کد خبر: ۲۳۸۷۹
تاریخ انتشار : ۱۱:۵۳ - ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
اپراتور پست برق برای انجام وظایف خود به درستی باید اطلاعات کاملی درباره پست برق و تجهیزات آن داشته باشد. در ادامه بخش دوم از سوالاتی که اپراتورهای پست برق باید توانایی پاسخ به آن ها را داشته باشند،آورده شده است.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوزاپراتور پست برق برای اینکه وظایف خود را به درستی انجام دهد باید اطلاعات کافی درباره سیستمهای قدرت و پست های انتقال و تجهیزات آن داشته باشد. در مطالب قبلی بخش اول از سوالات در اختیار علاقه مندان قرار داده شد در ادامه این مطلب ادامه این سوالات و اطلاعات را مشاهده نمایید.
 
۲۶- نحوه نگهداری بهتر از باتری‌ها چیست؟ ۱ - توجه به سیستم تهویه و گرمایشی اتاق باتری ۲ - گریسکاری کنتاکتهای باتری جهت جلوگیری از اکسیده شدن آن‌ها ۳ - نظارت بر سطح محلول داخل باتری و تامین آن با توجه به غلظت مجاز ۴ - کنترل آمپر شارژر ۵ - انجام تست ولتاژی سلول‌ها.

۲۷ - موارد بازدید و کنترل باتری کدامند؟ ۱ - کنترل ولتاژ باتری‌های ۱۱۰ و ۴۸ ولت که نبایستی با این مقادیر اختلاف چندانی داشته باشد البته ولتاژ باتری‌ها بستگی به نوع شارژ و باتری‌ها و تنظیمات شارژر دارد ۲ - آب باتری همیشه باید در حد نرمال نگهداری شود ۳ - آمپر شارژر و باتری‌ها نبایستی از حدود نرمال تچاوز کند (آمپر شارژر تقریبا ثابت است و وقتی که باتری‌ها سالم اند آمپر شارژ عدد کم و ثابت می‌باشد) ۴ - غلظت باتری برای باتری‌های بازی و اسیدی تقریبا ۲۴ / ۱ میباشد که در هنگام شارژ کامل سنجیده می‌شود. ۵ - تمیز نگهداشتن کنتاکت‌های باتری ها، زیرا به مرور زمان در اثر فعل و انفعالات شیمیایی داخل باتری و تغییر جهت جریان در شارژ و دشارژ کنتاکت‌های مثبت اغلب اکسیده می‌شوند.

۲۸ - ترانسفورماتور ولتاژ چگونه ترانسفورماتوری است؟ برای پایین آوردن ولتاژ به منظور اندازه گیری و استفاده در سیستم‌های حفاظت و همچنین سنکرونیزاسیون (برای پارالل کردن خطوط و ژنراتور با شبکه) به کار می‌رود.

۲۹ - چه تست هایی بر روی CT انجام می‌گیرد؟ ۱ - تست نسبت تبدیل ۲ - پلازیته ۳ - نقطه زانویی ۴ - عایقی ۵ - منحنی اشباع ۶ - مقاومت داخلی ۷ - فشار قوی.

۳۰ - آلارم یعنی چه؟ و به چند گروه تقسیم می‌شود؟ آلارم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱ - تریپ یا قطع ۲ - غیر تریپ یا هشدار دهنده؛ که هر یک از این‌ها نیز به دو دسته زود گذر و پایدار تقسیم می‌شوند. آلارم زود گذر که با ریست شدن (RESET) برطرف می‌شوند و آلارم‌های پایدار مثل عملکرد رله بوخهلتس و یک سری آلارم‌های دیگر باقی می‌مانند تا رفع عیب به عمل آید.

۳۱ - رله را به طور مختصر تعریف کنید؟ دستگاهی که در اثر تغییر کمیت الکتریکی و یا فیزیکی مشخصی تحریک می‌شود و موجب به کار افتادن دستگاه و یا دستگاههای الکتریکی می‌گردد.

۳۲ - آیا از برقگیر برای حفاظت خازن‌ها هم استفاده می‌شود؟ احتمال بروز اضافه ولتاژ‌ها به هنگام کلید زنی و یا بواسطه عبور امواج سیاری که در شبکه جابجا می‌شود در نقطه نصب خازن‌ها وجود دارد و به همین لحاظ و برای زمین کردن این اضافه ولتاژ‌ها پیش از ورود به خازن‌ها از شاخک‌های هوایی استفاده می‌شود. اما از آنجا که این شاخک‌ها در جذب امواج سیار سرعت کافی ندارند بهتر است از برقگیر استفاده شود و همچنین که در نقطه صفر ستاره ترانسفورماتورهای قدرت نیز که احتمال بروز اضافه ولتاژ‌ها وجود دارد برقگیر نصب می‌کنند.

۳۳ - برای سنکرون کردن چه پارامترهایی از دو طرف با هم مقایسه می‌شود؟ سه پارامتر: ۱ - اختلاف فرکانس‌ها ۲ - اختلاف دامنه ولتاژ‌ها ۳ - اختلاف فاز.

۳۴ - حفاظت‌های مهم خطوط انتقال را نام ببرید؟ ۱ - رله دیستانس که اصلی‌ترین حفاظت خطوط انتقال نیرو می‌باشد و ملحقات آن مثل رله اتورکلوزر – رله ولتاژی – رله قفل کننده در مقابل نوسانات قدرت و ... می‌باشد. ۲ - رله‌های اور کانت و ارت فالت.

۳۵ - حفاظت اصلی خط در مقابل اتصال دو فاز به عهده چه رله‌ای است؟ رله دیستانس و رله‌های جریانی.

۳۶ - رله دیستانس چه نوع رله‌ای است؟ رله‌ای که عملکردش بر اساس اندازه امپدانس راکتانس یا مقاومت هر فاز خط از محل نصب رله تا نقطه وقوع اتصالی است و زمان عملکرد رله بر حسب فاصله بین رله و محل اتصالی تغییر می‌کند و این زمان با افزایش به طور یکنواخت یا به صورت مرحله‌ای یا مرکب بیشتر می‌شود.

۳۷ - دو مورد از حفاظت‌های مکانیکی ترانسفورماتور را نام ببرید؟ بوخهلتس رله تعیین کننده سطح روغن و حفاظت‌های مربوط به سیستم خنک کنندگی.

۳۸ - عملکرد رله دیفرانسیل در چه مواردی است؟ ۱ - اتصالی در داخل ترانسفورماتور ۲ - اتصالی‌های خارج از ترانسفورماتور بر اثر عوامل خارجی در محدوده حفاظت رله یعنی بین CT‌های طرفین ۳ - حالتهای کاذب ناشی از اشکال در CT یا مدارات مربوطه.

۳۹ - رله دیفرانسیل چه مواقعی عمل می‌کند و نحوه عملکرد آن چگونه است؟
رله دیفرانسیل که مهمترین حفاظت ترانسفورماتور قدرت است زمانی عمل می‌کند که اتصالی به صورت ارت فالت یا حلقه یا دو فاز و یا به هر نحو دیگر در داخل ترانسفورماتور و یا خارج آن در محدوده CT‌های طرف فشار قوی و فشار ضعیف صورت گیرد و اگر درست محاسبه و تنظیم شده باشد نبایستی عملکرد کاذب داشته باشد و نحوه عملکرد آن به صورت تفاضلی است بدین معنی که پس از برابر سازی و هم فاز سازی جریان دو طرف فشار ضعیف و فشار قوی آن‌ها که اختلاف ناچیزی دارد از قسمت عمل کننده رله عبور می‌کند که برای مواقع فالت خارج از محدوده دیفرانسیل رله فوق به عمل در نمی‌آید.

۴۰ - رله بوخهلتس در چند مرحله عمل می‌کند؟ در دو مرحله. ۱ - آلارم ۲ - تریپ.

۴۱ - در یک فیدر خروجی اتصال کوتاهی رخ می‌دهد آیا رله REF عمل می‌کند؟ خیر، زیرا فقط در محدوده خود عمل می‌کند.

۴۲ - برقگیر چیست؟
یک دستگاه حفاظتی در مقابل ولتاژ زیاد می‌باشد و در سیستم انتقال نیرو برای حفاظت تجهیزات پست عموما و برای حفاظت ترانسفورماتور قدرت خصوصا در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از تخلیه الکتریکی ابرهای باردار روی سیم‌های انتقال و پست فشار قوی و نیز اضافه ولتاژهای قطع و وصل دیژنکتورهای شبکه انتقال بکار می‌رود برقگیر‌ها معمولا در ابتدای ورودی خطوط انتقال به پست و ورودی ترانسفورماتور قدرت قرار داده می‌شوند.

۴۳ - برقگیر در پست‌های فشار قوی کجا نصب می‌گردد؟ برقگیر در پست‌های فشار قوی معمولا در ابتدای خطوط و همچنین در طرفین ترانسفورماتورهای اصلی و یا راکتورهای قرار می‌گیرند.

۴۴ - سیستم اسکادا چیست؟ به معنی سیستم کنترل نظارتی و اخذ اطلاعات است که در این سیستم اطلاعات مورد نیاز برای کنترل و نظارت بر سیستم مانند یک شبکه قدرت از راه دور اخذ شده و در مرکز کنترل در دسترس دیسپاچر قرار می‌گیرد.

۴۵ - چار چوب مدل EFQM چیست؟ این مدل دارای دو بخش کلی توانمند ساز‌ها و نتایج است که هر کدام نیمی از امتیاز مدل را به خود اختصاص داده اند و دارای ۹ محور است: ۱ - رهبری ۲ - خط مشی و راهبرد ۳ - کارکنان ۴ - منابع و تامین کندگان ۵ - فرآیند‌ها ۶ - نتایج مشتریان ۷ - نتایج کارکنان ۸ - نتایج جامعه ۹ - نتایج کلیدی عملکرد؛ که ۵ محور اول به عنوان توانمند ساز و ۴ محور بعدی به عنوان نتیج مطرح هستند.

۴۶ - شرایط صدور فرم اجازه کار و آزمایش را توضیح دهید؟ در شرایطی که فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده باشد هیچ گونه فرم ضمانت نامه و یا کارت حفاظتی دیگری که نقاط تضمین جداسازی و بدون انرژی کننده آن‌ها با نقاط تضمین جدا سازی و بدون انرژی کننده اجازه کار و آزمایش صادر شده وابسته باشد نمی‌توان صادر کرد در صورتی که ضمانت نامه‌ای از قبل صادر شده باشد تا قبل از باطل شدن کلیه ضمانت نامه‌ها صدور فرم اجازه کار و آزمایش مجاز نیست.

۴۷ - هنگامی که فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده باشد و دارنده ضمانت نامه حین انجام کار نیاز به انجام آزمایش داشته باشد چه اقداماتی انجام می‌گیرد؟
۱ - دارنده ضمانت نامه موظف است تمام افراد تحت سرپرستی را یک به یک نسبت به انجام آزمایش مطلع و راهنمایی‌های لازم را به عمل آورند و آنان را از محیط کار دور کند و تذکرات لازم را بدهد که تا پایان آزمایش به محل کار نزدیک نشوند. ۲ - دارنده ضمانت نامه موظف است نزد صادر کننده مراجعه و فرم درخواست آزمایش را دریافت و تکمیل کند. ۳ - دارنده ضمانت نامه موظف است کلیه افرادی را که نامشان در جدول ب. پیوست فرم اجازه کار و آزمایش ثبت شده است نسبت به انجام آزمایش مطلع و از محیط کار دور نموده و از آن‌ها بخواهد جدول ب. فرم درخواست آزمایش را مبنی بر آگاهی از آزمایش امضا کند و به آنان تذکر بدهد تا اعلام پایان آزمایش به محیط کار نزدیک نشوند. ۴ - دارنده ضمانت نامه موظف است فرم درخواست آزمایش تکمیل شده را برای آماده کردن شرایط شروع آزمایش تحویل صادر کننده ضمانت نامه دهد و منتظر بماند تا وی انجام عملیات را اعلام کند. ۵ - دارنده ضمانت نامه موظف است همکاری‌های لازم را به منظور آماده کردن شرایط شروع آزمایش با صادر کننده به عمل آورد. ۶ - صادر کننده ضمانت نامه بعد از انجام عملیات و آماده کردن شرایط لازم مربوط به درخواست آزمایش و فرم درخواست را امضا و نسخه اول را برای اطلاع دارنده ضمانت نامه به وی مسترد کند و نسخه دوم را نزد خود نگهداری نماید. ۷ - دارنده ضمانت نامه بعد از دریافت فرم مبنی بر آماده بودن شرایط برای آزمایش به انجام آزمایشات مجاز ثبت شده در فرم درخواست آزمایش اقدام کند.

۴۸ - درخواست کننده قبل از صدور فرم اجازه کار تحت چه شرایطی مجاز به انجام کار خواهد بود؟ به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز به انجام کار نیست.

۴۹ - چرا تمام تجهیزات پست را ارت می‌نماییم؟ به دلیل پدیده القا و به منظور هم پتانسیل نمودن بدنه کلیه تجهیزات می‌بایستی کلیه تجهیزات پست را ارت نمود.

۵۰ - فازمتر‌ها چند نوع هستند؟ ۱ - فازمترهای فشار قوی ۲ - فازمترهای فشار ضعیف
 
 
 
منبع:وبلاگ مهدی بقالها
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار