کد خبر: ۳۸۷۹۶
تاریخ انتشار : ۱۶:۴۵ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
در مقاله پیش رو، تحلیل کاملی از نحوه طرح سوالات آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی طراحی بهمن ۹۷ و بررسی آماری این آزمون با مقایسه با آزمون‌های ادوار قبل ارائه خواهد شد.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز، در یادداشت پیش رو، تحلیل کاملی از نحوه طرح سوالات آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی طراحی بهمن ۹۷ و بررسی آماری این آزمون با مقایسه با آزمون‌های ادوار قبل ارائه خواهد شد.

۱) تحلیل آزمون
آزمون طراحی برق دارای ۶۰ سوال است؛ ولی بدلیل اینکه ممکن است یک سوال با بیش از یک منابع باید جواب داده شود، مجموع تعداد از ۶۰ تجاوز می‌کند. چند نکته ابتدایی که در این یادداشت باید به آن‌ها توجه داشت:
منظور از اخلاق، مقررات، راهنمای ۱۳ و ۱۱۰ به ترتیب اصول اخلاق حرفه ای، کتاب قانون نظام مهندسی، راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (تالیف مرحوم موسسیان) و جلد‌های اول و دوم نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. سایر اعداد نوشته شده نیز، شماره مباحث است.

منظور از «سنوات قبل»، همان سوالاتی هستند که مراجع متنوعی طرح شده، ولی بهترین مرجع برای جواب دادن به به آنها، مطالعه پرسش‌های سال‌های پیش آن است.

پرسش‌های متفرقه نیز، پرسش‌ها با دشواری زیاد و پرسش هائی که از منابع متفرقه مطرح می‌شوند را شامل می‌شود.


۱-۱) گروه بندی سوالات ۴ دوره آزمون اخیر
دسته بندی سوالات‌های آزمون‌های ۴ دوره قبل (از اسفند ۹۵ تا بهمن ۹۷) طبق منابع آزمون در جدول زیر ارایه شده است.
 بررسی تحلیلی و آماری آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی بهمن ۹۷
جدول (۱): دسته بندی پرسش‌های آزمون‌های طراحی بر مبنای منابع


براساس نتایج جدول فوق می‌توان نوشت:
تاکنون هیچ پرسش از «مبحث ۱»، «مبحث ۲» و «نشریه ۱۱۰» در آزمون طراحی تاسیسات برقی مطرح نشده است.
تنها یک پرسش «اصول اخلاق حرفه ای» در آزمون طراحی تاسیسات برقی مطرح شده است.
سهم «مبحث ۳»، در آزمون طراحی بین دو تا چهار پرسش در هر آزمون بوده است.
آزمون بهمن تنها آزمون طراحی است که هیچ پرسشی از «مبحث ۲۱» طرح نشده است.
از آزمون اسفند ۹۵ تا بهمن ۹۷، به صورت یک در میان از «مبحث ۲۲» سوال مطرح شده است.
در آزمون بهمن ۹۷، مثل آزمون اردیبهشت ۹۷، سه پرسش از «کتاب قانون نظام مهندسی» طرح شده است.

بیشترین تعداد پرسش مطرح شده از «مبحث ۱۳» در آزمون مهر ۹۶ با ۴۰ پرسش بوده و در دو آزمون اخیر بیش از ۳۰ پرسش به این مبحث اختصاص داشته است.

بیشترین تعداد پرسش از «راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی» در آزمون بهمن ۹۷، با ۷ پرسش، طرح که برابر کل تعداد پرسش‌های مطرح شده از این منبع در سه دوره قبل از بهمن ۹۷ می‌باشد.

تعداد پرسش‌های مطرح شده از «مبحث ۱۳» در بهمن ۹۷ به صورت قابل توجهی افزایش داشته هرچند که تعدادی از این پرسش‌ها صرفا با مطالعه به متن «مبحث ۱۳» قابل پاسخ گویی نبوده و باید تسلط کاملی به پرسش‌های سنوات قبل داشت.

بیشترین تعداد پرسش از «راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی» در آزمون بهمن ۹۷، با ۷ پرسش، طرح شده است.

به جز آزمون اسفند ۹۵، تعداد پرسش‌های سنوات قبل معمولا حدود ۱۲ پرسش در هر آزمون است.

تعداد پرسش‌های از منابع متفرقه و سخت در آزمون بهمن ۹۷ به صورت چشمگیری کاهش داشته و کمتر از یک سوم تعداد آن در آزمون اردیبهشت ۹۷ بوده است.
 
۱-۲) تحلیل  منابع
سهم هر کدام از گروه‌های منابع آزمون در شکل زیر تفکیک شده است.

بررسی تحلیلی و آماری آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی بهمن ۹۷
با توجه به شکل، نزدیک به نیمی از سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق از منابع تخصصی (مباحث ۱۳ و ۱۵) مطرح شده است. بعد از منابع تخصصی، بیشترین پرسش از منابع عمومی (مباحث ۱، ۲، ۳، ۱۲، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ و کتاب قانون) مطرح شده است. منابع فرعی نیز در فاصله بسیار از منابع عمومی در جایگاه سوم است.

بررسی تحلیلی و آماری آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی بهمن ۹۷
با توجه به شکل، بجز آزمون مهر ۹۶، در بقیه آزمون‌ها حدود ۹ پرسش از منابع عمومی مطرح شده است. از اسفند ۹۵ تا بهمن ۹۷، سهم منابع تخصصی تا سه برابر افزایش یافته است. بیشترین تعداد سوال از منابع فرعی در بهمن ۹۷ طرح شده و برابر کل تعداد سوال در سه دوره قبل از آن است. تعداد سوال سنوات قبل در آزمون اسغند ۹۵ حدود دو برابر آزمون‌های بعدی است. تعداد سوالات متفرقه در بهمن ۹۷ افت چشمگیری داشته است..

۱-۳) تحلیل محتوایی
با توجه به سوالات آزمون، موارد زیر قابل توجه است:
اهمیت ویژه مبحث ۱۳: از بین دو مبحث مهم ۱۳ و ۱۵ (منابع تخصصی)، سهم مبحث ۱۵ همان ۳ یا ۴ پرسش باقی مانده است، اما مبحث ۱۳، همچنان تعداد قابل توجهی از پرسش‌های آزمون را به خود اختصاص می‌دهد، این مبحث در آزمون بهمن ۹۷ بیش از نصف سوالات را به خود اختصاص داده است.

اشتراک پرسش: ۴۶ پرسش از سوالات آزمون بهمن ۹۷، بین دو صلاحیت طراحی و نظارت مشترک و ۱۴ تای دیگر نیز اختصاصی صلاحیت طراحی است.

پرسش‌های تصویری: تعداد قابل توجهی از سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۷، به صورت تصویری بودند، یعنی طراحان سوال به جای طرح سوال از متن آئین نامه با شبیه سازی آن با شکل‌های مختلف، میزان تسلط داوطبان را محک زده اند.

پرسش‌های چند آئین نامه ای: برای پاسخ به تعدادی از سوالات آزمون باید بیش از یک آئین نامه و یا حتی بیش از یک مبحث مورد بررسی قرار گیرند.

فصل‌های مهم مبحث ۱۳: بیشترین پرسش‌های آزمون طراحی بهمن ۹۷ از پیوست ۱ و فصل ۷ (۶ پرسش) مطرح شده، سهم سایر فصول عبارت است از: فصل ۲ (۱ سوال)، فصل ۳ (۲ سوال)، فصل ۵ (۳ سوال)، فصل ۶ (۱ سوال)، فصل ۸ (۳ سوال)، فصل ۹ (۳ سوال)، فصل ۱۰ (۲ سوال)، پیوست ۲ (۱ سوال)، پیوست ۴ (۲ سوال)، پیوست ۵ (۲ سوال)، پیوست ۶ (۱ سوال).
 

 
۲-۱) منابع عمومی
جزئیات منابع: این مجموعه پرسش‌ها از هشت منبع (شامل کتاب قانون نظام مهندسی، مباحث ۱، ۲، ۳، ۱۲، ۱۹، ۲۱ و ۲۲) با حدود ۱۱۰۰ صفحه مطرح می‌شود

مشخصه‌های مهم: و سهم ۱۵ درصدی در آزمون طراحی نظام مهندسی تاسیسات برقی داشته و آسان‌ترین گروه سوالات آزمون هستند.


۲-۲) منابع اختصاصی
جزئیات منابع: پرسش‌هایی که از دو مباحث ۱۳ و ۱۵ طرح می‌شود.
مشخصه‌های مهم: نزدیک نیمی از سوالات را به خود اختصاص می‌دهد. مجموع تعداد صفحات این دو مبحث، ۳۰۰ صفحه است.

۲-۳) منابع فرعی
جزئیات منابع: سوالات مطرح شده از کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث ۱۳) و نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مشخصه‌های مهم: حدود ۱۰ درصد از سوالات را به خود اختصاص داده و کل تعداد صفحات این منابع، ۱۵۰۰ صفحه است.

۲-۴) آزمون‌های سنوات قبل

جزئیات منابع: سوالاتی که از کتاب‌ها و منابع متنوع مهندسی برق مطرح شده، اما بهترین منبع برای آن‌ها تسلط بر پرسش‌های سال‌های قبل است.

مشخصه‌های مهم: سهم یک پنجمی در آزمون طراحی نظام مهندسی تاسیسات برقی را به خود اختصاص می‌دهد


۲-۵) پرسش‌های متفرقه

جزئیات منابع: دشوارترین گروه از مجموعه پرسش‌های آزمون هستند که منبع خاصی برای آن وجود ندارد.
مشخصه‌های مهم: حدود ۱۰ درصد سوالات را به خود اختصاص می‌دهد.

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار