کد خبر: ۲۸۳۸۸
تاریخ انتشار : ۱۶:۴۱ - ۰۹ دی ۱۳۹۶
ترانسفورماتور قدرت نقش بسیار مهمی در نیروگاه دارد، با این حال، با توجه به ساختار، فرآیند و عملیات و تعمیر و نگهداری و دلایل دیگر، تداخل ترانسفورماتور اغلب در نیروگاه رخ می دهد و تأثیر زیادی بر تولید طبیعی نیروگاه ها دارد. بنابراین، برای تقویت تعمیر و نگهداری منظم ترانسفورماتور، اقدامات موثر برای جلوگیری از وقوع شکست ترانسفورماتور، برای اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار ترانسفورماتور اهمیت مهمی دارد.

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: ترانسفورماتور قدرت نقش بسیار مهمی در نیروگاه دارد، با این حال، با توجه به ساختار، فرآیند و عملیات و تعمیر و نگهداری و دلایل دیگر، تداخل ترانسفورماتور اغلب در نیروگاه رخ می دهد و تأثیر زیادی بر تولید طبیعی نیروگاه ها دارد.

بنابراین، برای تقویت تعمیر و نگهداری منظم ترانسفورماتور، اقدامات موثر برای جلوگیری از وقوع شکست ترانسفورماتور، برای اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار ترانسفورماتور اهمیت مهمی دارد.

1، طبقه بندی پدیده خطا مشترک ترانسفورماتور و دلیل آن

(1)، ترانسفورماتور خود کارخانه زمانی که یک مشکل وجود دارد. مانند سر چسبنده، پد شل، جوشکاری ضعیف، عایق هسته ای بد، مقاومت ضد اتصال کوتاه و غیره.

(2)، تداخل خط. تداخل خطی یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده حوادث ترانسفورماتور است. عمدتا عبارتند از:

ولتاژ بالا در زمان بسته شدن، ولتاژ پیک در مرحله پایین بار، خط خط، flashover، و سایر ناهنجاری ها تولید می شود. این نوع شکست در خرابی ترانسفورماتور نسبتا زیادی را اشغال می کند. بنابراین، ترانسفورماتور باید بر روی یک آزمایش عادی انجام شود تا شدت جريان جریان ضد انفجار ترانسفورماتور را شناسایی کند.

(3)، به علت استفاده نادرست از عایق ترانسفورماتور ناشی از پیر شدن سریع تر است. امید به زندگی ترانسفورماتور عمومی فقط 17.8 سال است، بسیار پایین تر از انتظار برای 35 تا 40 سال زندگی.

(4)، ناشی از رعد و برق بیش از ولتاژ.

(5)، بیش از حد. بیش از حد به ترانسفورماتور در طول مدت زمان طولانی در مورد وضعیت کار قدرت ترانسفورماتور اشاره دارد. اغلب بارهای اضافی در نیروگاه ادامه می یابد و به آرامی افزایش بار مورد، دستگاه خنک کننده به درستی اجرا می شود، شکست داخلی ترانسفورماتور، و غیره، در نهایت در نتیجه عملیات اضافه بار ترانسفورماتور.

نتیجه گیری در دمای بیش از حد منجر به پیرشدن پیری عایق، هنگامی که پیرایش کاغذ دیواری ترانسفورماتور، قدرت کاغذ کاهش می یابد. بنابراین، تأثیر شکست خارجی می تواند منجر به آسیب عایق شده و سپس شکست شود.

(6)، خیس: اگر سیل، نشت خط لوله، نشت سقف، رطوبت در امتداد پوشش یا لوازم جانبی در مخزن و وجود رطوبت در روغن عایق وجود دارد.

(7) انجام تعمیرات مناسب را انجام نداد.

2، عملیات ترانسفورماتور در تجزیه و تحلیل خطاهای مشترک و اقدامات درمان

(1)، عایق اصلی سیم پیچ و پیچیدگی پیچیدگی عایق بندی.

سیم پیچ ترانسفورماتور عایق اصلی و عایق به نوبه خود به نوبه خود مستعد عدم شکست سایت است. دلیل اصلی این است:

با توجه به عمر طولانی مدت، شرایط تخلیه ضعیف، و یا استفاده از یک عمر طولانی، به طوری که تکه تکه کردن عایق سیم پیچ ترانسفورماتور، به شدت قدرت ترانسفورماتور را کاهش می دهد؛ ترانسفورماتور چندین بار توسط تأثیر اتصال کوتاه، تغییر شکل نیروی پیچیده، نقص های عایق پنهان، نوسان های ولتاژ ممکن است از بین برود.

روغن ترانسفورماتور در آب به طوری که قدرت عایق به شدت کاهش می یابد و نمی تواند ولتاژ مجاز تحمل، منجر به شکستن عایق؛ در تقویت سیم پیچ فشار بالا و یا سیم پیچ های کم ولتاژ به علت گسترش عایق، به طوری که بلوک نفت، تحت تاثیر قرار گرما، به طوری که عایق سیم پیچ بیش از حد و پیری، وقوع کوتاه شدن اتصال شکستگی؛ به علت امکانات رعد و برق ناقص، نقش بیش از حد ولتاژ جوی، وقوع فروپاشی عایق.

(2)، خرابی جعبه ترانسفورماتور. به طور عمده پوشش فلورانس و انفجار، ترانسفورماتور با فشار بالا از استفاده عمومی از پوشش خازن، به علت پوشش ضعیف کیفیت و یا trachoma و ترک، مهر و موم پوشش دقیق نیست، پدیده نشت نفت وجود دارد؛ ممکن است باعث انفجار و انفجار شود.

(3) شکست عایق هسته. هسته ترانسفورماتور از ورق فولاد سیلیکون ساخته شده است و فیلم عایق از ورق فولاد سیلیکون ساخته شده است. به عنوان ورق فولاد سیلیکون اتصال ندارد، به طوری که فیلم آسیب ناشی از جریان جوشی و بیش از حد محلی.

به طور مشابه، هسته پیچ پیچ، بازو و دیگر قطعات پیچ، اگر عایق آسیب رخ می دهد بیش از حد گرم می شود. علاوه بر این، اگر ترانسفورماتور در آهن یا سرباره باقی بماند، به طوری که هسته دو یا چند زمین، شکست اصلی را ایجاد می کند.

(4)، شکست شیر تغییر دهنده. ترانسفورماتور شیر تغییر دهنده یکی از گسل های رایج ترانسفورماتور است. به عنوان سوئیچ برای مدت طولانی با تماس با فشار، فشار بهار به اندازه کافی متصل می شود، به طوری که بخش اتصال سوئیچ شده از منطقه تماس موثر کاهش می یابد، و تماس با بخشی از لایه نقره خسته، باعث سوئیچ شیر در عملیات گرما خسارت.

ضربه محکم و ناگهانی تماس بد، نمی تواند مقاومت در برابر جریان اتصال کوتاه ایجاد شده توسط شیر سوئیچ سوخته و شکست؛ در تنظیم کننده بار ترانسفورماتور، مخزن سوخت شیر و مخزن سوخت ترانسفورماتور به طور کلی متصل نیست.

اگر شیر کمپرسور به طور جدی در معرض کمبود روغن قرار بگیرد، بار شیر تغییر دهنده در سوئیچ گسل کوتاه مدت خواهد بود، به طوری که سوئیچ شیر سوخته شود.

(5)، شکست امنیتی گاز. حفاظت از گاز حفاظت اصلی ترانسفورماتور است، گاز سبک بر روی سیگنال عمل می کند، گاز سنگین در سفر عمل می کند. تجزیه و تحلیل زیر از دلایل اقدام و روش حفاظت از گاز:

اول، اقدام حفاظت از نور گاز یک سیگنال صادر کرد. دلیل این امر این است: یک شکست داخلی ترانسفورماتور داخلی؛ هوا داخل ترانسفورماتور

شکست مدار ثانویه اپراتورها باید بلافاصله، در صورت عدم وجود پدیده غیر طبیعی، باید تجزیه و تحلیل نمونه گیری گاز انجام دهند.

دوم، عملیات حفاظت از حفاظت از گاز، ترانسفورماتور ممکن است یک شکست جدی داخلی باشد، باعث می شود که روغن به مقدار زیادی گاز را تجزیه کند، همچنین می تواند شکست مدار ثانویه باشد. وقوع فعالیت حفاظت از گاز باید برای تغییر و سپس بازرسی خارجی آماده شود. در درب ضد انفجار بالش روغن را چک کنید، جوش جوشکاری تقسیم شده است، پوسته ترانسفورماتور تغییر شکل یافته است؛ سرانجام گاز قابل اشتعال را بررسی کنید.

(6)، ترانسفورماتور به طور خودکار پردازش سفر. هنگامی که قطع کننده مدار در هر طرف ترانسفورماتور به طور خودکار قطع می شود، سوئیچ كنترل كننده ترمینال ترمینال برای اولین بار پس از انجام عمل به سمت محل قرار می گیرد و به سرعت در ترانسفورماتور یدکی قرار می گیرد، تنظیم حالت عمل و توزیع بار را تنظیم می كند و نگهداری می كند سیستم و تجهیزات در حال اجرا در حالت عادی است.

اقدام حفاظت را بررسی کنید و یک بررسی خارجی انجام دهید. اگر بازرسی گسل داخلی نیست، بلکه ناشی از یک خطای خارجی (از طریق خطا) یا سوء استفاده از فرد است، می توان بدون چک های داخلی تحویل داد.

در مورد دیفرانسیل، گاز سنگین، شکست سریع و دیگر اقدامات حفاظت اصلی، حفاظت از تجهیزات در محدوده همه بازرسی. ترانسفورماتور را تا زمانی که علت آن را کنترل نکنید، قرار ندهید.

(7)، احتراق ترانسفورماتور همچنین یک حادثه خطرناک است. با توجه به آسیب و یا flashover از پوشش ترانسفورماتور، روغن در روغن تحت عمل فشار روغن و در سقف ترانسفورماتور سوخته؛ شکست داخلی ترانسفورماتور، به طوری که سوزاندن نفت و شکستن پوسته.

از آنجا که ترانسفورماتور دارای مقدار زیادی مواد قابل احتراق است، درمان به موقع نمی تواند منجر به انفجار یا گسترش آتش شود. در صورت وقوع چنین حادثه ای، حفاظت ترانسفورماتور باید به قطع کننده مدار متصل شود.

اگر قطع کننده مدار قطع نشده باشد، مدار قطع کننده را بلافاصله خاموش کنید و سوئیچ قطع را باز کنید که ممکن است به منبع تغذیه ترانسفورماتور منجر شود و سپس به سرعت به حالت آماده به کار تغیر داده شود، منبع تغذیه را بازگردانید، عملیات تجهیزات خنک کننده، آتش را متوقف کنید . ترانسفورماتور آتش، بهترین استفاده از آتش خاموش کننده فوم یا آتش خاموش کننده پودر خشک، در صورت لزوم، می تواند برای شلیک شن و ماسه استفاده شود.

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
شیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
0
0
حداقل وقتی از google translate ترجمه میکنین اول یه دور خودتون بخونین ببینین چیزی می فهمین بعد بزارین برا بقیه
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار