۲۲:۵۲ ۱۹ /۱۰/ ۱۳۹۳
نشست مجريان طرح جهادي كاهش تلفات کشور:

طرح جهادی کاش تلفات خط قرمز توانير است/ معرفی داشبورد مديريتی كاهش تلفات

متولی زاده حذف شبكه ها و كاهش شعاع تغذيه پستها را از اقدامات كليدي در اين طرح عنوان كرد و رفع و تبديل برقهاي غيرمجاز به مجاز، بهبود لوازم اندازه گيري و مقابله با دستكاري، مهندسي مجدد شبكه توزيع، ارتقاء كيفيت تجهيزات شبكه توزيع و ... را از اقدامات اصلي طرح برشمرد. 10 درصد تلفات بعد از ترانسفورماتورهاي توزيع رخ می دهد
کد خبر: 7140
سرویس صنعت برق نیوز: نشست مجريان شركت هاي توزيع در طرح كاهش تلفات با حضور مديرعامل توانير برگزار شد. مديرعامل شركت توانير در نشست مجريان شركتهاي توزيع در طرح جهادي كاهش تلفات گفت: اجراي طرح جهادي كاهش تلفات (كاهش تلفات شبكه به زير 10 درصد طي يكسال) علاوه بر 4 ميليارد ليتر صرفه جويي در مصرف سوخت و به همين ميزان كاهش مصرف آب، مي تواند 4 هزار مگاوات از پيك تابستان آينده را كاهش دهد.

اين طرح ملي كه در تبعيت از فرمايشات مقام معظم رهبري در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي از سوي مديرعامل شركت توانير مطرح و به مجموعه برق كشور ابلاغ شد، با تكيه بر ابداعات، خلاقيتها و تلاش جهادگونه نخبه گان و كاركنان خدوم صنعت برق ، قابليتهاي بي حدوحصر مديريتي و اجرايي اين صنعت زيربنايي را در فضاي محدوديتها و تحريم به نمايش مي گذارد.

مشكلات شرايط غيرخطي در صنعت برق

در اين گردهمايي مهندس حائري، مجريان شركتهاي توزيع را بازوهاي اجرايي ستاد صنعت برق كشور در اين حركت ارزشمند توصيف كرد و به تبيين روند اجراي اين طرح جهادي كه از 24 مهر امسال آغاز و با ميثاق نامه و اقدامات مختلف همراه بود، پرداخت.

مدير عامل شركت توانير توسعه كمي و پرشتاب كشور در مسير توسعه ملي و رفاه اجتماعي پس از جنگ تحميلي از يك سو و مشكلات اقتصادي صنعت برق ناشي از مسايلي چون تثبيت نرخ برق را منجر به ايجاد شرايط غيرخطي در اين صنعت زيربنايي عنوان كرد كه به كمرنگ شدن شاخصهاي مهندسي و استانداردها و پررنگ شدن شاخصهاي كمي نسبت به شاخصهاي كيفي در صنعت برق انجاميد و به تبع آن شاخصهاي كيفي شبكه به ويژه شاخص تلفات در وضعيت نامطلوب قرار گرفت.

رييس كميته راهبري كاهش تلفات با اشاره به دشواربودن رفتار خطي در محيط غيرخطي، طرح جهادي كاهش تلفات شبكه به زير 10 درصد را تلاش در جهت بهم زدن نظم موجود در فضاي غيرخطي و ايجاد نظم جديد عنوان كرد و اظهار داشت: بر اين اساس با لطف خداوند و بهره گيري از قابليتها، استعدادها و تخصص همكاران صنعت برق كه علم، عمل و تقوا و سابقه فداكاريها و افتخارات رزمندگان اسلام طي 8 سال دفاع مقدس را با خود داشتند، نظم جديد را با آرايشي انساني و تهاجمي و ابتكارات مختلف آغاز كرديم.

مهندس حائري يكي از الزامات مهم طرح كاهش تلفات شبكه برق كشور به زير 10 درصد طي يكسال را پاسخگوبودن مديران عامل به مفهوم Accountability ذكر و تاكيد كرد: بر اين اساس مديران عامل بايد در اين مسير حساب و كتاب پس دهند و ريسك پذير باشند تا به اهداف تعيين شده برسيم و به نظر مي رسد اين نوع پاسخگويي كه از 2 سال اخير شروع شده، مديران را براي اين ريسك باتجربه تر و آماده تر ساخته است.

مديرعامل توانير افزود: در كنار اين نوع پاسخگويي، بحث مانيتورينگ مدنظر قرار گرفت و تحت عنوان داشبورد مديريتي تلفات به جايگاه خوبي رسيد و مشتركان ديماندي تا ابتداي سال آينده تحت مونيتورينگ و پايش قرار مي گيرند.


افزايش ظرفيت توليد برق از انرژي هاي تجديد پذير به 2 برابر
وي 4 ميليارد ليتر صرفه جويي در مصرف سوخت نيروگاهها و به همين ميزان صرفه جويي در مصرف آب و كاهش 4 هزار مگاوات از قله بار شبكه در تابستان آينده را بخشي از نتايج اجراي اين طرح جهادي در صنعت برق عنوان كرد.

مهندس حائري با اشاره به برنامه صنعت برق براي 2 برابرشدن ظرفيت انرژيهاي نو (بادي و خورشيدي) تا پايان امسال و رسيدن به ظرفيت 400 مگاوات، طرح جهادي كاهش تلفات را به لحاظ تامين برق بدون مصرف سوخت، از همين جنس معرفي كرد كه به مراتب با صرفه جويي بيشتر همراه است.


وي با اشاره به اينكه شركت توانير روي يكايك مجريان طرح جهادي كاهش تلفات حساب ويژه باز كرده است، از مجرياني كه شرايط را مهيا نمي بينند درخواست كرد با طرح موضوع در ابتداي راه، امكان انتخاب فرد ديگر را فراهم كنند.

مهندس حائري نشست بعدي طرح جهادي را مختص اقدامات مجريان در سيستم عنوان كرد و با تاكيد بر اينكه اين حركت جهادي خط قرمز شركت توانير است اظهار داشت: مجريان در اين حركت جهادي از اختيار تام از سوي مديران عامل برخوردارند و لازم است در ديدگاهها و حساب و كتابها توجه كافي اعمال كنند و اصل"محكم كاري"در اين حركت از اهميت به سزايي برخوردار است و اقدامات اصلاحي از جمله در بحث انشعاب غيرمجاز بايد يك بار و براي هميشه انجام و به ايجاد ارزش افزوده در سيستم منجر شود.


استفاده از لامپ هاي مدادي برابر با استفاده از غيرمجاز از شبكه
مديرعامل توانير استفاده از لامپ مدادي را با استفاده غيرمجاز از شبكه برابر دانست و افزود: لامپ مدادي، برق غيرمجاز آشكار است و بايد به لحاظ حرفه اي با آن برخورد شود.

وي استفاده از لامپ هاي مدادي را به مثابه خنثي كردن تلاشهاي صنعت برق درتوسعه انرژيهاي تجديدپذير عنوان كرد و با اشاره به جمع آوري حدود 900 مگاوات لامپ مدادي در سطح كشور، اين توان را فراتر از ظرفيت نصب شده انرژيهاي نو دانست.

يكي ديگر از محورهاي مورد تاكيد مديرعامل شركت توانير به موضوع جمع آوري انشعابهاي غيرمجاز و تبديل آنها به انشعاب مجاز، شناسايي كنتورهاي معيوب و غيره اختصاص داشت كه بايد اقدامات در اين عرصه به كيلووات ساعت تبديل و ارزش ريالي آن محاسبه و در چرخه صنعت برق براي حل مشكلات به كار گرفته شود.

مهندس حائري با تاكيد بر لزوم مكتوب شدن اقدامات در اين عرصه اظهار داشت: در نهايت بايد تمامي اقدامات به طور مستمر به عدم كيلووات ساعت برق منجر شود و در غير اين صورت تاثيري در حل مشكل صنعت برق نخواهد داشت.

وي بحث مونيتورينگ را يك اصل در هوشمندسازي عنوان و بر لزوم دقيق شدن در جزييات مصرف مشتركان در حد يك وات تاكيد كرد. مهندس حائري گفت: كنتورنويسان بازوهاي اجرايي ما محسوب مي شوند و انتظار دارم به وضعيت آنها رسيدگي شود و از شرايط مناسب برخوردار باشند و در اين خصوص برخي از شركتهاي توزيع مانند توزيع برق شهرستان مشهد اقدامات خوبي انجام دادند و مراقبتهاي لازم را اعمال مي كنند.

برگزاري جلسات منظم مديران عامل و همكاران اين طرح و پايش دقيق اقدامات، برگزاري جلسات توجيهي با پيمانكاران و تقويت اكيپهاي جمع آوري انشعابهاي غيرمجاز و برپايي جلسات مشترك با آنها، هماهنگي با ضابطان قضايي براي طرح شكايت عليه برقهاي غيرمجاز، تاكيد بر نصب كنتور براي تمامي شبكه هاي روشنايي معابر، اجراي پروژه هاي تجميع كنتور روي ترانسفورماتورهاي هوايي توزيع و استفاده از نرم افزارهاي پروفايل بار و تخمين مصرف مشتركان و مقايسه نتايج با ميزان مصرف ثبت شده توسط كنتورها از ديگر نكات مورد تاكيد مديرعامل شركت توانير در اين نشست بود.


كاهش تلفات ، از شاخص هاي مهم ارزيابي عملكرد مديران خواهد بود
مهندس حائري كاهش تلفات را يكي از شاخصهاي ارزيابي عملكرد مديران عامل عنوان كرد و با اشاره به رصد عملكرد و سطح بندي مديران و مجريان در كميته كاهش تلفات، از ورود همه جانبه صنعت برق در اين عرصه از جمله حوزه مقاومت بسيج شركت توانير و اعلام آمادگي فرمانده حوزه بسيج توانير براي همكاري با طرح جهادي كاهش تلفات خبر داد و ابراز اميدواري كرد اين حركت جهادي به ايجاد ارزش افزوده قابل ملاحظه اي در مقايسه با كشورهاي پيشتاز در اين حوزه بيانجامد.

ايجاد داشبورد مديريتي در طرح كاهش تلفات
در ابتداي اين گردهمايي مهندس خوش خلق معاون هماهنگي توزيع و عضو كميته راهبري كاهش تلفات شركت توانير با قدرداني از مديرعامل شركت توانير به عنوان سردمدار طرح جهادي كاهش تلفات صنعت برق، به تبيين روند شكل گيري اين طرح از 24 مهر امسال و تبيين برنامه ها و ميثاق نامه و تعيين مجريان اين طرح جهادي در شركتهاي توزيع و نهايتا نشست اخير با مجريان و برقراري ارتباط با بدنه صنعت برق پرداخت و اين اقدام را كاري جدي و پيوسته عنوان كرد و از برپايي نشستهاي هفتگي با حضور مديرعامل توانير در اين ارتباط خبر داد.وي با تشكر از اعضاي كميته عالي كاهش تلفات، ايجاد يك سايت در ارتباط با طرح جهادي كاهش تلفات و ارايه اطلاعيه ها، دستورالعملها، اخبار و ساير موارد عمومي را از جمله اقدامات انجام شده ذكر كرد و ايجاد"داشبورد مديريتي"به منظور رصد فعاليت شركتها در طرح جهادي كاهش تلفات را از ديگر اقدامات برشمرد.

مهندس خوش خلق با اشاره به تعيين و ابلاغ سهميه كاهش تلفات براي هر يك از شركتهاي توزيع در اين طرح، اظهار داشت: معاونت توزيع توانير برنامه جداگانه اي را در ارتباط با "داشبورد كل مديريتي" و رصد مديريت تلفات پيگيري مي كند كه طي آن روند تلفات هر شركت با رصد وضعيت سال گذشته و وضعيت فعلي خريد و فروش انرژي مقايسه مي شود و خوشبختانه نتايج اين بررسي از روند روبه كاهش تلفات حكايت دارد و شركتهاي توزيع براساس برنامه اعلام شده و جداول كاري دريافت شده به هدف تعيين شده نزديك مي شوند.

وي با اشاره به صحت سنجي معيارهاي تدوين شده به وسيله مجموعه همكاران معاونت هماهنگي توزيع توانير و پيگيري حضوري روند برنامه هاي اجرايي كاهش تلفات در شركتهاي توزيع، توزيع برق جنوب كرمان را يكي از شركتهاي فعال در اين عرصه معرفي كرد كه در جيرفت نمونه بسيار خوبي از جمع آوري انشعابهاي غيرمجاز را با همكاري شوراي تامين اين شهرستان اجرا كردند كه مي تواند به عنوان الگو در سراسر كشور تداوم يابد.

مهندس خوش خلق با اشاره به رصد مصارف بالاي يك مگاوات در سال گذشته از برنامه قرائت از راه دور 360 هزار مشترك ديماندي خبر داد و يكي از اقدامات مؤثر در اين زمينه را سنجش پذيري ذكر كرد و از مجريان طرح كاهش تلفات خواست گزارشهاي كاهش تلفات را مطابق روند تعريف شده ارسال كنند.

وي با اشاره به تقسيم بندي شركتهاي توزيع و نظارت 2 تا 3 شركت از سوي هر يك از همكاران معاونت هماهنگي توزيع توانير، از ارزيابي اوليه اقدامات شركتهاي توزيع و مجريان طرح كاهش تلفات در انتهاي امسال خبر داد كه در جهت رفع مسايل احتمالي انجام مي شود.

مهندس خوش خلق افزود: داشبورد مديريتي پايش كاهش تلفات در 7 شركت شامل توزيع نواحي استان تهران، توزيع تهران بزرگ، توزيع سيستان و بلوچستان، توزيع مشهد، توزيع شهرستان اصفهان، توزيع زنجان و توزيع مركزي راه اندازي شده و در 7 شركت توزيع نيز در حال راه اندازي است و ساير شركتهاي توزيع نيز تا 14 دي ماه براي راه اندازي اين داشبورد مديريتي فرصت دارند.
ارسال اطلاعات درست و به موقع، ارسال مستمر گزارشات، كنترل برنامه زمانبندي عمليات، پيگيري گزارشات دوره اي، هماهنگي جهت بازديد ناظران، پرسش و پاسخ از طريق وب سايت و حفظ ارتباط با ناظران از ديگر تاكيدات معاون هماهنگي توزيع توانير به مجريان طرح جهادي كاهش تلفات شركتهاي توزيع در اين نشست بود.


هدف؛ كاهش 5 درصدي تلفات در يكسال
در ادامه اين گردهمايي مهندس متولي زاده مديرعامل برق منطقه اي خراسان با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري پيرامون حركت كشور در مسير پيشرفت و ممنوع بودن هرگونه توقف، غفلت و اشرافي گري در اين مسير، سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و لزوم تبديل اين سياستها به برنامه هاي اجرايي را مورد توجه قرار داد.

وي در ارتباط با تحول مهندسي و حركت جهادي كاهش تلفات انرژي در صنعت برق، هدف اين طرح را كاهش 5 درصد از تلفات شبكه طي يكسال ذكر كرد و در تبيين 2 نكته اساسي در اين بحث، مساله اقتصاد برق را چالش كليدي صنعت برق كشور عنوان كرد كه فائق آمدن بر اين معضل، نيازمند اقدامات مربوط به اصلاح قيمت برق و اقدامات غيرقيمتي است.

مهندس متولي زاده با اشاره به اينكه وظيفه ما بحث اقدامات غيرقيمتي است ، كاهش تلفات را از اقدامات تعيين كننده در اين حوزه معرفي كرد و اجراي موفق اين طرح جهادي را با جلوگيري از تلف شدن 12 ميليارد كيلووات ساعت انرژي برق همراه دانست و تصريح كرد: از نگاه اقتصادي صنعت برق براي خريد اين ميزان برق بايد سالانه بالغ بر 700 ميليارد تومان به طور مستقيم و بدون احتساب هزينه سوخت هزينه كند.

وي با اشاره به اثر تعيين كننده اين طرح در بحث مديريت مالي و هزينه هاي صنعت برق، كاهش پيك بار را از اثرات سرمايه اي طرح كاهش تلفات ذكر كرد و افزود: بخش عمده اي از مؤلفه پيك بار شبكه به تلفات اختصاص دارد و با اجراي اين طرح بيش از 8 درصد از پيك بار شبكه كاهش يافته و به ميزان 10 ميليارد دلار از سرمايه گذاري در بخشهاي توليد، انتقال و توزيع جلوگيري مي شود.

مهندس متولي زاده حذف شبكه ها و كاهش شعاع تغذيه پستها را از اقدامات كليدي در اين طرح عنوان كرد و رفع و تبديل برقهاي غيرمجاز به مجاز، بهبود لوازم اندازه گيري و مقابله با دستكاري، مهندسي مجدد شبكه توزيع، ارتقاء كيفيت تجهيزات شبكه توزيع و ... را از اقدامات اصلي اين طرح برشمرد.

وي با اشاره به سهم 10 درصدي تلفات بعد از ترانسفورماتورهاي توزيع، بر لزوم تمركز بر اين بخش تاكيد كرد و داشبورد مديريتي را به لحاظ رصد و رؤيت پذيري اقدامات و حصول اطمينان مسوولان از نتايج قابل ملموس، از اهميت بالايي برخوردار دانست.

اصلاح سيستمهاي اندازه گيري و سنجش پذيري، فعال شدن گروههاي بازرسي و قرائت كنتور و قرائت از راه دور كنتورها از ديگر محورهاي مورد تاكيد مديرعامل برق منطقه اي خراسان در اين نشست بود.


يك درصد مشتركان، 50 درصداز انرژي را مصرف مي كنند
مهندس متولي زاده اظهار داشت: حدود يك درصد از مشتركان صنعت برق بيش از 50 درصد انرژي را مصرف مي كنند و رؤيت پذيري اين مشتركان، وضعيت 50 درصد مصرف انرژي را رؤيت پذير خواهد كرد و بحث حذف شبكه هاي فشار ضعيف و كاهش تلفات ترانسهاي كم ظرفيت مورد توجه قرار گرفته و اصلاح بار و متعادل سازي بارها از اهميت بالايي برخوردار است.

وي استراتژي صنعت برق را نزديك تر كردن مشتركان به ولتاژ 20 كيلوولت عنوان كرد و افزود: به طور متوسط هر دستگاه پست 63 كيلوولت سالانه 6 ميليون كيلووات ساعت از تلفات را كاهش مي دهد و لازمه آن اين است كه با استفاده از سيستمهاي اتوماسيون، قدرت مانور را در شبكه افزايش دهيم.

مهندس متولي زاده متوسط سهم مؤلفه هاي تلفات بخش توزيع را در سيستمهاي اندازه گيري 5/4 درصد، شبكه فشار ضعيف 5/5 درصد، ترانسفورماتور 5/2 درصد و شبكه فشار متوسط 5/2 درصد ذكر كرد و به ارايه راهكارها در اين خصوص پرداخت.

كاهش تلفات، چرخه اي مستمر است

درادامه اين گردهمايي دكتر ياقوتي معاون خدمات مشتركان توزيع برق تهران بزرگ پيرامون داشبورد مديريتي پايش طرح جهادي كاهش تلفات به ايراد مطالب پرداخت و حفظ سرمايه هاي ملي و بهبود عملكرد در صنعت برق، نشان دادن قابليتهاي بالاي اجرايي در صنعت برق كشور و اثبات ظرفيت اجرايي بي نهايت در بخش توزيع را از دلايل اهميت اين موضوع برشمرد.

وي چرخه مستمر بهبود فرايند كاهش تلفات را شامل 4 جزء اصلي برنامه ريزي، اجرا، كنترل و پايش و اقدامات اصلاحي عنوان كرد و داشبورد مديريتي كاهش تلفات را بخشي از بحث كنترل و پايش برشمرد كه راهبران را قادر مي سازد اطلاعات را به طور زمان واقعي و در محدوده زماني مشخص در اختيار داشته باشند.

دكتر ياقوتي با اشاره به آغاز طرح جهادي كاهش تلفات از 24 مهر امسال افزود:برنامه ها احصاء و تحت مديريت و نظارت قرار گرفته و در حال حاضر از برنامه كاهش 5 درصدي تلفات جلوتر هستيم.
وي اولويت نخست در بحث داشبورد مديريتي را پايش مستمر نتايج و تعيين مقدار صحيح تلفات شركتها در هر لحظه ذكر كرد و با تاكيد بر برخورداري شركتهاي توزيع از امكانات زيرساختي براي راه اندازي داشبورد مديريتي، درنظر گرفتن چشم انداز كاهش تلفات به زير 10 درصد را حايز اهميت دانست و راه اندازي داشبورد مديريتي شركتهاي توزيع تا 14 دي امسال را الزامي ذكركرد.

اين گردهمايي با برپايي نشست پرسش و پاسخ با حضور اعضاء كميته عالي كاهش تلفات انرژي همراه بود.

با حضور مهندس حائري رييس هيات مديره و مديرعامل شركت توانير، مهندس خوش خلق معاون هماهنگي توزيع توانير، مهندس متولي زاده مديرعامل برق منطقه اي خراسان، اعضاء كميته عالي كاهش تلفات، مديركل دفتر مركزي حراست شركت توانير، مديركل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل شركت توانير، فرمانده حوزه بسيج شركت توانير و جمعي از مديران عامل، معاونان بهره برداري و مديران روابط عمومي شركتهاي توزيع برگزار شد.
ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha