کد خبر: ۲۸۹۳۵
تاریخ انتشار : ۱۱:۳۹ - ۳۰ دی ۱۳۹۶
سیستم های توزیع انرژی الكتریكی انرژی الكتریكی مورد نیاز مشتركین خانگی ، كشاورزی ، عمومی ، تجاری و برخی از صنایع كوچك را با ولتاژ اولیه توزیع 20 كیلو وات یا 33 كیلو ولت ( در مناطقی از ایران مانند منطقه خوزستان) یا ولتاژ ثانویه توزیع 220 ولت تكفاز و 380 ولت سه فاز تامین می كنند .

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: این سیستم ها انرژی الكتریكی مورد نیاز مشتركین خانگی ، كشاورزی ، عمومی ، تجاری و برخی از صنایع كوچك را با ولتاژ اولیه توزیع 20 كیلو وات یا 33 كیلو ولت ( در مناطقی از ایران مانند منطقه خوزستان) یا ولتاژ ثانویه توزیع 220 ولت تكفاز و 380 ولت سه فاز تامین می كنند .


وظایف شركت های توزیع برق :
o ارایه خدمات با كیفیت قابل قبول یعنی تامین ولتاژ و فركانس ثابت جهت مصرف كننده
o تداوم سرویس
o سازگاری تعرفه ها با تعرفه های بین المللی
o ایمن سازی شبكه توزیع

شبكه :
هرگاه به وسیله سیم كشی ، چند مصرف كننده یا چند دسته از آن ها از جریان برق استفاده كنند سیم كشی را شبكه نامند .


شبكه توزیع :

شبكه توزیع ، انرژی مورد نیاز مشتركین خانگی ، تجاری ، كشاورزی ، عمومی ، و برخی از صنایع كوچك را تامین میكند شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت ، از نظر تعداد سیم ، از نظر نوع اتصال و از نظر ساخت به شرح زیر تقسیم بندی می شوند :
1- شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت : شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت به شبكه های جریان متناوب (AC) و شبكه های جریان مستقیم (DC) تقسیم می گردند .
2- شبكه های توزیع از نظر تعداد سیم : تقسیم بندی شبكه های توزیع از نظر تعداد سیم به طول متداول به شرح زیر است :
o شبكه های توزیع جریان مستقیم : شبكه های توزیع جریان مستقیم به صورت دو سیمه و سه سیمه هستند در شبكه سه سیمه جریان مستقیم ، اختلاف پتانسیل بین دو سیم خارجی دو برابر اختلاف پتانسیل بین یك سیم خارجی و سیم میانی است .
o شبكه های توزیع جریان متناوب فشار ضعیف ( 220v تك فاز یا 380v سه فاز) : شبكه های فشار ضعیف به صورت دو سیمه ، سه سیمه ، چهار سیمه و اغلب پنج سمه احداث می گردند . در شبكه های پنج سیمه ترتیب قرار گرفتن سیم ها از بالا به پایین سیم نول ، سیم معابر و پس از آن سه فاز است به دلیل وجود صاعقه سم نول را بالاتر از همه قرار می دهند تا توسط سیم نول رعد و برق ایجاد شده به زمین منتقل گردد و صاعقه انرژی روی فازهای دیگر نگذرد . اختلاف پتانسیل بین دو فاز در شبكه های فشار ضعیف 380v و اختلاف پتانسیل بین یك فاز ونول 220vاست .
o شبكه های توزیع 20 كیلو ولت (فشار متوسط) : شبكه های توزیع 20kv به صورت سه فاز سه سیمه می باشد . حداقل ارتفاع شبكه 20kv تا زمین 4/5 متر است ولی برابر اتاندارد وزارت نیرو مقدار آن را 5/6 تا 5/7 متر در نظر می گیرند . زیرا احتمال نصب شبكه فشار ضعیف زیر شبكه فشار متوسط وجود دارد و همچنین به خاطر عبور و مرور زیاد بایستی فاصله آزاد سیم تا زمین بیشتر شود .
3- شبكه های توزیع از نظر نوع اتصال : شبكه های توزیع از نظر نوع اتصال به سه دسته به شرح زیر تقسیم بندی می شوند :
o شبكه های باز یا شعاعی : شبكه های باز یا شعاعی (رادیال) شبكه هایی هستند كه در آن ها مصرف كننده ها فقط از یك طرف تغذیه می شوند در شبكه باز یا شعاعی اگر قسمتی از شبكه معیوب گردد با توجه به محل عیب ، یك یا تعدادی از مصرف كنندگان تا برطرف شدن نقص بدون برق می گردند در این نوع شبكه مقدار خاموشی بیشتر و افت ولتاژ در انتهای خط نسبتا زیاد است . شبكه های باز یا شعاعی برای مناطق كم جمعیت و روستاها كه قطع برق باعث خسارت مالی فراوانی نمی شود مورد استفاده قرار می گیرد .
o شبكه های مسدود یا حلقوی : در محل هایی كه قطع اتفاقی جریان برق مجاز نیست جهت بالا بردن ضزیب اطمینان كار شبكه ، شبكه از دوسو تغذیه می شود . در این صورت ، باز از كار افتادن یكی از دو خط تغذیه كننده ، قدرت مورد نیاز مصرف كننده ها از سمت دیگر تامین می گردد شبكه های حلقوی در مقایسه با شبكه های باز دارای ضریب اطمینان بالاتری هستند هزینه احداث شبكه های حلقوی از شبكه های باز یا شعاعی بیش تر و محاسبات آن مشكل تر است از شبكه های حلقوی در شهرها و مناطق نسبتا پر اهمیت كه تداوم برق رسانی به آن ها مهم است استفاده می شود .
o شبكه های مركب ، تار عنكبوتی یا غربالی : شبكه های تار عنكبوتی شبكه هایی هستند كه در آنها هر یك از مصرف كننده ها از چندین سو و حداقل از سه سو تغذیه می شوند . ضریب اطمینان كار این شبكه ها بسیار بالا بوده و از نظر اقتصادی گران تمام می شوند . كاربرد شبكه های غربالی در شهرهای بزرگ و تاسیسات مهم از قبیل كارخانجات بزرگ و، فروشگاههای بزرگ ، ساختمان های اداری بزرگ و مناطق حساس است .
4- شبكه های توزیع از نظر ساخت : شبكه های توزیع از نظر ساخت به دو دسته تقسیم بندی می شوند :
o شبكه های هوایی و متعلقات مربوطه :
مزایای شبكه های هوایی عبارتند از : 1- احداث این شبكه ها آسان تر است 2- هزینه احداث این شبكه ها كم تر است 3- عیب یابی و رفع عیب از این شبكه ها آسان تر است 4- عیب یابی این شبكه ها كم هزینه تر و برای عیب یابی نیاز به افراد متخصص ندارد .
عیوب شبكه های هوایی عبارتند از : 1- به زیبایی محیط لطمه می زند 2- شبكه های هوایی در معرض خطرات جوی و غیرجوی ازقبیل (برف ، باران ، رعد وبرق ، برخورد پرندگان با سیم ها ، شاخه درختان و افتادن اجسام بر روی سیم ها) هستند 3- ایمنی شبكه های هوایی كم تر از شبكه های زمینی است .


o شبكه های زمینی (كابل های زمینی) و متعلقات مربوطه :

مزایای شبكه های زمینی عبارتند از : 1- به حفظ زیبایی شهر كمك می كند 2- دارای ایمنی بیشتری نسبت به شبكه های هوایی هستند 3- كم تر در معرض خطراتی قرار می گیرد كه شبكه های هوایی را تهدید می كند .
عیوب شبكه های زمینی عبارتند از : 1- عیب یابی شبكه های زمینی زمان بیشتری می برد 2- برای عیب یابی سریع و موفق نیاز به دستگاه ها و تجهیزات عیب یابی مدرن و گران قیمت است 3- هزینه احداث شبكه های زمینی زیادتر از شبكه های هوایی است و با افزایش ولتاژ به سرعت افزایش می یابد .
هادی ها :
ارتباط مولد و مصرف كننده فقط از طریق اجسام هادی (فلزات) امكان پذیر است و از این رو ، هادی ها از اجزای اصلی شبكه محسوب می شوند .
پایه ها :
پایه ها وسایلی هستند كه سیم هوایی را از دسترس دور نگهداشته و برای حمل این سیم ها به كار می روند طول پایه با در نظر گرفتن فاصله آزاد سیم از زمین انتخاب می شود و این فاصله نباید از مقدار استاندارد كم تر شود پایه ها به سه دسته به ترتیب زیر تقسیم می شوند :
1- پایه های چوبی : در شبكه های فشار ضعیف و متوسط و در جایی كه چوب فراوان است از این پایه ها می توان استفاده نمود . در شبكه فشار متوسط كه به استحكام و مقاومت بیشتری نیاز است از بازوها و بریس هایی (بست) كه به شكل ( X ) هستند ، به عنوان پشت بند استفاده می شود .همچنین در شبكه های 20kv در صورتی كه به دلیل دره های عریض و طویل از اسپن بلندی استفاده می كنند پایه های چوبی را در دو طرف اسپن مربوطه به شكل H به كار می برند و معمولا تیرهای هر دو طرف را دداند می نمایند . پایه های چوبی به سه نوع تقسیم می شوند :
o درخت سرو آزاد : یا دوام ترین نوع پایه بوده و پر از گره های كوچك است ولی سبك ، محكم و نسبتا راست و مخروطی شكل هستند .
o درخت شاه بلوط : پایه های محكم و بادوام و دارای گره هایی كم تر از سرو بوده ولی كج و ناصاف است چوب های سرو و شاه بلوط به كندی می پوسند .
o درخت كاج : درخت كاج معمولا به رنگ زرد و مخروطی شكل است و به خاطر ظاهر خوب و استقامت كافی ، بیش تر از دو نوع چوب دیگر مورد استفاده قرار می گیرند .
2- پایه های بتنی : این پایه ها نسبت به پایه های چوبی سنگین تر بوده و حمل و نقل آن ها گران تر تمام می شود ولی از نظر مكانیكی بسیار قوی بوده و عمر بیشتری دارند تیرهای بتنی به دو دسته توپر و توخالی تقسیم می شوند :
o پایه های بتنی توپر : پایه های بتنی توپر از میله گردهای بلند و بتن تشكیل شده است و معمولا به شكل H یا چهار گوش هستند و پله هایی در قسمت های مادگی آن وجود دارد از نظر بلندی به دو دسته 9 متری و 12 متری و از نظر تحمل قدرت مكانیكی به سه دسته 200 و 400 و 800 كیلوگرم نیرویی تقسیم می شوند .
o پایه های بتنی نوع تو خالی : پایه های بتنی تو خالی سبك تر از نوع توپر هستند . پایه های بتنی تو خالی به شكل گرد بوده و از نظر تحمل نیروی مكانیكی به پنج دسته 200 ، 400 ، 600 ، 800 ، 1000 كیلوگرمی تقسیم می شوند .
o پایه های فولادی : در جاهایی كه به قدرت زیادی نیاز باشد از پایه های فولادی استفاده می شود . معمولا پایه های فولادی به دو نوع لوله ای یا اسكلتی ساخته می شوند . نوع لوله ای آن شامل چند قسمت لوله ای شكل است كه با قطرهای مختلف روی یكدیگر سوار می شوند و نوع ساختمانی (اسكلتی) آن از چندین نبشی فولادی تشكیل شده كه به یكدیگر پیچ یا جوش شده اند . عمر پایه های فولادی نسبتا زیاد است و در معرض حمله حشراتی مانند موریانه قرار نمی گیرند ، این پایه ها باید گالوانیزه باشند .
نصب پایه ها :
حفر چاله برای یك پایه باید به نحوی باشد كه بتواند كلیه نیروها و لنگرهای وارده را تحمل كرده و پایه را هم استوار در خاك نگهدارد برای حفر چاله باید عوامل زیر را در نظر گرفت : 1- اندازه طول و قطر پایه 2- جنس زمین 3- وزن و نیروهای كششی
مقره های توزیع :
در شبكه های توزیع در فشار ضعیف و فشار متوسط مقره های زیر به كار می روند : 1- مقره چرخی 2- مقره سوزنی (میخی یا ثابت) شامل مقره سوزنی ساده و مقره سوزنی سرگرافیتی یا رادیو فرید 3- مقره اتكایی 4- مقره آویزی (بشقابی) 5- مقره كششی 6- مقره مهار
یراق آلات :
یراق آلات مورد استفاده در توزیع عبارتند از : 1- كراس آرم یا كنسول 2- راك
1- كراس آرم یا كنسول : جهت نگهداری سیم ها و مقره ها روی پایه ها از كراس آرم استفاده می شود . طول آن به پارامترهای زیادی از قبیل ولتاژ خط (فاصله بین فازها) و باد و یخ و برگ بستگی دارد معمولا كراس آرم های با طول 120 سانتی متر و 244 سانتی متر در شبكه توزیع به كار می رود .كنسول ها توسط پیچ . مهره هایی به پایه محكم می شوند از لحاظ شكل نصب روی پایه ها به سه دسته افقی ، جانبی (پرچمی) ، جناقی (كانادایی) تقسیم می شوند . در هریك از این كنسول ها برای افزایش استحكام ، بازوی نگهدارنده نیز نقش مؤثری بر عهده دارند .
كراس آرم ها از نظر جنس بر دو نوع هستند : 1- كراس آرم چوبی 2- كراس آرم فولادی (فلزی)
2- راك : اصولا از راك در شبكه های فشار ضعیف روی پایه های چوبی 9 متری و روی پایه های بتونی 12 متری كه شبكه های 20kv بالای آن احداث شده است استفاده می گردد . راك ها از یك تسمه فولادی گالوانیزه تشكیل شده است كه تعدادی اتریه بر روی آن جوش خورده است . راك ها معمولا دو مقره ای و سه مقره ای و پنج مقره ای هستند .
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار