آن است زماني مي توانيم بهره وري را در سازمان بالا ببريم كه بتوانيم تيپ هاي شخصيتي را آناليز كنيم و متناسب با شخصيت افراد آنها را در شغل هاي مختلف قرار بدهيم.

راههاي شناخت

وي آنگاه به راههاي شناخت انسانها اشاره كرد و افزود: براي دستيابي به اين مهم سه روش مطرح شده است.

1-افراد از طريق ابزارهاي خود سنجي به شناخت خود مبادرت ورزند كه در قرآن كريم نيز به آن اشاره شده است .

2-خوشناسي از طريق مدل ها و تست هاي روان شناسي و انسان شناسي انجام شود.

وي اضافه كرد: هدف از اين جلسه نيز خود شناسي براساس مدل ها و شاخص ها است كه باعث آشكار شدن توانمنديها و نقاط ضعف ما مي شود كه در مرحله بعد با استفاده از اين داده ها، سازمان با آگاهي از پتانسيل هاي افراد، از آنها در جاي مناسب استفاده و بهره خواهد گرفت.

كلينيك مديريت شركت توانير

در ادامه دكتر پور شهباز مجري كلينيك مديريت شركت توانير، عضو هيات علمي دانشگاه بهزيستي و مشاوردفتر منابع انساني شركت توانير در مورد تاريخچه مركز ارزيابي و توسعه صنعت برق گفت: مركز ارزيابي و توسعه صنعت برق در سال 1381 در شركت توانير تاسيس شد و پس از آن در سال 1382 بانك اطلاعات مديران در شركت توانير شكل گرفت. وي افزود: به روز كردن بانك اطلاعاتي مديران در سال 1387 انجام شد و آنگاه در طي سال هاي 84 تا 88 تعداد 3500 نفر از كارشناسان و مديران در بيش از 25 شركت زير مجموعه شركت توانير مورد ارزيابي قرار گرفتند.

خدمات كلينيك

وي در مورد خدمات كلينيك گفت: ارزيابي كاركنان در چارچوب مركز ارزيابي، مشاوره جهت انتصاب ها، مشاوره جهت استعداديابي و جانشين پروري، ارائه بازخورد فردي، ارائه گزارش سازماني به شركت ها، مشاوره مديريتي و روان شناختي و برنامه ريزي و اجراي كارگاههاي آموزشي و مهارتي از جمله خدمات كلينيك مديريت محسوب مي شوند.

ضرورت هاي اجراي طرح

دكتر پورشهباز مجري كلينيك مديريت شرکت توانير درمورد ضرورت هاي اجراي اين طرح گفت: تعداد بالاي كاركنان سازمان، گرايش هرم سني مديران سازمان به سمت سالخوردگي، درصد بالاي كارشناسان جوان و تحصيل كرده، مستقل ماندن سازمان در آينده، روند رو به رشد فعاليت هاي سازمان، نياز به اجراي برنامه هاي استراتژیک و ریزش نیروهای کلیدی سازمان از جمله ضرورتهای اجرای اين طرح هستند.

اهداف طرح

وي افزود: شناخت كاركنان مناسب براي انتصاب، شناسايي كاركنان با استعداد براي جانشيني در مشاغل مديريتي، شناسايي نيازهاي آموزشي و پرورشي كاركنا ن و مديران، تدوين برنامه هاي مورد نياز از اهداف اين طرح محسوب مي شوند و در بخش پاياني نيز به پرسش هاي حاضرين پاسخ داده شد .

گفتني است: اولين نشست طرح بهبود و توسعه منابع انساني ( كلينيك مديريت) با حضور مديرعامل و با شركت معاونين ، مديران و كارشناسان در سالن اجتماعات برق گيلان برگزار شد.

در راستاي اجراي اين پروژه كار شناسايي استعدادهاي مديريتي، به روز رساني بانك اطلاعاتي موجود مديريتي و ارزيابي اطلاعات مديران، روساي ادارات، گروه ها و كارشناسان به صورت تئوري و عملي در طي 7 روز مورد ارزيابي قرار گرفت.

شایان ذکر است که کلیه مديران، روساي ادارات و كارشناسان در گروههای مختلف و طی چند روز در برنامه ها و كارگاههاي آموزشي و مهارتي پروژه كلينيك مديريت شرکت کردند.

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
نظرسنجی
عامل اصلی خاموشی های اخیر؟ (انتخاب 1یا2 گزینه)
ماینرها
صادرات برق
تحریم ها
کمبود گاز
مدیریت ضعیف
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین