کد خبر: ۱۷۴۴۷
تاریخ انتشار : ۱۶:۳۱ - ۱۷ شهريور ۱۳۹۵
امروز ابلاغ شد
وزارت نیرو با صدور ابلاغیه ای جدید خطاب به شرکت توانیر با عنوان "ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی‌های مربوطه در سال 1395" شرایط جدید بخشودگی از پرداخت هزینه انشعاب برق و همچیین شرایط بخشودگی در پرداخت هزینه های مصرفی برق را اعلام کرد.

سرویس صنعت برق نیوز:  وزارت نیرو با صدور ابلاغیه ای جدید خطاب به شرکت توانیر با عنوان "ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی‌های مربوطه در سال 1395" شرایط جدید بخشودگی از پرداخت هزینه انشعاب برق و همچیین شرایط بخشودگی در پرداخت هزینه های مصرفی برق را اعلام کرد.

*ضوابط عمومی فروش انرژی و انشعاب برق

 به گزارش برق نیوز، واگذاری انشعاب برق درخصوص متقاضیان با قدرت کمتر از پنج مگاوات از ابتدای سال لغایت 24/05/95 براساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاریخ 25/05/95 بربرقراری اساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 صورت پذیرد.

مطابق تبصره «2» ماده «117» قانون برنامه پنـج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین براساس ماده «37» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «2»، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در سال 1395 معادل نه درصد (9%) ،(6 درصد مالیات شامل 1 درصد مالیات سلامت)‌ و 3 درصد عوارض می‌باشد. براساس بند «و» ماده «1» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «2» مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی (مشترکین مشمول تعرفه 3- الف) از پرداخت عوارض مذکور (3 درصد) معاف می‌باشند.

در اجرای بند «ﻫ» تبصره «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور، شرکت‌های برق موظفند، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات‌ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثـنای مشترکان خانگی روستایـی و چاه‌های کشاورزی (مشترکین مشمول تعرفه 3- الف) دریافت نماینـد، تا برای توسعـه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیـر هزینه گردد.

*بخشودگی‌های‌ هزینه‌ برقراری انشعاب برق

کلیـه مساجد براساس ماده «7» مصوبـه شماره ٥٦٨٣٦/ت١٧٧٨٥ﻫ مورخ 22/04/76 هیأت وزیران از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق معـاف می‌باشند. معافیت مذکـور شامل بخش‌های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه نمی‌گردد.

تبصره : معافیت هزینه برقراری انشعاب برق مذکور در حد قدرت متعارف (برای مناطق غیرگرمسیر ٢٥ آمپر تک‌فاز و برای مناطق گرمسیر ٢٥ آمپر سه‌‌فاز) از ابتدای سال لغایت 24/05/95 شامل ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاریخ 25/05/95 شامل ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 می‌باشد. در موارد استثنایی که نیاز به انشعاب برق بیش از میزان متعارف است، واگذاری آن با تصویب هیأت‌مدیره شرکت توزیع نیروی برق بلامانع می‌باشد. لازم است در تعیین قدرت مورد نیاز انشعاب‌های مذکور، گزارش توجیهی متقاضیان بررسی گردد و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

گلزارها و یادمان شهدا براساس ماده «2» مصوبه شماره 120660/ت50572ﻫ مورخ 14/10/93 هیأت وزیران، از ابتدای سال لغایت 24/05/95 از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق شامل ستـون‌های یک و دو جداول شمـاره یک و دو پیوست بخشنامه شمـاره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاریخ 25/05/95 از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق شامل ستـون‌های یک و دو جداول شمـاره یک و دو پیوست بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 حسب مورد، معاف می‌باشند. انشعاب مذکور شامل مصارفی به غیر از گلزار و یادمان شهدا نیست و در تعیـین قدرت انشعاب باید انرژی مورد نیاز متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، براساس بند «د» ماده «39» قانون برنامه پنجم توسعه، با ارائه معرفی‌نامه از نهادهای فوق برای یک بار و یک انشعاب مسکونی مطابق الگوی مصرف حداکثر تا سقف ٢٥ آمپر تک‌فاز برای مناطق غیرگرمسیر و ٢٥ آمپر سه‌فاز برای مناطق گرمسیر از ابتدای سال لغایت 24/05/95 از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق (ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92) و از تاریخ 25/05/95 از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق (ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95) معاف می‌باشند.

وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق (از ابتدای سال لغایت 24/05/95 ستون «١» جداول شماره یک و دو پیوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاریخ 25/05/95 ستون «١» جداول شماره یک و دو پیوست بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 حسب مورد) برای تهویه و روشنایی تونل‌ها، چراغ‌های ویژه نقاط مه‌گیر، چراغ‌های چشمک‌زن در طول راه‌های کشور (موضوع ماده «54» قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می‌باشد. نیرورسانی و ایجاد تأسیسات روشنایی و نگهداری این تأسیسات به عهده وزارت راه و شهرسازی است.

جانبازان با درصد جانبـازی بیست و پنج درصد (٢٥%) و بالاتر، آزادگان و هریک از اعضای محترم خانواده معظم شهدا، اسرا و مفقودالاثرها (شامل همسر، فرزندان و والدین) معرفی شده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران که فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب می‌باشند ، به‌استناد تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) و تبصره ذیل ماده (6) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق (از ابتدای سال لغایت 24/05/95 ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاریخ 25/05/95 ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95) برای یک بار و یک واحد مسکونی تا حد کنتور ٢٥ آمپر تک‌فاز در مناطق غیرگرمسیر و برای مناطق گرمسیر ٢٥ آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند. در خصوص جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این بند که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده‌اند، این معافیت به همسران آنان که مسؤولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می‌باشند و یا به قیّم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می‌گردد. ضمناً در خصوص جانبازان وآزادگان متأهل متوفی که دارای فرزند نباشند، معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می‌گردد. فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده باشند، تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از این معافیت برخوردار می‌باشند.

*بخشودگی‌های‌ هزینه‌ برق مصرفی

جانبـازان بیست و پنـج درصد (٢٥%) و بالاتـر (موضوع بند «الف» ماده «6» آیین‌نامه اجرایی ماده «13» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان) و فرزندان معظم شهدا (موضوع بند «الف» ماده «44» قانون برنامه پنجم توسعه) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیرگرمسیر تا 80 کیلووات‌ساعت در ماه و در مناطق گرمسیر تا 100 کیلووات‌ساعت در ماه معاف می‌باشند. نحوه محاسبه وفق نحوه و توالی محاسبه صورتحساب بهای برق مصارف خانگی ارسالی به ضمیمه اطلاعیه شماره 148/11 مورخ 18/1/94 است.

فضاهای اصلـی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنـی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، به استناد ماده 13 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین یادمان شهدا در مکان‌هایی که تحت پوشش شهرداری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیستند، براساس تبصره ذیل ماده «2» مصوبه شماره 120660/ت50572ﻫ مورخ 14/10/93 هیأت محترم وزیران، از پرداخت هزینه‌ برق مصرفی معاف می‌باشند. بدیهی است مصارف بخش‌های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه مشمول معافیت مذکور نمی‌گردند.

وزارت راه و شهرسازی از پرداخت صورتحساب بهای برق مصارف تهویه و روشنایـی تونل‌ها، چراغ‌های ویـژه نقاط مه‌گیر، چراغ‌های چشمک‌زن در طول راه‌های کشور و همچنین مساجد بین راهی (موضوع ماده «54» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می‌باشد.

توجه:
با توجه به درخواست های متعددی که برای انتشار منبع و اسناد این ابلاغیه به ما رسیده است از طریق لینک های زیر می توانید سند و لینک رسمی این خبر را مشاهده نمایید:انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
0
1
بابام جان اشتباه می کنی سه روز قبل ابلاغ شده اگه باور نمی کنی نامه ابلاغ را برات بفرستم
اصغر افتخاری هریس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
0
2
با سلام قابل توجه مقامات عالی رتبه وزارت نیرو اکثریت شرکت های برق منطقه ای ونیز شرکت های توزیع ونیز اب منطقه ای نظام پیشنهادات را به روی افراد صاحب نظر خارج از سازمانی ونیز محققین محروم وحتی مسدود کرده اند لطفا به طریقی این مشکل رسیدگی شود با تشکر
علیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
0
2
به گزارش برق نیوز، واگذاری انشعاب برق درخصوص متقاضیان با قدرت کمتر از پنج مگاوات از ابتدای سال لغایت 24/05/95 براساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاریخ 25/05/95 بربرقراری اساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 صورت پذیرد. (((مفهوم جمله بالا را به زبان مردم بگویید )))
علیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
0
2
لطفا شماره وتاریخ بخشنامه (((ه گزارش برق نیوز، واگذاری انشعاب برق درخصوص متقاضیان با قدرت کمتر از پنج مگاوات از ابتدای سال لغایت 24/05/95 براساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاریخ 25/05/95 بربرقراری اساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 صورت پذیرد. ))) چون اداره برق رودهن اطلاعی از بخشنامه فوق را ندارند
مدیر پایگاه همین شماره ها و تاریخ ها مشخص است که چنین بخش نامه ای وجود دارد می توانند چک کنند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
0
2
من درخواست انشعاب برق داشتم مورخ 95/05/4 برام فیش صادر کردند ولی سایت پرداخت قطع بود نتوانستم پرداخت کنم آیا بابخشنامه فوق برابربخشنامه 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 رفتار میشود
مدیر پایگاه حتی کسانی هم که پرداخت کرده بودند به مشکل خوردند و ازشون قبول نکردند. شما که پرداخت نکرده اید را احتمالش خیلی ضعیفه قول کنند که با هزینه قبلی اقدام کنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۲
0
3
ظلم شاخ ودم نداره سکوت مسئولین بی پاسخ نمیماند
علی
|
United States of America
|
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
0
1
، واگذاری انشعاب برق درخصوص متقاضیان با قدرت کمتر از پنج مگاوات از ابتدای سال لغایت 24/05/95 براساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/07/92 و از تاریخ 25/05/95 بربرقراری اساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/95 صورت پذیرد. ((((((ازتمام حقوق دانان وزبان شناسان فارسی خواهش دارم جمله فوق را تفسیر کنند مفهوم چیست وقتی میگویند متقاضیان دقت کنید متقاضیان باید براساس بخشنامه سال 92 هزینه انشعاب برق را پرداخت کنند آیا جز این است اگر هزینه را پرداخت کرده باشد وانشعاب گرفته باشد جمله فوق کاملا بیهوده وبی معنی میباشد ))))))
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
0
1
بنده امروز خدمت آقای عامری ومعماریان رسیدم روحشان از این بخشنامه ای که شما درسایت گذاشتید خبر نداشت از شما خواهش میکنم منبعد دروغ ننویسید ولااقل ارزش سایت خودتان را ضایع نکنید اگر مرد هستید عین بخشنامه را نشان دهید تا مردم کلاف سر درگم نشون دبیر خانه هم میگفت من همچین بخشنامه ای ندیدم دفتر مدیر عامل رفتم ایشان گفتند به این سایت اعتماد نکن
مدیر پایگاه نیاز نیست به ما بد و بیراه بگویید
در پایین خبر ضمن ارائه نامه وزیر نیرو، لینک رسمی این مطلب در سایت وزارت نیرو قرار داده شد.
متاسفانه برخی از کارمندان بر از سر باز کردن ارباب رجوع اصل موضوع را منکر می شوند
علیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
0
1
من هم به اداره برق رفتم ازبخشنامه فوق اثری نبود وگفتن به مطالب سایت اهمیت ندهید
علی
|
United States of America
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
0
1
پس معلوم شد همچین بخشنامه ای نیست سه روزه که جواب ندادید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of)
خود بخشنامه و لینکش رو آورده
احتمالا حواست به زیرخبر نبوده برادر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
0
0
با عرض سلام خواستم بپرسم ایین نامه اجرایی قانون دادن انشعابات موقت برق به سکونت گا های غیر رسمی کی به سازمان توانیر ابلاغ میشود ویلا شمال حاشیه نشینان تهران هم میشود و کی نهایی میشود ممنون از شما
رحیم پرمایه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
0
0
جناب آقای وزیر نیرو
با سلام و خسته نباشی علیرغم تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت جهت اجرا و دستور ریاست محترم جمهوری بابت اجرا در تمامی وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتی ، تنها ادارات زیر تابعه آن وزارتخانه ( اداره آب و برق ) بند 5 قسمت "ث" ماده 88 بخش 16 امور مربوط به ایثارگران را رعایت نمی نماید
یادمان باشد که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند که :
هر چه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است .
لطفا" به منظور یک بام و دو هوایی شدن مصوبات دولت سریعا" دستور فرمایند موضوع بررسی و در ادارت مذکور لحاظ گردد تا حقی از حقوق قانونی ایثارگران تضییع نگردد
با سپاس
رحیم پرمایه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
0
0
در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط دولت به همه ارگانها ، سازمانها و موسسات ذیربط مبنی بر رعایت حقوق ایثارگران در برنامه پنج ساله ششم ، وزارت نیرو تنها وزارتخانه است که در آن خقوق ایثارگران بابت معافیت از هزینه انشعاب و نصب کنتور آب و برق اجرا نمی گردد و وزیر محترم نیرو هیچگونه اقدام قانونی در این خصوص لحاظ نکرده است .
با توجه به متن کامل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبنی بر معافیت ایثارگرانی که حداقل 6 ماه کارت ایثارگری داشته باشند از پرداخت هزینه نصب انشعاب به ادارات آب و برق با مخالفت با قانون اعلام می نمایند که در بخشنامه وزارت نیرو آمده است در صورت تامین اعتبار و نداشتن مشکل مالی ما می توانیم این قانون را اجرا نماییم غافل از اینکه در مصوبات مجلس و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری چیزی دال بر در صورت تامین اعتبار مصوب نکرده و در کلیه وزارتخانه های دیگر نیز تماما" اجرا می شود .
جناب آقای وزیر لطفا" از طریق بازرسیهای خود این موضوع رو در ادارات آب و برق بررسی کنید تا
حداقل حقوق پیش بینی شده برای ایثارگران در وزارتخانه شما تضییع نگردد
در صورت عدم اجرای مصوبه ایثارگران در وراتخانه های تابعه ایثارگران عزیز برخود واجب می دانند که مراتب اعتراض خود را به محضر مقام معظم رهبری و دولت اعلام نمایند .
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار