کد خبر: ۱۷۱۱۳
تاریخ انتشار : ۱۶:۱۸ - ۰۲ شهريور ۱۳۹۵
يكي از مهمترين ويژگي‌هاي تمدن فعلي جهان، استفاده گسترده از انرژي الكتريكي است. صنعت برق به عنوان صنعت زيربنايي نقش مهمي در توسعه اقتصادي و رفاه جوامع دارد. در طول چند دهه اخير مصرف برق در فعاليت‌هاي مختلف جامعه گسترش چشمگيري يافته و امروزه زندگي بدون برق غيرقابل تصور است.
به گزارش برق نیوز، يكي از مهمترين ويژگي‌هاي تمدن فعلي جهان، استفاده گسترده از انرژي الكتريكي است. صنعت برق به عنوان صنعت زيربنايي نقش مهمي در توسعه اقتصادي و رفاه جوامع دارد. در طول چند دهه اخير مصرف برق در فعاليت‌هاي مختلف جامعه گسترش چشمگيري يافته و امروزه زندگي بدون برق غيرقابل تصور است.

در حال حاضر بخش اعظمی از تجهيزات انتقال، فوق توزيع و توزيع برق و همچنين تجهيزات نيروگاه‌ها در داخل کشور تأمين شده و عمده فعاليت‌هاي صنعت برق با استفاده از تجهيزات و توانمندي‌هاي داخلي صورت مي‌گيرد. در واقع مي توان گفت، هم اكنون ديگر صنعت برق ايران، تنها براي تأمين نيازهاي داخلي فعاليت نمي‌كند و برق جاي خود را ميان كالاهاي صادراتي باز كرده است، بطوري كه امروزه بخش عمده‌اي از صنايع كشورهاي همسايه با نيروي محرکه برق ايراني در چرخش است.

 در سه سالي که دولت تدبير و اميد روي کارآمده کارها و اقدامات زيادي جهت تحکيم جايگاه صنعت برق و انرژي کشور و رفع تنگناهاي آن انجام شده است. اقدامات اساسی زيادي در طی سال‌های 93، 94 و 95 برای تحکيم جايگاه و جبران مشکلات و تنگناهای موجود در بخش برق کشور انجام شده است. از جمله اين اقدامات مي توان به افزايش ظرفیت نصب شده نیروگاهی كشور از 69 هزار و 140 مگاوات در سال1392 به 75 هزار و 199 مگاوات تا امروز رسيده است. با احتساب اين ميزان افزايش، کشورمان توانست با تأمين ظرفيت 1.7 درصد از ظرفيت نيروگاهي جهان در رتبه چهاردهم دنيا و اول منطقه قرار گيرد. جالب اينکه کشور ترکيه کشور بعدي ما در منطقه از منظر ظرفيت نامي نيروگاهي است که تنها 60 هزار مگاوات برق توليد مي کند.
ظرفيت نامي نيروگاهي جهان بر حسب گيگاوات ساعت(نمودار1)
ظرفيت نامي نيروگاهي جهان بر حسب گيگاوات ساعت(نمودار1)
ميزان ظرفيت نامي نيروگاه‌هاي کشور در سال هاي مختلف(نمودار2)
ميزان ظرفيت نامي نيروگاه‌هاي کشور در سال هاي مختلف(نمودار2)


با توجه به قدمت بالاي صنعت برق کشور و ميزان نسبتاً بالاي تلفات توزيع در اين بخش و همچنين پيامدهاي زيست محيطي که اين موضوع در شهرهاي مختلف فراهم کرده بود، برنامه جامعي در سال 92 براي کاهش ميزان تلفات تدوين شد، خوشبختانه اين برنامه در وزارت نيرو در طول اين سه سال به جد گرفته شد و توانست تا امروز ميزان تلفات را از 15 درصد در سال 92، به 10.7 درصد در سال 95 برساند. براساس گزارش‌ها اين ميزان کاهش تلفات منجر به کاهش ساليانه بيش از 6 میلیون تن دی اکسیدکربن در هوا شده است.
روند کاهش تلفات در شبکه توزيع در سال هاي گذشته( نمودار3)
روند کاهش تلفات در شبکه توزيع در سال هاي گذشته( نمودار3)


البته اقدامات بخش برق در جهت پايداري زيست محيطي کشور در طول اين سه سال به اين محدود نمانده و باعث شد تا در اين سال ها دولت بر روي تأسيس نيروگاه‌هاي تجديدپذير تمرکز بيشتري انجام دهد، به همين خاطر، اين امر در طول سه سال گذشته منتج به احداث 9 نيروگاه تجديدپذير با ظرفيت 63 مگاوات در نقاط مختلف کشور شد.

همچنين دولت و وزارت نيرو در اين مدت بر آن شد تا بر روي کاهش سوخت مازوت نيروگاه ها که يکي از عوامل اصلي آلودگي هوا و از جمله آلاينده هاي زيست محيطي به شمار مي رود تمرکز کند، خوشبختانه اين مسأله به روايت آماري که وزارت نيرو منتشر نموده و NGO هاي زيست محيطي و سنديکاهاي برق نيز بر آن صحه گذاشته‌اند خبر از کاهش استفاده از سوخت مازوت در نيروگاه هاي کشور مي دهد. طوري که سهم گاز از سوخت کلي نيروگاه ها در سال 92، 57 درصد بوده است اما هم اکنون اين ميزان به 88 درصد رسيده است. اين آمار نشان مي‌دهد حدود 31 درصد به مصرف گاز نيروگاه‌ها افزوده شده است. يا به عبارت ديگر، 31 درصد از سوخت مازوت نيروگاه ها کاهش يافته است. با اين احتساب نيروگاه‌هاي گازي با تأمين 35 درصد از کل ظرفيت نيروگاهي کشور در رأس قرار مي گيرند.
ترکيب ظرفيت نيروگاه‌هاي کشور بر حسب سوخت مصرفي(نمودار4)
ترکيب ظرفيت نيروگاه‌هاي کشور بر حسب سوخت مصرفي(نمودار4)


صنعت برق در آيينه اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل

با توجه به اينکه سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به سال « اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» مزين شد، دولت در اين سال و همگام با آن در سال هاي گذشته براي تحقق اين شعار اقدامات بسياري را در راستاي بومي سازيو مهندسي معکوس جديدترين تکنولوژي‌هاي نيروگاهي از جمله توربين هاي گازي و بادي و... انجام داد، طوري که امروز به جراأت مي توان گفت نيروگاه هاي کشور در بيش از 90 درصد قطعات و از جمله توربين هاي MW25گازي، توربين هاي MW5/2 بادي، پست هاي KV63 از نوع GIS، توربين‌هاي آبي، گاورنرهاي نيروگاه‌هاي آبي و کنتورهاي هوشمند خودکفا شده است و اين يعني بازگشت سرمايه‌اي معادل ميلياردها دلار  به کشور.

به طور کلي و براساس اعلام آمار وزارت نيرو و شرکت هاي مادر تخصصي توانير و نيروگاه‌هاي حرارتي مي‌توان گفت که دولت از زمان روي کار دولت تدبير و اميد تاکنون بخش‌هاي مختلف توليد، توزيع و انتقال بخش‌هاي مختلف از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار شده اند. به مثال در مسأله برق‌دار شدن روستاهاي محروم کشور که به نوعي امنيت غذايي کشور در گرو فعاليت‌هاي خالصانه و شبانه‌روزي آنهاست مي توان به افزايش  يک هزار و 538 روستا به مجموع روستاهاي برقدار شده در سال 92 (که تعداد آن ها 54 هزار و 641 روستا بوده)، اشاره کرد.  بخشي از اهم اقدامات انجام شده در سه سال گذشته دولت در بخش صنعت برق و انرژي در جدول (1) ذکر شده است.
اهم اقدامات انجام شده در سه سال گذشته در بخش برق و انرژي(جدول1)
اهم اقدامات انجام شده در سه سال گذشته در بخش برق و انرژي(جدول1)


 تدبير دولت در کنترل پيک مصرف برق تابستان

 با فرارسيدن تابستان و گرم شدن هوا از جمله صنايعي که روزهاي بسيار پر تلاطمي را پشت سر مي گذارد، صنعت برق است. چرا که با گرم شدن هوا و نياز بيشتر به وسايل سرمايشي در بخش هاي مختلف خانگي، صنعتي و خدماتي کشور ميزان پيک بار مصرفي برق کشور بسيار افزايش مي يابد. تابستان امسال نيز به روايت آمارهاي جهاني از جمله تابستان هاي بسيار گرم بود. طوري که براساس آمار سايت مديريت شبکه توليد برق ايران 31 تيرماه سالجاري پيک برق مصرفي براي اولين بار به 52 هزار و 693 مگاوات رسيد.

جالب تر اينکه در تابستان سال جاري تا امروز پيک بار مصرفي برق، 16 بار به بيش از 50 هزار مگاوات رسيد، اين در حالي است که در همين بازه زماني در سال گذشته اين پيک مصرفي، يکبار تجربه شد. بنابراين آمارهاي مذکور نشان مي دهد که مديريت پيک بار مصرفي هرسال سخت تر از سال هاي قبل مي شود، و هر ساله براي مديريت اين پيک، هزينه هاي گزافي صرف توليد برق و احداث نيروگاه هاي جديد مي شود. اين در حالي است که اين ميزان توليد سالانه در ساير کشورهاي دنيا از جمله کشورهاي بسيار پيشرفته دنيا، بسيار کمتر از کشورمان است. براساس آمارها سالانه ميانگين 6 درصد به ميزان توليد کشور براي پاسخ به تقاضاهاي موجود اضافه مي شود، اين در حالي است که در ساير کشورها اين ميزان کمتر از 1 درصد است .
روند رشد پيک مصرف برق در سال هاي گذشته( نمودار5)
روند رشد پيک مصرف برق در سال هاي گذشته( نمودار5)


 با اين اوصاف در سال جاري، با همت و تدبير کارشناسان صنعت برق اقدامات بسيار خوبي براي کنترل پيک بار مصرفي تابستان در بخش هاي مختلف انجام شد که از جمله آنها مي توان به بهره برداری از نیروگاه‌های جدیدالاحداث (حرارتی، برق آبی و تولید پراکنده) با قدرت نامی 2 هزار و 86 مگاوات، اجرای طرح‌های IGV+، FOG و مدیا در نيروگاه‌هاي حرارتي براي خنک کردن سيستم‌هاي توليد برق، مدیریت مصرف صنایع بزرگ از طريق پرداخت مشوق‌های مالی، کنترل مستقیم بار چاه‌های کشاورزی و تولید مولدین پراکنده و... اشاره کرد.

 


منبع: پاون
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار