کد خبر: ۴۴۶۴۸
تاریخ انتشار : ۱۳:۲۴ - ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان گفت: بازنشستگان صنعت آب و برق همدان خویشتن داری کرده و در اجتماعات اعتراضی روز‌های ۲۶ و ۲۹ بهمن ماه سال جاری شرکت نکردند. آنان به نمایندگان خود اعتماد کردند و در مطالبه گری حقوق، تعامل و قانون مداری را برگزیده و صبور ماندند.

به گزارش برق نیوز؛ هاشم خوشنواز، مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان  گفت: بازنشستگان صنعت آب و برق همدان خویشتن داری کرده و در اجتماعات اعتراضی روز‌های ۲۶ و ۲۹ بهمن ماه سال جاری شرکت نکردند. آنان به نمایندگان خود اعتماد کردند و در مطالبه گری حقوق، تعامل و قانون مداری را برگزیده و صبور ماندند.

صبر بازنشستگان همدانی حدی دارد

وی افزود: البته صبر بازنشستگان همدانی نیز حدی دارد و امیدواریم مسئولان به وعده‌ها عمل نموده و صبر بازنشستگان را نیازمایند.

خوشنواز با بیان اینکه در بودجه سال جاری مبلغ ۳۲ میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تخصیص داده شده، تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی ۱۷ هزار میلیارد تومان آن را در مردادماه سال جاری برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان هزینه کرد و از هزینه الباقی بودجه به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان امتناع نمود که سبب اعتراضات بازنشستگان شد.

مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان ادامه داد: جناب محمدباقر نوبخت، معاونت محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع بازنشستگان معترض در مورخ ۶ بهمن امسال و در برنامه نگاه شبکه یک مورخ ۹۹٫۱۱٫۱۸ اظهار کردند همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همانند بازنشستگان کشوری و لشگری حق آنان بوده و ما تصمیم گرفتیم تا این ماه (بهمن ماه) و ماه بعد (اسفندماه) حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مجددا متناسب سازی کنیم؛ متاسفانه بهمن ماه گذشت و از متناسب سازی خبری نشد. امیدواریم دولت و سازمان تامین اجتماعی حداقل در اسفند ماه امسال به وعده‌های خود عمل کنند و بیش از این بازنشستگان تامین اجتماعی را آزرده خاطر نکنند.

سازمان تامین اجتماعی، عامل اصلی گسترش بی‌عدالتی‌ها در جامعه اسلامی

وی تصریح کرد: بار‌ها و کرارا سازمان تأمین اجتماعی از اجرای مقررات قانونی در راستای ایفای حقوق بازنشستگان امتناع کرده و در اقدامی غیر انسانی و تبعیض آمیز ضمن تفکیک بازنشستگان به همکار (شاغلان دیروز سازمان تامین اجتماعی) و غیر همکار (سایر بازنشستگان) با استناد به ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی که مصوب هیات مدیره آن سازمان است برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همکار خود از سرمایه و سپرده گذاری تمام بیمه شدگان از سال ۱۳۸۶ تاکنون اقدام نموده، ولی از اجرایی مقررات همسان‌سازی کامل (متناسب‌سازی) حقوق بازنشستگان غیر همکار علی رغم نص صریح قانون منظور ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بند (ب) تبصره ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امتناع می‌نماید.

خوشنواز، سازمان تامین اجتماعی را عامل اصلی گسترش بی‌عدالتی‌ها در جامعه اسلامی دانست و گفت: تامین اجتماعی افکار عمومی، علی‌الخصوص جامعه بازنشستگان و خانواده آنان را جریحه‌دار کرده است.

مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان درخواست کرد: بازنشستگان صنعت آب و برق، همراه و همگام با سایر بازنشستگان مشمول مقررات تأمین اجتماعی، از مسئولان محترم رده بالای کشور عاجزانه درخواست دارند تا حقوق کلیه مستمری بگیران را، اعم از بازنشستگان عادی (کارمند و کارگر) و مشمولان کار‌های سخت و زیان‌آور، با احتساب تمام سنوات در حکم خدمت رسمی (سابقه ارفاقی بقول تامین اجتماعی) تا ۳۵/۳۰ همانند حقوق سایر بازنشستگان بدون تبعیض و استثنا در سال جاری مورد متناسب‌سازی (همسان‌سازی) مجدد و ترمیم قرار داده و از هرگونه تبعیض و تفکیک بازنشستگان، که زیبنده ایران اسلامی نیست خودداری نموده و ضمن آن بستر خدمات بیمه درمانی مطمئن را برای بازنشستگان تامین اجتماعی با لغو پوشش بیمه درمان تکمیلی فراهم کند.

عدالت خواهی و حق طلبی، یک حق قانونی

وی عدالت خواهی را یک حق قانونی عنوان کرد تاکید کرد: حق طلبی از جمله حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است و ما باز هم به وعده و وعید‌های آقای نوبخت و قول‌های ایشان در خصوص همسان‌سازی مجدد (متناسب‌سازی) و ترمیم حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که در جمع بازنشستگان معترض و برنامه نگاه شبکه یک بیان کردند امیدواریم؛ آقای نوبخت در سخنان خود، دولت را کمک حال بازنشستگان دانسته و قول داده که دولت بازنشستگان را کمک خواهد کرد. البته ایشان به خوبی می‌داند که دولت بدهکار سازمان تامین اجتماعی بوده و سال‌ها از منابع مالی سازمان بدون جهت برداشت کرده، بهتر است بجای کمک، بدهکاری خود را به نرخ روز و با احتساب دیرکرد بازپرداخت نماید.

خوشنواز اضافه کرد: متاسفانه کانون عالی کارگران بازنشسته کشور همراه و همگام با کانون‌های کارگران بازنشسته استان‌ها (بدون هماهنگی با کارگران آگاه با مسایل کار‌های سخت و زیان آور) در پاییز امسال و در نشست تهران با حضور خانم حیدری، مدیر کل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی مجدد بازنشستگان مشمول مقررات کار‌های سخت و زیان آور، تصمیم گیری غیر واقع کردند و ماحصل آن تاسیس فرمول چهار سی ام ضرب در سال‌های اشتغال بود که سازمان بلافاصله در آذرماه آن را اجرایی کرد آن فرمول ابداعی نادرست نتوانست مبلغی بیش ۲۱ الی ۳۵ هزار تومان با عنوان ترمیم متناسب سازی به حقوق این گروه از بازنشستگان در هر ماه ترمیم نماید که ضمن آزرده خاطری این قشر از بازنشستگان موجب حیرت خبرگان کار و تامین اجتماعی نیز شد.

وی گفت: به هر حال بنابر مواد ۱۲ و ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، ماده ۳۰ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی (همسان‌سازی) کامل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را که به تصویب قانونگذار رسیده از جمله حقوق قانونی آنان دانسته و در این خصوص استثنا و تفاوتی در مقررات قانونی لحاظ نشده است.

مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان با تاکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی با عدول از مقررات قانونی، ضمن تفکیک بازنشستگان به همکار و غیرهمکار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همکار خود از سرمایه و اندوخته تمام بیمه شدگان و بازنشستگان اقدام نموده، عنوان کرد: تأمین اجتماعی از اجرای همان مقررات جهت همسان‌سازی کامل (متناسب‌سازی) حقوق بازنشستگان غیر‌همکار، امتناع می‌نماید که غایت بی‌عدالتی‌ها در جامعه اسلامی بوده و افکار عمومی علی‌الخصوص جامعه بازنشستگان و خانواده آنان را جریحه‌دار کرده است.

لزوم ترمیم همسان سازی بازنشستگان مشمول کار‌های سخت و زیان آور

هاشم خوشنواز اذعان کرد: بازنشستگان صنعت آب و برق همراه و همگام با سایر بازنشستگان مشمول مقررات تأمین اجتماعی، از مسئولان محترم عالی رتبه کشور و مجلسیان عاجزانه درخواست دارند تا حقوق کلیه مستمری‌بگیران را، اعم از بازنشستگان عادی (کارمند و کارگر) و مشمولان کار‌های سخت و زیان‌آور، با احتساب تمام سنوات در حکم خدمت رسمی تا ۳۵/۳۰ همانند حقوق بازنشستگان کشوری بدون تبعیض و استثنا در سال جاری مورد متناسب‌سازی (همسان‌سازی) مجدد قرار داده و از هرگونه تبعیض و تفکیک که زیبنده ایران اسلامی نیست خودداری نمایند؛ ضمن آن بستر خدمات بیمه درمانی مطمئن را بدون اختیار بیمه تکمیل درمان فراهم دارند. این یک حق قانونی بوده و حق خواهی نیز از جمله حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است.

وی ادامه داد: البته شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان تامین اجتماعی تصمیم دارد در اسفند حقوق بازنشستگان مشمول کار‌های سخت و زیان آور را تا ۳۰/۳۰ مورد متناسب سازی مجدد قرار دهد و از سوی دیگر با در پاسخ شکایت بازنشستگان نزد دیوان عدالت اداری، حق بیمه ۴٪ پرداخت شده از سوی کارفرمایان را انکار نموده و با کتمان حقیقت و اصرار بر دلایل نادرست از آرای صادره از شعبات دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواهی کرده است که بیانگر نوعی واکنش‌های نادرست و متفاوت در ایجاد مانع از ایفای حقوق بازنشستگان مشمول کار‌های سخت و زیان آور است

مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان در پایان با ذکر این مسئله که به هرحال وعده وعید‌هایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص ترمیم همسان سازی بازنشستگان مشمول کار‌های سخت و زیان آور تا ۳۰٫۳۰ سبب شده این گروه از بازنشستگان در شرایط کنونی در بلاتکلیفی باشند، گفت: بازنشستگان نمی‌دانند ترمیم همسان سازی مجدد را باور کنند یا برای پاسخ تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند؛ انتظار می‌رود قوه محترم قضاییه و عالی الخصوص دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف و عدول مجریان سازمان تامین اجتماعی، از مقررات قانونی که اکثر شکایت در دادخواست تقدیمی تنظیم و تقدیم کرده اند رسیدگی عاجل را مبذول دارد.
 
منبه: راه دانا
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
هدایتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
0
0
با سلام و احترام
وحدت عامل پیروزی و تفرقه عذاب آور است لذا انتظار است در مورد کلیه بازنشستگان محترم وزارت نیرو که پس از حداقل 30 سال خدمت شرافتمندانه و پرداخت حق بیمه در حال حاضر مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شده اند. الزاما تمامی قوانین ومقررات ذیربط و همچنین آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موارد مشروحه ذیل مورد اجرا قرار گیرد:
1- پرداخت پاداش سنوات خدمت بر اساس رای شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه صادره در وزارت نیرو بتاریخ 1394/4/8 را ابطال نموده است و شامل کلیه آیتم های مندرج فیش حقوق که طبق قانون مشمول کسور بیمه است، می باشد .
2-انجام همسان سازی کامل حقوق بازنشستگان در سال 1399 قبل از عید حداکثر تا پایان اسفند ماه 1399 بصورتیکه این همسان سازی پایه و مبنا برای افزایش سال 1400 خواهد بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
0
0
سلام برق قم 7 سال به بازنشسته ها هیچی ندادن اما امسال پنجول خان براشون قرار شده یک کیلو تخمه گل آفتاب بده البته منابع مالی تامین نشده
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار