کد خبر: ۱۶۰۷
تاریخ انتشار : ۰۹:۰۳ - ۲۶ آذر ۱۳۹۲
در دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور):
این کنفرانس با هدف توسعه علوم و فن‌آوری‌های مرتبط با هوشمندسازی شبکه‌های‌ برق و انرژی و به منظور گردهم‌آیی محققین دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان و متخصصین بخش صنعت برگزار می‌گردد. در این کنفرانس بیش از 150 مقاله در زمینه های مختلف هوشمند سازی ارائه می گردد و همزمان با ارائه مقالات کارگاه های تخصصی نیز رائه می شود.
به گزارش برق نیوز، امروز صبح در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهيدبهشتي کنفرانس تخصصی علمی شبکه های هوشمند انرژی ایران افتتاح شد.

این کنفرانس با هدف توسعه علوم و فن‌آوری‌های مرتبط با هوشمندسازی شبکه‌های‌ برق و انرژی و به منظور گردهم‌آیی محققین دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان و متخصصین بخش صنعت برگزار می‌گردد. در این کنفرانس بیش از 150 مقاله در زمینه های مختلف هوشمند سازی ارائه می گردد و همزمان با ارائه مقالات کارگاه های تخصصی نیز رائه می شود.

 از سخنرانان کلیدی این کنفرانس می توان به دکتر محمدرضا عارف استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن علمی هوشمند سازی شبکه برق ایران، دکتر قاضی زاده ریاست پژوهشگاه نیرو و استاد دانشگاه شهید عباسپور و دکتر حسین بیورانی اشاره کرد.