کد خبر: ۳۴۲۹۲
تاریخ انتشار : ۱۰:۰۹ - ۲۴ شهريور ۱۳۹۷
ترانسفورماتور‌های قدرت بزرگ بعلت وزن و ابعاد بالای آن، بمنظور کاهش مشکلات حمل و نقل معمولا از کارخانه سازنده تا محل نصب بدون روغن حمل شده و متعلقات و قسمت‌های نظیر رادیاتورها، بوشیننگ‌ها و کنسرواتورها، تابلو‌های کنترل سیستم خنک کننده و تپ چنحر نیز، بطور جداگانه به کارگاه حمل می‌گردند.

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: ترانسفورماتور‌های قدرت بزرگ بعلت وزن و ابعاد بالای آن، بمنظور کاهش مشکلات حمل و نقل معمولا از کارخانه سازنده تا محل نصب بدون روغن حمل شده و متعلقات و قسمت‌های نظیر رادیاتورها، بوشیننگ‌ها و کنسرواتورها، تابلو‌های کنترل سیستم خنک کننده و تپ چنحر نیز، بطور جداگانه به کارگاه حمل می‌گردند.

در حین حمل به منظور جلوگیری از جذب رطوبت سیم پیچ‌ها و قسمت‌های داخلی ترانسفورماتور تانک این ترانسفورماتور‌ها در کارخانه تحت شرایطی ابتدا تا ۱ ترروکیوم سپس با گاز نیتروژن و یا هوای خشک در اضافه فشاری حدوداً برابر با ۰٫۲ اتمسفر پر می‌شود؛ که بعلت مثبت بودن فشار داخل تانک نسبت به اتمسفر امکان نفوذ رطوبت بداخل تانک به حداقل می‌رسد. به شرط مثبت نگهداشتن فشار گاز داخل تانک برای مدت محدودی نیز می‌توان ترانسفورماتور را بدون روغن در محل کارگاه یا انبار نگهداری نمود. ولی اگر این مدت طولانی‌تر از حد تعیین شده توسط سازنده باشد بایستی ترانسفورماتور بطور موقت از روغن پر شده و وسایل و متعلقات نیز بنحو مناسب انبار و نگهداری شوند. روش روغن زدن و نگهداری و مراقبت ترانسفورماتور در قسمت‌های بعد شرح داده می‌شود.استقرار تانک ترانسفورماتور:

تانک ترانسفورماتور بهتر است که بر روی فونداسیون خود و در محل دائمی استقرار یابد. بدین منظور بایستی هماهنگی‌های لازم جهت آماده نمودن فونداسیون قبلی از رسیدن ترانسفورماتور به کارگاه صورت پذیرد، در شرایط اضطراری و غیر عادی می‌توان یک محل موقت برای استقرار تانک ترانسفورماتور بوجود آورده، این محل باید دارای زیر سازی مناسب، سطح صاف و تراز بوده و از نظر تخلیه آب باران نیز تدابیر لازم در نظر گرفته شده باشد. از نظر جابجایی برای استقرار در محل مناسب دائمی باشد. در این حالت بین ترانسفورماتور و زمین باید الوار مناسب قرار داد.

کنترل و مراقبت‌های لازم در مرحله رسیدن ترانسفورماتور به کارگاه

در موقع رسیدن ترانسفورماتور به کارگاه و استقرار در محل دائمی و یا موقت بایستی از نظر موارد زیر کنترل و مراقبت‌های لازم صورت پذیرد.

۱- بایستی محموله‌ها از نظر بسته بندی، بازدید ظاهری شوند و با بارنامه‌ها مطابقت داده شوند، در صورت مشاهده آسیب دیدگی محموله بایستی بسته بندی باز شود، و وسایلی از نظر آسیب دیدگی، شکستگی و زنگ زدگی و نشتی روغن مورد کنترل قرار گیرد؛ و در صورت وجود صدمه بایستی تعمیرات لازم صورت پذیرفته و در صورت عدم امکان تعمیر، موضوع به مسئولان مربوطه جهت جای گزینی وسایل معیوب گزارش گردد.

۲- فشار گاز داخل تانک ترانسفورماتور با توجه به درجه حرارت و ارتفاع محیط بایستی کنترل شود و با مقدار تعیین شده توسط سازنده مقایسه گردد.

جدول شماره ۱ نشاندهنده تغییرات فشار اتمسفر نسبت به ارتفاع محیط و شکل شماره ۱ نشاندهنده تغییرات فشار گاز یک ترانسفورماتور نسبت به درجه حرارت در دو ارتفاع ۰ و ۱۸۰۰ متر می‌باشد. همانگونه که مشاهده می‌شود. اختلاف فشار در ارتفاع مذکور تقریباً ۲۰% می‌باشد. در موقع قرائت اضافه فشار نسبت به محیط بایستی دو پارامتر ارتفاع و درجه حرارت در نظر گرفته شود، بهر حال در صورتیکه فشار گاز داخل تانک ترانسفورماتور نسبت به محیط مثبت باشد، نشاندهنده عدم جذب رطوبت توسط سیم پیچ‌ها و قسمت‌های داخلی، ترانسفورماتور می‌باشد. در صورت صفر و یا منفی بودن فشار گاز داخل تانک، ممکن است که رطوبت جذب عایق شده باشد و در این صورت بایستی مقدار رطوبت جذب شده در عایق ترانسفورماتور اندازه گیری شود، مقدار رطوبت می‌تواند، با دستگاه اندازه گیری نقطه —————–. Dew Point measurement equipment و یا رطوبت سنج Moisture content meter اندازه گیری شود. مقدار رطوبت جذب شده، نبایستی از حد بحرانی تعیین شده، وسط سازنده تجاوز نماید.

۳- معمولاً بر روی تانک ترانسفورماتور‌های بزرگ دستگاه ثبات ضربه بمنظور اندازه گیری مقدار دامنه ضربات وارد در حین بارگیری حمل و نقل و تخلیه نصب شد است؛ لذا بایستی ثبات ضربه بازدید و مقادیر ضربه ثبت شده، مورد بررسی و مقایسه با مقادیر مجاز قرار گیرد. در صورت تجاوز مقادیر ضربه از حدود تعیین شده توسط سازنده (معمولا ً. ۳ G.) بایستی از قسمت‌های داخلی ترانسفور ماتور بازدید بعمل آمد؛ و در صورت لزوم تست‌هایی نیز انجام گردد.

در موقع بازدید داخلی، از تانک ترانسفورماتور بایستی به نکات زیر توجه شود.

– گاز نیتروژن موجود در داخل ترانسفورماتور بایستی مکیده شده و بوسیله دستگاه‌های سازنده هوای خشک مناسب Dry Air Generator هوای خشک به تانک تزریق گردد، بطوریکه حداقل اکسیژن داخل تانک بیشتر از ۱۸% باشد در حین بازدید بطور مداوم هوای خشک بداخل ترانسفورماتور دمیده شود تا از نفوذ رطوبت بداخل ترانسفورماتور جلوگیری گردد. مقدار هوای دمیده شده بایستی ۱۰ متر مکعب برای هر نفر باشد.

– کمترین تعداد دریچه‌های باز دید در هر زمان باز شود. (Manhole / Hand hole)

– دریچه‌های بازدید باز شده بوسیله ورق‌های نایلون مناسب پوشیده شود و حداقل یک نفر از پشت نایلون تعبیه شده، مراقب بازدید کننده داخل تانک باشد.

– مدت زمان بازدید، بایستی به حداقل ممکنه کاهش یابد؛ و در صورت طول کشیدن بیش از یک ساعت، بایستی بعد از بازدید، مقدار رطوبت ترانسفورماتور کنترل شود تا اطمینان حاصل شود که تا این مقدار از مقدار بحرانی تجاوز نکرده است.

– ابزار کار و وسایل موردنیاز افرادی که وارد، تانک می‌شوند؛ و یا در موقع باز بودن دریچه تعبیه شده روی در پوش به بالای ترانسفورماتور می‌روند بایستی حداقل بوده و به لباس کار محکم شده باشد، بطوریکه امکان جا گذاشتن و یا افتادن ابزار کار و اشیاء بداخل تانک وجود نداشته باشد. جیب‌های لباس افرادی که وارد تانک می‌شوند نیز بمنظور فوق بایستی خالی باشد.

– چراغ مورد استفاده برای بازدید کننده، بایستی نوعی باشد که در صورت شکسته شدن در داخل ترانسفورماتور، قطعات و شیشه آن در داخل تانک باقی نماند.

آماده نمودن تانک ترانسفورماتور برای روغن زدن موقت:

برای انبار نمودن طولانی یک ترانسفورماتور، بایستی حداقل قسمت‌های اکتیو ترانسفورماتور در روغن غوطه ور شوند، لذا بایستی تانک ترانسفورماتور پر روغن شده باشد و بعلت تغییر حجم روغن در اثر تغییر درجه حرارت محیط کنسرواتور نیز به تانک ترانسفورماتور ارتباط داده شود. برای این منظور بایستی کار‌های زیر صورت پذیرد.

۱- وسایل زیر بایستی از بسته بندی‌های مربوطه خارج شوند:

– کنسرواتور تانک اصلی

– کنسرواتور تپ چنجر در صورت مجزا محل شدن

– وسایل مربوط به نفس کش تانک اصلی Dehydrating Brcather

– وسایل مربوط به نفس کش تپ چنجر

– سیلیکاژل

۲- سیلیکاژل و روغن مربوطه بر طبق دستورالعمل سازنده به داخل نفس کش‌ها ریخته می‌شود.

۳- در صورتی که به پایه کنسرواتور (نگهدارنده) دسترسی باشد، این پایه نصب و کنسرواتور بر روی آن مستقر گردد؛ و در صورتی که پایه کنسرواتور در دسترس نباشد، مطابق با شکل شماره ۲، کنسرواتور بر روی قسمت بالایی ترانسفورماتور و روی الوار تراورس و یا ستون آهنی مستقر بوسیله سیم نگهدارنده مهار و محکم گردد تا از حرکت و افتادن احتمالی کنسرواتور جلوگیری شود. کنسرواتور تپ خچر نیز مشابه با کنسرواتور تانک اصلی روی پایه نگهدارنده و یا بر روی الوار تراورس و در محل مناسب و نزدیک به کنسرواتور تانک اصلی استقرار و مهار و محکم گردد.

۴- کنسرواتور تانک اصلی بوسیله لوله فولادی و یا لوله مقاوم در مقابل روغن به تانک اصلی، همچنین کنسرواتیو تپ چنجر به محفظه چنجر ارتباط داده شوند. لوله‌های ارتباط داده شوند. لوله‌های ارتباطی باید تمیز و خشک باشند.

رعایت نکات ایمنی برای روغن زدن موقت:

علاوه بر رعایت نکات ذکر شده بایستی ترانسفورماتور، دستگاه تصفیه روغن و دستگاه پمپ خلاء و مخزن ذخیره بطور مناسب زمین گردند.
قبل از استفاده از روغن، بایستی از وضعیت ظاهری شبکه بازدید بعمل آید و از عدم جذب رطوبت و آلوده شدن روغن اطمینان حاصل نمود، از بشکه‌های روغن نمونه برداری و نمونه‌ها مورد آزمایش دی الکتریک (تست عایقی روغن) بایستی قرار گیرند. در صورتیکه تعداد بشکه‌ها زیاد و وضعیت ظاهری بشکه‌ها مناسب باشند، نمونه برداری می‌تواند، فقط از تعداد محدودی از بشکه‌ها (بطور مثال ده درصد از بشکه‌ها) انجام شود.

حداقل مقادیر شکست الکتریکی روغن بشکه‌ها قبل از تصفیه بایستی با جدول زیر باشد.
 
حمل ترانسفورماتور‌های قدرت-بخش اول


روغن‌های حمل شده در بشکه بایستی در یک مخزن ذخیره با حجم و مشخصات مناسب و مجهز به نفس کش و کاملا تمیز و عاری از زنگ زدگی پس از عبور از فیلتر و یا دستگاه تصفیه روغن تخلیه گردند.

در صورتیکه مخزن ذخیره با حجم مناسب قابل دسترس نباشد، می‌توان روغن زدن ترانسفورماتور و پر نمودن مخزن بطور همزمان با استفاده از دو دستگاه تصفیه روغن صورت پذیرد و یا اینکه روغن زدن ترانسفورماتور در چند مرحله انجام گردد.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار