کد خبر: ۲۸۰۷۱
تاریخ انتشار : ۱۷:۳۲ - ۲۶ آذر ۱۳۹۶
لحيم كاري شيوه اي است كه به وسيله آن مي توان دو قطعه فلز را به يكديگر متصل كرد و اين نوع اتصال يك اتصال دائمي ميباشد.

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: لحيم كاري شيوه اي است كه به وسيله آن مي توان دو قطعه فلز را به يكديگر متصل كرد و اين نوع اتصال يك اتصال دائمي ميباشد.

در جوشكاري با قوس الكتريكي نوع اتصال كوالانسي ميباشد ، ولي در لحيم كاري نوع اتصال و اندروالسي است . براي لحيم كاري به وسايلي نيازمنديم كه به شرح بخشي از قسمتهاي مهم آنها ميپردازيم :

هويه :

هويه هاي 12 ، 15 ، 18 ، 20 25 ، 30 ، 40 يا 50 وات و بسياري هويه هاي ديگر در بازار موجود ميباشند، اگر چه بسياري از آنها ظاهراً مانند هم و به يك اندازه هستند .

 

لحيم كاري


اما طرح هويه ها متفاوت است و بازده هاي مختلفي دارند . توان هويه صرفاً نشان ميدهد كه هويه چقدر برق مصرف مي كند ، ولي عملكرد گرمايي آنرا نشان نمي دهد ؛ عملكرد گرمايي هويه بر اساس مقدار گرمايي تعيين مي شود كه عنصر گرمايي بر سر هويه انتقال مي دهد آنهم پيش از آنكه سر هويه سرد شود .

امروزه هويه ها را به سه طرح اصلي مي سازند .

الف ) سر هويه روي عنصر گرمايي ( المنت ) مي لغزد : بازده اين نوع هويه از ساير انواع بيشتر است ، زيرا همة گرماي عنصر گرمايي بايد از هويه عبور كند تا به هوا برسد . بنابراين هويه اي كه چنين ساختماني داشته باشد ، با توان مصرفي كمتر ، كار دو نوع هويه ديگر را انجام مي دهد .

ب )‌ سر هويه داخل عنصر گرمايي مي لغرد : بازده اين نوع هويه از انواع ديگر كمتر است و سطح وسيعي از عنصر گرمايي در مجاورت هواست و گرماي خود را مستقيماً به هوا مي دهد .

بازده اين نوع هويه در حدود 40% بازده هوية ( الف ) است .

ج ) سر هويه روي عنصر گرمايي پيچ شده است : بازده اين نوع هويه از نوع ( ب ) بيشتر ولي از نوع ( الف ) بسيار كمتر است . مهمترين عيب اين نوع هويه آن است كه اگر نوك هويه به عنصر گرمايي بچسبد ، عنصر گرمايي به شدت صدمه مي بيند يا خراب مي شود كه در اين صورت هويه نيز كاملاًَ از كار مي افتد و بي مصرف مي شود .

اغلب هويه ها سرِ قابل تعويض دارند تا بتوان در كاربردهاي مختلفي از آنها استفاده كرد ،

پايه

پاية هويه وسيله اي است كه دستگاه هويه را در خود جاي داده و مانع تماس نوك هويه با اشياء در دسترس ميشود .

پاية هويه يكي از مهمترين لوازم جانبي است و به ويژه براي هويه هاي برقي ضرورت دارد .

قلع كش مكنده

ابزار بسيار سودمندي است كه در هنگام تغييرات يا تصحيح اشتباه به كار مي آيد .

اين وسيله لحيم ذوب شده را از محل اتصال مي مكد .


روغن لحيم :‌

روغن لحيم براي آماده سازي سطح لحيم كاري استفاده ميشود تا لحيم خوب به آن منطقه بچسبد .


روغنهاي بي اثر :

اين نوع روغن متداولترين نوع است و نوعي است كه در اغلب كارهاي لحيمكاري ادوات الكترونيكي و ماكت سازي مصرف مي شود .

ويژگي اصلي اين نوع روغن آن است كه فقط وقتي گرم است فعال است و در اين حالت تمايل به سوختن دارد . نوعي از اين روغن كه (( روغن كلو فوني )) ناميده مي شود بسيار چسبيده است .

روغنهاي فعال :

از اين نوع روغن لحيم براي لحيمكاري فلزاتي مانند سرب استفاده مي شود كه لحيمكاري آنها دشوار است ، اما هرگز نبايد براي لحيمكاري ورقهاي نازك مس يا برنج از آن استفاده كرد، زيرا اين فلزات را به سرعت مي خورد . پيش از مصرف هر نوع روغن ، بهتر است مقدار كمي از آن را به نقطه اي بي اهميت از قطعه كار بماليد . اگر اين نقطه براق شد ، معلوم مي شود كه روغن فعال بوده است و بايد در مصرف آن احتياط كرد و در صورت امكان آن را مصرف نكرد .

اغلب روغنهاي فعال بسيار اسيدي يا بسيار قليايي هستند . اين روغنها مانند روغنهاي بي اثر نمي سوزند‌، بلكه تا مدتي بسيار طولاني فعال مي مانند .

بنابراين هر گاه اين نوع روغن براي لحيمكاري بُرد مدار چاپي ، يا ماكتي گرانبها مصرف مي شود ، طولي نمي كشد كه روغن قطعه را خراب مي كند .

سيم لحيم :

سيم لحيم ماده واسط اتصال دهندة بين دو قطعه ميباشد و انواع مختلف دارد ، ضخامت بهينة سيم لحيم ، به اندازه هويه اي كه به كار مي بريد بستگي دارد .

لحيم كاريمشاهده مي شود كه حتي در مورد هويه هاي بزرگ ، ضخامت سيم لحيم توصيه شده فقط swg 16 است . هيج دليلي ندارد كه همه توان هويه را براي ذوب كردن لحيم صرف كنيد . در اين صورت توان كافي براي گرم كردن ناحية لحيمكاري باقي نمي ماند و حاصل كار اتصالي سرد است . ( اگر محل اتصال گرم شود عمل لحيم كاري يا انجام نمي شود يا ناقص و ضعيف خواهد بود )‌ .

سعي كنيد هميشه ماركهاي شناخته شده را پيدا كنيد و لحيمي را بخريد كه ترتيب آن ، و اگر روغن دارد تركيب روغن آن به وضوح مشخص شده باشد .

سيم لحيم روغني :

بيشتر سيم لحيمهايي كه مي خريد از نوع روغني هستند . امروزه يافتن سيم لحيم مرغوب غير روغني دشوار است . در صورتي كه مي خواهيد با اين نوع سيم لحيم ، روغن اضافي مصرف كنيد ، بايد روغني را اضافه كنيد كه با روغن اصلي واكنش انجام ندهد . در سيم لحيمهاي روغني ، روغن لحيم در مغز سيم و در سرتاسر طول آن موجود است .

ساوبيت :

اين نوعي از سيم لحيم است كه براي اغلب كارهاي مدلسازي و الكترونيك توصيه مي شود . و در اندازه هاي مختلف موجود است و روغن بي اثر در خود دارد .مزيت اين نوع سيم لحيم نسبت به نوع استاندارد 40/60 آن است كه مقدار اندكي مس دارد و عمر سر هويه را بسيار افزايش مي دهد .

شايان ذكر است كه ساوبيت نام تجاري است و سيم لحيمهاي ديگري با تركيب مشابه ولي با اسامي ديگري در بازار بافت مي شوند .

قلع / سرب 40/60 : اين نوع سيم لحيم پرمصرفترين سيم لحيم در طول سالهاي متمادي بوده است .

اين نوع سيم لحيم براي اغلب كاربردها بسيار مناسب است . اين نوع سيم لحيم را فقط بايد با هويه اي مصرف كرد كه سر آن با آهن پوششكاري شده باشد . به دليل اثر خورندگي همين سيم لحيم بود كه سرهاي پوششكاري شده با آهن به بازار آمد .

قلع / سرب 60/40 :

نقطه ذوب اين نوع سيم لحيم از دو نوع لحيم قبلي پايينتر است و غالباً با روغني فعالتر مصرف ميشود مصرف اين نوع سيم لحيم براي كارهاي الكترونيك توصيه نمي شود . اما براي كار روي شيشة رنگي و غيره بسيار مناسب است .


قلع / آنتيموان /آراكس 5/95 :

اين لحيم ، روغني بسيار خورنده دارد و براي لحيمكاري فولاد زنگ نزن و ساير موادي كه لحيمكاري آنها مستلزم استفاده از روغن فعالتر است بسيار مناسب است . از اين نوع سيم لحيم نبايد براي انجام كارهاي الكترونيك يا لحيمكاري مدل استفاده كنيد ، مگر در صورتي كه بتوانيد پس از لحيمكاري ، روغن اضافي را كاملاً پاك كنيد .


آلوسل :

نوعي سيم لحيم تخصصي است و چنانچه از نامش پيداست ، براي لحيم كاري آلومينيوم به كار مي رود . اين نوع سيم لحيم را براي همين مصرف فرمولبندي كرده اند و نبايد براي لحيمكاري مواد ديگر به كار رود . آلوسل نيز نام تجارتي است .لحيم لوله كشي :

لحيم لوله كشي ، اگر براي لحيمكاري لوله هاي آب به كار مي رود ، نبايد سرب داشته باشد . اين نوع سيم لحيم معمولاً در اندازه هاي ضخيمتر ساخته مي شود و معمولاً با چراغ لحيمكاري به كار مي رود . در كارهايي كه بايد از هويه استفاده شود نمي توان اين نوع لحيم را مصرف كرد .

خمير لحيم :

اين ماده براي تعميرات اضطراري ساخته شده است ، هر چند بعضي اشخاص آن را به جاي سيم لحيم معمولي مصرف مي كنند .

نوار لحيم :

اين نوع لحيم نيز براي تعميرات اضطراري ساخته شده است . اين نوع لحيم با استفاده از كبريت يا فندك ذوب مي شود و براي لحيمكاري با هويه مناسب نيست .


لحيم زود ذوب :

اين لحيم نوعي لحيم تخصصي است كه عمدتاً به سازندگان كيتهاي راه آهن مدل يا بازيچه هاي جنگي از جنس بابيت فروخته ميشود . بعضي از لحيمهاي زود ذوب در دماي بسيار پاييني ذوب مي شوند و عملاً نمي توان ، حتي با استفاده از هويه اي كه در دماي آن بسيار با دقت كنترل مي شود ، آنها را مصرف كرد .

بهترين نوع لحيم زود ذوب در دماي حدود c º140 ذوب مي شود .


ايمني

فيوزگذاري :‌

وقتي از جريان برق V 240 استفاده مي كنيد ، جريان كشي ( ميزان آمپري كه دستگاه مصرف مي كند و به اين واسطه به سيمها فشار عبور جريان وارد مي نمايد )‌ هويه هاي مختلف به شرح جدول زير است :

لحيم كاري

 

مشاهده مي شود كه فيوز 1 آمپر براي هويه هاي با توان 200 وات كافي است .

هر چيزي كه براي لحيمكاري مصرف مي شود به نوعي خطرناك است . لطفاً پيش از شروع لحيمكاري دست نگه داريد و كمي فكر كنيد تا بتوانيد كار خود را با موفقيت و بدون حادثه انجام دهيد .چگونه لحيمكاري كنيم ؟

رمز لحيمكاري در پاكيزگي است . هر چه وقت بيشتري براي تميز كردن محل اتصال صرف كنيد ، احتمال اين كه حاصل كار خوب باشد بيشتر است .

متداولترين علت شكستن لحيم آن است كه قطعاتي كه بايد لحيمكاري شوند ، به خوبي تميز نشده بوده اند . دليل مهم ديگر مناسب نبودن اندازة هويه يا سيم لحيم براي كار مورد نظر است . اگر هويه بيش از اندازه كوچك باشد ، اتصال به خوبي گرم نمي شود تا چسبندگي لازم ايجاد شود . اگر سيم لحيم بيش از حد ضخيم باشد و گرماي زيادي از هويه بكشد ، نيز همين حالت پديد مي آيد .

دماي كار بيشتر هويه هايي كه خوب طراحي شده اند در يك حدود و معمولاً‌ بين 350 و 500 درجه سانتي گراد است . از هويه هايي كه در دماهاي بالاتر از 500 درجه سانتي گراد كار مي كنند نبايد استفاده

كرد ، يا در صورت استفاده بايد دماي آنها را كنترل كرد زير سر هويه به سرعت اكسيد مي شود كه حاصل آن لحيمكاري بد و فرسايش بيش از حد سر هويه است .

 آب بندي سر هويه با قلع :

به محض آن كه دماي سر هويه به نقطه ذوب سيم لحيم برسد ، بايد آنرا با قلع آب بندي كنيد . روش آب بندي با قلع بسيار ساده و به شرح زير است :

الف ) هويه را روشن كنيد تا گرم شود .

ب ) اگر سيم لحيم معمولي مصرف مي كنيد ، به سر هويه روغن لحيم بماليد ولي اگر از سيم لحيم روغني استفاده مي كنيد . اين كار ضرورت ندارد .

ج ) سيم لحيم را روي سطح تخت سر هويه بگيريد پس از مدت كوتاهي ، به نظر مي رسد كه ذوب لحيم شروع شده است .

هـ ) با استفاده از اسفنج مرطوب ، لحيم را از روي سر هويه پاك كنيد . مشاهده مي كنيد كه سطح تخت سر هويه به طور يكنواخت با لايه اي نازك از لحيم پوشانده شده است .

و ) حال دوباره سيم لحيم را به سر هويه بزنيد . اكنون براي لحيمكاري آماده ايد .

هرگز اجازه ندهيد كه روغن لحيم جمع شود و هويه مدت زيادي روشن بماند ، بدون آنكه از آن استفاده كنيد . در نتيجة اين كار ، قشري روي سر هويه ايجاد مي شود كه پاك شدني نيست و فقط با سوهانكاري و ، در نتيجه ، تخريب پوشش سطحي سر هويه مي توان آنرا از بين برد .

اگر از سر هويه خوب مراقبت كنيد ، يك سال يا بيشتر دوام مي آورد .

لحيم سرد محتملترين عيبي است كه در لحيمكاري ديده مي شود و علت شكستن بيشتر لحيمها ، به ويژه در كارهاي الكترونيك ، همين عيب است . علت اصلي ايجاد (( لحيم سرد )) ، بيش از حد كوچك بودن هويه يا سر هويه ، و كثيف بودن سطح كار است .

لحيم سرد چيست ؟

به بيان ساده ، اين عيب هنگامي پيش مي آيد كه اتصال لحيمي ظاهراً سالم و خوب است ، اما به سبب خوب گرم نشدن يا كثيف بودن سطح كار ، لحيم در حقيقت درست نگرفته است .

علت ايجاد لحيم سرد اكسايش سطح كار و پديد آمدن قشري از اكسيد بين موادي كه بايد لحيمكاري شوند و لحيم است . كه قبل از لحيمكاري مبادرت به تميز كردن آنها نشده است .*بهتر است موارد ديگر لحيم كاري را خود تجربه كنيد تا موارد لازم در ذهن شما حك شود و از اين تكنيك خرسند شويد.

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سپهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
0
2
خوب است
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار