کد خبر: ۲۲۲۲۴
تاریخ انتشار : ۱۵:۳۸ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
شرایط استخدام بدون آزمون وزارت نیرو ویژه فارغ التحصیلان ممتاز و نخبه در شرکت های وابسته به این وزارتخانه اعلام شد. پذیرش ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و طی مراحل معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح انجام می گیرد. بیش از 400 نفر از این طریق استخدام می شوند.

به گزارش برق نیوز: مهندس مهاجری معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو قبلا در خصوص استخدام ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﻣﻤﺘـﺎز در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو گفته بود: تکليف شده حدود 400 تا 500 نفر از داوطلبان ممتاز کارشناسي ارشد 10 دانشگاه برتر کشور با توجه به نياز شرکت ها بدون آزمون جذب شوند.
 
آزمون استخدامی وزارت نیرو برای بقیه در تاریخ 22 اردیبهشت ماه برگزار شد و حالا نیز شرایط استخدام بدون آزمون ویژه داوطلبان ممتاز منتشر شده است.
 
 
در اطلاعیه صادر شده آمده است پذیرش ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و طی مراحل معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح انجام می گیرد.
 
شرايط اختصاصي استخدام به شرح زیر است:
  • متقاضیان می بایست داراي مدرک تحصیلی كارشناسی ارشد در رشته هاي تحصیلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
  • متقاضیان می بایست فارغ التحصیل در مقطع كارشناسی ارشد در یکی از دانشگاههاي برتر کشور (دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید بهشتی) باشند.
  • متقاضیام می بایست داراي رتبه اول و یا دوم مقطع كارشناسی ارشد در رشته هاي تحصیلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
  • متقاضیام می بایست بومی استان موردنظر براي استخدام باشد.
  • حداكثر سن متقاضیان 32 سال تمام  متولدین پس از تاریخ 1 / 3 / 1364می باشد.
  • حداقل سن متقاضیان 20 سال تمام متولدین قبل از تاریخ 1 / 3 / 1376 می باشد.
 در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﺪﻣﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻧﯿﺎز ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮي در رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
 
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر و وزارت ﻧﯿﺮو، در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ، ﺗﻌـﺪاد  271 ﻧﻔـﺮ از ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﻣﻤﺘـﺎز  داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ را ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
جزوه مصاحبه استخدامی وزارت نیرو + سی دی اطلاعات تکمیلی
جزوه آمادگی مصاحبه استخدامی استخدامی وزارت نیرو شامل فرم ها، نحوه ارزشیابی، نحوه امتیازدهی، تجارب سالهای گذشته، اطلاعات شغلی و وظایف کاری، معرفی سازمان و شرکت، اطلاعات حقوق و مزایا، سوالات پرتکرار و عمومی، مهارت های رفتاری و روانشناسی و... تهیه شده است و قابل ارائه به داوطلبان استخدامی است. این جزوه شامل تجربیات مصاحبه بیش از 50 نفر از مصاحبه دهندگان سالهای گذشته و مصاحبه آزمون استخدامی وزارت نیرو در بخش های مختلف صنعت آب و برق است و جدیدترین نسخه آن ویژه استخدامی امسال وزارت نیرو آماده تهیه است. برای مشاهده و تهیه جزوه به لینک زیر مراجعه کنید:
 
 
 
 
 کانال تلگرامی اخبار استخدامی های وزارت نیرو و استخدام های برق:
برای اطلاع از آخرین اخبار استخدامی مربوط به وزارت نیرو به کانال تلگرامی زیر ملحق شوید. تمامی وقایع مرتبط با استخدامی های برق به ویژه استخدام های دولتی و کشوری در ایران کانال اطلاع رسانی می شود. برای عضویت روی لینک زیر کلیک کرده یا در تلگرام گوشی خود عبارت estekhdam@ را جستجو نموده و سپس join را بزنید.
 
 
برق نیوز تمامی اطلاعیه ها و مطالب آموزشی مورد نیاز برای آمادگی بهتر داوطلبان جهت حضور موثرتر داوطلبان در این آزمون را در کانال تلگرامی استخدام منتشر می کند.
انتشار یافته: ۵۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۵
فلفلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
0
0
برق نیوز این به این معنا نیستش که نتایج آزمون آخر تیر ماه همزمان با نتایج بدون آزمون میاد؟
اگه ممکنه پسخ بدید؟ ایا امکان داره جواب آزمون رو پیش از منتخبین بدون آزمون اعلام کنند؟
مدیر پایگاه قراره تا آخر خرداد نتایج آزمون اعلام شود. به نظر می رسد طوری برنامه ریزی کنند که هر دو بخش را همزمان جلو ببرند تا همزمان شروع بکار کنند و آموزش ها و دوره ها را هم همزمان ببینند
پاسخ ها
اکبر
| Iran (Islamic Republic of)
با سلام
میخاستم بدونم نتایج استخدامی اردیبهشت ماه کی اعلام میشه؟
با تشکر
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
0
4
من که نخبه نیستم من که پارتی ندارم من باید برم بمیرم
هرروز یه نوع سهمیه و طرح پس حق من چی من که نفر دوم برق استانم بودم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
0
1
قابل توجه اون دسته از کسانی که هی میان تو برق نیوز کامنت میذارن که ای هوااار من نابغه هستم و معدلم 19 و خورده ایه و از بهترین دانشگاه ایران مدرک گرفتم و بیکارم و دیگران با پارتی و بدون آزمون استخدام شدن.حالا خجالت بکش
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
0
0
الان این اطلاعیه رو از کجا آوردید شما؟ چرا تو سایت وزارت نیرو نیست پس؟ تو دفترچه گفته ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی. آدرسش کو پس؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
0
0
به کدام سایت باید مراجعه کرد؟
مدیر پایگاه برای رشته های مورد نظر در بخش آب به سایت شرکت مهندسی ابفا کشور به نشانی www.nww.ir مراجعه نمایید.
رشته های برقی هم پذیرش دارند

اما اطلاعیه شرکت های برقی هنوز صادر نشده است
یوسف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
0
0
سلام
لطفا سایتی که میشه مدارکو بفرستیم ذکر بفرمایید
ممنون
مدیر پایگاه به زودی اعلام می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
0
0
ممنون از اطلاع رسانی شما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
0
3
فارغ التحصیلای نفر اول و دوم این دانشگاهها اکثرشون تو ایران نیستند اگرم باشند تعدادشون به 271 نفر بعید میدونم برسه چون محدودیت سنی 32 سال و بومی بودن و هزارتا مسئله دیگه رو دخیل کردند. یک ارزیابی درست نمی توانند بکنند
یاسر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
0
2
سلام ادمین
ممکنه دامنه پذیرش رو بالا ببرن؟ آخه اینطوری فقط یک سری (که مسلما حقشونه) میتونند درخواست بدن؟ طرف علاوه بر دانشگاه برتر باید شاگرد ممتازم باشه که معمولا زیاد نیست.
حالا من درخواستم اینه که اگه شما با مسئولین ارتباط دارین بهشون اطلاع بدین اعضای بنیاد ملی نخبگان (کسانی که امتیاز لازم جهت جذب در دستگاه های اجرایی ) رو دارن رو هم بهشون فرصت مصاحبه بدن. چون بنیاد نخبگان واقعا با حساسیت خاصی این موضوع رو بررسی میکنه و اینجوری همه به حقشون میرسن.
با تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
0
2
عالیه امیدواریم شرایطی پیش بیاد که از استخدامی های بی ضابطه جلوگیری شود
هادی میراب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
0
0
نفردوم دانشگاه تبریز هستم من چکار باید بکنم قبلا وزیرمحترم دستورداده
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
0
1
به نام خدا با سلام واحترام در این نیروگاه 20 نفر از همکاران شرایط بازنشستگی را دارند وقصد بازنشستگی اختیاری را دارند لذا با بخشنامه وزیر نیرو که درج شده سوابق خارج از صنعت را هم جزو سوابق بیاورید این عزیزان ضرر سنواتی می کنند لذا بهتر این بود که این بخشنامه تاریخ ورود به صنعت برق را ملاک سنواتی قرار می داد تا این 20 نفر بازنشسته شوند وبه همین تعداد نیروی جوان اشتغال به کار شوند ممنون
اسعدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
0
0
بنده همین الانم امریه سربازی وزارت نیرو در شرکت آب منطقه‌ای هستم، ارشد عمران از دانشگاه رازی کرمانشاه با رتبه اول، متاسفانه شامل نمیشم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
0
0
از مجموع 271 نفر
35 نفر برا رشته برق پذیرش میشن
نسبتا خوبه برا بخش آب
اسماعیلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۲
0
2
با سلام وخسته نباشید همکاران عزیز که در برق نیوز زحمت می کشند خواهشمندیم فریادمارا به گوش مدیران منابع انسانی وزارت نیرو برسانید در مورد اصلاح مفاد بخشنامه شماره 94/21388/50/100 مورخ 94/4/8 با مضمون بازنشستگی اختیاری را داشته از آن مقام تقاضای صدور دستور بازبینی و اصلاح بخشنامه فوق الذکر را دارند. در بخشنامه فوق جمیع سوابق داخل و خارج از صنعت برق، خدمت نظام وظیفه و... مورد نظر بوده در صورتیکه افرادی هستند که سنوات خدمت نظام وظیفه خود را خریداری کرده و هزینه آن را از جیب خود پرداخت نموده اند به این امید که 2 روز حقوق بازنشستگی آنها بیشتر شود و یا در کارگاهی خارج از صنعت برق کار نموده به این امید که 35 روز حقوق بگیرد . و یا جانبازان عزیز که از جان خود در دفاع از این آب و خاک مایه گذاشته و در جبهه ها حضور داشته اند نیز مستثنی نگردیده اند. حال با این بخشنامه نه پاداش سنوات این ایام به پرسنل پرداخت می شود و نه هزینه خرید خدمت نظام وظیفه و این ظلم آشکار در حق پرسنل می باشد. مهمتر اینکه افرادی که اقدام به نوشتن این بخشنامه کرده اند خود دارای 40 سال سابفه خدمت بود و از درخواست بازنشستگی امتناع می کنند. همچنین افرادی که یا خدمت نظام وظیفه نرفته و یا اصلاً جبهه نبوده و جنگ را نمی شناسند با این بخشنامه بدون مشکل 30 سال در صنعت برق خواهند ماند و درد کشیدگان این آب و خاک باید بالاجبار بازنشسته شوند. لذا خواهشمند است فقط ایام سابقه خدمت در صنعت برق کشور را مد نظر قرار داده از ضایع شدن حقوق پرسنل خدوم وزارتخانه جلوگیری فرمائید. ممنون از زحمات شما
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۲
0
1
کاش شرط معدل میذاشتن. آخه من الان فارغ التحصیل یکی از همین دانشگاه ها هستم و معدلم هم 18.02 هست، اما دانش آموخته رتبه چهارم هستم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۲
0
2
این نخبه ها که اصلا توی ایران کار نمی کنند و همشون میرن
بهتربود شرایط کلی برای همه دانشگاه ها اعلام می کردند
خیلی ها را میشناسیم که در دانشگاه های آزاد سوابق خیلی خوبی دارند که از نفر اول یک دانشگاه دولتی بودن بهتره
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۲
0
0
این نوع پذیرش خیلی بدتره چون کلا مصاحبه ای و خیلی سلیقه ای عمل می شود.
نخبه شهرستانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۲
0
2
واقعا متاسفم! ای کاش مسئولین عزیز این حقیقت رو قبول کنن که با توجه به شرایط، بعضی ها خودشون نخاستن که خارج از شهر و استان خودشون تحصیل کنن! بنده با معدل بالای 19/5 ارشد و 20 دکتری، دانشجوی نمونه دانشگاه در مقطع ارشد و دکتری، منتخب بنیاد نخبگان، داشتن بالای 50 مورد مقاله معتبر، چندین مورد ثبت اختراع، همکاری در اجرای چندین پروژه تحقیقاتی صنعتی، .... حایز شرایط نیستم ؟ چون فقط به دلیل اینکه دانشگاهی رو انتخاب کردم که میتونستم اونجا بهتر رشد کنم، تحصیل کنم، فعالیت داشته باشم؟
ای کاش شرایطی فراهم بود که افراد رو براساس رزومه های خودشون بسنجن که براش تلاش کردن نه براساس اسم دانشگاه!
مسئولین عزیز نخبگان شهرستانی هم نیازمند توجه هستن لطفا همه دانشگاه ها رو ببینیم و شرایط همه افراد رو قبول کنیم
از برق نیوز خواهش دارم صدای ما باشه تا ما هم بتونیم نتیجه تلاش های خودمون رو ببینیم، خواهشا از طرف همه نخبگان کشور به مسئولین بفرمایید که اجازه بدن رتبه برتر های همه دانشگاه ها در این رقابت شرکت کنند و وزرات براساس رزومه این افراد اقدام به گزینش بکنه
ممنون از توجه شما
پاسخ ها
به نخبه شهرستانی
| Iran (Islamic Republic of)
شهرستان نخبش کجا بود . شما هم دلت خوشه
بدبخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۲
0
2
تو رو خدا بقیه دانشگاه ها رو هم ببینید
نخبگان فقط در این 10 دانشگاه نیستند
رزومه ها رو بخونید
حمیدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
0
1
آقای وزیر نیرو بهتره بجای استخدام بر اساس نخبگی ، یک فکری به حال نیروهای طرحی در زیرمجموعه وزارت نیرو بفرمایند که با سابقه بیش از 10 سال هنوز هیچ تغییر وضعیتی برایشان صورت نگرفته است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
0
0
شرکت های برقی کی اعلام می کنند؟
مدیر پایگاه چون باید قبولی ها از هر دو روش در مراحل بعدی پیگیری شوند لذا این شرکت های برقی هم طی روزهای آتی اعلام نیاز ها را انجام می دهند
بیکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
0
1
طرح خوبیه ولی کاش برای همه دانشگاه ها شرایط برابر می گذاشتند
اینطوری حق خیلی از نخبه های برقی پایمال می شود
مهتاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
0
0
واقعا که!!! هرچی برقه مرد میخوان، پس چرا تو دانشگاهها پذیرش خانم دارن، دقیقا تکلیف ما رو روشن کنن خب!!!
برقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
0
0
با سلام
تا ببینیم منظورشان از نخبه چی باشه؟؟؟؟!!!!!!
موسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
0
1
جناب وزیر محترم نظر حضرتعالی را به این شعر معطوف میداریم که اگر قرار است مست گیرند درشهر هرانچه هست گیرند شما چرا بند ۹ رادر کل مجموعه وزارت نیرو اجرا نمینمایید هم اکنون افراد بالای چهل سال سابقه در وزارتخانه شما مشغول کارهستند نمیدانیم اطاق فکرشما چرا اینگونه نظراتشان رابشما القا میکنند اصولا تجمیع سوابق بیمه درکدام سازمان اجرا میشه که شما خط شکن شدید از خدا بترسید بله اگه شخصی ۳۰سال درداخل صنعت کارکرد حق قانونی شماست که این شرایط رو براو تحمیل کنید تا برود جناب وزیر عزیز توی این ماه مبارک رمضان فکر وذهن زحمتکشان صنعت رو خراب نکنید از خدا بترسید از نفرین همه همکاران که درحق برنامه ریزان و شما که باقلم خویش این ظلم رو به کارکنان شرکتهای غیر دولتی جاری نمودید امید انکه این رو دردوره وزارت خودتون پاک کنید
پاسخ ها
وزیر
| Iran (Islamic Republic of)
بله. پس شما مستی؟ آدرستو بگو ببینم بگم بیان بگیرنت
الینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
0
0
پس جدول رشته های تحصیلی مورد نظر کجاست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
0
1
بهتره بیان شرایط برابر برای همه دانشگاه ها بگذارند و اجازه دهند همه نخبه ها خودشون را معرفی کنند و اگر خواستند در مصاحبه بهترین ها را انتخاب کنند. این جوری که الان هست همه انتخاب می شوند و مصاحبه سوری است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
0
0
بازم باید تشکر کرد که همین حداقل ها را برای نخبه ها فراهم کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
0
0
با سلام
دوستان، جدول نیازهای استخدامی و لینک ثبت نام رو چه طوری می تونیم پیدا کنیم؟
با تشکر
مدیر پایگاه برای آب و فاضلاب منتشر شده ولی برق شرکت های برقی هنوز نه
برای مشاهده نیازهای آب و فاضلاب به لینک زیر مراجعه کنید
http://barghnews.com/fa/news/22259
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
0
0
سلام می خواستم ببینم این معدل با احتساب پایان نامه هست یا بدون اون؟ من بدون پایان نامه نفر دوم هستم می تونم شرکت کنم یا نه؟ از کجا باید بپرسم؟
مدیر پایگاه معدل کل هست که در مدرک شما هم قید می شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of)
مگه میخای اپلای کنی؟ این سوالا چیه میپرسی دکتر
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
0
0
سلام

جناب آقای مهندس مهاجری

رتبه دوم شریف با رتبه دوم دانشگاه x یکی هست
لطفا دانشگاههای تراز بالا را بیشتر در سیستم جذب کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
0
0
اینکه برا بقیه دانشگاه ها هم امتیازی قائل بشن، بد نیست، اما خب معلومه اونیکه به هزار زحمت در دانشگاه های تراز اولی مثل دانشگاه تهران و شریف و... قبول شده و درس خونده و بهترین اساتید رو داشته، نباید در شرایط یکسانی با فارغ التحصیلای دانشگاه های دیگر قرار بگیره... میشه برا دانشگاه های دیگر هم امتیاز قائل شوند، اما ظرفیت پذیرش هم، هم چین زیاد نیست...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of)
چرا بده نباید قایل بشن
حسن محمودزاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
0
0
مثل اینکه مسئولان نام دانشگاه تبریز رو از لیست دانشگاههای برتر از قلم انداخته اند
حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
1
0
جناب وزیر آقای چیت چیان درست است میبایستی شرایطی فراهم گردد که بازار کار نیز رونق گیرد
الکی
|
Germany
|
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
0
0
من نفر دوم یکی از این دانشگاه های مثلا برتر هستم. ولی اونقدر شرایط میذارین که عملا کسی نمیتونه استفاده کنه از این قضیه. معدلم بالا، دانشگاه خوب، با کلی مقاله، اما گرایش رشته من رو کلا نمیخوان و حتی اگر بخوام با رشته اصلی و بدون در نظر گرفتن گرایش هم اقدام کنم باز هم شرط بومی بودن رو ندارم. چون شهر من به رشته من مثلا نخبه نیاز نداره
خدایا این خوشبختی رو از ما نگیر ...
الکی
|
Germany
|
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
0
1
من نفر دوم یکی از این دانشگاه های مثلا برتر هستم. ولی اونقدر شرایط میذارین که عملا کسی نمیتونه استفاده کنه از این قضیه. معدلم بالا، دانشگاه خوب، با کلی مقاله، اما گرایش رشته من رو کلا نمیخوان و حتی اگر بخوام با رشته اصلی و بدون در نظر گرفتن گرایش هم اقدام کنم باز هم شرط بومی بودن رو ندارم. چون شهر من به رشته من مثلا نخبه نیاز نداره
خدایا این خوشبختی رو از ما نگیر ...
جمعی از کارگران نیروگاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
0
0
با سلام چرا نظرات ما همکاران صنعت برق را به گوش مدیران نمی رسانید وظیفه شما انتقال نظریات ما است اگر ادامه دادید به روزنامه ها کشیده می شود بهتر است داخل صنعت مشکلات پرسنل حل شود
مدیر پایگاه مطالبات شما چیست؟ می توانید به صورت واضح و مستند برای ما ارسال کنید تا منتشر شود. ما دلیلی برای عدم انتشار دغدغه ها و مشکلات صنعت برقی ها نداریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of)
در خصوص گرایش های آزمون وزارت نیرو برق نیوز واقعا عالی عمل کرد. من خودم اعتراض کردم و گفتم یک خبر منتشر کنند و انصافا هم منتشر کردند و این منجر شد به اصلاحیه ای که بعدا منتشر شد. برق نیوز کارش عالیه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
0
0
باسلام و احترام
بنده چندین مرتبه در ساعات مختلف فرم مربوطه را پر نموده اما کد رهگیری دریافت نمی شود!!!
لطفا اگر ممکن است پیگیری نموده و در این باره اطلاع رسانی شود.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
0
0
ادمین اطلاعی در مورد زمان اعلام نتایج آزمون داری?
همچنین در دفترچه ثبت نام گفته بود ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر فارغ التحصیل ممتاز ورمیداره. ولی ۲۷۱ نفر ظرفیت دادن بیرون که!
مدیر پایگاه زمان اعلام نتایج هنوز مشخص نیست. قبلا گفته بودن اواخر خرداد اعلام می شود
در خصوص پذیرش بدون آزمون فعلا فقط اب و فاضلاب اگهی زده شرکت های برقی هنوز آگهی استخدام نزده اند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
1
0
اداره برق هم مگه فارغ التحصیل ممتاز ورمیدارن?!
منظورم اینه که اگه ورمیداشتن باید تا الان میزدن که?!
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
0
0
ادمین عزیز، اطلاعی داری که شرکت های برقی (اداره برق و ...) هم دانشجوی ممتاز ورمیدارن یا فقط آب و فاضلاب شهری اقدام به جذب بدون آزمون ممتازها کرده؟؟؟
پس شرکت های برقی چی میشن؟؟؟
چون قاعدتا باید بیش از 400 نفر باشه که 271 نفر اداره آب و فاضلاب برمیداره و بقیش پس چی میشه؟؟؟
مدیر پایگاه بله
هنوز برای شرکت های برقی اعلام نشده است
صمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
0
0
از دوستان کسی اطلاعی داره که اداره برق هم فارغ التحصیل ممتاز برمیداره یا نه؟
اگه برمیداره پس کی اعلام میکنن؟
درضمن نتایج کی اعلام میشه؟
فرشته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
0
0
با سلام
بیش از یک ماه از ثبت نام گذشته. اما پیامکی نیومده. آیا افراد واجد شرایط رو به مصاحبه دعوت کردن یا نه هنوز؟ کسی از نتایج خبر داره؟
با تشکر
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
0
0
باسلام. لطفا وزارتخانه یا سازمان مطبوعی که دانشگاههای برتر رو مشخص میکنه معرفی کنید. من خبری دیدم که ده دانشگاه برتر رو چیز دیگری معرفی کرده و عین خبر اینه:
"دانشگاه تهران همچون سال‌های گذشته رتبه اول را در کشور در بین دانشگاه‌های جامع به خود اختصاص داده است.دانشگاه‌های تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه کاشان به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا دهم جدول قرارگرفته‌اند."
درکل دانشگاههای صنعتی با علوم پایه یا پزشکی باید جدا از هم مقایسه بشوند.
ممنون میشم که روشن کنید لیست دانشگاههای برتر رو کی معرفی می کنه؟
مدیر پایگاه این لیست را خود وزارت نیروی ها بر اساس معیارهایی که خودشون تشخیص می دهند انتخاب می کنند و منطق علمی و تحلیل پیچیده ای پشت آن نیست
ممکنه از خود سنجش گرفته باشند
حتی در سال های قبل که دانشگاه وزارت نیرو (شهید عباسپور) با شهید بهشتی ادغام نشده بود امتیاز این دانشگاه با دانشگاه های بزرگ برابر بود.
البته دانشگاه هایی که اعلام کرده اند همه جزو دانشگاه های تراز اول هستند
خیلی از رتبه بندی ها بر اساس معیارهایی است که به درد وزارت نیرو نمی خورد. مثلا اینکه این دانشگاه چند جایزه جهانی گرفته باشد یا چند رشته را تحت پوشش دارد و...
برای وزارت نیرو کیفیت خروجی ها مهم است که پیدا کردن آن سخت نیست
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
سلام.
آیا آیین نامه شماره 247285/ت 47050هـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ در خصوص آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کلیه دستگاهها ابلاغ شده معتبر است؟
مدیر پایگاه اطلاع دقیقی نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
0
0
به احتمال زياد فرزندان اين مديران از اين دانشگاهها فارغ التحصيل شده اند بخاطر همين اين دانشگاه هارا نام بردن
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
0
0
سلام ببخشید برای آزمون های بعد این شرایط را در نظر میگیرند؟
مدیر پایگاه فعلا خبری نیست
اعظم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
0
0
ی پیشنهاد، وزارت نیرو جهت تقویت منابع انسانی میتونه نیروهای خوب ده سال سابقش تبدیل وضعیت کنه و همین شرایط نخبگی رو برا اونا بذاره... البته محدودیت اسم دانشگاه هم نباشه... مثلا فارغ التحصیلان برتر دانشگاهها (شاگرد اولی ها)، معدل، سابقه کاری شون و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
0
0
کاش وزارت نیرو یا کلا همه وزارتخانه ها یه فکری به حال کارکنان قراردادی نخبه انجام دهند ... مثلا از بین نیروهای قراردادی با سابقه، افرادی که شاگرد اول بودند در مقاطع دکترا و همچنین رزومه پژوهشی خوب دارند رو تبدیل وضعیت میکردند .... باور بفرمایید بعد از 12 سال با این همه ر زومه خوب با این شر ایط استخدام دیگه دار یم افلسرده میشیم
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار