کد خبر: ۲۴۸۱۷
تاریخ انتشار : ۱۰:۲۲ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
برای داشتن سیم کشی ایمن در ساختمان باید به برخی نکات توجه کرد تا ایمنی ساختمان و افرادی که در آن زندگی می کنند تامین شود.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز:
ــ هنگام بستن سیم پریزها رعایت این نکته که سیم‌های فاز در همه کنتاکتهای پریزها به کنتاکت راست متصل گردند الزامی است.

ــ سیم‌کشی کلیدهای تبدیل باید به فرم صحیح و مشهور به یک برقه انجام شوند و سیم فاز فقط به یک کلید و سیم نول به چراغ متصل گردد.

ــ کلیه کلیدها باید سیم فاز مدار را قطع کنند و در مسیر سیم نول نباید قرار بگیرند.

ــ مسیرهای کابل‌کشی روکار باید در امتداد افقی و عمودی با نظم و ترتیب کامل انجام شوند و علاوه بر موارد فنی، زیبایی ظاهری کار نیز رعایت شوند.

ــ کلیدو یا پریزهایی که درکنار درب یا پنجره نصب می‌شوند بایستی 15 سانتیمتر از چهارچوب فاصله داشته باشند.

ــ کلیه اتصالات کابلها یا سیمهای کنترل به تابلو باید بر حسب شماره و ترتیبی که در نقشه‌های مربوط به تابلو آمده است نصب و اجرا گردد.

ــ کلیه تابلوهای دیواری باید در ارتفاعی نصب گردند که ارتفاع بالاترین دسته قطع کننده کلید به هیچ وجه از 175 سانتیمتر بیشتر نباشد.

ــ و همچنین ارتفاع قسمت میانی تابلو از سطح زمین بطور متوسط برابر 160 سانتیمتر باشد.

ــ تابلوهای برق باید به طریقی نصب گردند که اتکایی به سایر تأسیسات (از قبیل لوله آب، لوله برق، لوله گاز، کابل‌ها و غیره) نداشته باشد.

ــ در مواردی که ارتباط پریز دیتا با سوئیچ از درون لوله پی.وی.سی انجام می‌گردد می‌باید فاصله حداقل 20 سانتیمتری بین کابل‌های شبکه با لوله‌کشی‌های برق رعایت گردد.

ــ محل هر دتکتور به صورت تقریبی نشان داده شده است و لازم است فاصله حدود 30 سانتیمتر بین دتکتور و چراغ رعایت شود.

ــ دتکتور گازی بر روی دیوار در امتداد شیر گاز و در ارتفاع 30 سانتیمتری زیر سقف اجرا می‌گردد.

ــ کلیه اجزای سیستم اعلام حریق از یک سازنده معتبر و با تأیید دستگاه نظارت خریداری گردد. سیستم اعلام حریق پیش‌بینی شده در این پروژه از نوع آدرس پذیر می‌باشد.

ــ لازم است پس از حفر چاه ارت، ایجاد حلقه ارت ساختمان و انجام کلیه عملیات ارتینگ میزان مقاومت زمین اندازه‌گیری شده و مقدار فوق زیر 2 اهم باشد. (در صورت بدست آوردن میزان بالاتر از 2 اهم باید نسبت به احداث یک چاه دیگر حداقل به فاصله عمق چاه قبلی ایجاد شده، مبادرت نمود).

ــ شبکه اتصال زمین در داخل ساختمان شامل شبکه‌ای از سیمهای لخت مسی و با مقاطع مختلف است (در کابلهای 5 رشته یک رشته از کابل می‌باشد) که به موازات شبکه کابل‌کشی توزیع برق اجرا می‌گردد.

ــ کلیه اتصالات‌درشبکه اتصال زمین می‌بایست با استفاده ازکابلشوی مسی،کلمپ وپیچ ومهره‌گالوانیزه‌انجام گیرد.

ــ فضای اختصاص داده شده به هر یک از سیستم‌های جریان ضعیف باید توسط صفحه فلزی از هم جدا شود. ارتفاع در نظر گرفته شده جهت جعبه تقسیم فوق باید متناسب با تابلوی برق طبقه مربوط لحاظ گردد. کلیه مشخصات ساخت فریم سیستم‌های جریان ضعیف بر اساس مشخصات ساخت تابلوهای برق دیواری فشار ضعیف لحاظ گردد.

ــ کنتاکتورهای مربوط به تجهیزات موتوری از نوع AC3 می‌باشند.

ــ دو چراغ سیگنال کنتاکتورها برای حالات وصل و بروز خطا پیش‌بینی شده است.

ــ جهت کلیه موتورهای به کاربرده شده در موتورخانه استفاده از کلیدهای حفاظت موتوری الزامی است.

ــ تابلوهای نرمال و اضطراری مجاور هم، می‌باید در یک ارتفاع ساخته شوند.

ــ کلیه کارهای تأسیسات الکتریکی باید بر اساس موارد مندرج در نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی و مبحث 13 مقررات ملی ساختمان اجرا گردد.

ــ پیمانکار موظف است قبل از شروع و اجرا هر قسمت از کارهای تأسیسات الکتریکی نقشه‌های کارگاهی هماهنگ با تأسیسات مکانیکی ومعماری را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برساند.

ــ قبل از تهیه و حمل هر نوع کالا و تجهیزات مورد نیاز، باید قبلاً نمونه آن ارسال و به تأیید دستگاه نظارت برسد.

ــ لازم است‌که ارتفاع نصب لوازم برقی‌که روی‌دیوار نصب می‌گردند، قبل از اجرا با دستگاه نظارت هماهنگ شود.

ــ لوله‌کشی سیستمهای تأسیسات الکتریکی در موتورخانه، اتاق برق و اتاق هواساز بصورت روکار و با استفاده از لوله گالوانیزه، و در بقیه فضاها با استفاده از لوله پی.وی.سی سخت و مرغوب توکار انجام پذیرد.

ــ محل دقیق نصب کلیه وسایل برقی از قبیل کلیدها و پریزها و غیره، باید در حین اجرا در محل توسط مهندسین ناظر تعیین و اجرا شود.

ــ کلیه لوله‌کشیهای روی دیوار و یا سقف باید کاملاً بطور افقی ویا عمودی نسبت به کف اجرا شود.

ــ در فضاهای مرطوب لوله در زیر سقف کاذب اجرا می‌گردد. (در کف لوله اجرا نمی‌گردد).

ــ برای هر یک از سیستم‌های مشروحه ذیل، لوله‌کشی باید کاملاً‌مجزا انجام گردد:

الف) روشنایی ب ) پریزهای برق

ج ) شبکه کامپیوتری د ) اعلام حریق

هـ ) برق‌رسانی به فن کوئل‌ها و ) تلفن

ــ سیم‌کشی یا کابل‌کشی دو یا چند سیستم مختلف در یک لوله، به هیچ وجه مجاز نمیباشد.

ــ حداقل اندازه‌سیم برای‌سیستمهای مختلف بشرح ذیل میباشد، مگر در مواردی که اندازه مشخص گردیده باشد.

الف) روشنایی سیم مسی افشان و کابل به مقطع 1.5 و 2.5 میلیمترمربع

ب ) پریزهای عمومی برق سیم مسی افشان و کابل به مقطع 2.5 میلیمترمربع

ج ) تلفن کابل تلفن دو زوج

د ) اعلام حریق mm2 Fire Resistant Shielded Cable 5/1 * 2

هـ ) شبکه کامپیوتر کابل (FTP – 4PAIR – CAT6)

ــ کلیه سیم‌کشی و کابل‌کشی‌های ارتباطی از چراغ به چراغ، چراغ به کلید، کلید به کلید، چراغ به تابلو، پریز به پریز، پریز به تابلو و غیره یکپارچه بوده و هیچگونه وصله یا اتصالی در داخل لوله‌ها مجاز نمیباشد.

ــ شینه ارت تابلوهای توزیع برق توسط سیم لخت مسی به شبکه اتصال زمین ساختمان متصل گردد.

ــ کلیه قسمتهای فلزی تابلوهای توزیع فرعی، سینی‌های کابل و ... باید به سیستم زمین مرتبط گردند.

ــ پریزهای مورد استفاده، از نوع شوکو دارای اتصال زمین می‌باشند.

ــ تابلوهای توزیع اصلی و فرعی باید با نظارت دستگاه نظارت، توسط پیمانکار مجرب و با استفاده از لوازم و تجهیزات تابلویی مرغوب ساخته شود.

ــ تابلوهای دیواری از ورق به ضخامت 5/1 میلیمتر و تابلوهای ایستاده از ورق به ضخامت 2 میلیمتر با رنگ پودری الکترواستاتیک ساخته شده و بقیه موارد تابلو قبل از ساخت می‌بایست با دستگاه نظارت هماهنگ شود.

ــ مقطع شینه‌های مسی در تابلوهای ایستاده میبایست بر اساس حداقل 5/1 برابر آمپراژ کلید اصلی تابلوهای مربوطه انتخاب گردد.

ــ دیاگرام تک خطی تابلوهای برق بوستر پمپ‌ها و آسانسورها توسط کمپانی فروشنده ارائه شده و توسط دستگاه نظارت تأیید می‌گردد.

ــ در انشعابات اگزوست فن‌های پشت بام میبایست از کلید جدا کننده (ISOLATOR) از نوع بارانی در داخل محفظه استفاده گردد.

ــ کابلهای ورودی برق‌وتلفن به‌ساختمان باهماهنگی دستگاه نظارت و تأیید شرکت برق و مخابرات اجراء می‌گردد.

ــ از تابلوی هر آسانسور و بوستر پمپ آتش‌نشانی و هوارسان یک رشته کابل NYYCABLE 1.5*2 تا پانل اعلام حریق اجراء میگردد.

ــ تسمة مسی به ابعاد 30*3 میلیمتر مربوط به برقگیر روی نما (از پشت بام تا محوطه با هماهنگی دستگاه نظارت و بخش معماری) اجرا میگردد. در محوطه دو حلقه چاه ارت مربوط به برقگیر اجرا میگردد.

ــ پیمانکار سازنده تابلو لازم است قبل از ساخت تابلو نقشه کارگاهی تابلوها و جانمایی لوازم و تجهیزات تابلویی جهت بررسی دستگاه نظارت ارائه نماید.

ــ هرگونه انشعابات از مدارها فقط در جعبه و قوط‌های کلید و پریز مجاز می‌باشد و به هیچ وجه نباید از درون لوله‌ها با نقاط مشخص انشعاب گرفته شود.

ــ تمامی چراغ‌های فلورسنت می‌باید مجهز به راه‌انداز الکترونیکی و سایر ملحقات مربوطه باشند.

ــ تمامی چراغ‌های فلورسنت بالامپ کم‌مصرف می‌بایدمجهز به‌بالاست الکترونیکی وسایر ملحقات مربوطه باشند.

ــ چراغهای روشنایی می‌بایست دارای ترمینال ارت بوده و سیم‌کشی مدارهای روشنایی به صورت سه رشته‌ای انجام پذیرد.

ــ کلیه چراغهای گریفی می‌بایست دارای سرپیچ چینی مرغوب و سیم نسوز باشند.

ــ حداقل اندازه سیم برای سیستم روشنایی، مگر در مواردی که مقطع آن قید گردیده است، 1.5 میلیمتر مربع می‌باشد.

ــ سیم‌کشی مدارهای تکفاز پریزهای برق به صورت سه رشته‌ای به مقطع 2.5 میلیمترمربع اجرا گردد.

ــ کلیه قوطی کلید و پریزها از نوع گالوانیزه پرسی می‌باشد.

ــ در مسیر لوله کشی بایستی در مورد لزوم (فاصله بیش از بیست متر) از PULL BOX استفاده گردد.

ــ روشنایی‌های نما با هماهنگی بخش معماری اجرا گردد.

ــ کلیه باکسهای تلفن و سوییچ‌های کامپیوتر با هماهنگی معماری در ارتفاع 220 سانتیمتر از کف تمام شده نصب میگردد.

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار